Google search

Наукова школа створена на виконання наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 16.06.2016 № 2257 «Про введення в дію рішень вченої ради» (протокол № 7 від 15.06.2016).

Засновник та керівник наукової школи: Поліщук Микола Єфремович – завідувач кафедри нейрохірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Підготував 9 докторів та 43 кандидати медичних наук. Автор та співавтор понад 400 наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 7. Спеціальність 14.01.05 «Нейрохірургія».

Місія школи: створення нових знань, теорії і практики з нейрохірургії в Україні.

Напрямки діяльності школи:

1. Організація нейрохірургічної допомоги в Україні, підготовка кадрів;

2. Черепно-мозкова травма;

3. Хребетно-спинномозкова травма;

4. Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта;

5. Судинні захворювання головного мозку;

6. Поєднана травма центральної нервової системи;

7. Онкологічні захворювання нервової системи;

8. Бойова травма нервової системи;

9. Малоінвазивна та ендоскопічна нейрохірургія.

Наукова школа створена на основі близько 300 фундаментальних наукових праць – 28-ми монографіях, 17-ти посібниках, 243-х статях тощо, опублікованих у період 1982-2016 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях Перелік наукових праць на основі яких створена наукова школа.

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників: Гончарук О. М. – професор кафедри, д. мед. н.; Педаченко Ю. Є. – професор кафедри, д.мед.н.; Муравський А. А. – професор кафедри, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 1; Короткоручко А. О. – доцент кафедри, к. мед. н.; Макєєва Т. І. – доцент кафедри, к. мед. н.

В різних установах працюють учні професора Поліщука М. Є.: Смоланка В. І. – ректор Ужгородського національного університету, д. мед. н., професор; Бублик В. О. – професор, д.мед.н., фахівець в області спінальної нейрохірургії; Бабаєв О. Е. – д.мед.н., працює в Азербайджані; Щеглов Д. В. – д. мед. н., провідний фахівець Європи з рентгенендоваскулярної нейрохірургії, підготував школу практиків рентгеннейрохірургів, які працюють в Європі, Азербайджані, Грузії; Данчин А. О – провідний фахівець з ендоскопічної нейрохірургії, бойової травми ЦНС, Начальник клініки нейрохірургії та неврології НВМКЦ «ГВКГ», головний нейрохірург Міністерства оборони України, д. мед. н. Луцик У. Б. – фахівець в області УЗД діагностики патології ЦНС. д. мед. н.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

1) проводиться щорічно більше ніж 12 циклів тематичного удосконалення. Кафедра нейрохірургія перша в Україні запровадила цикл ТУ «Бойові та збройові ушкодження центральної та периферичної нервової системи».

2) проводиться 2 передатестаційні цикли з нейрохірургії та 1 передатестаційний цикл з дитячої нейрохірургії.

3) проходять щорічно навчання більше ніж 265 слухачів, 30 інтернів різних років, 4 заочних аспірантів, 1 очний аспірант.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад:

Професор Поліщук М. Є та професор Педаченко Ю. Є. входять до складу Спеціалізованої вченої ради Д26.557.01 (спеціальність 14.01.05 «Нейрохірургія»)

професор Гончарук О. М. входить до складу Спеціалізованої вченої ради Д26.613.11 (спеціальність 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»).

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється

Публікації на основі яких була створена школа

Переглянути в PDF

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Оновлюється

Міжнародна діяльність

1) Налаштовано співпрацю з провідними клініками Європи та Світу.

2) Колектив школи бере участь в роботі міжнародних конференцій у якості лекторів.

3) Налагоджено співпрацю з Helios Klinikum, Ерфурт, Німеччина, куди запрошують працівників кафедри для підвищення кваліфікації.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи: журналами, в яких публікується школа є «Український нейрохірургічний журнал», «Судинні захворювання головного мозку», «Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія», «Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії», «Міжнародний неврологічний журнал».