Google search

НАУКОВА ШКОЛА З НЕВРОЛОГІЇ

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» (протокол № 9 від 12.11.2014). 

Керівник та засновник наукової школи:

ГОЛОВЧЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ - завідувач кафедри неврології №1 НУОЗ України імені  П. Л. Шупика, професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки. З 1983 року був головним невропатологом МОЗ України. Є віце-президентом президії Українського товариства неврологів та психіатрів, входить до складу президії Українського товариства невропатологів та психіатрів; позаштатним консультантом Головного судово-медичного експертного бюро; входить до складу атестаційної комісії МОЗ України. Список публікацій у наукових фахових виданнях України та міжнародних виданнях професора Головченка Ю. І. налічує 346 видань, з яких − 1 монографія, 1 посібник, 2 методичних рекомендацій з грифом МОЗ України, більше ніж 60 впроваджень, h-index за Google Scholar – 3. Спеціальність 14.01.15 «Нервові хвороби».

Професійний, науковий та педагогічний досвід свідчать про високу кваліфікацію керівника, педагога та спеціаліста у галузі охорони здоров’я та, зокрема, в неврології. Під керівництвом професора Головченка Ю. І. захищено 21 кандидатських та 12 докторських дисертаційних робіт; навчалося 510 клінічних ординаторів, 17 аспірантів та 4 магістри, що дозволило сформувати колектив дослідників різних поколінь та різної наукової кваліфікації в сфері неврології, які виконують розробки щодо актуальних наукових проблем. Наявний науково-педагогічний колектив неврологів є потенціалом для створення нового та актуального для теорії і практики наукового знання, і відповідно, розвитку НУОЗ України імені П. Л. Шупика в цілому.

Місія школи: створення нових знань, теорії і практики нових ефективних методів діагностики та лікування хворих неврологічного профілю з метою покращення якості життя та профілактики захворювань нервової системи.

Напрямки діяльності школи: вивчення та розробка нових ефективних методів діагностики та лікування хворих на судинні та нейродегенеративні захворювання центральної нервової системи, ураження периферичної нервової системи аутоімунного ґенезу та на фоні дегенеративно-дистрофічних змін хребта з метою покращення якості життя та профілактики захворювань нервової системи.

Головні завдання: 1. Створення нових ефективних методів діагностики та лікування хворих на судинні та нейродегенеративні захворювання з метою покращення якості життя та профілактики захворювань нервової системи. 2. Підготовка науково-педагогічних кадрів. 3. Рецензування наукової продукції, кандидатських та докторських дисертацій. 3. Підготовка проведення конференцій, семінарів. 5. Нормотворча діяльність. 6. Проведення та участь у наукових форумах, в т.ч. за кордоном; 7. Участь у експертних комісіях.

Наукова школа створена на основі понад 100 фундаментальних наукових праць – статтях, тезах, методичних рекомендаціях, монографіях, опублікованих представниками наукової школи у період 2010-2018 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях. Перелік наукових праць на основі яких створена наукова школа.

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників: Слободін Т. М. – професор кафедри, д. мед. н., h-index – 4; Насонова Т. І. - доцент кафедри, д. мед. н. Тріщинська М. А. - професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії , д. мед. н., h-index – 4. Третьякова А. І. - доцент кафедри, д. мед. н. Глоба М. В. - доцент кафедри радіології, д. мед. н. Колосова Т. В. - доцент кафедри, к. мед. н., h-index – 1. Самосюк Н. І. - доцент кафедри, к. мед. н. Клименко О. В. - доцент кафедри, к. мед. н., h-index – 3. Мальцев Д. В. – доцент кафедри, к. мед. н.  Горева Г. В. - асистент кафедри, к. мед. н. Пасічник Г. П. - асистент кафедри, к. мед. н. Маркулан О. М. - асистент кафедри, к. мед. н. Бельська І. В. - асистент кафедри, к. мед. н. Аспіранти кафедри: Чеборака Т. О., Маслова І. Г., Костенко В. В., Семьонова О. В., Осташко М. П., Винник Ю. М. та кліничні ординатори: Брякін Д. В., Михайловська Н. О., Аріелле Енделі Енделі, Садап Ходжамаммедова.

Основні досягнення та діяльність школи

Згідно із наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 01.07.2014 №2632 головою наукової школи за спеціальністю неврологія є професор Головченко Юрій Іванович. Завідувач кафедри – професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки Головченко Юрій Іванович, науково-педагогічний більше 40 років. З 1983 року був головним невропатологом МОЗ України, має звання «Заслужений діяч науки і техніки». Головченко Юрій Іванович – віце-президент президії Українського товариства неврологів та психіатрів.

Професійний, науковий та педагогічний досвід свідчать про високу кваліфікацію керівника, педагога та спеціаліста у галузі охорони здоров’я та, зокрема, неврології. Основні напрямки наукової та практичної діяльності Ю.І. Головченко стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів діагностики та лікування хворих неврологічного профілю з метою покращення якості життя та профілактики захворювань нервової системи.

Професор Головченко Ю.І. є головою спеціалізованої вченої ради Д26.613.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом вченої ради НУОЗ України, членом президії Українського товариства невропатологів та психіатрів, членом редакційних колегій десяти фахових видань (в т.ч. "Український медичний часопис", "Український вісник психоневрології", "Ліки України", "Сімейна медицина" та ін.).

Професор Головченко Ю. І. є позаштатним консультантом Головного судово-медичного експертного бюро.

Список публікацій у наукових фахових виданнях України та міжнародних виданнях професора Головченка Ю.І. налічує 383 видань, з яких 1 монографія, 2 посібника, 2 методичні рекомендації з грифом МОЗ, більше 60 впроваджень.

Під керівництвом професора Головченка Ю.І. було захищено 21 кандидатських дисертацій та 12 докторських дисертацій, навчалося 510 клінічних ординаторів, 15 аспірантів та 4 магістри, що дозволило сформувати колектив дослідників різних поколінь та різної наукової кваліфікації в сфері неврології, які виконують розробку актуальних наукових проблем. Сформований науково-педагогічний колектив неврологів є потенціалом для створення нового та актуального для теорії і практики наукового знання, і відповідно розвитку академії в цілому. 

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів Під керівництвом професора Головченка Ю. І. було захищено 21 кандидатську дисертацію та 12 докторських дисертацій, зокрема завідуючою кафедри неврології №2 НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д. м. н. Ткаченко О. В.; професором кафедри невідкладних станів НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д. м. н. Бобровою В. І.; завідуючою лабораторії болю ДУ «Інституту травматології та ортопедії», д. м. н. Юрик О. Є.; професором кафедри неврології №1, д. м. н. Слободін Т. М., професором кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н. Тріщинською М. А., доцентом кафедри неврології №1, д. мед. н. Насоновою Т. І.

Під керівництвом професора Головченка Ю. І. на кафедрі неврології №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика навчалося 510 клінічних ординаторів, 15 аспірантів та 4 магістри, що дозволило сформувати колектив дослідників різних поколінь та різної наукової кваліфікації в сфері неврології, які виконують розробку актуальних наукових проблем. Сформований науково-педагогічний колектив неврологів є потенціалом для створення нового та актуального для теорії і практики наукового знання, і відповідно, розвитку академії в цілому.

Діяльність школи у 2018 році: Представниками наукової школи опубліковано 50 статей та тез, із них у закордонних та наукометричних журналах – 36, українських – 14.

Підготовка докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук)
в докторантурі, аспірантурі

№ з/п

 

ПІБ

Форма навч. (очна, денна, вечірня, заочна), роки навчання

ПІБ наукового керівника

Тема дисертаційної роботи, дата затвердження вченою радою

Дата

між каф. семінару

1

Чеборака Тетяна Олександрівна

аспірантура очна денна,

2015 - 2018

Слободін Тетяна Миколаївна

Особливості перебігу хвороби Паркінсона на фоні коморбідної патології аутоімунного генезу

 30.11.2018

2

Маслова Ірина Геннадіївна

аспірантура заочна,

2015 - 2019

Слободін Тетяна Миколаївна

Персоналізоване лікування хворих з болем в спині з урахуванням клініко-генетичних кореляцiй

 

3

Костенко Володимир Васильович

аспірантура очна денна, 2017 - 2021

Головченко Юрій Іванович

Особливості диференціальної діагностики, перебігу та визначення важливості немоторних симптомів при хворобі рухового нейрона

 

4

Семьонова

Олександра Василівна

аспірантура заочна,

2018 - 2022

Головченко Юрій Іванович

Вікові особливості когнітивних порушень при хворобі малих судин головного мозку

 

5

Осташко Мар’яна Петрівна

аспірантура очна вечірня, 2018 - 2022

Насонова Тетяна Іванівна

Мігрень (клініко-неврологічні, когнітивні, психоемоційні особливості та структурно-морфометричні характеристики головного мозку)

 

6

Винник Юрій Михайлович

аспірантура очна вечірня, 2018 - 2022

Насонова Тетяна Іванівна

Структурно-морфометричні, клініко-енцефалографічні особливості епілепсії у хворих в пізньому відновному періоді ішемічного інсульту

 

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад:

керівник школи професор Головченко Ю. І. є головою спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д26.613.01 (спеціальність 14.01.15 «Нервові хвороби»), представники школи – професор Клименко О. В. є секретарем цієї ради, а професор Слободін Т. М. входить до її складу. Проведено 5 офіційних опоненцій професором Слободін Т.М.

Участь у роботі експертних проблемних комісій:

Професори Головченко Ю. І. та Слободін Т. М. беруть участь у роботі експерної проблемних комісій з неврології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор Головченко Ю. І. є експертом ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», професор Слободін Т. М. є членом експертної комісії з неврології Департаменту атестації кадрів вищої категорії та ліцензування МОН України.

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється

Публікації наукової школи: 50 статей з них 36 надруковані у зарубіжних та наукометричних виданнях та 14 статей в українських фахових виданнях. У закордонних виданнях представниками наукової школи опубліковано 5 наукових праць.

Отримані відзнаки, нагороди, гранти завідувачем кафедри неврології №1, професором, д. мед. н. Юрієм Івановичем Головченко отримана подяка від ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика – академіка НАМН України, професора, д. мед. н. Вороненка Юрія Васильовича.

Міжнародна діяльність

Міжнародне співробітництво: Європейська асоціація нейронаук (EFNS, проф. Слободін Т.М.), Міжнародне товариство рухових розладів (MDS, проф. Слободін Т.М.) 

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи: представники наукової школи входять до складу редакційних колегій журналів, які зазначені в Переліку наукових фахових видань МОН України та включені до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів: професор Головченко Ю. І. входить до складу редакційних рад десяти фахових видань, у т. ч. «Український медичний часопис» (фаховий та наукометричний), «Український вісник психоневрології», «Ліки України», «Сімейна медицина», «Український неврологічний журнал», «Інноваційні технології в медицині», Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика та ін.; професор Слободін Т. М. – Международный научно-практический журнал «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», професор Тріщинська М. А. – «Судинні захворювання головного мозку», та інші – «Мистецтво лікування», професор Головченко Ю. І., професор Слободін Т. М., доцент Клименко О. В. – журнал «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань».