Search

 
 
 1. Положення про Приймальну комісію.
 2. Накази:
 1. Склад приймальної комісії 2022 рік:

Шановні вступники! 

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з 03.10.2022 по 11.10.2022 (включно до 1600) здійснюватиме додатковий прийом на навчання для здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні на небюджетні конкурсні пропозиції за спеціальностями:

 • 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти);
 • 281 Публічне управління та адміністрування (заочна форма здобуття освіти).

УВАГА!  ДОДАТКОВИЙ НАБІР!  ВСТУП 2022 з 03.10.2022 по 11.10.2022 (включно до 1600)

з 03.10.2022 по 11.10.2022 (включно до 1600) – Прийом заяв та документів, для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;

з 03.10.2022 по 11.10.2022 (включно до 1600) - Прийом заяв та документів, для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти

12.10 - Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови в НУОЗ України імені П.Л. Шупика 

13.10Фаховий вступний іспит 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії [email protected] скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета) (додаток 1);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 2) (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання іспитів); 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

УВАГА! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Електронна адреса [email protected]

Контактні телефони приймальної комісії: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку вступник  виявить помилки, він має звернутися до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;
 • ідентифікаційного номера.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію ідентифікаційного номера. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до навчання в НУОЗ України імені П.Л. Шупика протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року N 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059. 

Контактні дані:

к. 54 (2 поверх теоретичного корпусу),

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112.

Тел.: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14,

e-mail: [email protected]

Графік роботи Приймальної комісії: у період з 03.10.2022 по 11.10.2022 щоденно (у робочі дні) з 930 до 1600,перерва з 1300 до 1330.

Рейтингові списки 

Списки рекомендованих до зарахування

Накази про зарахування

Шановні вступники! 

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика здійснюватиме прийом на навчання  для здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні на небюджетні конкурсні пропозиції за спеціальностями:

226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти);

281 Публічне управління та адміністрування (заочна форма здобуття освіти). 

УВАГА!   ВСТУП 2022 

27 червня – 18 липня (до 1800) - Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для вступників за спеціальностями 28 «Публічне управління та адміністрування» 226 "Фармація, промислова фармація" 

1 серпня 2022 - Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

З 10 серпня до 17 серпня - Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та магістерського комплексного тесту (МКТ) 

16 серпня – 23 серпня - Прийом заяв та документів, для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту; 

16 серпня – 15 вересня до 1800 - Прийом заяв та документів, для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти

25 серпня - 31 серпня - Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови в НУОЗ України імені П.Л. Шупика 

25 серпня - 31 серпня - Фаховий вступний іспит 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь  у магістерському комплексному тесті (МКТ) та/або магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК), триватиме з 27 червня до 18 липня включно.

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК): особливості реєстрації 

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії [email protected] скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета) (додаток 1);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 2) (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання іспитів); 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

УВАГА! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Електронна адреса [email protected]

Контактні телефони приймальної комісії: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку вступник  виявить помилки, він має звернутися до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;
 • ідентифікаційного номера. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію ідентифікаційного номера. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до навчання в НУОЗ України імені П.Л.Шупика протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року N 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059. 

Процедура реєстрації вступників для складання МКТ та/або МТНК у 2022 році детально представлена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти 

Контактні дані:

к. 54 (2 поверх теоретичного корпусу),

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112.

Тел.: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14,

e-mail: [email protected]

Графік роботи Приймальної комісії: у період з 27.06.2022 по 15.09.2022 щоденно (у робочі дні) з 930 до 1730,перерва з 1300 до 1330.

3.1. Мотиваційний лист

3.2. 281 «Публічне управління та адміністрування»

 1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 281 «Публічне управління та адміністрування»
 2. ПРОГРАМА фахового вступного випробування на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
 3. ПРОГРАМА вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з іноземної (англійської) мови
 4. КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

3.3. 226 «Фармація, промислова фармація»

 1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 226 «Фармація, промислова фармація»
 2. ПРОГРАМА фахового вступного випробування на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»
 3. ПРОГРАМА вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з іноземної (англійської) мови
 4. КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

3.4. Розклади консультацій і вступних випробувань

РОЗКЛАД проведення консультацій і вступних випробувань для вступників на 1 курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів у НУОЗ України освіти імені П. Л. Шупика у 2022 році (док. в ПДФ форматі)

РОЗКЛАД проведення консультацій і вступних випробувань для вступників на 1 курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів 281 «Публічне управління та адміністрування»

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань для вступників на 1 курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів 226 «Фармація. Промислова фармація»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ДО ІСПИТІВ МАГІСТРИ 281:

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ДО ІСПИТІВ МАГІСТРИ 226:

3.5. Рейтингові списки

3.6. Списки рекомендованих до зарахування

3.7.Накази про зарахування

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

 

О  Г  О  Л  О  Ш  У  Є   ПРО  ПОЧАТОК   ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

в докторантуру, аспірантуру

В докторантуру за спеціальністю 222 Медицина (за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб).

 

В очну денну аспірантуру за спеціальностями:

за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб

221 Стоматологія; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 226 Фармація, промислова фармація; 228 Педіатрія; 091 Біологія; 229 Громадське здоров’я.

за кошти юридичних і фізичних осіб

281 Публічне управління та адміністрування.

 

В очну вечірню аспірантуру за спеціальностями:

за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб

221 Стоматологія; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 226 Фармація, промислова фармація; 228 Педіатрія; 091 Біологія; 229 Громадське здоров’я.

за кошти юридичних і фізичних осіб

281 Публічне управління та адміністрування.

 

В заочну аспірантуру за спеціальностями:

за кошти юридичних і фізичних осіб

221 Стоматологія; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 226 Фармація, промислова фармація; 228 Педіатрія; 091 Біологія; 281 Публічне управління та адміністрування; 229 Громадське здоров’я.

 

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

заява на ім’я голови Приймальної комісії (ректора);

особовий листок по обліку кадрів;

1 фотокартка 3х4;

автобіографія;

копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копія нострифікованого диплому);

для іноземців - Довідка про визнання іноземного диплому про освіту МОН України;

для спеціальностей медичного спрямування: копія документу про закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури; копія трудової книжки для працюючих (засвідчена печаткою за місцем роботи); медична довідка про стан здоров’я за формою № 086;

список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

мотиваційний лист;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру,

копія паспорту (стор. 2,3,11).

Паспорт, дипломи про вищу освіту, сертифікат/свідоцтво вступники предявляють особисто.

Особи, що вступають до докторантури подають ксерокопії друкованих наукових робіт, копію диплома кандидата медичних наук і розгорнутий план дисертаційної роботи.

Адреса університету: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НУОЗ України імені
П. Л. Шупика, Приймальна комісія (лабораторний корпус, 4 -й поверх, к. 403).

Прийом документів: 11 липня – 5 серпня 2022 р. 10-00 – 13.00; 14.00 – 16.00

ЗАЯВА вступ АСПІРАНТУРА

Мотиваційний лист

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ОЧНА (ДЕННА, ВЕЧІРНЯ) ФОРМА ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ АСПІРАНТИ ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Списки абітурієнтів - іспит ІНОЗЕМНА МОВА (групи)

Списки абітурієнтів - іспит СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (групи)

Програма 091 Біологія

Програма 221 Стоматологія

Програма 222 Медицина

Програма 224 Технології медичної діагностики та лікування

Програма 226 Фармація, промислова фармація

Програма 228 Педіатрія

Програма 281 ПУА

Програма ІНОЗЕМНА МОВА до вступу в аспірантуру (рівень В2)

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі

Оголошено додатковий набір вступників на навчання в докторантуру, аспірантуру НУОЗ України імені П. Л. Шупика, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, з 24.10.2022 по 04.11.2022 (включно до 1600).

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (Переглянути у PDF)

№ з/п

Етапи вступної кампанії

II сесія (за кошти фізичних та/або юридичних осіб за наявності вакантних місць)

1.

Початок прийому заяв та документів від вступників

24 жовтня

2.

Закінчення прийому заяв та документів від вступників

04 листопада

3.

Терміни проведення вступних випробувань

09-15 листопада

4.

Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування

16 листопада

5.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

18 листопада

Чи потрібен мотиваційний лист для вступу?

Так, мотиваційний лист у 2022 році є обов’язковим компонентом для всіх вступників. Без мотиваційного листа заява може не розглядатись Приймальною комісією. 

Що таке мотиваційний лист?

Мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму Університету та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Вимоги до мотиваційних листів містяться у Правилах прийому. 

Як можна подавати документи для вступу у воєнний час?

У більшості випадків документи на вступ можна подати дистанційно, використовуючи кабінет вступника. В окремих випадках (відмінності в ПІБ в документах про освіту і документах, що посвідчують особу; документ про освіту виданий до 2000 року тощо) можлива подача паперової заяви особисто вступником до Приймальної комісії у визначені Правилами прийому терміни. Водночас при Приймальній комісії буде створено консультаційний центр, до якого вступник може звернутись щодо надання допомоги із створенням електронного кабінету вступника та/або подачі заяви на вступ. 

Які умови вступу до магістратури в 2022 році?

Для вступу на магістратуру на спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (заочна форма здобуття освіти) 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) необхідно пройти фахові випробування та надати мотиваційний лист; 

Чи скасовано ЄВІ?

Так, у 2022 році ЄВІ скасовано. 

Чи можна використовувати результати ЄВІ/ЄФВВ минулих років для вступу у 2022 році?

Замість результатів МКТ можна подавати результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 2019?2021 років (у будь-яких комбінаціях). 

Як і коли зареєструватись на вступ до магістратури спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 226 Фармація, промислова фармація?

З 01 серпня 2022 року зареєструвати електронний кабінет вступника. З 16.08.2022 по 15.09.2022 року подати електронну заяву на вступ.

к. 54 (2 поверх теоретичного корпусу),
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112.
Тел.: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14,

Приймальна комісія у період з 27.06.2022 по 15.09.2022 працює щоденно (у робочі дні) з 930 до 1730,перерва з 1300 до 1330.