Google search

Наукова школа створена наказом НУОЗ України імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень вченої ради» (протокол № 9 від 12.11.2014)

Засновник та керівник наукової школи: ШУНЬКО ЄЛИЗАВЕТА ЄВГЕНІЇВНА – завідувач кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки та техніки України. Підготувала 4-х докторів та 17 кандидатів медичних наук, 3-х магістрів та 27 клінічних ординаторів. Автор понад 360 наукових публікацій, у тому числі понад 100 - у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 15. Спеціальність 228 «Педіатрія».

Місія наукової школи: забезпечення здорового початку життя та розвитку новонародженої дитини шляхом впровадження сучасних перинатальних технологій під час вагітності, пологів та медичного догляду за новонародженою дитиною; формування та розвиток сучасних науково обґрунтованих технологій інтенсивної терапії новонароджених дітей, виходжування передчасно народжених дітей, впровадження нових форм післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку лікарів неонатологів та педіатрів, підготовка науково-педагогічних кадрів, сучасних наукових розробок, результатів найкращої медичної практики, науки та освіти.

Напрямки діяльності наукової школи:

1) забезпечувати здоровий початок життя та розвиток новонароджених дітей, вигодовування материнським молоком дітей раннього віку;

2) проводити дослідження здоров’я та розвитку найбільш вразливих груп новонароджених дітей, в тому числі з дуже малою вагою при народженні;

3) визначати та впроваджувати найбільш ефективні технологій інтенсивної терапії та виходжування передчасно народжених дітей та хворих немовлят, які потребують медичної допомоги та тривалого спостереження;

4) проводити наукові дослідження з питань діагностики, нейромоніторингу, лікування, ранньої реабілітації та профілактики захворювань у новонароджених дітей;

5) розробка нормативних документів та впровадження сучасних методів початкової, реанімаційної допомоги при народженні, сучасних технологій респіраторної підтримки хворих новонароджених дітей, в тому числі передчасно народжених, парентерального та ентерального харчування; інтегрування матерів та членів родини в процес лікування та виходжування дитини в умовах відділень для новонароджених та виходжування передчасно народжених дітей, з застосуванням методу «Мати-кенгуру»;

6) підготовка науково-педагогічних кадрів, здійснення освітніх проектів безперервного професійного розвитку, проведення наукових досліджень з питань здоров’я матері та дитини, впровадження їх результатів в освітній та лікувальний процес.

Наукова школа ґрунтується на понад 100 фундаментальних посібниках, підручниках, статтях, опублікованих за час її існування, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях. 

Спільнота наукової школи

До складу наукової школи входять:  доценти кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика: к. мед. н. – Лакша О. Т.; Костюк О. О.; Кончаковська Т. В.; Краснова Ю. Ю.; асистент, к. мед. н. Бєлова О. О.;

а також: д. мед. н. проф. Яблонь О. С. ‒ завідувач кафедри педіатрії №1 Вінницького Національного медичного університету імені М. І. Пирогова;

д. мед. н. Годованець Ю. Д. - професор кафедри педіатрії та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету;

д. мед. н. Ковальова О. М. - професор кафедри педіатрії з курсом неонатології та інфекційних хвороб Полтавського медичного університету.

к. мед. н. Сіренко О.І. - до 2023 року асистент кафедри неонатології НУОЗ України імені П.Л.Шупика після навчання в аспірантурі та успішного захисту кандидатської дисертації під керівництвом проф. Шунько Є.Є.  На теперішній час лікар-неонатолог, лікар-педіатр клініки "АЦМД-МЕДОКС".

к. мед. н. Костюкова Д.М. - вперше в Україні виконала наукову роботу з питань оптимізації діагностики пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей, розробила та впровадила систему комплексного нейромоніторингу з застосуванням полісомнографії у новонароджених дітей. З 2022 року наукові дослідження за напрямком дитячої медицини сну та нейрофізіології продовжує в Німеччині. 

К. мед. н. Сидоренко І.В. – лікар-неонатолог Перинатального центру м. Київ, навчалась в аспірантурі каф. неонатології в 2015-2018 рр., успішно захистила кандидатську дисертацію з питань парентерального харчування передчасно народжених дітей.

к. мед. н. Омельченко Л. В. – лікар відділення дитячої анестезіології дитячого консультативно-лікувального центру ДНУ «Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, навчалась у заочній аспірантурі кафедри неонатології 2006-2010 рр., захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Шунько Є. Є.;

к.мед.н. Чайковська О. Е. - лікар-неонатолог відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей НДСЛ «Охматдит», к. мед. н., захистила дисертацію під керівництвом проф. Шунько Є. Є. Є сертифікованим інструктором з практики грудного вигодовування та технології «Мама-кенгуру», ранньої реабілітації новонароджених та передчасно народжених дітей;

к.мед.н. Тунда І. П. - лікар-неонатолог відділення неонатології Київського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини, навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, захистила кандидатську дисертацію під керівництвом проф. Шунько Є. Є.;

к. мед. н. Шлемкевич О. Л. - асистент кафедри педіатрії та неонатології Львівського НМУ імені Д. Галицького, лікар-неонатолог Львівського обласного перинатального центру, керівник центру підтримки грудного вигодовування, з 2021 року завідувачка Банку донорського молока.

к. мед. н. Каніболоцька М. В. - ст. н. спів. ДУ «Інститут ПАГ НАМН України імені академіка О.М. Лук’янової»;

Аспіранти кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика Аубекерова Ю.Ю., Осіпова А. В., Безпала Ю. О. виконують наукові дослідження з питань особливостей постнатальної адаптації, ентерального харчування, стану здоров’я та оптимального розвитку новонароджених дітей.

к. мед. н. Лакша О. Т. – доцент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає в вивченні основних причин, клінічних проявів та профілактики перинатальних вірусних інфекцій у новонароджених, неонатальних жовтяниць, уражень печінки у новонароджених, медичного догляду за новонародженою дитиною, підтримка грудного вигодовування, є інструктором з надання невідкладної допомоги новонародженим при народженні, стабілізації стану та початкової реанімаційної допомоги. Кількість публікацій – 136, h-index за Google Scholar – 6

к. мед. н. Костюк О. О. – доцент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає у вивченні основних причин, клінічних проявів та профілактики перинатальних інфекцій у новонароджених, зокрема герпес вірусної та ЦМВ інфекції, профілактики та лікування інфекції стрептокок групи В у вагітних та новонароджених, неонатального сепсису тощо. Сферою наукових досліджень є фізіологія новонародженої дитини, сучасні перинатальні технології медичного догляду та підтримки грудного вигодовування. Двічі стипендіат наукових програм імені Фулбрайта в Україні: В 2007-2008 роках виконувала ґрантову роботу у Айовському Університеті (США): профілактика стрептококової інфекцій у новонароджених, в 2020 році виконувала ґрантову роботу в Пенсильванському Університеті (США): організація та моніторинг банків грудного донорського молока; в 2022-2023 р. перебувала на стажуванні в Вільнюському університеті на медичному факультеті. Проводила наукові дослідження з питань впливу повномасштабної війни в Україні на психологічний стан вагітних жінок, породіль, які переїхали до Литви. Результати досліджень опубліковані в наукометричних виданнях Європи та України, доповідались на міжнародних конференціях.  Кількість публікацій – 105, h-index за Google Scholar – 5.

к. мед. н. Кончаковська Т. В. – доцент кафедри неонатології, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає у вивченні сучасних технологій інтенсивної терапії новонароджених дітей, зокрема штучної вентиляції легень, гіпотермії новонароджених, парентерального харчування, основних причин ураження ЦНС новонароджених, сучасних технологій інтенсивної терапії, діагностики та лікування передчасно народжених дітей та немовлят з перинатальною патологією. Кількість публікацій – 125, h-index за Google Scholar – 5.

к. мед. н. Краснова Ю. Ю. – доцент кафедри неонатології, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає у вивченні питань профілактики, діагностики та лікування інфекцій у новонароджених, раціональної антибактеріальної терапії у немовлят, застосування пробіотиків у новонароджених та дітей раннього віку, впровадженні сучасних технологій інфекційного контролю, особливостей медичного супроводу дітей з хірургічною патологією, є інструктором з надання невідкладної допомоги новонародженим при народженні, стабілізації стану та початкової реанімаційної допомоги.  Кількість публікацій – 110, h-index за Google Scholar – 6.

к. мед. н. Бєлова О. О. – асистент кафедри неонатології, напрямок наукових досліджень полягає у вивченні основних питань профілактики перинатальної патології, асоційованої з дуже малою вагою при народженні, особливостей мікроелементного профілю передчасно народжених дітей та їхніх матерів,  вигодовування передчасно народжених дітей, здорового способу життя. Кількість публікацій – 25, h-index за Google Scholar – 3.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Всього професорами наукової школи підготовлено 37 кандидатів наук, 8 докторів медичних наук, 10 магістрів, понад 50 клінічних ординаторів та понад 100 лікарів-інтернів.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад: професор Шунько Є. Є. входить до складу Спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д 26.613.10 (спеціальності –14.01.11 «Кардіологія (медичні науки)», 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (медичні науки)» та 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика (медичні та біологічні науки)» та до складу Спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Д26.003.04 (спеціальність 14.01.10 «Педіатрія»)

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи: представники школи входять до складу редакційних колегій журналів, які включено до Переліку наукових фахових видань МОН України, до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів. Керівник наукової школи член-кор. НАМН України проф. Шунько Є. Є. Є членом редакційної колегії журналів «Сучасна педіатрія. Україна», «Соціальна педіатрія та реабілітологія», «Здоров’я жінки», Збірника наукових праць співробітників НУОЗ України імені П. Л. Шупика, науковим консультантом журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», членом редакційної ради журналу «Жіночий лікар».

Трансфер знань: представники наукової школи з неонатології щорічно виступають з доповідями на багаточисельних вітчизняних та зарубіжних наукових форумах, є організаторами фахової школи PedSMART «Неонатологія» та щорічної мультидисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій актуальним проблемам здоров’я новонароджених та немовлят.

Представники наукової школи забезпечують освітній процес через навчання лікарів на циклах спеціалізації з неонатології та тематичного удосконалення.

Науково-педагогічними працівниками кафедри неонатології НУОЗ України імені П.Л.Шупика створено нову програму Спеціалізації за спеціальністю «Неонатологія» тривалістю 6 місяців, першу в Україні програму Резидентури з неонатології.