Google search

 
 

Шановні вступники! 

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика здійснюватиме прийом на навчання  для здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні на небюджетні конкурсні пропозиції за спеціальностями:

УВАГА!   ВСТУП 2023

 • Реєстрація для складання ЄВІ, ЄФВВ: 08 травня – 31 травня до 18:00
 • Вступні випробування ЄВІ, ЄФВВ (основна сесія): 23 червня – 21 липня 2023
 • Реєстрація електронних кабінетів вступників: з 01 липня
 • Реєстрація заяв на участь у співбесіді (замість ЄВІ) та фаховому іспиті (замість ЄФВВ): терміни, встановлені МОН
 • Строки проведення фахових іспитів виключно на контракт: 31 липня – 14 серпня до 18:00
 • Прийом заяв та документів: 31 липня – 21 серпня до 18:00
 • Надання рекомендацій для зарахування на контракт: не раніше 30 серпня
 • Термін виконання вимог для зарахування на контракт: не пізніше ніж 30 вересня
 • Терміни зарахування вступників на контракт: не пізніше ніж 30 вересня 

Розклад консультацій 2023

Розклад вступних випробувань 2023

Програми вступних випробувань по спеціальностям:

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь  ЄВІ, ЄФВВ, триватиме з 08 травня по 31 травня до 1800

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЄФВВ/ ЄВІ 

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має принести особисто згідно графіку роботи ПК або надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії [email protected] скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 2) (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання іспитів); 
 • мотиваційний лист

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

УВАГА! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Електронна адреса [email protected]

Контактні телефони приймальної комісії: (+380 73) 206 73 14

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку вступник  виявить помилки, він має звернутися до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;
 • ідентифікаційного номера. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • копію ідентифікаційного номера. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до навчання в НУОЗ України імені П.Л.Шупика протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року N 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059. 

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЄФВВ/ ЄВІ у 2023 році детально представлена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Контактні дані:

к. 55 (2 поверх теоретичного корпусу),

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112.

Тел.: (+380 73) 206 73 14,

e-mail: [email protected]

Графік роботи Приймальної комісії

у період з 01.05.2023 по 22.06.2023 кожний вівторок та четвер з 930 до 1630, перерва з 1300 до 1330, під час повітряної тривоги Приймальна комісія не працює.

Порядок та години роботи Приймальної комісії можуть змінюватись, всі зміни оприлюднюється на офіційному веб-сайті у рубриці Приймальна комісія та на стенді Приймальної комісії за адресою вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112.

Шановні вступники!
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика здійснюватиме Додатковий прийом на навчання для здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні на небюджетні конкурсні пропозиції за спеціальностями:

Прийом заяв з 05.09.2023 по 22.09.2023 рр до 13:00

РОЗКЛАД проведення КОНСУЛЬТАЦІЙ до вступних випробувань для вступників на 1 курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія», 229 Громадське здоров’я.

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань для вступників на 1 курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія», 229 Громадське здоров’я.

Програми вступних випробувань по спеціальностям:

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування по спеціальностям:

281 Публічне управління та адміністрування
- маг.денна
- маг.заочна

229 Громадське здоров'я
- маг.денна
- маг.заочна
- маг. додатковий набір

053 Психологія
- маг.заочна
- бак.заочна

231 Соціальна робота
- маг.денна
- маг.заочна

Накази про зарахування:

У зв'язку з заповненням ліцензійного обсягу прийому аспірантів на навчання в 2023 році проводитись не буде

Наказ МОЗ України від 17.08.2023 № 1483 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році"

Строки прийому документів, вступних іспитів і зарахування на навчання

 1. Прийом документів для вступу до аспірантури та докторантури на всі форми навчання відбувається у приміщенні НУОЗ України імені П. Л. Шупика за адресою: к. 403, вул. Дорогожицька, 9, м. Київ. Години прийому: 10.00-13.00, 14.00-16.30, крім суботи та неділі.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ

Перелік документів для вступу до аспірантури та докторантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 1. Для вступу на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:
 • заяву на ім’я голови Приймальної комісії (ректора);
 • копію паспорту / ID карти;
 • копію довідки про РНОКПП (ідентифікаційний код);
 • копію закордонного паспорту (сторінка з прізвищем) (якщо подана ID карта – не подається;
 • особовий листок із обліку кадрів;
 • 1 фотокартку 30 х 40 мм;
 • автобіографію;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — довідку про визнання іноземного документу про освіту);
 • для спеціальностей медичного спрямування: копію документу про закінчення клінічної ординатури, інтернатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури;
 • копію трудової книжки (для працюючих засвідчену за місцем роботи) (вступники, які претендують на навчання за державним замовленням);
 • копію документу про військовий облік;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності (додаток А);

Паспорт, диплом про вищу освіту вступники пред’являють особисто. 

 1. Для вступу на здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • витяг з протоколу засідання кафедри щодо можливості зарахування вступника до докторантури;
 • копію паспорту;
 • копію довідки про РНОКПП (ідентифікаційний код);
 • копію закордонного паспорту (сторінка з прізвищем);
 • особовий листок із обліку кадрів;
 • 1 фотокартку 30 х 40 мм;
 • автобіографію;
 • копію диплому кандидата наук (доктора філософії);
 • індивідуальний план наукової роботи;
 • копію документу про військовий облік;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НУОЗ України імені П. Л. Шупика, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • рецензії трьох докторів наук на індивідуальний план наукової роботи докторської дисертації;
 • список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях, рекомендованих МОН України та внесених до провідних наукометричних баз, у тому числі, опублікованих після захисту кандидатської дисертації (не менше 10).

Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються у балах результати вступних випробувань.
 2. Вступники до аспірантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика складають такі вступні випробування:
 • іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) — ваговий коефіцієнт 0,6;
 • іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти — ваговий коефіцієнт 0,4.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

Особи, які склали всі кандидатські іспити, за умови пред’явлення оригіналу посвідчень, звільняються від складання вступних іспитів, але мають пройти співбесіду на профільній кафедрі. Результати співбесіди оцінюються за п’ятибальною шкалою. 

Адреса університету: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НУОЗ України імені
П. Л. Шупика, Приймальна комісія (лабораторний корпус, 4 -й поверх, к. 403).

Як мені дізнатися, які іспити потрібні для вступу на обрану спеціальність?

У 2023 році для вступу в магістратуру необхідно скласти вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання – єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та/або єдиний вступний іспит (ЄВІ) (докладніше в запитаннях 12-27) та/або фаховий іспит у закладі вищої освіти. Для вступу на різні спеціальності визначений відповідний перелік вступних випробувань.

Зокрема:

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року.

2) для вступу на спеціальність 061 «Журналістика»:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року,
 • або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в тому самому закладі вищої освіти.

3) для вступу на інші спеціальності:

ЄВІ 2023 року та фаховий іспит

Чи можу я вступити до магістратури тільки за мотиваційним листом?

У 2023 році для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, що визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році), відповідно до Правил прийому закладу вищої освіти (ЗВО) можуть використовуватись тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів

Якщо вже маю диплом магістра, які іспити мені потрібно складати?

У 2023 році для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, які згідно з Порядком прийому (див. відповідь на запитання 1) передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), можуть за їхнім вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит, якщо Правила прийому ЗВО не передбачають використання тільки розгляду мотиваційних листів (див. відповідь на запитання 2).

Як подати заяву для вступу до вишу?

У 2023 році заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб із посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЄВІ / ЄФВВ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять співбесіди замість ЄВІ / фаховий іспит замість ЄФВВ (у передбачених Порядком прийому випадках), допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у співбесіді/фаховому іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції

Коли потрібно подати документи на магістра?

У 2023 році для вступу в магістратуру потрібно скласти ЄВІ та, для визначених спеціальностей, ЄФВВ, тож для вступників визначено такі строки, зокрема:

 • реєстрація на тестування (ЄВІ, ЄФВВ) – з 08 травня до 18:00 31 травня (в закладах вищої освіти);
 • реєстрація особистого електронного кабінету вступника (див. попередній пункт 5) – з 1 липня;
 • УВАГА!реєстрація заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України (буде визначено у червні 2023 р.);
 • співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ, фахові іспити проводяться з 17 по 28 липня (включно);
 • реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня.

Коли і де відбуватимуться тестування?

Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ відбудеться у червні — липні. Пункти тестування створюватимуть на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.

Як відбуватиметься тестування? Що можна робити під час тестування, а що – ні?

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.

Вступник не допускається до пункту тестування в разі непред’явлення: екзаменаційного листка; документа, що посвідчує особу; нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа (для осіб, які пред’являють документ, оформлений іноземною мовою).

Вступники, які запізнилися, до пункту тестування не допускаються.

У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

Більше про це є в Порядку організації та проведення вступних випробувань тут.

Хто може не складати ЄВІ/ЄФВВ для вступу на магістратуру?

Участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ користуються:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням приймальної комісії ЗВО відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі — наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);
 • особи з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа);
 • військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837.

Якщо я не встигну зареєструватися на основну сесію ЄВІ в магістратуру чи не зможу скласти тест із певних причин, що мені робити? Чи будуть додаткові сесії?

Порядком організації та проведення вступних випробувань передбачена можливість організації та проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (третьої сесії) та проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 1. зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;
 2. не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту.

Терміни проведення третьої сесії та реєстрації вступників для участі в ній встановлює Міністерство освіти і науки України. 

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану перелік населених пунктів, у яких проводиться третя сесія ЄВІ, визначає Міністерство освіти і науки України з урахуванням безпекової ситуації згідно з пропозиціями обласних органів управління освітою

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112.
Кабінет № 55 (2 поверх теоретичного корпусу),
Тел.: (+380 73) 206 73 14,
у період з 03.07.2023 по 21.08.2023
щоденно з 9:30 до 16:30, пт з 09:30 до 15:00
перерва з 13:00 до 13:30
під час повітряної тривоги Приймальна комісія не працює.

у період з 04.09.23 по 31.10.2023 р по вівторках та четвергах з 09:30 по 16:00