Search

 
 

ОГОЛОШЕННЯ

Національний Університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика продовжує навчальний процес у сфери вищої освіти з застосуванням дистанційних технологій навчання.

Розклад занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (аспірантура) розміщено за посиланням https://nuozu.edu.ua/nv/vo/aspirantura-doktorantura/rozklady та у календарі подій https://nuozu.edu.ua/nv/kalendar

Запрошуємо до співпраці здобувачів з інших установ.

***

28 березня 2022 р. розпочинається навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (аспірантура) (очна вечірня форма навчання) з нормативної навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика» (5 кредитів 150 годин).

***

28 березня 2022 р. розпочинається навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (аспірантура) (очна денна форма навчання) з вибіркової навчальної дисципліни «Доказова медицина» (3 кредити 90 годин)