Google search

За результатами засідання вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика для слухачів Університету відтепер доступні майстер-класи  та тематичні школи. 

Майстер-класи передбачені з вдосконалення майстерності із лікувально-діагностичної роботи, а також опанування окремих (конкретизованих) професійних компетентностей або їх практично спрямованих компонентів медико-управлінського, медико-правового, медико-економічного, медико-психологічного, біоетичного, медико-інформаційного (цифрового), медико-дидактичного (педагогічного) характеру.

Тривалість майстер-класів 1 та 2 дні або більше. Кількість учасників не нормована, але не може перевищувати 12 осіб.

Кафедри щокварталу інформуватимуть через сайт НУОЗ України імені П. Л. Шупика про тематику майстер-класів, дати проведення та тривалість заходів, вартість заходів, а також вид документу, який отримає лікар, із зазначеною кількістю балів.

Порядок організації безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоровя в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

ПОЛОЖЕННЯ про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

МЕТОДОЛОГІЯ оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я у НУОЗ України імені П. Л. Шупика