Google search

 
 

Надання медичної допомоги є важливою складовою діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика, яка суттєво ускладнилась у 2022 році умовами воєнного стану, проводили лікувально-діагностичну роботу науково-педагогічні працівники 68 клінічних кафедр і лікарі двох структурних підрозділів університету, що здійснюють медичну практику: Стоматологічний практично-навчального медичний центр та Клініка репродуктивних технологій.

Для проведення освітньої та наукової діяльності, надання медичної допомоги університет має 247 клінічних баз у закладах охорони здоров’я, різного відомчого підпорядкування, переважна кількість яких розташована у м. Києві (210). У 2022 році університет співпрацював з закладами охорони здоров’я 12 адміністративно-територіальних одиниць країни.

У звітному періоді було надано медичну допомогу наступній кількості пацієнтів: проліковано 96941 хворих, з них понад 12467 - в стаціонарних і 84474 - в амбулаторних відділеннях закладів охорони здоров’я; надано 143114 консультацій. Пацієнтам, яким надається медична допомога, є, як правило, складними у діагностичному плані, мають тяжкий та ускладнений перебіг захворювань, потребують хірургічних втручань високого рівня складності. У 2022 році прооперовано 17921 таких хворих. Проведено 95043 лікувальних та діагностичних процедур.

В умовах воєнного стану науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр:

 • було проведено масштабну роботу з навчання лікарів при прийомі поранених та масовому надходженні поранених та травмованих військових та цивільного населення до закладу охорони здоров’я (принципи медичного сортування, стратифікація за ступенем важкості, складності та нозологічним принципом, формування раціональної (діагностичної) логістики з приймального відділення до операційного блоку, формування складу чергових та операційних бригад згідно пріоритетності надання невідкладної хірургічної допомоги);
 • проводились оперативні втручання при вогнепальному, осколковому та мінно-вибуховому пораненнях;
 • проводилась значна консультативна робота серед лікарської хірургічної спільноти щодо вибору оптимальної лікувально-діагностичної тактики щодо подальшого супроводу евакуйованих в інші медичні заклади нашої держави прооперованих пацієнтів клініки, так і первинних пацієнтів в медичних закладах міст та їх областей;
 • широко задіяна була діяльність щодо налагодження зв’язків з волонтерськими та благодійницькими організаціями нашої держави та Польщі, Німеччини, Швейцарії тощо забезпечивши надходження до клінічних баз великої кількості цінної та вкрай необхідної гуманітарної медичної допомоги хірургічного спрямування, лікарських засобів, витратних матеріалів тощо;

 • враховуючи членство в профільних європейських лікарських товариствах та активну громадянську позицію, приймали участь в привертанні уваги до геноциду українського народу та наслідків активних військових дій та створенню рішучих діючих кроків з боку міжнародної лікарської спільноти до країни-агресора;
 • участь в швидкому налагодженні оптимальної роботи цивільного хірургічного відділення та лікарні загалом для готовності до надання невідкладної хірургічної допомоги військовим та цивільному населенню при активних бойових діях. Це знайшло відображення в навчальній та методичній роботі з лікарями та медсестринським персоналом лікарні для організації прийому пацієнтів та поранених, раціональному сортуванні та своєчасній подачі підготовлених пацієнтів в операційну;

 • проводилось лікування найбільш тяжкої категорії хворих та поранених, цілодобово проводились дистанційні консультації по м. Києву та області у телефонному відео-аудіо режимах;
 • кафедри в воєнний час стали провідними методичними та навчальними центрами України, де в даний час, не припиняється лікувально-освітній процес;
 • НПП кафедр з перших днів воєнних дій на території України активно включились та очолювали організаційну роботу з переформатування медичних відділень клінік м. Києва до умов воєнних дій;
 • НПП кафедр виїжджали на передову оборони м. Києва для надання медичної допомоги пораненим та складання логістичних шляхів їхньої евакуації з місця бойових дій;

 • була проведена масштабна робота з навчання лікарів при прийомі поранених та масовому надходженні уражених у лікарнях м. Києва. Ця робота включала також проведення майстер-класів з клініцистами, циклів освітніх лекцій;
 • тільки з березня по червень НПП клінічних кафедр було проліковано 11 163 хворих, проконсультовано очно 46 605 пацієнтів, дистанційно (онлайн) 21 396 хворих, прооперовано 5 819 хворих, проведено 1 576 гістологічних досліджень та 24 аутопсії.

На клінічних кафедрах університету лікувально-діагностичну діяльність здійснювали 479 науково-педагогічних працівників.

Визнання високого рівня лікарської кваліфікації науково-педагогічних працівників університету підтверджується роботою їх експертами різних експертних груп, зокрема експертами МОЗ України за різними спеціальностями професорів та доцентів є 61 науково-педагогічний працівник, 59 науково-педагогічних працівників увійшло до складу груп експертів ДОЗ КМДА та 42 було надано кандидатур на запит ДОЗ Київської ОДА, що затверджено відповідними наказами.

Проводилась робота у складі груп по опрацюванню клінічних протоколів, експертами в клініко-експертних комісіях, в робочих групах по напрацюванню змін до законодавства тощо.

З метою визначення рівня задоволеності наданими послугами було проведено анкетування зацікавлених сторін: пацієнтів та керівництва закладів охорони здоров’я (головних лікарів, заступників головних лікарів та завідувачів відділень клінічних баз). Було проанкетовано 3626 пацієнта і отримано 98,0% позитивних відповідей. Анкетування 163 головних лікарів, заступників головних лікарів та завідувачів відділень клінічних баз, де розташовані клінічні кафедри, показало 100% задоволеності проведеною науково-педагогічними працівниками кафедр лікувально-діагностичною роботою. Таким чином, результати анонімного анкетування виявили значну задоволеність пацієнтів та керівництва клінічних баз рівнем надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр. Анонімне анкетування лікарів сприяє розвитку подальшої спільної діяльності між кафедрами та відділеннями закладів охорони здоров’я, що відображено, зокрема, у щотижневих професорських/доцентських обходах пацієнтів в стаціонарах 7074 за звітний рік (оглянуто – 68250 пацієнтів).

У складі університету функціонує два структурних підрозділи, що надають медичну допомогу: Стоматологічний практично-навчальний медичний центр (СПНМЦ) та Клініка репродуктивних технологій, що сертифіковані відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

У складі СПНМЦ функціонують 6 лікувальних кабінетів, 2 хірургічних та ортопедичний кабінети, зуботехнічна лабораторія, фізіотерапевтичний та рентгенологічний кабінети. Потужність центру у 2022 році становила 34966 відвідувань, проліковано 34472 хворих, проведено 784 операції, 3336 видалень,  здійснено 1709 діагностичних та лікувальних процедур.

Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру університету в період воєнних дій надавали невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям ТрО.

СПНМЦ був заснований 17 лютого 1964 р. (Стоматологічна поліклініка Київського інституту удосконалення лікарів) та всі роки знаходився в приміщеннях за адресою бульвар Шевченко, будинок 1 А, м. Київ. Університетом у 2021 році реалізовувався І етап Стратегії утворення Університетської клініки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на 2021-2025 роки із покроковими заходами розвитку напрямку клінічної діяльності. Зокрема,  на базі СПНМЦ відбувалось формування ресурсної бази для утворення Університетської клініки НУОЗ імені П. Л. Шупика, здійснювались заходи по ремонту нежитлових приміщень для розміщення СПНМЦ, як складової Університетської клініки, за адресою Т. Драйзера 7.

У зв’язку із змінами законодавства, щодо умов оренди приміщень комунальної власності, для збереження самого ЗОЗ та, відповідно, можливості надання стоматологічної допомоги населенню на прийнятних умовах та забезпечення навчального процесу для лікарів інтернів, як база стажування, займані приміщення були залишені у грудні 2021 року.

Натомість, СПНМЦ  розпочав свою діяльність у 2022 році на інших адресах:

- вулиця Теодора Драйзера, будинок 7, літера «Б» – 2 поверх, приміщення гуртожитку (приміщення в оперативному управлінні);

- вулиця Миколи Пимоненко, будинок 10 – А – приміщення КНП «Київська стоматологія» (орендовані приміщення);

- вулиця Дорогожицька, будинок 9 – центральний апарат НУОЗ України (приміщення в оперативному управлінні).

Діяльність Клініки репродуктивних технологій спрямована на покращення репродуктивного здоров’я жінок. У 2022 році в Клініці репродуктивних технологій було проліковано 301 жінку у денному стаціонарі та 22248 поліклінічних хворих, проведено 21956 діагностичних, 12349 лікувальних процедур та зроблено 7436 лабораторних досліджень.

В Україні в цілому в центрах репродуктивної медицини в 2022 році за кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунологічних препаратів, медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій»  було проліковано безпліддя методами ДРТ 332 пари.

У відділенні планування сім’ї та допоміжних репродуктивних технологій з кабінетом ендокринної гінекології та денним стаціонаром (5 ліжок) Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика у 2022 році проведено лікування 234 безплідним парам методами ДРТ за абсолютними показниками за бюджетні кошти (що становить 70,48% від загальної кількості пар пролікованих в Україні за бюджетною програмою), відсоток настання вагітності після застосування методів ДРТ є високим – 52,1%, що відповідає світовим стандартам. У 2022 році народилося 32 дитини (30 пологів).

Кількість подружніх пар, які пройшли лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти в НУОЗ України імені П. Л. Шупика зростає з кожним роком (в 2020р. – 101, 2021р. – 136, 2022р. - 234). Враховуючи воєнний стан та воєнні дії в областях, міграцію населення, Клініка репродуктивних технологій на своїх потужностях взяла на себе додатково з інших центрів репродуктивної медицини проходження  лікування безплідних пар методами ДРТ за абсолютними показниками за бюджетні кошти у 2022 році та на 2023 рік заплановано 350 циклів.