Google search

Засновник наукової школи: ПОНОМАРЕНКО МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ – завідувач кафедри організації і економіки фармації НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник фармації України, академік Міжнародної академії інформатизації. Здійснює методологічне забезпечення системи післядипломної освіти провізорів на основі інформаційних технологій, а також управління процесним менеджментом у сфері обігу та виробництва лікарських засобів. Автор та співавтор понад 560-ти праць, в тому числі 49-ти у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 2. Професор Пономаренко М. С. підготував 4 докторів наук та 10 кандидатів фармацевтичних наук. Спеціальність 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Місія школи: створення нового наукового знання з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу, актуального для фармацевтичної теорії і практики.

Напрямки діяльності школи: 1. Створення нового наукового знання з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу, актуального для фармацевтичної теорії і практики. 2. Розвиток наукового потенціалу НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 3. Забезпечення наступності поколінь у науковому співтоваристві. 4. Стимулювання діяльності кафедри ОЕФ та подальший розвиток інтеграції науки та освіти.

Наукова школа створена на основі понад 100 фундаментальних публікаціях – монографіях, статтях, тезах тощо, опублікованих у період 2009-2016 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях. Публікації на основі яких була створена школа

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників: Кабачна А. В. – професор кафедри, д.фарм.н.; Бутко Л. А. – доцент кафедри, к.фарм.н., h-index за Google Scholar – 1; Борищук В. О. – доцент кафедри, к. фарм. н.; Горбань О. М. – доцент кафедри, к. біол. н.; Клименко І. В. – ассистент кафедри, к. фарм. н.; Олійник Н. М. – ассистент кафедри, к. фарм. н.

Участь у підготовці нормативних документів:

1) Підготовлені доповнення, зміни та проведений аналіз основних державних чинників фармацевтичного права України, адаптованих та імплементованих до європейських положень.

2) Внесені зміни до 14 ліцензійних та нормативно-правових документів Держлікслужби України.

3) Уніфіковано ретроспективний аналіз фармацевтичних кадрових ресурсів аптечної мережі з 1709 р. і по теперішній час в Україні.

4) Внесені і прийняті 94 пропозиції до 82 законодавчих актів з питань фармації.

5) Запропонована нова редакція 2-х Законів України «Про вироби медичні» (проекти направлені до Верховної Ради України), проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про атестування кадрів» направлений до МОЗ України.

Участь у науково-дослідній роботі

Участь у науково-дослідній роботі: здійснюється за наступними напрямками:

1) Методологічне обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів.

2) Науково-практичне та теоретичне обґрунтування системних заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції лікарських засобів і парафармацевтичної продукції.

3) Науково-практичне обґрунтування раціонального використання, підготовки та розміщення фармацевтичних кадрів.

4) Комплексне науково-теоретичне обґрунтування закономірностей розвитку системи медикаментозного забезпечення населення України з ноофармацевтичних та емерджентних позицій.

5) Науково-методичні підходи до впровадження формулярної системи фармацевтичного забезпечення закладів охорони здоров’я.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад: засновник школи професор Пономаренко М. С. є головою Спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д26.613.04 (спеціальність 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»), професор кафедри Кабачна А. В. входить до складу цієї вченої ради та до складу Спеціалізованої вченої ради Д64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті.

Експертна діяльність опоненція наукових робіт:

  1. Професор Кабачна Алла Василівна – Новицька Юлія Євгеніївна, на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, «Науково-практичні підходи до управління товарними запасами фармацевтичних компаній в умовах менеджменту якості»
  2. Професор Кабачна Алла Василівна – Терещенко Любов Володимирівна, на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, «Наукове обґрунтування принципів державного регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні»
  3. Професор Пономаренко Микола Семенович – Олійник Петро Володимирович, на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, «Теоретичні і методологічні засади організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій»
  4. Професор Пономаренко Микола Семенович – Руденко Володимир Васильович, на здобуття наукового ступеня доктор фармацевтичних наук (тема ДСП).

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється

Публікації наукової школи

Наукові публікації: школою опубліковано 9 статей, 11 тез та отримано 4 патенти та 3 свідоцтва.

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Оновлюється

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність:

1) З метою активізації роботи щодо здійснення та реалізації міжнародних угод відносно співпраці у системі післядипломного навчання провізорів спеціалістів серед країн-учасниць СНД усі тестові програми створені як на українській, так і на російській мовах, що розкриває можливості проведення циклів перепідготовки, удосконалення та післядипломного навчання провізорів спеціалістів на прохання Нових Незалежних Держав. Програми підготовлені з врахуванням вимог Належної Аптечної Практики (дистриб’юторської) відповідно до вимог, стандартів та норм Європейського Союзу.

2)   Кафедра активно бере участь щодо втілення та адаптації міжнародного проекту з Раціонального Фармацевтичного Менеджменту (Drug Management Program. Management Sciences Health. Inc. Arlington), співпрацює з фармацевтичними асоціаціями Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Канади, США.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Наукові форуми: Участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, присвячених пам’яті видатних вчених та організаторів практичної фармації України: Омельченко О. Г., Губський І. М., Бабяк В. Г., Зорін Б. О.

Періодичні наукові видання за участю школи: керівник школи професор Пономаренко М. С. є заступником головного редактора видання «Фармацевтичний журнал» та входить до складу редакційної колегії наукових журналів «Фармацевтичний часопис», «Ліки України», які включено до Переліку наукових фахових видань МОН України, до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів, та міжнародного науково-практичного журналу «Рецепт» (Білорусь).