Google search

НАУКОВА ШКОЛА З ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 01.07.2014 №2632

Засновник та керівник наукової школи
: ТИМОФЄЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ − завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Щелепно-лицева хірургія», академік Української академії наук, керівник Центру щелепно-лицевої хірургії, DG (США, 1996), DDG (Англія, 2001). Професор Тимофєєв О. О. підготував 5 докторів та 37 кандидатів медичних наук. Автор та співавтор 757 наукових праць, в тому числі 650 у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 10. Спеціальність 14.01.22 «Стоматологія».

Місія школи: створення нових знань, теорії і практики зщелепно-лицевій хірургії.

Напрямки діяльності школи: 1. Знеболення в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії. 2. Одонтогенні запальні захворювання щелеп. 3. Неспецифічні захворювання м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки. 4. Лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки. 5. Проблеми ВІЛ-інфекції в щелепно-лицевій хірургії. 6. Одонтогенне запалення верхньощелепних пазух. 7. Лікування утрудненого прорізування зубів мудрості та дистопованих зубів. 8. Непухлинні захворювання слинних залоз. 9. Пухлини слинних залоз. 10.Ушкодження тканин щелепно-лицевої ділянки. 11. Невогнепальні та вогнепальні переломи кісток щелепно-лицевої ділянки. 12. Вивихи нижньої щелепи. 13. Ранні та пізні ускладнення переломів щелеп. 14. Термічні ушкодження щелепно-лицевої ділянки. 15. Пухлиноподібні захворювання щелеп. 16. Пухлиноподібні утворення м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки і шиї. 17. Діагностика і лікування доброякісних пухлин м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки. 18. Діагностика і лікування доброякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки. 19. Злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки. 20. Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба. 21. Захворювання й ушкодження нервів щелепно-лицевої ділянки. 22. Вроджені незрощення верхньої губи та піднебіння. 23. Відновлювальні операції на обличчі. 24. Діагностика та лікування деформацій щелеп. 25. Естетична хірургія щелепно-лицевої ділянки. 26. Дентальна імплантація та її ускладнення. 27. Ультразвукова діагностика захворювань щелепно-лицевої ділянки та шиї. 28. КТ та МРТ сіалографія.

Наукова школа створена на основі близько 100-ти фундаментальних наукових праць – монографіях, статтях, тезах тощо, опублікованих у період 1995-2016 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи включає наступних представників: Вєсова О. П. − професор кафедри, д.мед.н., h-index за Google Scholar – 1; Ушко Н. О. – доцент, д.мед.н, h-index за Google Scholar – 3; 4 доценти кафедри, к.мед.н.: Кіндрась І. Б., h-index за Google Scholar – 1; Максимча С. В., h-index за Google Scholar – 3; Салівон В.П.; Камінський В. В.; асистент Колібабчук Б.В.; 2 лікарі-лаборанти – Савицький О. О., Уміров О.В.

Основні досягнення та діяльність школи

Оновлюється

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Кандидатів медичних наук – 37; докторів медичних наук – 5.

На етапах виконання знаходяться:

Кандидатські дисертації:

1) Берідзе Б. Р.: «Доброякісні пухлини привушних і піднижньощелепних слинних залоз (клініка, діагностика, лікування, профілактика ускладнень)»;

2) Фесенка Є. І.: «Діагностика, лікування та профілактика запальних ускладнень при невогнепальних переломах нижньої щелепи».

Докторська дисертація

1) Ушко Н. О.: «Клініка, діагностика та лікування амелобластам щелеп»

На етапі офіційного захисту знаходяться: кандидатська дисертація: А. І. Кривошеєвої: «Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики ускладнень у хворих після оперативних втручань на привушній та під нижньощелепній залозах».

Участь у науково-дослідній роботі

Участь у виконанні науково-дослідних робіт: виконується ініціативно-пошукова НДР на тему "Особливості діагностики, клінічного перебігу, лікування та профілактики ускладнень у хворих з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями щелеп та білящелепних м¢яких тканин" (№ державної реєстрації 0117U002463, термін виконання 2017 – 2021 роки). Науковий керівник НДР – професор  Тимофєєв О. О.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність до складу Спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д 26.613.09 (спеціальність 14.01.22 «Стоматологія») входить професор Тимофєєв О. О. та професор Вєсова О.П.
Участь у підготовці нормативних документів не приймали.

Публікації наукової школи

Наукові видання школи: представниками наукової школи опубліковано за період існування школи 40 монографій, підручників, посібників, 750 статей та 48 патентів.

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність: науковою школою налагоджена співпраця з такими установами: 1) Освітньо-медична установа: Соlege of Medicine, Jacksonville. University of Florida, USA. Пов’язана особа: Rui P. Fernandes.M.D. -D.M.D., FACS. Associate Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Division of Head and Neck Surgery. Associate Chair, Department of Oral and Maxillofacial Surgery; Chief, Division of Head and Neck Surgery; Program Director, Head and Neck Oncologic Surgery and Microvascular Fellowship.

2) Освітньо-медична установа: Інститут патології Карл-Тім Клінікум (Німеччина). Пов’язана особа: д.мед.н. Туффаха Муін С. А. (Muin S. A. Tuffaha) – директор Інституту патології Карл-Тім Клінікум (м. Коттбус), Академічний клінічний шпиталь медичного факультету Шаріте (м. Берлін, Німеччина).

3) Освітньо-медична установа: Aladashvili Clinical Hospital, Georgia. Пов’язана особа: Zurab Chichua – Doctor of Medical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Maxillofacial Surgery of Aladashvili Clinical Hospital; President of the Georgia Association of Dentists and Maxillofacial Surgeons; Member of the IAOMS and EACMS; Member of the Board of Directors of the European Medical Community.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи: 

  • керівник школи професор Тимофєєв О. О. є: головним редактором журналів, які включені до Переліку наукових фахових видань МОН України та до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів – "Сучасна стоматологія. Современная стоматология" (журнал видається з вересня 1997 року) та "Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology" (журнал видається з 2016 року); головним редактором "Збірника наукових праць Інституту стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика"; заступником головного редакотора міжнародного журналу "Дентальна імплантологія і хірургія (Італія, Росія); членом редакційної колегії рецензованого наукового журналу "Современная стоматология" (Білорусь); входить до складу редакційної колегії Збірника наукових праць співробітників НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
  • професор Вєсова О.П. є членом редакційних колегій журналів, які включені до Переліку наукових фахових видань МОН України та до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів – "Сучасна стоматологія. Современная стоматология" (журнал видається з вересня 1997 року) та "Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology" (журнал видається з 2016 року); входить до складу редакційної колегії "Збірника наукових праць Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика";
  • доцент Ушко Н.О. є членом редакційних колегій журналів, які включені до Переліку наукових фахових видань МОН України та до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів – "Сучасна стоматологія. Современная стоматология" (журнал видається з вересня 1997 року) та "Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology" (журнал видається з 2016 року);
  • доцент Максимча С.В. є членом редакційної колегії журналу, який включений до Переліку наукових фахових видань МОН України та до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів "Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology" (журнал видається з 2016 року).