Search

 
 

Надання медичної допомоги є важливою складовою діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика, яку в 2021 році проводили науково-педагогічні працівники 68 клінічних кафедр і лікарі двох структурних підрозділів університету, що здійснюють медичну практику: стоматологічний практично-навчального медичний центр та клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології.

Для проведення освітньої та наукової діяльності, надання медичної допомоги університет має 248 клінічних баз у закладах охорони здоров’я, різного відомчого підпорядкування, переважна кількість яких розташована у м. Києві (212). У 2021 році університет співпрацював з закладами охорони здоров’я 14 адміністративно-територіальних одиниць країни.

У звітному періоді було надано медичну допомогу наступній кількості пацієнтів: проліковано 92932 хворих, з них понад 11239 - в стаціонарних і 81693 - в амбулаторних відділеннях закладів охорони здоров’я; надано 146074 консультацій. Проведено лікування хворим на COVID-19 - 945 хворий та проконсультовано 4205 хворих. Пацієнтам, яким надається медична допомога, є, як правило, складними у діагностичному плані, мають тяжкий та ускладнений перебіг захворювань, потребують хірургічних втручань високого рівня складності. У 2021 році прооперовано 14651 таких хворих.

За 2021 рік, з урахуванням карантинних заходів, невиконання навантаження з лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр не спостерігалося. Наказом НМАПО імені П. Л. Шупика № 3033 від 26.08.2020 «Про організацію діяльності на період карантину» здійснюється щомісячний моніторинг стану виконання клінічної роботи НПП університету, ураховуючи особливості, карантинні заходи, щомісячно понад 50 співробітників у 2021 році не виконували клінічну роботу та не отримували клінічну надбавку. Це вплинуло на скорочення обсягів клінічної роботи.

На клінічних кафедрах університету лікувально-діагностичну діяльність здійснювали 520 науково-педагогічних працівників, серед яких вищу кваліфікаційну категорію мають 80,3%, першу 8,8%, другу 3%.

Визнання високого рівня лікарської кваліфікації науково-педагогічних працівників університету підтверджується роботою їх експертами різних експертних груп та клініко-експертних комісій МОЗ України – 86 професорів та доцентів увійшли до їх складу, зокрема експертами МОЗ України за різними спеціальностями є 58 науково-педагогічних працівників, 21 науково-педагогічних працівників увійшло до складу груп експертів ДОЗ КМДА та 6 – до ДОЗ ОДА. Значна робота проводилась у складі груп по опрацюванню клінічних протоколів, роз’яснювальна робота серед населення щодо питань щеплення проти COVID-19 та інших актуальних проблем у ЗМІ та соціальних мережах.

З метою визначення рівня задоволеності наданими послугами впродовж 2021 року проводилось анкетування зацікавлених сторін: пацієнтів та керівництва закладів охорони здоров’я (головних лікарів, заступників головних лікарів та завідувачів відділень клінічних баз). Було проанкетовано 4542 пацієнта і отримано 98,3% позитивних відповідей. Анкетування 192 головних лікарів, заступників головних лікарів та завідувачів відділень клінічних баз, де розташовані клінічні кафедри, показало 100% задоволеності проведеною науково-педагогічними працівниками кафедр лікувально-діагностичною роботою. Таким чином, результати анонімного анкетування виявили значну задоволеність пацієнтів та керівництва клінічних баз рівнем надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр. Анонімне анкетування лікарів сприяє розвитку подальшої спільної діяльності між кафедрами та відділеннями закладів охорони здоров’я, що відображено, зокрема, у щотижневих професорських/доцентських обходах пацієнтів в стаціонарах 7711.

У складі університету функціонує два структурних підрозділи, що надають медичну допомогу: Стоматологічний практично-навчальний медичний центр (СПНМЦ) та Клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології, що сертифіковані відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

У складі СПНМЦ функціонують 6 лікувальних кабінетів, 2 хірургічних та ортопедичний кабінети, зуботехнічна лабораторія, фізіотерапевтичний та рентгенологічний кабінети. Потужність центру у 2021 році становила 30548 відвідувань, проліковано 29643 хворих, проведено 1378 операцій, 4494 видалень,  здійснено 894 діагностичних та 2212 лікувальних процедур.

На базі центру працює кабінет профілактики та гігієни ротової порожнини. Лікарі беруть активну участь в здійсненні розробок, апробацій та впроваджень нових методик профілактики, діагностики і лікування стоматологічних захворювань. У 2021 році співробітники центру впровадили в лікувальний процес нові методики та методи лікування, профілактики та діагностики.  

Діяльність Клініки репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології спрямована на покращення репродуктивного здоров’я жінок. У відділенні планування сім’ї та допоміжних репродуктивних технологій з кабінетом ендокринної гінекології та денним стаціонаром (5 ліжок) проведено лікування 136 безплідним парам методами ДРТ за абсолютними показниками за бюджетні кошти. Застосовувались методики IVF в 30 (20,0%) випадках та  ICSI в 106 (80,0%) випадках. Закінчили лікування у 2021 році 136 пар, відсоток настання вагітності після застосування методів ДРТ є високим – 44%. У 2021 році народилося 15 дітей (13 пологів). У 2021 році в Клініці репродуктивних технологій було проліковано 255 жінок у денному стаціонарі та 21985 поліклінічних хворих, проведено 22818 діагностичних, 11848 лікувальних процедури та зроблено 7234 лабораторних дослідження.

Клінічна робота цей рік здійснювалась в умовах карантину, коли багатопрофільні лікарні переходили на роботу з хворими на COVID19. Це дещо згорнуло можливість лікувально-діагностичної діяльності клінічних кафедр.

Університетом у 2021 році реалізовувався І етап Стратегії утворення Університетської клініки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на 2021-2025 роки із покроковими заходами розвитку напрямку клінічної діяльності. Зокрема,  на базі СПНМЦ відбувалось формування ресурсної бази для утворення Університетської клініки НУОЗ імені П. Л. Шупика, здійснювались заходи по ремонту нежитлових приміщень для розміщення СПНМЦ, як складової Університетської клініки, на загальну суму 2 млн. 400 тис. грн. за адресою Т. Драйзера 7.

 Університетом у 2021 році для потреб СПНМЦ було дозакуплено медичне обладнання на суму 176 940,00 грн. (радіовізіограф, система стоматологічна рентгенівська, цифрова). Також, було здійснено закупівлю 2-х одиниць переносних повністю цифрових багатоцільових ультразвукових систем на суму 2 010 230,00 грн. (для потреб кафедри анестезіології та інтенсивної терапії та кафедри хірургії та судинної хірургії), а також повністю цифрова ультразвукова діагностична система експертного класу вартістю 1 770 093,46 для потреб кафедри кардіології.