Google search

Метою діяльності наукової бібліотеки НУОЗ України імені П.Л.Шупика є участь у становленні єдиного національного науково-інформаційного простору, як частини світового наукового середовища. 

Основне призначення - підтримка науково-дослідної діяльності Університету шляхом створення необхідних умов для доступу до інформації, бібліотечних послуг та ресурсів.

Бібліотека традиційно виконує функції збирання, систематизації та зберігання наукових знань, до яких в сучасних умовах додається структурування інформації.

Колектив

 

Завідувач бібліотеки

БУРЛАКОВА Валентина Іванівна

Фахівці:

Заднєпряна Вікторія Анатоліївна – провідний бібліотекар

Лапіна Світлана Володимирівна – бібліотекар

Мариніч Тетяна Іванівна - провідний бібліотекар

Хміль Ольга Олегівна - провідний бібліотекар

Завдання бібліотеки

Забезпечення, організаційно та технічно, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування осіб, що навчаються та здобувачів наукового ступеню: магістрантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників.

Формування та збереження бібліотечного фонду у відповідності до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Сприяння створенню академічного середовища, вільного від корупції та підтримка ідеї академічної доброчесності, процесів внутрішньої саморегуляції наукової спільноти.

Забезпечення високого рівня професіоналізму працівників бібліотеки, їхньої готовності до інновацій, навички з розвитку і підтримки інформаційних компетенцій користувачів.

Розвиток Web-сайту, електронного каталогу, ефективної присутності в соціальних мережах.

Напрямки роботи 

Основні напрямки роботи бібліотеки :

  • формування книжкового фонду та повнотекстових електронних ресурсів відповідно до профілю університету та потреб користувачів;
  • вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій;
  • забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки застосовуючи як традиційні, так і інноваційні форми роботи;
  • вивчення та впровадження в роботу книгозбірні передових форм бібліотечної діяльності.

Нормативно-правова база

Порядок організації діяльності наукових фахових видань, засновником (співзасновником) яких є НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Бібліотека працює:

Понеділок-четвер з 10:00 до 17:00
П’ятниця з 10:00 до 16:00
Субота, неділя - вихідний
Останній день місяця – санітарний

Навчальна література

Підручники та посібники 1 частина(переглянути в PDF)

Підручники та посібники 2 частина(переглянути в PDF)

Список літератури для підготовки до екзаменів на одержання лікарської ліцензії в США (USMLE) (з фонду Національної наукової медичної бібліотеки України) (переглянути у PDF)

Контакти

04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9
Тел./факс: +38(044)205-49-64
E-mail: [email protected]