Google search

НАУКОВА ШКОЛА ДИТЯЧИХ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 19.05.2016 № 1849 «Про ведення в дію рішень вченої ради» (протокол № 6 від 18.05.2016)

Засновник та керівник наукової школи:

ЧЕРНИШОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, засновник цієї кафедри, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча імунологія», голова ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології», засновник і науковий керівник Київського міського дитячого центру клінічної імунології КМДКЛ № 1, заслужений лікар України. Професор Чернишова Л. Ю. підготувала 4-х докторів та 13 кандидатів медичних наук. 
Автор та співавтор понад 300 наукових праць, в тому числі понад 120 праць у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 14 та за Scopus – 10. Спеціальність 14.01.10 «Педіатрія», 14.01.13 «Інфекційні хвороби».

Наукова школа професора Чернишової Л.І. почала формуватися в 90-х роках., коли кафедра, засновником якої є проф. Чернишова Л.І., почала готувати спеціалістів з дитячої імунології. Вибору напрямку наукової діяльності сприяло співробітництво з Едмонтонським університетом (провінція Альберта, Канада) в рамках Українсько-Канадського проекту «Освіта». Професор Чернишової Л.І. є членом:

 • редакційної колегії фахових журналів з педіатрії, інфекційних хвороб, клінічної імунології;
 • спецради з захисту дисертацій за спеціальністю «Педітрія»;
 • Європейського наукового товариства з імунодефіцитів (ESID);
 • Європейського товариства з дитячих інфекційних хвороб (ESPID);
 • атестаційної комісії МОЗ України.

Місія наукової школи: створення нових знань, теорії та практики за новим науковим напрямком в педіатрії, діагностика і лікування первинних імунодефіцитів, підготовка спеціалістів.

Напрямки діяльності школи: імунодефіцити у дітей, імунопрофілактика інфекційних хвороб, підготовка науково-педагогічних кадрів.

Головні завдання школи: Розвивати підходи до ранньої діагностики первинних імунодефіцитів, удосконалювати методи їх лікування та профілактики.

Наукова школа створена на основі

Наукова школа створена на основі понад 100 фундаментальних наукових праць – монографіях, посібниках, підручниках, тезах, статтях тощо, опублікованих у період 2000-2016 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.

З них найбільш вагомі наукові публікації школи: 2 підручники – 1. «Інфекційні хвороби у дітей» підручник / Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко та ін.; за ред. професора Л. І. Чернишової. – К.; ВСВ «Медицина». – 2016.- 1016 с. ISBN 978-617-505-458-1; 2. «Дитяча імунологія: підручник» \ Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, Л. В. Костюченко та ін.; за ред. професор Л. І. Чернишової, А. П. Волохи. -К.: ВСВ «Медицина», 2013, – 720 с.

Фундаментальні наукові праці на основі яких створена наукова школа

Колектив наукової школи складається з 12 представників.

Найбільш відомі представники наукової школи:

Волоха Алла Петрівна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології академії, захистила дисертації в рамках наукової школи. Сфера наукової діяльності - імунодефіцити, ВІЛ-інфекція (2 аспіранти), за 5 років кількість публікацій - 24 вітчизняні, 11 - в закордонних виданнях, не враховуючи тези в міжнародних конференціях (6), h-index за Google Scholar - 8 та за Scopus – 4.

Костюченко Лариса Василівна - доктор медичних наук, професор кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного університету імені Данила Галицького (захистила дисертацію в рамках наукової школи) Google Scholar - 6 та за Scopus - 4.

Інші представники школи: Бондаренко Анастасія Валеріївна – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доцент, доктор мед.наук, доцент (захистила кандидатську та докторську дисертації в рамках наукової школи) індекс Хірша Google Scholar - 6 та за Scopus - 4) Лапій Федір Іванович – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.Л.Шупика, доцент, канд.мед.наук (захистив кандидатську дисертацію в рамках наукової школи) Степановський Юрій Степанович – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доцент, канд.мед.наук (захистив кандидатську дисертацію в рамках наукової школи) Гільфанова Анна Михайлівна –асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.Л.Шупика, канд.мед.наук, (захистила кандидатську дисертацію в рамках наукової школи).

Основні досягнення та діяльність школи

Основні досягнення наукової школи за період існування:

 • Вивчена частота первинних(вроджених) імунодефіцитів в Україні.
 • Створено Регістр первинних імунодефіцитів за нозологією.
 • Розроблені ранні критерії діагностики первинних імунодефіцитів антитілоутворення, комбінованих імунодефіцитів.
 • Вивчена розповсюдженість первинного імунодефіциту, так званої слов’янської мутації.
 • Науково обґрунтовано і розроблено медичний супровід дітей з первинними імунодефіцитами.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Волоха А.П. керівник аспірантів , підготовка в процесі:
1. Раус Ірина Володимирівна, пошукач, тема: “Удосконалення схем вакцинації у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію”
2. Кісельова Галина Володимирівна, заочний аспірант, тема: “Медико-соціальний супровід ВІЛ-інфікованих підлітків”
3. Лісовська Ганна Миколаївна, очний аспірант, тема: “Стан захищеності від вакцинкерованих інфекцій та шляхи його покращення у пацієнтів з первинними і вторинними імунодефіцитами»
4. Передрійчук Ольга Михайлівна, очно-вечірня апірантура, тема: ”Вдосконалення імунопрофілактики проти пневмококової інфекції у дітей з первинними та вторинними імунодефіцитами”
5. Марунчин Тетяна Андріївна, заочний аспірант, тема «Оптимізація тактики ведення пацієнтів з первинними та вторинними гіпогамаглобулінеміями.» Костюченко Л.В. Керівник кандидатської дисертації Романишин Я.Ю. (робота в процесі виконання).

Міжнародна діяльність

Представники школи брали активну участь у міжнародних проектах: керівник наукової школи Чернишової Л. І. – з 2006 року у глобальній мережі епіднагляду за ротавірусною інфекцією (Global Rotavirus Surveillance Network), Волоха А.П. взяла участь в Європейському освітньому проекті у дітей з ВІЛ-інфекції, що проводить Педіатрична Європейська Мережа з Лікування СНІДу (PENTA). Стажування за кордоном асистента Степановського Ю. С. з питань імунодефіцитів, зокрема автозапальних синдромів (м. Вашингтон, США).

Укладені та впроваджуються угоди:

 • Угода про співробітництво НУОЗ України імені П.Л. Шупика (Київ)  та Дебреценським Медичним університетом і Науковим центром здоров’я (кафедрою дитячої імунології і інфектології - зав. проф. Ласло Мароді, Угорщина) з 2009 року – вивчення первинних імунодефіцитів
 • Угода про співробітництво НУОЗ України імені П.Л. Шупика (Київ) та Інститут молекулярної біології та генетики АМН України(Професор Г. Д. Телегеєв)

Контакти:

Pr. Alain Hovnanian, M.D., Ph.D., Service de Génétique, INSERM UMR 1163, Laboratoire des Maladies génétiques cutanées, Institut Imagine des maladies génétiques, Paris, France

Ivona Aksentijevich, M. D, National Institute of Human Genome Research, Bethesda, MD, USA

Raphaela Goldbach-Mansky, M. D., National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, Bethesda, MD, USA

Marco Gattorno, M.D., IRCCS Istituto G. Gaslini, UO Pediatria 2, Genoa, Italy

Pr. Jean-Laurent Casanova, M.D., Ph.D., Génétique humaine des maladies infectieuses, INSERM U 550, Faculté de médecine Paris-Descartes, Site Necker,  PARIS, FRANCE

Raimonds Simanis, M.D., M.B.A., Ph.D., Riga Stradins University, Department of Infectology and Dermatology, Riga, Latvia.

Стажування за кордоном – асистент Степановський Ю.С., Вашингтон, США, з питань імунодефіцитів, зокрема автозапальних синдромів.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Участь наукової школи у роботі періодичних видань:

Проф.Л.І.Чернишова: «Актуальная инфектология», «Аллергология, иммунология», «Здоровье ребёнка», «Сучасна педіатрія», «Педиатрия. Восточная Европа»

Статус видання - наукометричне, національне, входить до баз Scopus та Web of Science

Трансфер знань: представником школи професором Волохою А. П. зроблено виступи з лекціями за кордоном.