Google search

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради (протокол № 9 від 12.11.2014).

Засновник та керівник наукової школи:

КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ − завідувач кафедри терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, директор ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академіка  М. Д. Стражеска», заслужений діяч науки і техніки». Академік НАМН України Коваленко В. М. є президентом Асоціації ревматологів України; почесним членом Європейської та Світової антиревматичних ліг та Американського коледжу ревматологів; повним кавалером Відзнаки Президента «За заслуги III, II та І ступеня». За значний внесок у розвиток вітчизняної медицини нагороджений медаллю імені М. Д. Стражеска. Педагогічний стаж – 40 років. Підготував 20 докторів наук та 35 кандидата наук. Автор та співавтор 800 наукових робіт, h-index за Google Scholar – 22 та за Scopus – 1. Спеціальності 14.01.02 «Внутрішні хвороби», 14.01.12 «Ревматологія», 14.01.11 «Кардіологія». Під керівництвом академіка НАМН України Коваленка В. М. захищено 35 кандидатських та 20 докторських дисертацій; готується до захисту 2 кандидатські та 1 докторська дисертації; підготовлено 16 клінічних ординаторів та 5 аспірантів.

Місія школи: створення нових знань, теорії та практики в області ревматології, удосконалення діагностики, диференціальної діагностики, лікування та профілактики ревматичних хвороб і остеоартрозу з супутньою патологією.

Напрямки діяльності наукової школи: 1. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування ревматичних хвороб. Профілактика. 2. Діагностика та диференційований вибір лікування хворих на остеоартроз з супутньою патологією.

Головні завдання наукової діяльності школи: модифікація терапії ревматичних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку; розробка методів діагностики та лікування остеопорозу у ревматологічних хворих; обґрунтування і втілення системної ензимотерапії в комплексі програм лікування ревматичних хворих; оцінка клінічної ефективності нових антиревматичних фармакотерапевтичних засобів – імунобіологічних препаратів, оптимізація лікування хворих на остеоартроз з супутньою гіперурикемією шляхом розробки та обґрунтування диференційованого підходу до ефективної терапії структурно-модифікуючими та гіпоурикемічними препаратами.

Наукова школа створена на основі 250 фундаментальних наукових праць, з них монографій – 13, посібників – 12, методичних рекомендацій – 9, інформаційних листів – 7; патентів – 5; статей – 154; тез – 50, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.

Зокрема, нові опубліковані фундаментальні праці: 4 Національних підручники – «Ревматологія», «Остеоартроз», «Артериальная гипертензия у особых категорий пациентов», «Некоронарогенні хвороби серця»; та 4 посібники – «Настанова з артеріальної гіпертензії», «Настанова з кардіології», «Ревматологія», «Профілактично-лікувальне харчування при ревматичних хворобах». За участі академіка НАМН України професора Коваленка В. М. та професора Шуби Н. М. підготовлено підручники «Ревматологія» та «Внутрішні хвороби» для лікарів та інтернів. Науковою школою опубліковані з грифом МОН України:

  1. «Практичні навички з ревматології»;
  2. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів зі спеціальності «Терапія» частина 1 для слухачів передатестаційних циклів вищої та першої категорії;
  3. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина для слухачів передатестаційних циклів інтернатури та другої категорії;

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників:

Шуба Н. М. − професор кафедри терапії і ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д.мед.н. (1989), професор (1991), заслужений лікар України (2006). У 1996-2001 роках – головний терапевт м. Києва, з 1998 по 2005 рік − головний ревматолог МОЗ України. З 1970 року проводить навчання на циклах удосконалення та спеціалізації з терапії, тематичних циклах з ревматології, передатестаційних циклах з терапії та ревматології, а також з інтернами за спеціальностями «Внутрішні хвороби та загальна практика», «Сімейна медицина», на яких читає лекції з різних питань внутрішніх хвороб, проводить семінарські та практичні заняття. Виконує консультативно-лікувальну роботу на клінічних базах кафедри терапії та ревматології НМАПО імені П. Л. Шупика, з 1989 року керівник клінічної бази Київської міської клінічної лікарні №7. З 2007 по 2009 роки – експерт ДАК України, з 1990 по 2007 роки – входив до складу спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Пульмонологія, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія», а з 1995 року − «Кардіологія» та «Ревматологія», з 2010 року входив до складу спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Внутрішні хвороби та сімейна медицина». Основні наукові напрямки – ревматологія, пульмонологія, кардіологія. Автор більше ніж 360 наукових праць, в тому числі Національного підручника з ревматології (2013), 5 монографій, підручника з внутрішніх хвороб, 6 посібників. Отримала 2 авторських свідоцтв на винахід, h-index за Google Scholar – 12. Підготувала трьох кандидатів медичних наук (Воронова Т. Д., Тарасенко Т. М., Крилова А. С.).

Професор Шуба Н. М. є віце-президентом Асоціації ревматологів України, входить до складу Європейської антиревматичної ліги, заступник редактора «Українського ревматологічного журналу», науковий керівник українського науково-консультативного центру з імунологічної терапії ревматичних хвороб. Нагороджена медаллю до 1500-ліття м. Києва (1983), медаллю ім. М. Д. Стражеско (2001), Почесною відзнакою Товариства Червоного Хреста України (2003), трьома подяками Голови Київської міської державної адміністрації (2000, 2008, 2013), Почесною грамотою Асоціації ревматологів України (2011), Пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО імені П. Л. Шупика» (2011), дипломом Асоціації ревматологів України (2013), h-index за Google Scholar − 12.

Казимирко В. К. – відповідає за лікувально-діагностичну роботу кафедри та роботу терапевтичного відділення Київської міської клінічної лікарні № 6, д.мед.н., професор. Науково-педагогічний стаж − 38 років, куратор циклів. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія», консультант МОЗ України з ревматології, голова локальної етичної комісії КМКЛ № 6. Професор Казимирко В. К. входить до складу редакційної колегії журналу «Загальна патологія та патологічна фізіологія». Автор більше ніж 300 наукових робіт. Співавтор національного підручника «Ревматологія», h-index за Google Scholar – 11, h-index за Scopus  -1.

Дубкова А. Г. − завуч кафедри терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач методичного кабінету, доцент, к.мед.н. Науково-педагогічний стаж − 25 років. Відповідає за впровадження результатів наукової роботи кафедри, куратор циклів ПАЦ та лікарів-інтернів. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія», консультант МОЗ України з ревматології. Автор та співавтор більше ніж 100 наукових робіт. Співавтор національного підручника «Ревматологія», h-index за Google Scholar − 4.

Сілантьєва Т. С. – доцент кафедри терапії та ревматології, к.мед.н. Науково-педагогічний стаж – 40 років, працює на кафедрі з 1984 року. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Відповідальна за лікувальну роботу ревматологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №6, куратор циклів. Консультант МОЗ України з ревматології, голова навчально-методичної комісії терапевтичного факультету, відповідальна по факультету за підготовку лікарів – інтернів. Автор та співавтор 130 наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. В 2008 та 2009 роках нагороджена Почесними Грамотами МОЗ України, h-index за Google Scholar − 4.

Іваніцька Л. М. – консультант ревматолог терапевтичного відділення КМКЛ № 6, к.мед.н., доцент. Науково-педагогічний стаж – 15 років, куратор циклів ПАЦ та лікарів-інтернів., лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія», «Кардіологія», проводить УЗД суглобів та щитовидної залози. Консультант МОЗ України з ревматології. Секретар локальної етичної комісії КМКЛ № 6. На кафедрі відповідає за виховну роботу з лікарями інтернами, матеріальний стан кафедри, охорону праці, цивільну оборону, секретар кафедри. Автор та співавтор більше ніж 70 наукових робіт. Співавтор національного підручника «Ревматологія», h-index за Google Scholar − 4.

Крилова А. С. – к.мед.н., доцент. Куратор лікарів-інтернів. Магістр медицини за спеціальністю «Внутрішні хвороби», лікар другої категорії за фахом «Терапія», кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія». Автор та співавтор 25-ти наукових робіт, h-index за Google Scholar − 3.

Борткевич О. П. – д.мед.н., професор ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академікаМ. Д. Стражеска». Науково-педагогічний стаж – 21 рік. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених. Борткевич О. П. з 2005 по 2012 роки – головний позаштатний спеціаліст з питань ревматології МОЗ України. В 2006 році нагороджений медаллю ім. М. Д. Стражеска. Входить до складу Європейської антиревматичної ліги, заступник головного редактора «Українського ревматологічного журналу», лікар вищої категорії за фахом «Ревматологія». Автор та співавтор більше ніж 200 наукових робіт. Співавтор національного підручника «Ревматологія», h-index за Google Scholar − 14.

Воронова Т. Д. – к.мед.н., доцент. Науково-педагогічний стаж – 10 років. Завідувач терапевтичним відділенням КМКЛ № 7, лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Автор та співавтор 54-х наукових робіт. Співавтор національного підручника «Ревматологія», h-index за Google Scholar − 7.

Кутовий В. В. – асистент, к.мед.н. Науково-педагогічний стаж − 10 років. Завідувач терапевтичним відділенням КМКЛ № 6, лікар вищої категорії за фахом «Терапія». Автор та співавтор 45-ти наукових робіт, h-index за Google Scholar − 3.

Основні досягнення та діяльність школи 1.    Під керівництвом академіка НАМН України Коваленка В. М розроблено, затверджено МОЗ України та впроваджується низка наказів, настанов та протоколів надання допомоги хворим ревматологічного профілю.
2.    Керівником наукової школи академіком НАМН України професором В. М. Коваленком опублікував понад 750 наукових робіт, серед яких підготовлено та видано: 40 підручників, монографій та посібників, 16 патентів та 35 методичних рекомендацій.
3.    За участю завідуючого кафедрою професора В. М. Коваленко та професора Н. М. Шуби підготовлені підручники “Ревматологія”; “Внутрішні хвороби” для лікарів та інтернів, Викладачами кафедри були опубліковані з грифом МОН.
4.    За останнє десятиріччя надруковано 250 наукових праць, з них монографій – 13, посібників – 12, методичних рекомендацій – 9, інформаційних листів – 7; патентів – 5; статей – 154; тезів – 50.
5. Під керівництвом академіка НАМНУ Коваленко В. М. захищено 35 кандидатських та 20 докторські дисертації.
6. За час роботи керівника наукової школи академіка НАМН України професора Коваленка В. М. завідуючим кафедрою було підготовлено 8 аспірантів, 35 клінічних ординаторів ( в т.ч. 17 іноземці – громадяни Грузії, Лівану, Нігерії).
7. З 1993 року було організовано та проведено 7 з'їздів ревматологів України та 34 школи ревматологів України. Для пацієнтів, які мають ураження опорно-рухового апарату створено «Артрологічний клуб».
8. Керівник наукової школи академік НАМН України професор Коваленко В. М. є визнаним керівником наукової школи з ревматології про результати розробок якої багато разів доповідалось на вітчизняному та міжнародному рівнях.
9. Коваленко В. М. проводить значну просвітницьку роботу серед населення (виступи у телепередачах, публікації в періодичних виданнях) з метою підвищення рівня знань з питань профілактики та лікування ревматичних хвороб, здорового способу життя.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Участь у науково-дослідній роботі

Виконано ініціативно-пошукову НДР: «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз з синдромом гіперурикемії» (державний реєстраційний номер 0114U002217, термін виконання 2014-2018 роки). Науковий керівник НДР − академік НАМН України професор Коваленко В. М. 
Затверджено нову тему інціативно-пошукової НДР «Вивчення впливу супутньої патології на перебіг остеоартрозу  та підбір відповідно оптимальної його терапії» (державний реєстраційний номер  0118U100363, термін виконання 2019-2023 роки). Науковий керівник НДР − академік НАМН України професор Коваленко В. М.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад:

  1. Керівник наукової школи, академік НАМН України Коваленко В.М., професор Шуба Н.М., професор  Борткевич О.П.  члени Спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01.
  2. Професор Шуба Н.М., професор Казимирко В.К. члени Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 

Участь у роботі факультетських вчених радах:

  1. Академік НАМН України, професор Коваленко В. М. є членом факультетської вченої ради.
  2. Професор Шуба Н. М. є членом факультетської вченої ради.
  3. Доцент, к мед.н Силантьєва Т.С. очулює комітет по навчально-методичній роботі та роботі з інтернами терапевтичного факультету.
  4. Аспірант Хамбір Т.С. є секретарем вченої ради терапевтичного факультету.
  5. Асистент, к мед.н. Крилова А.С. входить до складу комітету по науці терапевтичного факультету.

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється

Публікації наукової школи

1.  Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 1 для слухачів предатестаційних циклів вищої та першої категорії.

2.  Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 2 для слухачів предатестаційних циклів інтернатури та другої категорії.

3.  Збірник питань та тестових завдань для слухачів циклів спеціалізації, другої, першої та вищої категорії за фахом «Ревматологія».

За останнє десятиріччя надруковано 250 наукових праць, з них монографій – 13, посібників – 12, методичних рекомендацій – 9, інформаційних листів – 7; патентів – 5; статей – 154; тезів – 50.

Міжнародна діяльність

Представники наукової школи:

1. Включені до складу асоціації ревматологів України.

2. Беруть участь в проведенні конгресів Європейської антиревматичної ліги (EULAR) (http://www.eular.org) у складі асоціації ревматологів України.

3. Мають постійний зв’язок з Асоціацією ревматологів Великобританії, науково-дослідними Інститутами ревматології Польщі, Росії.

4. Виписує зарубіжні фахові журнали.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Наукові форуми: з 1993 року представниками наукової школи організовано, проведено/ взято участь у 7-ох з’їздах ревматологів України та 34-ти школах ревматологів України. Для пацієнтів, які мають ураження опорно-рухового апарату створено «Артрологічний клуб». Колектив наукової школи бере активну участь в організації проведення Національних Конгресів ревматологів України, Національних Конгресів кардіологів України, ревматологічних шкіл, пленумів ревматологів, є фундатором Асоціації ревматологів України. Щорічно проводиться Школа ревматологів для лікарів-ревматологів України.

 Доповіді представників наукової школи:

Періодичні наукові видання за участю школи: Коваленко В.М. головний редактор Українського ревматологічного журналу, професор Шуба Н.М. та професор Борткевич О.П. члени редакційних колегій фахових видань: заступники головного редактора Українського ревматологічного журналу. Коваленко В.М. член редакційних рад журналів «Український кардіологічний журнал», «Фармацевтичний вісник», «Український медичний часопис».

Трансфер знань: керівник наукової школи академік НАМН України Коваленко В. М. проводить значну просвітницьку роботу серед населення (виступи у телепередачах, публікації в періодичних виданнях) з метою підвищення рівня знань з питань профілактики та лікування ревматичних хвороб, здорового способу життя.