Google search

Наукова школа НУОЗ України імені П. Л. Шупика з фармації під керівництвом д. фарм. н. професора Трохимчука В. В., декана медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, утворена згідно з рішенням вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 16 червня 2021 року (протокол №6). Рішення Вченої ради  введене в дію наказом ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 18 червня 2021 р № 2948 «Про введення в дію рішень засідання вченої ради».

Засновник наукової школи:

ТРОХИМЧУК Віктор Васильович – декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, професор кафедри організації і економіки фармації, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Головний редактор науково-практичного журналу «Фармацевтичний журнал». Член редакційних колегій і редакційних рад періодичних видань: науково-практичний журнал «Український журнал військової медицини», науковий журнал «Фармацевтичний часопис», науковий журнал «Одеський медичний журнал», науково-виробничий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», міжнародний науково-практичний журнал для фармацевтів і лікарів «Рецепт». Член Спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація: Д26.613.04 при Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Д64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті (м. Харків) (2007–2018 рр.) і Українській військово-медичній академії. Президент Одеської обласної асоціації фармацевтів (2004–2013 рр.). Член правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата». Голова атестаційної комісії при Державній службі лікарських засобів та контролю за наркотиками в Київській області з 2016 р. Член експертної ради з теоретичної і профілактичної медицини та фармації МОН України з питань проведення експертизи дисертацій з 2018-2022 р р.

Керівник наукової школи професор Трохимчук В.В. підготував 4 доктори та 12 кандидатів фармацевтичних наук. У 2020 р. під керівництвом професора Трохимчука В.В. захищені 1 докторська та 2 кандидатські дисертації. Автор та співавтор понад 460 наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar - 7, за Scopus – 2. Спеціальності: 15.00.01 − технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 − фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Професора Трохимчука В.В. нагороджено 5 державними медалями, медаллю «100 років НМАПО імені П. Л. Шупика» (02.10.2018 р.), почесною медаллю «15 років Українській військово-медичній академії» (2008 р.), медалями Української військово-медичної академії «За заслуги» ( 24.01.2018 р., 23.01.2020 р.), орденом Всеукраїнського об’єднання «Країна» «Зірка слави та заслуг» (24.11.2020 р.), орденом «Герой Чорнобиля» (25.02.2015 р.), відзнакою Міністерства оборони України «Ветеран військової служби» (2001 р.), почесними грамотами Міністерства оборони України (1997, 1999, 2001, 2018 р.), Міністерства охорони здоров'я (2006, 2008, 2009 р.), Міністерства освіти і науки України (2001, 2007 р.), управління боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області (2010 р.), Української військово-медичної академії (2015, 2018, 2020 р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2000 р.), пам’ятним нагрудним знаком Міністерства оборони України «За Україну. За її волю. 25 років» (24.01.2017 р.), почесними нагрудними знаками «Подяка мера м. Києва» (2002 р.), голови Одеської обласної державної адміністрації (2007 р.), відзнакою Національна медична палата України «Знак пошани» (24.01.2018 р.), і Української православної церкви 1 і 2 ступенів «Віра, мужність, честь» ( 02.09.2018 р., 01.11.2018 р.).

Місія наукової школи: поглиблення існуючих та обґрунтування нових теоретичних положень і концептуальних підходів системи фармацевтичного забезпечення населення в частині експериментального та науково-методичного обґрунтування теорії і практики розроблення, виробництва, зберігання, дистрибуції, формування асортименту, роздрібної реалізації та медичного застосування лікарських засобів. Більшість вказаних напрямів укладаються в наукову спеціальність 15.00.01 − технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Напрямки діяльності наукової школи:

 1. Фундаментальні та прикладні дослідження щодо обґрунтування галузевих програм, нормативно-правового регулювання й оптимізації фармацевтичного забезпечення населення, контингентів пацієнтів за окремими нозологічними формами.
 2. Наукове обґрунтування адаптивного управління організаціями фармацевтичної галузі на основі аналізу їх діяльності, використання теорії управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, логістики, належної виробничої, дистриб’юторської й аптечної практики.
 3. Наукове обґрунтування методологічних та організаційно-прикладних засад управління якістю і забезпечення якості лікарських засобів на етапах життєвого циклу.
 4. Маркетингові дослідження лікарських засобів як життєво необхідного товару. Асортиментна, збутова та комунікаційна політика.
 5. Наукове обґрунтування соціально-економічних механізмів фармацевтичного забезпечення населення в умовах страхової медицини.
 6. Обґрунтування етичних та правових засад фармацевтичної діяльності в умовах впровадження фармацевтичного самоврядування.
 7. Фармакоекономічні дослідження щодо створення, клінічних випробувань і раціонального використання лікарських засобів.
 8. Удосконалення форм і методів організації та управління військовою фармацією. Оптимізація забезпечення населення лікарськими засобами, медичною технікою та медичними виробами в умовах надзвичайних ситуацій.
 9. Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій.
 10. Обґрунтування складу та розроблення технології виготовлення нових (готових та екстемпоральних) лікарських, лікувально-косметичних і лікувально-профілактичних засобів із використанням хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, мікробіологічних та інших методів досліджень.
 11. Розроблення нових і вдосконалення наявних лікарських форм промислового й аптечного виробництва, удосконалення та для них тари й упаковки.
 12. Фармацевтичне товарознавство.

 

Головні завдання наукової школи:

Розробка і впровадження галузевих програм, методів адаптивного управління організаціями фармацевтичної галузі, оптимізація фармацевтичного забезпечення населення, контингентів хворих за окремими нозологічними формами.

Проведення маркетингових досліджень лікарських засобів на фармацевтичному ринку України.

Розробка методологічних та організаційно-прикладних засад управління якістю і забезпечення якості лікарських засобів на галузевому, регіональному та локальному рівнях.

Розробка дієвих механізмів забезпечення дотримання етичних та правових норм фармацевтичними працівниками в умовах впровадження фармацевтичного самоврядування.

Розробка і впровадження фармакоекономічних досліджень щодо раціонального використання лікарських засобів, етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій.

Наукове обгрунтування соціально-економічних механізмів фармацевтичного забезпечення населення в умовах страхової медицини.

Удосконалення форм і методів організації та управління військовою фармацією. Оптимізація забезпечення населення лікарськими засобами, медичною технікою та медичними виробами в умовах надзвичайних ситуацій. Створення сучасних видів тари й упаковки.

Розробка складу і технології виготовлення нових лікарських, лікувально-косметичних і лікувально-профілактичних засобів із використанням хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, мікробіологічних та інших методів досліджень.

Наукова школа об’єднує колектив визнаних українською та світовою науковою громадськістю фахівців різних поколінь, які працюють у рамках виконання наукових досліджень різних спеціальностей під керівництвом професора Трохимчука В.В. Програми наукових досліджень об’єднані єдиною теорією та методологією, спільними світоглядними, принципами, вагомими науковими результатами та їхньою реалізацією в практичному охорону здоров’я. 

Наукова школа створена на основі численних фундаментальних наукових праць засновника та колективу наукової школи з фармації, монографіях, підручниках, посібниках, довідниках та методичних рекомендаціях, відомчих інструкціях, наказах МОЗ і МО України, опублікованих за час існування школи, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях. Публікації наукової школи за весь період існування школи з фармації наведені в Інституційному репозитарії

НУОЗУ імені П. Л. Шупика за посиланням: http://ir.nuozu.edu.ua:8080/jspui/handle/lib/111/simple-search?filterquery=Трохимчук 

Колектив наукової школи. Найбільш відомі представники наукової школи з фармації: 

Шматенко Олександр Петрович − доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник фармації України (2021), полковник медичної служби, начальник кафедри військової фармації Української військово-медичної академії, заслужений працівник фармації України (2020). Напрямок наукових досліджень: наукове обґрунтування та вдосконалення технології виготовлення, аналізу і дослідження стабільності ЛП у стаціонарних і польових умовах; розроблення директивних документів щодо зберігання, обліку, витрачання й використання наркотичних, отруйних та інших ЛП; створення номенклатури та вдосконалення системи контролю якості ЛП у Збройних силах України; застосування сучасних логістичних технологій у військовій фармації; фармакоекономічне обґрунтування переліку фармацевтичних препаратів при політравмі. Автор і співавтор понад 460 наукових, навчально-методичних праць та директивних документів для медичної служби Збройних сил України, 4 патентів, 21 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 5 методичних рекомендацій МОЗ України, 7 підручників, 9 директивних документів Міністерства оборони України. Підготував 2 докторів і 6 кандидатів фармацевтичних наук. Нагороджений орденами: «1020 років Хрещення Київської Русі», «Преподобного Іллі Муромця», «Преподобного Нестора Літописця», «Гетьман Байда-Вишневецький» ІІ та ІІІ ступенів; срібною медаллю «Козацька слава»; 7 медалями та 4 відзнаками МО України.

Громови́к Богда́н Петро́вич доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2021). Лауреат обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти розміром 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривен(2022). Напрямок наукових досліджень: розвиток теорії та практики фармацевтичного управління. Автор і співавтор понад 680 наукових і науково-методичних праць, серед них 20 монографій, 7 підручників, 17 навчальних посібників, один довідник. Найкращий науковець за підсумками Національного рейтингу учасників фармацевтичного ринку України "Фармація - 2006", нагороджений Почесною грамотою МОЗ України (2007). Підготував п’ятьох докторів (В.П. Попович, Л.М. Унгурян, П.В. Олійник, Н.О. Ткаченко, О.Р. Левицька) і п'ятьох кандидатів (О.О. Кухар, А.В. Горілик, С.Є. Шунькіна (Прокіп), І.В. Гадяк, М.В. Корольов) фармацевтичних наук та одного доктора філософії (О.Б. Панькевич) зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Убогов Сергій Геннадійович − доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (2018-2022), генеральний директор Директорату медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України, почесний президент ГО «Асоціація капеланів в охороні здоров'я України», громадський діяч у сфері охорони здоров’я. Сфера наукових інтересів – створення, контроль та забезпечення якості лікарських засобів; фармацевтична логістика; правові, етичні і духовні аспекти фармації та охорони здоров’я. Автор та співавтор 175 друкованих праць. Науковий керівник двох докторів філософії зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Нагороджений медалями «15 років Збройним Силам України» (2006), «15 років Українській військово-медичній академії» (2008), ВО «Країна» «Знання, душу, серце – людям» (2020), подяка ректора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2019), грамота начальника Української військово-медичної академії» (2020).

Соловйов Сергій Олександрович − доктор фармацевтичних наук (2021), кандидат біологічних наук (2012), старший дослідник за спеціальністю 226 – фармація, промислова фармація (2020), професор кафедри організації і економіки фармації Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. Сфера наукових інтересів – проблеми фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій, математичне моделювання та прогнозування епідемічного процесу вірусних інфекцій, розробка систем підтримки прийняття рішень в діагностиці, вакцинопрофілактиці та фармакотерапії вірусних інфекцій. Автор та співавтор понад 85 наукових праць, у тому числі 10 – у наукових виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus; 3 наукових монографій; навчально-методичного посібника; методичних рекомендацій; двох патентів на корисну модель; 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір. Нагороджений подякою ректора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2018).

Колектив наукової школи складається з наступних представників:

Гульпа Вадим Серафимович − кандидат фармацевтичних наук, доцент, полковник медичної служби, завідувач кафедри організації і економіки фармації Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. Призваний до лав Збройних Сил України 25.02.2022 р. Науковий керівник доктора філософії зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.  Автор і співавтор 77 наукових статей, в тому числі 5 методичних рекомендацій та керівництв, 2 підручників та 4 наказів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України з медичного постачання. Має великий досвід з організації медичного постачання закладів охорони здоров’я, запровадив формулярну систему відбору лікарських засобів в медичній службі Збройних сил України в 2006 р. Виконує роботи за напрямком нормування медичного майна для забезпечення закладів охорони здоров’я сил оборони. Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» (2017), відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» (2006), нагрудним знаком «Подяка мера м. Києва» (2006), знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України «За досягнення у військовій службі» (2015) і почесними грамотами Міністерства оборони України (2003, 2012).

Фото зліва направо: перший (зверху) ряд: д. фарм. н., професор Убогов Сергій Геннадійович, д. фарм. н., професор Громовик Богдан Петрович, професор Шматенко Олександр Петрович і д. фарм. н., професор Трохимчук Віктор Васильович, д. фарм. н., ст. дослідник Соловйов Сергій Олександрович, к. фарм. н., доцент Гульпа Вадим Серафимович;

другий ряд: к. фарм. н., доцент Шматенко Вікторія Валентинівна,       к. фарм. н., доцент Гринчук Іван Григорович, к. фарм. н. Качанюк Валентина Вікторівна, к. фарм. н., ст.. дослідник Голуб Андрій Григорович, к. фарм. н. Дроздов Дмитро Вікторович;

третій ряд:  к. фарм. н., доцент Вишницька (Ольхова) Ірина Володимирівна, Шматенко Олександр Петрович, к. фарм. н., доцент Бєляєва Оксана Іванівна, к. фарм. н., доцент Притула Руслан Леонідович, к. фарм. н., доцент Приходько Тетяна Володимирівна.

Гринчук Іван Григорович − кандидат фармацевтичних наук, доцент заступник начальника Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь” з медичного постачання, полковник медичної служби, заслужений працівник охорони здоров’я України, полковник медичної служби запасу. Напрямок наукових досліджень: розроблення директивних документів щодо зберігання, обліку, витрачання й використання наркотичних, отруйних та інших препаратів; створення номенклатури та вдосконалення системи контролю якості лікарських засобів у Збройних силах України; застосування сучасних логістичних технологій у військовій фармації; фармакоекономічне обґрунтування переліку препаратів для лікування військовослужбовців в умовах клінічного госпіталю. Автор і співавтор понад 43 наукових, навчально-методичних праць та директивних документів для медичної служби Збройних сил України, 6 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 14 методичних рекомендацій МО України, 1 підручника, 9 директивних документів Міністерства оборони України. Нагороджений медаллю „Захисник Вітчизни”, відзнаками Міністерства оборони України „Знак пошани”, „Доблесть і честь”, медаллю „За сумлінну службу” ІІ ст. та 4 ювілейними медалями.

Притула Руслан Леонідович − кандидат фармацевтичних наук, доцент, лауреат премії НАН України, професор кафедри військової фармації, начальник фармацевтичного центру Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”, полковник медичної служби. Напрямок наукових досліджень: створення номенклатури лікарських засобів для військових госпіталів та вдосконалення системи контролю якості препаратів у Збройних силах України; фармакоекономічне обґрунтування формулярних переліків препаратів для лікування військовослужбовців в умовах клінічних відділень військових госпіталів. Автор і співавтор понад 90 наукових, навчально-методичних праць та директивних документів для медичної служби Збройних сил України, 8 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 4 методичних рекомендацій МО України, 2 підручників. Нагороджений відзнаками Міністерства оборони України та ювілейними медалями.

Приходько Тетяна Володимирівна − доцент кафедри військової фармації Української військово-медичної академії, підполковник медичної служби. Напрямок наукових досліджень: вдосконалення системи контролю якості препаратів у Збройних силах України; фармакоекономічне обґрунтування формулярних переліків препаратів військово-медичних закладів на особливий період. Автор і співавтор понад 48 наукових, навчально-методичних праць та директивних документів для медичної служби Збройних сил України, 3 патентів України і 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 8 методичних рекомендацій МО України, 4 підручників. Нагороджена відзнаками Міністерства оборони України та ювілейними медалями.

Основні досягнення наукової школи за період існування: Колективом школи за період існування школи виконано значний обсяг робіт у галузі фармації і промислової фармації, створення формулярних переліків лікарських засобів, обґрунтування стандартів фармацевтичного забезпечення населення та їх застосування в охороні здоров’я. Організовано і проведено конференції, семінари з актуальних проблем фармації, зроблено 36 доповідей на міжнародних та 149 на національних наукових форумах, отримано 16 патентів на винаходи і корисні моделі, 36 свідоцтв про реєстрацію авторського права, а також видано 24 інформаційних листи, 25 монографій, 23 методичних рекомендацій, 19 посібників, 12 підручників, 32 статей у міжнародних та науковометричних виданнях та 174 наукових праць в інших фахових виданнях.

Колективом наукової школи з фармації концептуально узагальнено та логічно систематизовано теоретичні положення та методологічні аспекти фармацевтичної логістики як науки і практики управління. Розроблено узагальнений показник ширини розвитку аптечних мереж, вісім обов’язкових і вісім доцільних управлінських рішень з організаційно-правового забезпечення діяльності інтернет-аптек в Україні, які можуть слугувати основою об’єктивності аналізу діяльності аптечних мереж та забезпечення контрольованого поширення ліків через всесвітню мережу Internet.

Проведені роботи щодо розробки методологічних, організаційно-методичних і прикладних засад побудови та ефективного функціонування інтегрованої моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах оптової, роздрібної реалізації і медичного застосування, що ґрунтується на вимогах GxP, етичних кодексів, рекомендаціях ICH та міжнародних стандартів систем управління (МС СУ) якістю, екологією, гігієною і безпекою праці та соціальною відповідальністю.

Створені принципово нові методологічні підходи до фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій з використанням методів фармакоекономічного моделювання.

Вперше в Україні виконано значний обсяг робіт у обґрунтуванні теоретичних та організаційно-технологічних основ створення перев’язувальних засобів і нормування їх для потреб військових частин і лікувальних закладів за умов реформування медичних сил Збройних сил України.

Виконання тем НДР і розроблення нормативних документів: виконані у 2015-2022 рр. НДР з актуальних тематик фармації: «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування» (№ державної реєстрації 0117U006632), «Обґрунтування способів підвищення розчинності субстанцій, методів контролю якості та організаційно-методичних аспектів інтегральної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування» (№ державної реєстрації 0115U002158), «Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій» (№ держреєстрації 0118U100306) та ін.

За результатами наукових досліджень підготовлені методичні рекомендації «Управління ризиками для якості в аптечних закладах» (рекомендовано вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика, протокол № 7 від 12.09.2018 р.; узгоджено Держлікслужбою 10.09.2018 р. та Фармацевтичним директоратом МОЗ України 09.10.2018 р.), «Фармакоекономічні підходи до раціонального використання засобів лабораторної діагностики респіраторних вірусних інфекцій» (затверджені вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика, протокол № 7 від 09.09.2015 р. і включені до переліку наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров‘я у 2016 р. Укрмедпатентінформу, реєстр нововведень № 186/3/16. Інформаційний лист «Методологія проведення фармакоекономічного аналізу стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій» (публікації Укрмедпатентінформу, 2017, №74).

Виконано значний обсяг робіт у галузі фармації і промислової фармації:

 • розробка методологічних, організаційно-методичних і прикладних засад побудови та ефективного функціонування інтегрованої моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах оптової, роздрібної реалізації і медичного застосування, що ґрунтується на вимогах GxP, етичних кодексів, рекомендаціях ICH та міжнародних стандартів систем управління якістю, екологією, гігієною і безпекою праці та соціальною відповідальністю;
 • на основі гарантованого, споживач-орієнтованого, інтегративного та логістичного підходів обґрунтовано методологічні засади побудови інтегрованої моделі, розроблено структурно-логічну схему інтегрованої моделі на етапах реалізації і медичного застосування, визначено нормативно-методологічну основу даної моделі;
 • досліджено етичні вимоги щодо здійснення професійної діяльності у сфері забезпечення якості ЛЗ на етапах життєвого циклу та, зокрема, на рівні діяльності УО АЗ, сформовано пропозиції щодо сприяння їх дотриманню;
 • на підставі вимог міжнародного стандарту ISO 9001/9004 запропоновано оцінювати результати проведення інспекторських перевірок територіальними органами Держлікслужби за показниками інтенсивності, результативності й ефективності та розроблено формули їх розрахунку;
 • обґрунтовано науково-практичні підходи до формування фармацевтичної інтегрованої системи якості на основі системного, процесного підходів та вимог GxP, рекомендацій ICH Q10 та міжнародного стандарту систем управоіння якістю, екологією, гігієною і безпекою праці та соціальною відповідальністю (ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000);
 • розроблено структурно-логічну модель процесу впровадження фармацевтичної інтегрованої системи якості на основі концепції ітеративного циклу Демінга-Шухарта (PDCA);
 • обґрунтовано та розроблено типову процесну модель фармацевтичної інтегрованої системи якості та підходи до її регламентації і документування;
 • побудовано структурно-ієрархічну модель оцінки дієвості та поліпшення фармацевтичної інтегрованої системи якості;
 • за допомогою методології IDEF0 розроблено функціональну модель процесу вхідного контролю якості ЛЗ – одного з найважливіших процесів фармацевтичної інтегрованої системи якості;
 • обґрунтовано організаційно-прикладні засади обробки (контролю), документування та моніторингу ризиків для якості ЛЗ в аптечних закладах і ЛПЗ, розроблено форми й описано вимоги до ведення облікової та планово-звітної документації щодо управління ризиками якості ЛЗ, визначено потенційні напрямки поліпшення процесу управління ризиками якості ЛЗ.

Вперше запропоновано універсальні методологічні підходи до створення моделей ефективності фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій з використанням методів фармакоекономічного та математичного моделювання:

 • обґрунтовано принципи мультикритеріального аналізу медичної ефективності фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики вірусних інфекцій та її моделювання на основі визначених операційних характеристик діагностичних тестів;
 • розроблено та обґрунтовано застосування у практиці охорони здоров’я моделі економічної ефективності фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики вірусних інфекцій;
 • розроблено моделі економічної ефективності включення противірусного препарату у фармацевтичне забезпечення пацієнтів із інфекційними захворюваннями в умовах етіологічної невизначеності та попередньої етіологічної діагностики;
 • запропоновано принципи моделювання економічної ефективності фармацевтичного забезпечення фармакотерапії інфекційних захворювань на основі динаміки нормалізації клініко-лабораторних показників;
 • досліджено діагностичну складову економічної ефективності фармацевтичного забезпечення противірусної фармакотерапії інфекційних захворювань;
 • розроблено моделі біомедичної ефективності фармацевтичного забезпечення вакцинопрофілактики вірусних інфекцій на основі біологічних властивостей вірусного збудника та біоповедінкових характеристик населення.

За останні 5 років зроблено суттєвий внесок у реалізацію  дистанційної освіти, безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів, проблем якості освіти та створення галузевих державних стандартів вищої освіти, концептуальних підходів до питань якості фармацевтичного обслуговування населення, створення електронних навчальних матеріалів для підготовки магістрів фармації тощо. Розроблено (професор Убогов С.Г. і співавт.)  стандарт вищої освіти підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «Магістр фармації» (наказ МОЗ України 4 листопада 2022 р. №981), .концепції, освітньо-практичну програму підготовки магістрів фармації та освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії. Постійно проводяться дослідження щодо удосконалення фармацевтичної освіти. 

 

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів 

 Керівником школи професором Трохимчуком В.В. підготовлено 4 доктора і 12 кандидатів фармацевтичних наук.

Дисертаційні дослідження у 2015-2022 роках:  Професор Трохимчук В.В. підготував 2 доктора і 5 кандидатів фармацевтичних наук:

 • Убогов С. Г. Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування [Текст]: дис. д-ра фармац. наук: 15.00.01 / Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ України. - К.,2019. - 412 л.
 • Соловйов Сергій Олександрович. Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій [Текст]: дис. д-ра фармац. наук: 15.00.01 / Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ України. - К.,2020. - 387 л.
 • Бєляєва Оксана Іванівна. Оптимізація лікарського забезпечення дітей хворих на пневмонію [Текст]: дис. канд. фармац. наук: 15.00.01 / Одеський національний медичний університет. - Одеса, 2015. - 232 л. ;
 • Вишницька (Ольхова) Ірина Володимирівна. Організаційно-економічне обґрунтування лікарського забезпечення хворих дітей на гастрит і дуоденіт [Текст]: дис. канд. фармац. наук: 15.00.01 / Одеський національний медичний університет. - Одеса, 2015. - 256 л. ;
 • Шматенко Вікторія Валентинівна. Наукове обґрунтування складу, технології та нормування антимікробної мазі з протизапальною та анестезуючою дією для потреб військової медицини [Текст]: дис. канд. фармац. наук: 15.00.01 / Українська військово-медична академія. – К., 2015. - 228 л.
 • Качанюк Валентина Вікторівна. Науково-теоретичне обгрунтування технології створення і раціонального використання радіофармацевтичних препаратів [Текст]: дис. канд. фармац. наук: 15.00.01 / Українська військово-медична академія. - К., 2021. - 165 л.
 • Дроздов Дмитро Вікторович. Спецтема [Текст]: дис. канд. фармац. наук: 15.00.01 / Українська військово-медична академія. - К., 2021. - 174 л.

Участь у науково-дослідній роботі у 2020-2022 рр. 

Науковою школою у 2020-2022 роках виконувались ініціативно-пошукові НДР «Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій» (№ держреєстрації 0118U100306), «Науково-методичний супровід фармацевтичного забезпечення пацієнтів із деякими рідкісними (орфанними) захворюваннями системи кровообігу» ((№ держреєстрації 0120U100306, термін виконання 2020-2024 рр.), «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування» (№ державної реєстрації 0117U006632). Результати виконання цієї роботи впроваджені на державному і регіональному рівнях, а також закладах вищої освіти України.

Науково-дослідна робота Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Обґрунтування і впровадження нових напрямів оптимізації фармацевтичної допомоги для реалізації Концепції розвитку фармацевтичного сектору до 2020 року» (номер державної реєстрації 0116U004504, шифр теми ІН.10.01.0001.16, науковий керівник – професор Громовик Б.П.).

 Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність у 2020-2022 рр.:  

Професор Трохимчук В.В. є членом спеціалізованих вчених рад Д26.613.04 при Національному університеті охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика (м. Київ) з 2002 р., при Українській військово-медичній академії (одноразові захисти) (м. Київ) з 2002 р. по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Професор Трохимчук В. В. є членом експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертацій з теоретичної і профілактичної медицини та фармації.

Представники колективу наукової школи брали участь у роботі наступних спеціалізованих вчених рад:

Професор Шматенко О.П. входить до складу спеціалізованих вчених рад Д26.613.04 при Національному університеті охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика (м. Київ), при Українській військово-медичній академії (одноразові захисти) (м. Київ) по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Професор Убогов С.Г. входить до складу спеціалізованої вченої ради Д26.613.04 при Національному університеті охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика (м. Київ) по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Професор Громовик Б.П. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д35.600.02 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Участь членів наукової школи з фармації у діяльності експертних проблемних комісій у 2020-2022 рр.:

Професор Трохимчук В.В. є членом експертної проблемної комісії МОЗ України та НАМН України з наукової спеціальності 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Професори Трохимчук В.В., Убогов С.Г., Соловйов С.О., доцент Гульпа В.С. є членами експертної проблемної комісії НУОЗ України імені П.Л.Шупика з наукових спеціальностей 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Професор Громовик Б.П. є членами експертної проблемної комісії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з наукової і 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Експертна діяльність членів наукової школи з фармації:

У 2019-2022 рр. під керівництвом членів колективу наукової школи з фармації було захищено дисертацій:

1) докторських – 4;

2) кандидатських – 6.

У 2019-2022 рр. члени колективу наукової школи з фармації були офіційними опонентами на захисті дисертацій:

1) докторських – 4;

2) кандидатських – 10.

Участь у підготовці нормативних документів

Розроблено (професор Убогов С.Г. і співавт.)  стандарт вищої освіти підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «Магістр фармації» (наказ МОЗ України 4 листопада 2022 р. №981), концепції, освітньо-практичну програму підготовки магістрів фармації та освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії.

Публікації членів наукової школи з фармації у 2020-2022 рр.:

опубліковано 46 статей у наукових фахових виданнях України, 12 у закордонних виданнях. Результати НДР впроваджені  на державному і регіональних рівнях. На наукових форумах було здійснено 28 доповіді міжнародного рівня. Всі опубліковані праці відповідним чином оформлені і подані до інститутського репозитарію НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

  Професор Громовик Б.П. зі співавторами підготував і видав посібники:  

Pharmaceutical management and marketing. Part II. Pharmaceutical marketing : textbook for practical classes. Lviv, Prostir-M, 2021 (співавт.);

Практикум з фармацевтичного і медичного товарознавства. Частина 1. Медичне товарознавство: навчальний посібник для викладачів, Львів: Видавництво "Простір-М", 2021 (співавт.);

Практикум з фармацевтичного маркетингу: навчальний посібник для викладачів, Львів: Видавництво "Простір-М", 2022 (співавт.).

Отримані відзнаки, нагороди, гранти. Отримання патентів, свідоцтв у 2020-2022 рр.: отримано 4 патенти України на корисну модель та 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Професор Громовик Б.П. став лауреатом обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти розміром 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривен(2022).

 

Участь членів наукової школи з фармації у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань у 2018-2022 рр.:

міжнародній науково-практичній конференції «Медична наука та практика: виклики і сьогодення» (Львів, 2018);

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна медицина: актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку» (Одеса, 2018) ; ХІІ Науково-практичній конференції «Управління якістю в фармації» (Харків, 2018) ;

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» (Львів, 2018) ;

 VII науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 2018) ;

 міжнародній науково-практичній конференції «Медична наука та практика: актуальні питання взаємодії» (Київ, 2018) ;

ІІ науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» (Харків, 2018);

3th International scientific conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» (Штутгард, Німеччина, 2018) (Шматенко О.П.);

 4-му щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції "Єдине здоров'я" за підтримки Програми зменшення біологічної загрози в Україні (Київ, 2019) ;

 науково-практичній конференції «Забезпечення якості лікарських засобів: регуляторні вимоги і чинні стандарти» (Київ, 2019) ;

3-ій третій конференції за міжнародною участю «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України» (Київ, 2019);

4th annual BTRP Ukraine regional one health research symposium (Київ, 2019); (Соловйов С.О.)

2nd International scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects» (Харків, 2020) (Шматенко О.П.) ;

5th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (Софія, Болгарія, 2020) (Шматенко О.П.) ;

15-й Всеукраїській науково-практичній конференції «Біотехнологія ХХ1 століття» (Київ, 2021); (Соловйов С.О.)

2-й Міжнародний симпозіум зі зменшення біологічної загрози (IBTRS),

24-27 жовтня 2022 року (Київ, 2022); (Трохимчук В.В., Гульпа В.С., Соловйов С.О.)

Участь у наукових періодичних виданнях

Професор Трохимчук В. В. є головним редактором науково-практичного журналу «Фармацевтичний журнал», членом редакційних колегій і редакційних рад періодичних видань: науково-практичний журнал «Військова медицина України», науково-виробничий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», міжнародний науково-практичний журнал для фармацевтів і лікарів «Рецепт», науково-практичний спеціалізований журнал «Міжнародний журнал : Антибіотики та Пробіотики».

Професори Убогов С.Г., Шматенко О.П., д.фарм.н. Соловйов С.О., доцент Гульпа В.С. э членами редколегії науково-практичного рецензованого журналу «Фармацевтичний журнал», який включено до Переліку наукових фахових видань МОН України, до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів на web-платформі реєстраційної агенції Crossref (видавничий префікс: 10.32352), загальнодержавний репозитарій- Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України, пошукової системи академічних текстів Google Scholar, Library catalog OCLC WorldCat, наукової електронної бібліотеки Elibrary, Index medicus, Medline, Pubmed NLM Catalog (з 1965 по 1980 рр.), ICI Word of Journals ,  Directory of Open Access Journals (з 2019 р.).

 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародній діяльності колективу

Представники школи беруть участь у міжнародних виставках, симпозіумах, семінарах і конференціях, де представляються розробки з питань фармації та впровадження у навчальний процес дистанційної освіти, а саме:

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація: Стан, проблеми та перспективи» 23-24 квітня 2020 року.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Академічні читання імені В.Паська» в рамках 29-ї Міжнародної медичної виставки «Public Health 2020».

VII Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» 15.листопада 2019 р.

Eurasian scientific congress. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020.

Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Publishing House “Accent”. Sofia, Bulgaria. 2020 January

4th annual BTRP Ukraine regional one health research symposium: abstract directory, Kyiv, May 20-24 2019. Kyiv: BTRP Ukraine Science Writing Mentorship Program, 2019. P.86 (Soloviov S., Trokhymchuk V.et al. Time- and age-dependent molecular epidemiological modeling in pharmacoeconomic analysis of rotavirus vaccination).

4th annual BTRP Ukraine regional one health research symposium: abstract directory, Kyiv, May 20-24 2019. Kyiv: BTRP Ukraine Science Writing Mentorship Program, 2019. P.87 (Soloviov S., Basalyk H., Bandurka O., Kovaliuk O., Kondratyuk V., Dziublyk I. Mathematical modeling in assessment of human papillomavirus-related disease diagnostic technologies).

Міжнародний проєкт «Горизонт 2020. AMMODIT –The EU Framework Programme for Research and Innovation»  (Вєна, Австрія) (Соловйов С.О.).

2-й Міжнародний симпозіум зі зменшення біологічної загрози (IBTRS), 24-27 жовтня 2022 року (Київ, 2022); (Трохимчук В.В., Гульпа В.С., Соловйов С.О.)