Google search

ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ в НУОЗ України імені П.Л. Шупика поза навчально-виробничим планом за період 2022 року

Контингент учасників всіх заходів -  лікарі медичних і фармацевтичних спеціальностей 

14.02.2022

Всеукраїнський семінар «Стратегічне управління та планування в сфері охорони здоров’я» (2 дні, 14-15.02.22, кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування). Відповідальний: зав. кафедри Михальчук Василь Миколайович моб. 380973885108. Посилання для реєстрації: https://nuozu.edu.ua/nv/bpr/tematichne-udoskonalennya

14.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні - 14-15 березня; кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний за проведення - доцент Мироненко О.І.
 2. Фаховий семінар «Цивільно-військова тактична медицина» (1 день; кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки). Відповідальний за проведення – доцент Кузьмін В.Ю.
 3. Фаховий семінар «Важливі навички корекції психічного стану людини, яка пережила травматичний стрес під час критичного інциденту воєнного часу, що запобігають формуванню тяжких післястресових порушень. Частина 1» (1 день; кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги). Відповідальний за проведення – Матвієць Л.Г.

 
15.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Перша догоспітальна допомога пораненим на полі бою» (2 дні - 15-16 березня; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний за проведення - доцент Процик А. І. Ідентифікатор семінару: 852 893 7513 Код доступу: 12345Q
 2. Фаховий семінар «Лікування вогнепальних ран м'яких тканин» (1 день; кафедра хірургії та проктології). Відповідальний за проведення – доцент Ватаманюк В. Ф.
 3. Фаховий семінар «Первинна медичної допомоги при психологічних навантаженнях під час вагітності. Тактика сімейного лікаря при порушеннях менструальної функції та кровотечах» (1 день; кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги). Відповідальний за проведення – Сіліна Т.М.
 4. Фаховий семінар «Ведення хворих з абдомінальним больовим синдромом в умовах військового часу» (1 день; кафедра терапії і геріатрії). Відповідальний за проведення – професор Ткач С.М. [email protected]
 5. Фаховий семінар «Надання допомоги пацієнтам з автоімунними захворюваннями в умовах військового часу» (1 день; кафедра терапії і геріатрії). Відповідальний за проведення – професор Дорофеєв А.Е. [email protected]
 6. Фаховий семінар «Відповіді на нагальні запитання в веденні пацієнтів з ендокринними захворюваннями в умовах війни» (1 день; кафедра діабетології). Відповідальний за проведення – член-кор. НАМН України професор  Маньковський Б.М та докторант кафедри к.м.н.  Саєнко Я.А.
 7. Майстер-клас «Принципи кризового консультування населення в умовах війни» ( 1 день об 10:00; Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології). Відповідальний за проведення - Проф. Пилягіна Г.Я.


16.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні - 16-17 березня; кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний за проведення - доцент Мироненко О.І.
 2. Фаховий семінар «Медичне сортування при масових випадках за умов бойових дій» (1 день; кафедра медицини катастроф та військово- медичної підготовки). Відповідальний за проведення – доцент Кузьмін В.Ю.
 3. Фаховий семінар «Контроль глікемії та корекція антигіперглікемічної терапії в умовах воєнного часу» (1 день; кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги). Відповідальний за проведення – Процюк О.В.
 4. «Контактний дерматит у військовослужбовців» ( 1 день об 10:00; Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології). Відповідальний за проведення - Проф. Бісюк Ю.А.


17.03.2022 р.

 1. Майстер-клас «Хірургія бойової травми грудей» (1 день / 8 год.; кафедра торакальної хірургії та пульмонології). Куратор циклу професор А.Г. Висоцький: тел. 067 620 6364, ел. пошта [email protected]
 2. Фаховий семінар «Бойова травма хребта, сортування і транспортування поранених з поля бою» (2 дні - 17-18 березня; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний за проведення - доцент Дибкалюк С.В. Ідентифікатор семінару: 289 846 0313 Код доступу: cV07C9
 3. Фаховий семінар «Дистанційне консультування дітей і дорослих в умовах воєнного стану» (1 день; кафедра педіатрії 2). Відповідальний за проведення – професор Марушко Т.В. Реєстрація для доступу: [email protected], [email protected]
 4. Фаховий семінар «Первинна медична допомога при ГКС та гіпертензивних кризах в умовах воєнного часу» (1 день; кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги). Відповідальний за проведення – Клименко Л.В.
 5. Майстер-клас «Нефрологічна допомога в військових умовах» ( 1 день 12:00; Кафедра нефрології та НЗТ). Відповідальний за проведення - Ас. Денова Л.Д.
 6. «Харчування в умовах стресу та при постстресових розладах» ( 1 день; Кафедра гастоентерології, дієтології і ендоскопії). Відповідальний за проведення - Проф. Анохіна Г.А.
 7. «Логістика реабілітаційної допомоги мультидисциплінарною командою фахівців при бойових діях» ( 1 день об 10:00; Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини). Відповідальний за проведення - Проф. Владимиров О.А.


18.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги в умовах радіаційного забруднення та  під час військових дій» (1 день; кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний за проведення - доцент Мироненко О.І.
 2. Фаховий семінар «Екстрена медична допомога на догоспітальному етапі  в особливий період» (1 день; кафедра медицини катастроф та військово- медичної підготовки). Відповідальний за проведення – доцент Кузьмін В.Ю.
 3. Фаховий семінар «Дистанційне консультування дітей і дорослих в умовах воєнного стану» (1 день; кафедра сімейної медицини). Відповідальний за проведення – професор Хіміон Л.В. Реєстрація для доступу: [email protected]
 4. Фаховий семінар «Актуальні питання бойової терапевтичної патології в роботе лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Особливості уражень різними видами зброї та військові рани» (1 день; кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги). Відповідальний за проведення – Кононов О.Є.
 5. Майстер-клас «Що робити нефрологу в умовах обмеження можливості надання нирковозамісної терапії» ( 1 день об 11:00; Кафедра нефрології та НЗТ). Відповідальний за проведення - Ас. Кучма І.Л.
 6. «Дерматологічна допомога дітям в умовах військового стану» ( 1 день об 10:00; Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології). Відповідальний за проведення - Проф. Калюжна Л.Д.
 7. «Забезпечення психологічної реабілітації постраждалим в умовах війни» ( 1 день об 10:00; Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини). Відповідальний за проведення - Ас. Пархоменко Д.В.
 8. Майстер-клас: "Оцінка стану постраждалого за алгоритмом MARCH на полі бою" (1 день, кафедра МНС). Відповідальний виконавець: зав.кафедри Волосовець А.О. Реєстрація: [email protected]


19.03.2022 р.

 1. Майстер-клас «Стрес-індукована АГ та ішемія міокарді під час війни» (1 день об 11:00; Кафедра кардіології). Відповідальний за проведення - Проф. Долженко М.М.
 2. Майстер-клас «Особливості серцево-легеневої реанімації під час бойових дій» (1 день об 11:00; Кафедра кардіології). Відповідальний за проведення - Ас. Несукай В.А.
 3. «Рани, ранова інфекція, первинна обробка ран» (1 день об 10:00; Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології). Відповідальний за проведення - Ас. Литвиненко Б.В. 


21.03.2022 р.

 1. Фахова школа «Особливості надання онкологічної допомоги в залежності зон бойових дій у воєнний час, алгоритми першої медичної допомого постраждалим» (2 дні - 21 та 22 березня; кафедра онкології). Викладачі: професор Гордійчук П.І., аспірант Гордійчук М.П.)
 2. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні - 21-22 березня; кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний за проведення - доцент Мироненко О.І.
 3. Фаховий семінар «Сучасні аспекти біотеоризму» (2 дні - 21-22 березня; кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології). Відповідальний за проведення - професор Кирик Д.Л.
 4. Фахова школа  «Найбільш поширені в умовах військового часу захворювання слизової оболонки ротової порожнини» ( 2 дні - 21-22 березня; кафедра терапевтичної стоматології). Відповідальний за проведення -  доцент Центіло Т. Д.,  доцент Ашаренкова О. В. Відповідальний за реєстрацію: Ашаренкова Ольга Вікторівна, т. 067-250-56-35, [email protected]
 5. Семінар «Діабетичний кетоацидоз, стресові стани у дітей з ЦД 1 типу, тактика надання термінової допомоги в умовах воєнного часу» ( 1 день об 11:00; кафедра ендокринології). Відповідальний за проведення - Проф. Спринчук Н.А.
 6. Майстер-клас «Важливі складові в лікуванні нефрологічних хвороб в умовах військового стану та обмеженого доступу до спеціалізованої допомоги» ( 1 день об 10:00; кафедра нефрології та НЗТ). Відповідальний за проведення - Проф. Іванов Д.Д.
 7. Фахова школа «Стрес-індуковані аритмії в умовах бойових дій» ( 1 день об 16:00; кафедра функціональної діагностики). Відповідальний за проведення - Проф. Жарінов О.Й., доц. Куць В.О.
 8. Майстер-клас «Діагностика психічних розладів, пов'язаних з умовами війни та надання невідкладної психолого-психіатричної допомоги в медіа-режимі» ( 1 день об 10:00; кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології). Відповідальний за проведення - Проф. Пилягіна Г.Я., Ас. Зубатюк О.В.
 9. «Disaster dermatology» ( 1 день об 10:00; Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології). Відповідальний за проведення - Проф. Літус О.І.
 10. Фаховий семінар «Інфузійно-трансфузійна терапія при критичних станах у дітей» (1 день; кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний за проведення - Проф. Біляєв А.В.
 11. Фаховий семінар «Порядок проведення розтину та встановлення факту смерті людини в умовах бойових дій» (2 дні, 21-22 березня, кафедра патологічної та топографічної анатомії). Куратор циклу доцент Заріцька В.І., заняття проводять професор Дядик О.О., доцент Заріцька В.І. Телефон: +380985885208, +380662523322 Електронна пошта: [email protected]

 
22.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Надання догоспітальної допомоги пораненим з вогнепальними пошкодженнями кісток та суглобів» (2 дні - 22-23 березня; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний за проведення - професор Мовчан О.С. Ідентифікатор семінару: 951 031 0663 Код доступу: 54Hkcu
 2. Фаховий семінар «Особливості клінічної фармакології та застосування лікарських засобів на тлі уражень і ушкоджень різними чинниками під час війни» (2 дні - 22-23 березня; кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології). Відповідальний за проведення - доцент Коханов І.В.
 3. Фаховий семінар «Особливості клінічної фармакології та застосування лікарських засобів на тлі уражень і ушкоджень різними чинниками під час війни» (2 дні - 22-23 березня; кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології). Відповідальний за проведення - доцент Коханов І.В.
 4. Фаховий семінар «Невідкладні заходи системи охорони здоров'я під час радіаційної аварії» (1 день; кафедра медицини катастроф та військово- медичної підготовки). Відповідальний за проведення – доцент Мазуренко О.В.
 5. «Менеджмент надання реабілітаційних втручань на гострому та підгострому етапах при пораненнях і травмах» ( 1 день; Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини). Відповідальний за проведення - Доц. Куртян Т.В.
 6. «Венерологічна допомога в умовах війни» ( 1 день об 10:00; Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології). Відповідальний за проведення - Проф. Свистунов І.В.
 7. Майстер-клас «Особливості ведення вагітності та пологів в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна особа професор Жилка Н. Я. тел. 067 790 8585
 8. Фаховий семінар «Базова медична допомога новонародженим в надзвичайних ситуаціях обмежених ресурсів» (2 дні, 22-23 березня, кафедра неонатології). Відповідальна професор Шунько Є.Є. ZOOM 85025403483, пароль 20102.

 
23.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні - 23-24 березня; кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний за проведення - доцент Мироненко О.І.
 2. Фаховий семінар «Фітотерапевтичні засоби в комплексному лікування та реабілітації стресових станів в умовах воєнних дій» (1 день; кафедра фармацевтичної технології і біофармації). Відповідальний за проведення - доцент Наумова М.І.
 3. Фаховий семінар «Організація харчування дітей в умовах воєнного часу (чи евакуаційного режиму)» (2 дні, 23-24 березня; кафедра громадського здоров’я). Відповідальний за проведення - професор Івахно О.П.
 4. Фаховий семінар «Нагальні питання безпеки життєдіяльності і організації медико-санітарної допомоги населенню в умовах воєнних дій» (2 дні - 23-24 березня; кафедра медицини праці психофізіології та медичної екології). Відповідальний за проведення - доцент Демецька О. В.
 5. Фаховий семінар «Невідкладні заходи системи охорони здоров'я за умов хімічних аварій та катастроф» (1 день; кафедра медицини катастроф та військово- медичної підготовки). Відповідальний за проведення – доцент Мазуренко О.В.
 6. «Ведення хронічних дерматозів в військових умовах» ( 1 день об 10:00; Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології). Відповідальний за проведення - Проф. Возіанова С.В.
 7. Майстер-клас «Алгоритм практичних рішень ведення акушерсько-гінекологічної патології під час війни» (2 дні, 23-24 березня, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна особа професор Вітюк А. Д. тел. 095 570 6074
 8. Фаховий семінар «Дитяча отоларингологія, аудіологія та фоніатрія в умовах воєнного стану» (2 дні, 23-24 березня, кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії). Відповідальний Гавриленко Ю.В., тел. 0675020352.
 9. Фаховий семінар «FAST протокол в діагностиці пошкоджень органів грудної та черевної порожнини» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор Саволюк 0679894283
 10. Фаховий семінар «Цифрова гігієна» (1 день, кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання). Відповідальний за проведення: доцент Станіслав Ігорович Мохначов, тел. 096-7542330, e-mail: [email protected].

 
24.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Надання допомоги пораненим з політравмою на полі бою, сортування, транспортування» (2 дні - 24-25 березня; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний за проведення - доцент Остапчук Р.М. контактний т. 050442 2525. Ідентифікатор семінару: 9664141830 Код доступу: 0atKtF
 2. Фаховий семінар «Лікування  пошкоджень органів грудної та черевної порожнин  на етапах евакуації» (1 день; кафедра медицини катастроф та військово- медичної підготовки). Відповідальний за проведення – доцент Мазуренко О.В.
 3. Фахова школа  «Найбільш поширені в умовах військового часу захворювання слизової оболонки ротової порожнини» ( 2 дні - 24-25 березня; кафедра терапевтичної стоматології). Відповідальний за проведення -  доцент Центіло Т. Д., доцент Ашаренкова О. В. Відповідальний за реєстрацію: Ашаренкова Ольга Вікторівна, т. 067-250-56-35, [email protected]
 4. Фахова школа  «Щелепно-лицева ортопедія воєнної доби: лікувальні, відновлювальні та реабілітаційні заходи після вогнепальних поранень та травматичних ушкоджень» (1 день; Кафедра ортопедичної стоматології). Відповідальний за проведення -  доцент Клочан С. М. Відповідальний за реєстрацію: Клочан Світлана Миколаївна, т. 067-291-05-10, [email protected]
 5. Майстер-клас «Невідкладні стани в кардіології та особливості проведення реанімаційних заходів в умовах війни» ( 1 день; Кафедра терапії). Відповідальний за проведення - Ас. Снісаревська Т.П.
 6. Майстер-клас «Диференційований підхід до лікування артритів в військовий час» ( 1 день; кафедра терапії та ревматології). Відповідальний за проведення - проф. Казимирко В.К., доц. Крилова А.С.
 7. «Інфекційні дерматологічні захворювання, які поширюються під час воєнних дій (мікози, короста, педикульоз)» ( 1 день об 10:00; Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології). Відповідальний за проведення - Доц. Барінова М.Е.
 8. Фаховий семінар «Ідентифікація медичної продукції від підробок і фальсифікації в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра організації і економіки фармації). Відповідальний – професор Соловйов С.О.
 9. Фаховий семінар «Невідкладні стани в дитячій пульмонології в період надзвичайного військового стану» (2 дні, 24-25 березня, кафедра педіатрії №1). Відповідальний за проведення доцент Усова О.І., Тел./вайбер 0731679716, e-mail: [email protected]
 10. Фаховий семінар «Захист інформації та даних» (1 день, кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання). Відповідальний за проведення: доцент Станіслав Ігорович Мохначов, тел. 096-7542330, e-mail: [email protected].
 11. Фаховий семінар «Ангіни, тонзиліт та інші захворювання верхніх дихальних шляхів в умовах війни: клініка, діагностика та лікування в екстремальних умовах» (1 день; кафедра інфекційних хвороб). Відповідальний за проведення – доцент Печінка А.М., доцент Коцюбайло Л.П. [email protected]
 12. Фаховий семінар "Торакальна травма" (1 день, кафедра онкології). Відповідальний: професор Мясоєдов С.Д.

 
25.03.2022 р.

 1. "Вогнепальні проникаючі та не проникаючі поранення черепа та головного мозку". 1 день. Кафедра нейрохірургії. Відповідальний за проведення - проф. Поліщук М.Є. 0674447916 [email protected]
 2. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги в умовах радіаційного забруднення та  під час військових дій» (1 день; кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний за проведення - доцент Мироненко О.І.
 3. Фаховий семінар «Вітаміни та мікроелементи. Їх значення для підтримки життєдіяльності організму в екстремальних умовах воєнного часу» (1 день; кафедра фармацевтичної технології і біофармації). Відповідальний за проведення - доцент Наумова М.І.
 4. Фаховий семінар «Травми центральної та периферичної нервової системи» (1 день; кафедра неврології і рефлексотерапії). Відповідальний за проведення – доцент Ханенко Н.В.
 5. «Фармація військового часу в дерматології» ( 1 день об 10:00; Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології). Відповідальний за проведення - Доц. Юрчик Я.М.
 6. Майстер-клас «Стрес індуковані неврологічні розлади» ( 1 день об 13:00; Кафедра неврології №1). Відповідальний за проведення - Проф. Слободін Т.М., Проф. Насонова Т.І.
 7. Фаховий семінар «Тактична екстрена медична допомога при пораненнях та ушкодженнях в бойових умовах» ( 1 день, 4 год.; Кафедра паліативної і хоспісної). Відповідальний за проведення - ас. Кожан Н.Є.
 8. Фаховий семінар «Особливості надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам та членам їх сімей умовах військового часу» ( 1 день, 4 год.; Кафедра паліативної і хоспісної). Відповідальний за проведення - доц. Царенко А.В., ас. Максимова З.В., ас. Брацюнь О.П.
 9. Майстер-клас "Перша психологічна допомога в кризових ситуаціях" (1 день; кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
 10. Майстер-клас "Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (Tactical Сombat Сasualty Сare)" (1 день, кафедри медицини надзвичайних ситуацій). Відповідальний виконавець: доц. Крамарева О.Г. Реєстрація: [email protected]
 11. Майстер-клас «Харчування при стрессах та посттравматичному синдромі» (1 день, кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії). Доповідач - професор Г.А. Анохіна. Час проведенння: 14.00. Відповідальна за реєстрацію: Юлія Вячеславівна 067 113 93 29. Доступ до конференції Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81108039229?pwd=VENDam1teEFpRlJ0Wk1yV2ZVUVlvUT09 (ідентифікатор: 811 0803 9229, код доступу: 443163).
 12. Фаховий семінар «Вогнепальні проникаючі та не проникаючі поранення черепа та головного мозку» (1 день, кафедра нейрохірургії). Відповідальний за проведення - проф. Поліщук М.Є. 0674447916 [email protected]
 13. Фаховий семінар «Особливості первинної хірургічної обробки вогнепальних поранень м'яких тканин» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор Саволюк 0679894283


28.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні - 28-29 березня; кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний за проведення - доцент Мироненко О.І.
 2. Фаховий семінар «Больові синдроми у неврології в умовах військового часу» (1 день; кафедра неврології і рефлексотерапії). Відповідальний за проведення – професор Труфанов Є.О.
 3. Фахова школа  «Особливості надання стоматологічної допомоги в умовах ведення бойових дій» ( 2 дні - 28-29 березня; Кафедра стоматології). Відповідальний за проведення -  доцент Дахно Л. О. Відповідальний за реєстрацію: Андрусенко Алла Сергіївна, т. 050-448-15-08, [email protected]
 4. Фахова школа «Особливості організації роботи стоматологічних закладів та надання невідкладної стоматологічною допомоги цивільному населенню України в умовах воєнного часу» ( 2 дні - 28-29 березня; Відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія»). Відповідальний за проведення - к.мед.н., викладач Хлєбас С. В., викладач Габаль В. А., к.мед.н., викладач Слободяник М. В. Відповідальний за реєстрацію: Хлєбас Світлана Василівна, т. 066-871-79-43, [email protected]
 5. Фаховий семінар «Серцево-легенева та церебральна реанімація у дітей з травмою» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: доц. Танцюра Л.Д.
 6. Майстер-клас «Особливості ураження центральної нервової системи при дії вибухових пристроїв: артилерійських снарядів, гранат, мінометних мін, бомб, ракет, мін, імпровізованих вибухових пристроїв» (1 день, кафедра неврології №2). Відповідальний: доцент Кононець О.М. Тел: 0673178278, E-Mail: [email protected].
 7. Фаховий семінар "Реконструктивно-відновне лікування наслідків бойової травми", (2 дні, 28.03.2022-29.03.2022, кафедра ортопедії і травматології №2). Відповідальна особа - професор Анкін М.Л. Телефони кафедри для слухачів - 0962748431,0683284455.
 8. Фаховий семінар «Порушення менструального циклу і аменорея військового часу» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д.мед.н. Щербінська О. С. , тел. +380 (67) 507 27 27.
 9. Фаховий семінар «Бойові травми ЛОР-органів» (2 дні, 28-29 березня, початок о 14:00; кафедра оториноларингології). Відповідальні: Проф. В.Шкорботун, доц. С.Самойленко. Контактна адреса кафедри: [email protected]
 10. Фаховий семінар «Проникаючі поранення ока воєнного часу» (2 дні, 28-29 березня, кафедра офтальмології). Відповідальний доц. Жмурик Д.В. +380677588979
 11. Фаховий семінар «Особливості надання допомоги хворим із бронхообструктивним синдромом в умовах військового часу» (1 день, кафедра фтизіатрії і пульмонології). Доц. Юдіна Л.В. Реєстрація для доступу: [email protected]
 12. Фаховий семінар «Бойові пошкодження грудної клітки, перша та кваліфікована медична допомога» (1 день, кафедра онкології). Відповідальний: професор Захаричев В.Д.
 13. Фаховий семінар "Комплексний підхід при проведенні ідентифікації загиблих під час техногенних катастроф та збройних конфліктів". Відповідальний за проведення: зав. кафедри професор Володимир Дем’янович Мішалов, тел. 067-6327947.


29.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Бойова травма опорно-рухового апарату, сортування, транспортування поранених з поля бою» (2 дні - 29-30 березня; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний за проведення - доцент Білоножкін Г.Г. контактний т. 097 358 6937. Ідентифікатор семінару: 9664141830 Код доступу: 0atKtF12
 2. Фаховий семінар «Приклади застосування ефірних олій в якості бактерицидних і ранозагоювальних засобів» (1 день; кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів). Відповідальний за проведення - доцент Тодорова В.І.
 3. Фаховий семінар «Організація первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану» (1 день; кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування). Відповідальний за проведення - професор Гойда Н.Г.
 4. Фахова школа  «Вогнепальні ураження щелепно-лицевої ділянки» ( 2 дні - 29-30 березня; Кафедра щелепно-лицевої хірургії). Відповідальний за проведення - професор Вєсова О. П., доцент Камінський В. В. Відповідальний за реєстрацію: Батюк Ніні Петрівна т. 066-527-15-20, [email protected]
 5. Майстер-клас «Алгоритми проведення серцево-легеневої реанімації при ураженні радіаційними, біологічними та хімічними агентами» ( 1 день; Кафедра терапії). Відповідальний за проведення - Ас. Снісаревська Т.П.
 6. Фаховий семінар «Особливості терапії гострих запальних захворювання органів малого тазу та сечовивідних шляхів під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна в.о. Зав.кафедри професор Жилка Н. Я. Тел. 0677908585
 7. Фаховий семінар «Невідкладні стани в дитячій неврології в умовах військового стану» (1 день, кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації). Відповідальний: зав.кафедри Назар О.В., 0676801064.
 8. Фаховий семінар «Організація надання кардіохірургічної допомоги під час військових дій» (1 день, кафедра кардіохірургії, ренгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій). Відповідальна Ященко Н.О. +380505017028 [email protected]
 9. Фаховий семінар «Вогнепальні поранення, препарати місцевого лікування ран» (1 день, початок о 14:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний проф. Жернов О.А.  Доступ до конференції Zoom https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09(ідентифікатор: 335 849 2416, код доступу: qj4RgU)
 10. Фаховий семінар «Загрозливі стани у новонароджених: невідкладна допомога» (1 день, кафедра неонатології). Відповідальна професор Шунько Є.Є. ZOOM 85025403483, пароль 20102.
 11. Фаховий семінар «Особливості надання допомоги хворим на алергопатологію в умовах військового часу» (1 день, кафедра фтизіатрії і пульмонології). Проф. Зайков С.В. Реєстрація для доступу: [email protected]
 12. Фаховий семінар «Забезпечення життєво необхідної ферментзамісноі терапії пацієнтам з рідкісними метаболічними захворюваннями під час війни» (1 день, кафедра медичної та лабораторної генетики). Куратор асистент Бришевац Людмила Іванівна тел. +38(050) 382-71-19


30.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні - 30 березня - 1 квітня; кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний за проведення - доцент Мироненко О.І.
 2. Фаховий семінар «Радіаційно-хімічне забруднення довкілля в умовах воєнного часу. Виклики для громадського здоров’я» (2 дні, 30-31 березня; кафедра громадського здоров’я). Відповідальний за проведення - доцент Першегуба Я.В.
 3. Фаховий семінар «Експрес-діагностика гострих респіраторних вірусних інфекцій в умовах воєнних дій» (1 день; кафедра вірусології). Відповідальний за проведення - професор Дзюблик І.В.
 4. Фаховий семінар «Лікування вогнепальних ран м'яких тканин» (1 день; кафедра хірургії та проктології). Відповідальний за проведення – доцент Ватаманюк В. Ф.
 5. Майстер-клас «Ураження  периферичної нервової системи при дії вибухових пристроїв: особливості діагностики та лікування» (1 день, кафедра неврології №2). Відповідальний: доцент Кононець О.М. Тел: 0673178278, E-Mail: [email protected].
 6. Фаховий семінар «Ідентифікація медичної продукції від підробок і фальсифікації в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра організації і економіки фармації). Відповідальний – професор Соловйов С.О.
 7. Фаховий семінар «Анестезіологічні виклики та гострий живіт під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна к.мед.н. Нецкар І. П. , тел 0979651965.
 8. Фаховий семінар «Види радіаційних аварій, ядерний тероризм, "брудна бомба"» (1 день; кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки). Відповідальний за проведення – зав. кафедри Король П.О. Контакти кафедри для запису слухачів: тел. 0677217160, e.mail: [email protected]
 9. Фаховий семінар «Бойові пошкодження грудної клітки, перша та кваліфікована медична допомога» (1 день, кафедра онкології). Відповідальний: професор Захаричев В.Д.
 10. Фаховий семінар "Комплексний підхід при проведенні ідентифікації загиблих під час техногенних катастроф та збройних конфліктів". Відповідальний за проведення: зав. кафедри професор Володимир Дем’янович Мішалов, тел. 067-6327947.
 11. Фаховий семінар "Судово-медична характеристика черепно-мозкової та спінальної травми". Відповідальний за проведення: доцент Оксана Олексіївна Гуріна, тел. 099-2645134.


31.03.2022 р.

 1. Фаховий семінар "Особливості тілесних ушкоджень, їх виявлення і документальної фіксації як проявів катувань і мордувань у форматі «Стамбульського протоколу»". Відповідальний за проведення: зав. кафедри професор Володимир Дем’янович Мішалов, тел. 067-6327947.
 2. Семінар «Посттравматичний гіпопітуітаризм, що виникає в умовах війни» ( 1 день об 11:00; Кафедра ендокринології). Відповідальний за проведення - професор Халангот М.Д.
 3. Фаховий семінар «Особливості організації і проведення лікувально-евакуаційного забезпечення при ліквідації наслідків застосування противником засобів масового ураження» (1 год. 31- березня; дирекції інституту сімейної медицини). Відповідальний за проведення - професор Шекера О. Г.
 4. Фаховий семінар «Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення, її принципи» (1 год. 31- березня; дирекції інституту сімейної медицини). Відповідальний за проведення - професор Шекера О. Г.
 5. Фаховий семінар «Медичне сортування. Організація та принципи медичного сортування поранених і хворих» (1 год. 31- березня; дирекції інституту сімейної медицини). Відповідальний за проведення - професор Шекера О. Г.
 6. Фаховий семінар «Особливості організації сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення військ» (1 год. 31- березня; дирекції інституту сімейної медицини). Відповідальний за проведення - професор Шекера О. Г.
 7. Фаховий семінар «Медична евакуація» (1 год. 31- березня; дирекції інституту сімейної медицини). Відповідальний за проведення - професор Шекера О. Г.
 8. Фаховий семінар «Воєнно-медична доктрина» (1 год. 31- березня; дирекції інституту сімейної медицини). Відповідальний за проведення - професор Шекера О. Г.
 9. Фаховий семінар «Міжнародне право. Кодекс поведінки медичного персоналу, що приймає участь у збройних конфліктах» (1 год. 31- березня; дирекції інституту сімейної медицини). Відповідальний за проведення - професор Шекера О. Г.
 10. Фаховий семінар «COVID19: первинна медична допомога в умовах воєнного стану» (1 год. 31- березня; дирекції інституту сімейної медицини). Відповідальний за проведення - професор Ткаченко В. І.
 11. Майстер-клас "Правові основи трудової діяльності в умовах воєнного стану" (1 день; кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
 12. Фаховий семінар «Знеболення при первинній хірургічній обробці рани» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: ас. Кисельова І.В.
 13. Фаховий семінар «Ведення вагітності та пологів під час воєнного стану» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна к.мед.н. Гурженко О. Ю., тел. 0 (50) 165 75 25.
 14. Фаховий семінар «Біологічна зброя та її вплив на дітей» (2 дні, 31 березня – 1 квітня, кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології). Відповідальний за цикл: проф. Волоха А.П.
 15. Фаховий семінар «Опіки у військовий час, перша та кваліфікована медична допомога, опіки дихальних шляхів» (1 день, початок о 14:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний доц. Циганков В.П. Доступ до конференції Zoom https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09 (ідентифікатор: 335 849 2416, код доступу: qj4RgU)

1.04.2022 р.

 1. Майстер-клас «Особливості ураження центральної нервової системи при дії вибухових пристроїв: артилерійських снарядів, гранат, мінометних мін, бомб, ракет, мін, імпровізованих вибухових пристроїв» (1 день, кафедра неврології №2). Відповідальний: доцент Кононець О.М. Тел: 0673178278, E-Mail: [email protected].
 2. Фаховий семінар «Вогнепальні поранення м'яких тканин склепіння черепа (1 день, кафедра нейрохірургії). Відповідальний за проведення - проф. Поліщук М.Є. 0674447916 [email protected]
 3. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги в умовах  застосування бойових отруйних речовин під час військових дій» (1 день, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: зав. кафедри проф. Крижевський В.В. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 4. Фаховий семінар «Підтримка нормальної адаптації новонароджених в умовах катастроф воєнного часу» (1 день, кафедра неонатології). Відповідальний: доц. Краснова Ю.Ю. тел. 0951309484 Підключення через ZOOM 85025403483, пароль 20102
 5. Фаховий семінар «Стрес-індуковані порушення ритму серця в умовах воєнного часу». (1 день. Початок о 18.00; кафедра функціональної діагностики). Відповідальний: доц. Куць В.О. Підключення у ZOOM. 

 

02.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Радіаційні ураження. Первинна допомога» (1 день, кафедра кардіології). Відповідальний: ас. Нудченко О.О.
 2. Фаховий семінар «Менеджмент запальних хвороб нирок під час війни» (1 день, кафедра нефрології та НЗТ). Відповідальний: професор Кушніренко С.В. [email protected]; моб.тел. 0667410423. Початок о 13-20

 

4.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Принципи діагностики кишкових вірусних інфекцій в польових умовах» (1 день; кафедра вірусології). Відповідальний за проведення - професор Соловйов С.О.
 2. Фаховий семінар «Екзогенні отруєння у дітей в умовах воєнного часу» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: доц. Чухрай Т.Г.
 3. Майстер-клас «Ураження  периферичної нервової системи при дії вибухових пристроїв: особливості діагностики та лікування» (1 день, кафедра неврології №2). Відповідальний: доцент Кононець О.М. Тел: 0673178278, E-Mail: [email protected].
 4. Фаховий семінар «Травми орбіти воєнного часу та очне протезування» (2 дні, 4-5 квітня, кафедра офтальмології). Відповідальний проф.Петренко О.В. +380662180987
 5. Фаховий семінар «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології в період військового стану» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та репродуктології). Куратори проф. Ткаченко Р. О. тел. +380-(50)- 511-14-86, проф. Чайка К. В. тел. +38-(050)328-24-04.
 6. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: доц. Мироненко О.І. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 7. Фаховий семінар «Екзогенні отруєння у дітей в умовах воєнного часу» (1 дні, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: доц. Чухрай Т.Г. e-mail: [email protected]
 8. Фаховий семінар «Невідкладні стани в дитячій пульмонології в період надзвичайного військового стану». (2 дні, 4-5 квітня, кафедра педіатрії №1). Відповідальний: доц. Усова О.І., тел. 0731679716
 9. Майстер-клас «Дотримання правил радіаційної безпеки при радіаційних аваріях» (2 дні, 4-5 квітня, кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки). Відповідальний за проведення: доцент Мурашко Василь Олександрович, тел. 099-4337821, e-mail: [email protected].
 10. Фаховий семінар «Особливості надання гінекологічної допомоги в період воєнного часу» (1 день, кафедра акушерства і гінекології №1). Відповідальні: проф. О.В. Голяновський, к.мед.н. Г.О. Толстанова [email protected]
 11. Майстер-клас «Особливості надання медичної та психологічної допомоги жінкам, які постраждали від сексуального насильства» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна в.о. зав. кафедри професор Н.Я. Жилка, тел 0677908585.
 12. Майстер-клас «FAST протокол в діагностиці пошкоджень органів грудної та черевної порожнини» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 13. Фаховий семінар "Комплексний підхід при проведенні ідентифікації загиблих під час техногенних катастроф та збройних конфліктів" (1 день, кафедра судової медицини). Відповідальний за проведення: зав. кафедри професор Володимир Дем’янович Мішалов, тел. 067-6327947, e-mail: [email protected].

 

05.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Транспортування новонароджених в складних умовах» (1 день, кафедра неонатології). Відповідальний: доц. Краснова Ю.Ю. тел. 0951309484
 2. Фаховий семінар «Невідкладна допомога при пораненні грудної клітки» (1 день, кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії). Відповідальний проф. Романюк О. М. тел. +380679641512, e-mail: [email protected]Форма для реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/1AxJAT2R0NyfWnGPHl269KNVDB4_y1Xo_mxBmy_ljs8c/edit?usp=sharing
 3. Фахова школа «Вогнепальні ураження щелепно-лицевої ділянки» (1 день, кафедра щелепно-лицевої хірургії). Відповідальний: проф. Вєслав О. П. Відповідальний за реєстрацію лаб. кафедри Батюк Н. П. тел.0665271520e-mail: [email protected]
 4. Фахова школа: «Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій згідно сучасних протоколів ТССС (Tactical combat casualty care)» (1 день, кафедра медицини невідкладних станів). Викладачі: зав.кафедри, д.мед.н,. Волосовець А.О., доц. Крамарева О.Г. Відповідальний виконавець: зав.кафедри Волосовець А.О. Реєстрація для доступу: [email protected]
 5. Майстер-клас «Особливості надання медичної допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією в умовах воєнного стану» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д. мед. н. доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727.
 6. Фаховий семінар «Менеджмент надання допомоги при пораненні на гострому та підгострому етапі» (1 день, кафедра фізичної та реабілітаціної медицини і спортивної медицини). Початок о 10-00. Відповідальний: доцент Куртян Т.В. моб.тел.0506734802
 7. Фаховий семінар "Особливості тілесних ушкоджень, їх виявлення і документальної фіксації як проявів катувань і мордувань у форматі «Стамбульського протоколу»" (1 день, кафедра судової медицини). Відповідальний за проведення: зав. кафедри професор Володимир Дем’янович Мішалов, тел. 067-6327947, e-mail: [email protected].
 8. Фаховий семінар: "Ідентифікація медичної продукції від підробок і фальсифікації в умовах воєнного часу" (1 день,  кафедра організації і економіки фармації). Відповідальний: професор Соловйов Сергій Олександрович тел.: 068-413-56-36 Запис на семінар за e-mail: [email protected]
 9. Фаховий семінар: «Сучасні аспекти біотеоризму». (2 дні,  кафедра мікробіології). Відповідальний: професор Кирик Дмитро Леонідович Запис на семінар за  е- адресою [email protected]
 10. Фаховий семінар «Компресійно-ішемічні ураження периферичних нервів та вертеброгенні больові синдроми» (1 день; кафедра неврології і рефлексотерапії). Відповідальний за проведення – доцент Середа В.Г.
 11. Фахова школа  «Щелепно-лицева ортопедія воєнної доби: лікувальні, відновлювальні та реабілітаційні заходи після вогнепальних поранень та травматичних ушкоджень» (1 день; кафедра ортопедичної стоматології). Відповідальний за проведення -  доцент Клочан С. М. Відповідальний за реєстрацію: Клочан Світлана Миколаївна, т. 067-291-05-10, [email protected]
 12. Фаховий семінар «Порядок проведення розтину та встановлення факту смерті людини в умовах бойових дій» (2 дні, 5-6 квітня, кафедра патологічної та топографічної анатомії). Куратор циклу доцент Заріцька В.І., заняття проводять професор Дядик О.О., доцент Заріцька В.І. Телефон: +380985885208, +380662523322 Електронна пошта: [email protected]

 

6.04.2022 р.

 1. Фахова школа  «Особливості надання стоматологічної допомоги в умовах ведення бойових дій» ( 2 дні - 06-07 квітня; Кафедра стоматології). Відповідальний за проведення -  доцент Дахно Л. О. Відповідальний за реєстрацію: Андрусенко Алла Сергіївна, т. 050-448-15-08, [email protected]
 2. Фаховий семінар «Порядок проведення розтину та встановлення факту смерті людини в умовах бойових дій» (2 дні, 6-7 квітня, кафедра патологічної та топографічної анатомії). Куратор циклу доцент Заріцька В.І., заняття проводять професор Дядик О.О., доцент Заріцька В.І. Телефон: +380985885208, +380662523322 Електронна пошта: [email protected]
 3. Фаховий семінар «Бойова травма судин. Допомога на етапах евакуації. Судинний шов» (1 день, кафедра хірургії та трансплантології). Відповідальна – доцент Наталія Присяжна 0979396105
 4. Фаховий семінар «УЗ діагностика травматичного ураження легень під час бойових дій» (1 день, кафедра радіології). Відповідальний за проведення: доцент Марина Василівна Глоба, тел. 066-7249889, e-mail: [email protected].
 5. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: доц. Мироненко О.І. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 6. Фаховий семінар «Невідкладна допомога при пораненні серця та великих судин» (1 день, кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії). Відповідальний проф. Романюк О. М. тел. +380679641512, e-mail:  [email protected]Форма для реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/1iz_l4pPUKtjWRcsLXGmz21fddZ203wzcdQcHITW7jT8/edit?usp=sharing
 7. Майстер клас «Харчування та ментальне, фізичне здоров‘я. Харчування при стресі та посттравматичному синдромі» (1 день. Початок о 10:00; кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії). Відповідальний: проф. Анохіна Г.А., доц. Коруля І. А., тел. +380975122043, e-mail: [email protected]Підключення за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/87552208889?pwd=STd2Wlpsai9vc1NUN04vcG9BRW5mdz09  Ідентифікатор конференції: 875 5220 8889 Код доступу: 443163
 8. Майстер-клас «Особливості менеджменту онкогінекологічних пацієнток під час війни. Діагностика та терапія раку молочної залози в умовах воєнного стану» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Куратор асистент кафедри, к. мед. н. І.П. Нецкар
 9. Майстер-клас «Особливості первинної хірургічної обробки вогнепальних поранень м'яких тканин» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 10. Фаховий семінар «Дебют системних захворювань сполучної тканини в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра терапії та ревматології). Відповідальний: доцент Крилова А. С. моб.тел. 0503848165 Початок о 8:30
 11. Фаховий семінар "Контактний дерматит у військовослужбовців" (1 день, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Початок о 10-00. Відповідальний: Бісюк Ю.А, професор. моб.тел.0503976294
 12. Фаховий семінар "Експрес-діагностика гострих респіраторних вірусних інфекцій в умовах бойових дій". (1 день,  кафедра вірусології). Відповідальний: професор Дзюблик Ірина ВолодимирівнаЗапис на семінар за e-mail: [email protected]
 13. Фаховий семінар «Бойова травма судин. Допомога на етапах евакуації. Судинний шов» (1 день,  кафедра хірургії та трансплантології). Початок об 11.00. Відповідальні: доцент Наталія Присяжна тел. 0979396105

 

07.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності та травми грудної клітки у дітей» (1 дні, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: ас. Ячник І.М. e-mail: [email protected]
 2. Фахова школа «Особливості ведення дитячих хвороб в умовах воєнного часу» (2 дні,  7-8 квітня 2022 року; кафедра педіатрії-2) Цикл призначенй для педіатрів, лікарів-спеціалістів педіатричних спеціальностей, лікарів загальної практики сімейної медицини. Відповідальний кафедра педіатрії-2. Сайт для реєстрації: [email protected] Посилання для входу буде надіслано відповідно до даних реєстрації.
 3. Фаховий семінар «Хімічні опіки у військовий час» (2 год. Початок о 15:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний: доц. В.П. Циганков. Підключення за посиланням:  https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09 Ідентификатор конференції: 335 849 2416 Код доступа: qj4RgU
 4. Фаховий семінар «Протимікробні засоби зовнішнього застосування» (2 год. Початок о 15:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний: доц. Циганков В.П. Підключення за посиланням:  https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09 Ідентификатор конференції: 335 849 2416 Код доступа: qj4RgU
 5. Фаховий семінар «Догляд за новонародженими в умовах надзвичайних ситуацій» (1 день, кафедра неонатології). Відповідальний: доц. Лакша О.Т. тел.096-2645607
 6. Фаховий семiнар «Надання хiрургiчної допомоги дiтям з вогнепальними пораненнями живота», (2 дні, 7-8 квітня, кафедра дитячої хірургії). Відповідальний: доц. Момотов А.О., тел. +380673940956.
 7. Фахова школа "Ризик захворювання на герпес-асоційовану багатоформну ексудативну еритему під час бойових дій  у зимово-весняний період: клініка, діагностика,  лікування" (1 день, кафедра терапевтичної стоматології). Відповідальна особа: проф. Білоклицька Г.Ф. Відповідальний за реєстрацію: Ашаренкова Ольга Вікторівна т. 067-250-56-35   [email protected]
 8. Майстер-клас «Ендокринні розлади у жінок різного вікового періоду. Акценти менеджменту під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна асистент кафедри, к. мед. н. О.Ю. Гурженко, тел. 0501657525.
 9. Майстер-клас «Алгоритм практичних рішень ведення акушерсько-гінекологічної патології під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна проф. А.Д. Вітюк, тел 0955706074.
 10. Фаховий семінар: «Принципи діагностики кишкових вірусних інфекцій в польових умовах». (1 день,  кафедра вірусології). Відповідальний: професор Соловйов Сергій Олександрович тел.: 068-413-56-36 Запис на семінар за [email protected]
 11. Фаховий семінар «Біологічна зброя та її вплив на дітей» (2 дні, 18 – 19 квітня, кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології). Відповідальний за цикл: проф. Волоха А.П. [email protected]
 12. Фаховий семінар «Особливості надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам та членам їх сімей умовах військового часу» ( 1 день, 4 год.; Кафедра паліативної і хоспісної). Відповідальний за проведення - доц. Царенко А.В., ас. Максимова З.В., ас. Брацюнь О.П.
 13. Фаховий семінар «Тактична екстрена медична допомога при пораненнях та ушкодженнях в бойових умовах» ( 1 день, 4 год.; Кафедра паліативної і хоспісної). Відповідальний за проведення - ас. Кожан Н.Є.
 14. Фахова школа  «Допомога цивільному населенню України на догоспітальному етапі при травмах і вогнепальних пораненнях щелепно-лицевої ділянки в умовах воєнного часу» ( 2 дні - 7-8 квітня; Відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія»). Відповідальний за проведення - к.мед.н., викладач Хлєбас С. В., викладач Габаль В. А., к.мед.н., викладач Слободяник М. Відповідальний за реєстрацію: Хлєбас Світлана Василівна, т. 066-871-79-43, [email protected]
 15. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія травматичного гіповолемічного шоку у дітей» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: проф. Біляєв А.В.
 16. Фаховий семінар «Надання хiрургiчної допомоги дiтям з вогнепальними пораненнями живота» (2 дні, 7-8 квітня, кафедра дитячої хірургії). Відповідальний проф. Горбатюк О.М.

 

8.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку» (1 день, кафедра нейрохірургії). Відповідальний за проведення - проф. Поліщук М.Є. 0674447916 [email protected]
 2. Фаховий семінар «Відповіді на нагальні запитання в веденні пацієнтів з ендокринними захворюваннями в умовах війни» (1 день, кафедра діабетології). Відповідальний: співробітники кафедри та іноземні фахівці.
   Дата можуть дещо змінюватися в залежності від графіку іноземних фахівців.
 3. Фаховий семінар «Порушення менструального циклу у стресових ситуаціях під час воєнних дій. Методи корегування» (1 год., кафедра онкології). Відповідальний: доц. Манжура Олена, тел.:  +38 0675043724
 4. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги в умовах радіаційного забруднення та  під час військових дій» (1 день, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: зав. кафедри проф. Крижевський В.В. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 5. Фахова школа «Особливості ведення дитячих хвороб в умовах воєнного часу» (2 дні,  7-8 квітня 2022 року; кафедра педіатрії-2) Цикл призначенй для педіатрів, лікарів-спеціалістів педіатричних спеціальностей, лікарів загальної практики сімейної медицини. Відповідальний кафедра педіатрії-2. Сайт для реєстрації: [email protected] Посилання для входу буде надіслано відповідно до даних реєстрації.

204.    «Тромбоемболічні ускладнення в період бойових дій». (1 день. Початок о 18.00; кафедра функціональної діагностики). Відповідальний: доц. Ткаченко Л.О. Підключення у ZOOM.

 1. Майстер-клас «Особливості психоемоційного стану пацієнтів під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д.мед.н. доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727
 2. Майстер-клас «Особливості ведення вагітності в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). д. мед. н., доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727
 3. Майстер-клас «FAST протокол в діагностиці пошкоджень органів грудної та черевної порожнини» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 4. Фаховий семінар "Дерматологічна допомога дітям в умовах військового стану" (1 день, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Початок о 10-00. Відповідальний: Калюжна Л.Д., професор. моб.тел. 0505428601
 5. Фаховий семінар «Лікування наслідків бойової черепно-мозкової травми» (1 день, кафедра неврології №1). Початок о 13-00. Відповідальний:  проф. Слободін Т.М. моб.тел.0953222472
 6. Фаховий семінар "Перша психологічна допомога в кризових ситуаціях". (1 день, кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права). Відповідальний за проведення: к. психол. н. Олена Іванівна Костюк, e-mail: [email protected]. Запис за формою: https://forms.gle/VttJjFkiPjZgsY4F9;

 

09.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Біологічна зброя. Первинна допомога» (1 день, кафедра кардіології). Відповідальний: ас. Нудченко О.О.
 2. Фаховий семінар «Грибкові ураження легень на тлі антибіотикотерапії в умовах військового часу» (8 год.; кафедра терапії і геріатрії). Відповідальний: доц. Давидович О.В. Реєстрація для доступу: dorofeyevand@gmail.com

 

 

11.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар "Лабораторна діагностика наслідків іонізуючого випромінювання на організм людини (променева хвороба)" (2 дні, 11-12 квітня; кафедра клінічної лабораторної діагностики)
 2. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні,  кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: доц. Мироненко О.І. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 3. Фаховий семінар «Торакальна проникаюча травма»(1 год. Початок о 14:00; кафедра онкології). Відповідальний: проф. Мясоєдов Станіслав, Реєстрація слухачів за посиланням: Zoom Ідентифікатор конференції: 2294772692 , код доступу: 51hKJu
 4. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія травматичного гіповолемічного шоку у дітей» (1 дні, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: зав. кафедри проф. Біляєв А.В. e-mail: [email protected]
 5. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія гострого респіраторного дистрес синдрому у дітей» (1 дні, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: доц. Танцюра Л.Д. e-mail: [email protected]
 6. дводенний фаховий семінар "Лабораторна діагностика наслідків іонізуючого випромінювання на організм людини (Променева хвороба)". Відповідальний за проведення: доцент Олена Павлівна Завадецька, тел. 067-7834522, e-mail: [email protected]
 7. Майстер-клас «Особливості менеджменту пацієнток із урогенітальними інфекціями під час війни. Ефективні рішення в умовах дефіциту ліків» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна Гурженко О. Ю. , тел. 0501657525.
 8. Майстер-клас «Особливості первинної хірургічної обробки вогнепальних поранень м'яких тканин» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 9. Фаховий семінар "Рани, ранова інфекція, первинна обробка ран" (1 день, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Початок о 10-00. Відповідальний: Литвиненко Б.В., асистент. моб.тел.0509361935
 10. Фаховий семінар «Стрес- індуковані неврологічні розлади» (1 день, кафедра неврології №1). Початок о 13-00. Відповідальний:  проф. Насонова Т.І. моб.тел.0632628207
 11. Фаховий семінар «Сучасні технології реконструктивної хірургії бойової травми органу зору та її ускладнень» (1 день, кафедра офтальмології). Відповідальний за проведення – доцент Жмурик Дмитро Васильович, тел: +380677588979. Доступ до семінару: 11 квітня: Zoom, Ідентифікатор конференції 845 1660 5680, Код доступа 915763
 12. Фаховий семінар "Можливості покращення результатів лікування пацієнтів з бойовою травмою кінцівок" (2 дні, кафедра ортопедії і травматології №2). Відповідальна особа - професор Анкін М.Л. Телефони кафедри для слухачів - 0962748431,0683284455.

 

12.04.2022р.

 1. Фаховий семінар «Вогнепальні рани грудної клітки. Лікування на етапах медичної евакуації» (1 год. Початок об 11:00; кафедра онкології). Відповідальний: професор Захаричев Валерій. Реєстрація слухачів за посиланням: Zoom https://us05web.zoom.us/j/86748698463?pwd=OUR5SGI2cGtEOWpLMWp5UW1ac0VLdz09 Meeting ID: 867 4869 8463 Passcode: 1111
 2. Фаховий семінар «Перша догоспітальна допомога пораненим на полі бою» (2 дні, 12 – 13 квітня; початок о 10:00; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний: доц. Процик А. І., тел. 050 787 3272. Програма для підключення Zoom. Ідентифікатор семінару: 852 893 7513 Код доступу: 12345Q.
 3. Фаховий семінар «Невідкладна медична допомога новонародженим в складних умовах воєнного часу» (1 день, кафедра неонатології). Відповідальний: зав. кафедри проф. Шунько Є.Є., тел. 067-757-0217
 4. Фаховий семінар «Надання допомоги пацієнтам з гастроентерологічною патологією в умовах військового часу» (16 год., 2 дні, 12-13 квітня; кафедра терапії і геріатрії). Відповідальний: проф. Дорофєєв А.Е., проф. Ткач С.М., к.м.н. Кононенко О.А. Реєстрація для доступу: dorofeyevand@gmail.com
 5. «Ургентна сонографія при травмі. FAST протокол. Оцінка стану матері та плода» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). Відповідальний: доц. Парпалей Є.І.
 6. Майстер-клас «Менеджмент гормональних порушень і розладів циклу у жінок у період військового часу» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д.мед.н. асистент кафедри Щербінська О. С. , тел. +380 (67) 507 27 27
 7. Майстер-клас «Ургентна сонографія при травмі. FAST протокол. Оцінка стану матері та плода» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). Куратор доцент Парпалей Є.І. тел. +38(068) 350-20-50
 8. Фаховий семінар «Психічні розлади дитячого та підліткового віку, повязані з умовами війни, та принципи сімейного кризового консультування» (1 день, кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології). Початок о 10-00. Відповідальний: завідувач кафедри, професор Пилягіна Г.Я. [email protected] моб.тел. 0679025831
 9. Фаховий семінар «Грип та інші ГРЗ/ГРВІ в умовах війни: клініка, діагностика та лікування в екстремальних умовах»(1 день; кафедра інфекційних хвороб). Відповідальний за проведення – професор Дуда О.К., доцент Бойко В.О. [email protected], [email protected]
 10. Фаховий семінар “Застосування ефірних олій з протистресовими та ранозагоювальними властивостями в умовах воєнного часу” (1 день,  кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів). Відповідальний: доцент Тодорова Віолета Іванівна., старший викладач Радченко Алла Павлівна. Запис на семінар за е- адресою [email protected]
 11. Фаховий семінар: «Особливості клінічної фармакології та застосування лікарських засобів на тлі уражень і ушкоджень різними чинниками під час війни». (2 дні,  кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології). Відповідальний: доцент Коханов Ігор Вадимович тел.: 067-238-21-70
 12. Фаховий семінар «Досвід та надання спеціалізованої хірургічної допомоги постраждалим з ураженням судин» (1 день,  кафедра хірургії та трансплантології). Початок об 11.00. Відповідальні: доцент Наталія Присяжна тел. 0979396105
 13. Фаховий семінар «Невідкладні стани в неврології» (1 день; кафедра неврології і рефлексотерапії). Відповідальний за проведення – професор Труфанов Є.О.
 14. Фахова школа "Належне застосування компонентів крові при кровотечах внаслідок поранень" (3 дні, 12-14 квітня; кафедра гематології і трансфузіології)
 15. Фахова школа «Ортодонтична допомога в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра ортодонтії). Відповідальні за реєстрацію слухачів фахової школи: доцент Поляник Н.Я. - 050-69-17-69-4; [email protected].
 16. Фахова школа «Особливості діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань в порожнині рота у дітей, підлітків і осіб молодого віку в умовах воєнного стану» (2 дні, 12-13 квітня, кафедра стоматології дитячого віку). Відповідальна: завідувач кафедри стоматології дитячого віку, проф. Трубка І.О. Реєстрація слухачів за посиланням: https://forms.gle/1agoF97ZGPez5oMY9. Детальніше на сторінці кафедри https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta
 17. Фаховий семінар «Досвід та надання спеціалізованої хірургічної допомоги постраждалим з ураженням судин» (1 день, кафедра хірургії та трансплантології). Відповідальна – доцент Наталія Присяжна 0979396105
 18. Фаховий семінар «Цифрова гігієна» (1 день, кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання). Відповідальний за проведення: доцент Станіслав Ігорович Мохначов, тел. 096-7542330, e-mail: [email protected].
 19. Фаховий семінар «Реакції та ускладнення при застосуванні компонентів крові у клінічній практиці, їх профілактика і надання допомоги при виникненні» (1 день, кафедра гематології і трансфузіології). Відповідальний за проведення: зав. кафедри професор С. В. Видиборець, тел. 050-5376485, e-mail: [email protected].

 

13.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Бойова торакоабдомінальна травма: алгоритми діагностики і лікування» (1 день, кафедра хірургії та трансплантології). Відповідальна – доцент Наталія Присяжна 0979396105
 2. Фаховий семінар «Захист інформації та даних» (1 день, кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання). Відповідальний за проведення: доцент Станіслав Ігорович Мохначов, тел. 096-7542330, e-mail: [email protected].
 3. Фаховий семінар «Належне застосування еритроцитвмісних трансфузійних середовищ в умовах кровотечі» (1 день, кафедра гематології і трансфузіології). Відповідальний за проведення: зав. кафедри професор С. В. Видиборець, тел. 050-5376485, e-mail: [email protected].
 4. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: доц. Мироненко О.І. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 5. Майстер-клас «Невідкладні стани в кардіології і особливості ведення пацієнтів в умовах війни» (2 дні, 13 – 14 квітня; кафедра терапії). Відповідальний: доц. Пастухова О.А., +380937524611[email protected]
 6. Майстер-клас «Ведення пацієнток із невідкладними акушерсько-гінекологічними станами під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна асистент кафедри, к.мед.н. І.П. Нецкар, тел 0979651965.
 7. Майстер-клас «FAST протокол в діагностиці пошкоджень органів грудної та черевної порожнини» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 8. Фаховий семінар "Disaster dermatology" (1 день, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Початок о 10-00. Відповідальний: Літус О.І., завідувач кафедри, професор. моб.тел.0503103085
 9. Фаховий семінар «Важливі складові в лікуванні нефрологічних хвороб в умовах військового стану та обмеженого доступу до спеціалізованої допомоги» (1 день, кафедра нефрології та НЗТ). Відповідальний: професор Д.Д. Іванов. [email protected] ; моб.тел. 0504448788. Початок о 12.00.
 10. Фаховий семінар «Лікування хвороби Паркінсона в умовах військового часу» (1 день, кафедра неврології №1). Початок о 13-00. Відповідальний:  ас. Чеборака Т.О.моб.тел.0978199869
 11. Фаховий семінар «Кишкові інфекції в умовах війни: клініка, діагностика та лікування в екстремальних умовах» (1 день; кафедра інфекційних хвороб). Відповідальний за проведення – доцент Голуб А.П., доцент Сухов Ю.О. [email protected], [email protected]
 12. Фаховий семінар: «Принципи діагностики кишкових вірусних інфекцій в польових умовах». (1 день,  кафедра вірусології). Відповідальний: професор Соловйов Сергій Олександрович тел.: 068-413-56-36 Запис на семінар за [email protected]
 13. Фаховий семінар «Бойова торакоабдомінальна травма: алгоритми діагностики і лікування» (1 день,  кафедра хірургії та трансплантології). Початок о 10.00. Відповідальні: доцент Ярослав Войтів 0509861111, асистент Петро Пікас - 0678479947

 

14.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності та травми грудної клітки у дітей» (1 дні, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: ас.  Кисельова І.В. e-mail: [email protected]
 2. Фаховий семінар «Вогнепальні поранення» (2 год. Початок о 15:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний: доц. В.П. Циганков.
   Підключення за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09 Ідентификатор конференції: 335 849 2416 Код доступа: qj4RgU
 3. Фаховий семінар «Керування рановим процесом» (2 год. Початок о 15:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний: доц. Циганков В.П. Підключення за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09 Ідентификатор конференції: 335 849 2416 Код доступа: qj4RgU
 4. Фаховий семінар «Бойова травма хребта, сортування і транспортування поранених з поля бою» (2 дні, 14 – 15 квітня; початок о 10:00; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний: доц. Дибкалюк С.В., тел.  097. 953 7102. Програма для підключення Zoom. Ідентифікатор семінару: 289 846 0313 Код доступу: cV07C9.
 5. Фаховий семінар «Грудне вигодовування немовлят в умовах надзвичайних ситуацій» (1 день, кафедра неонатології). Відповідальний: ас. Сіренко О.І., тел. 093-4543352
 6. «Невiдкладна допомога при кульових пораненнях кiнцiвок та кровотечах у дiтей», (2 дні, 14-15 квітня, кафедра дитячої хірургії). Відповідальний: проф. Данилов О.А. тел.0974987202.
 7. Фаховий семінар «Лікування вогнепальних ран м'яких тканин» (8 год, кафедра хірургії і проктології).
 8. «Оцінка системи гемостазу у вагітних із травмою в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). Відповідальний: ас. Ус І.В.
 9. Майстер-клас «Особливості менеджменту вагітних пацієнток та пологів під час воєнного стану» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна в.о. зав. кафедри професор Н.Я. Жилка, тел 0677908585
 10. Майстер-клас «Оцінка системи гемостазу у вагітних із травмою в умовах воєнного часу (1 день, кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). Куратор асистент Ус І. В. тел. +38(050)734-112-76.
 11. Фаховий семінар «Забезпечення психологічної реабілітації постраждалим в умовах війни» (1 день, кафедра фізичної та реабілітаціної медицини і спортивної медицини). Початок об 11-00. Відповідальний: ассистент Пархоменко Ж.В.моб.тел.0674022571
 12. Фаховий семінар «Радіаційно-хімічне забруднення довкілля в умовах воєнного часу. Виклики для громадського здоров’я» (2 дні, кафедра громадського здоров'я). Відп.: проф. Хоменко І.М. [email protected]
 13. Фаховий семінар «Ангіни, тонзиліт та інші захворювання верхніх дихальних шляхів в умовах війни: клініка, діагностика та лікування в екстремальних умовах» (1 день; кафедра інфекційних хвороб). Відповідальний за проведення – доцент Печінка А.М., доцент Коцюбайло Л.П. [email protected]
 14. Фаховий семінар: "Ідентифікація медичної продукції від підробок і фальсифікації в умовах воєнного часу" (1 день,  кафедра організації і економіки фармації). Відповідальний: професор Трохимчук Віктор Васильович Запис на семінар за e-mail: [email protected]
 15. Фаховий семінар:"Експрес-діагностика гострих респіраторних вірусних інфекцій в умовах бойових дій". (1 день,  кафедра вірусології). Відповідальний: професор Дзюблик Ірина Володимирівна e-mail: [email protected]
 16. Фаховий семінар «Знеболення при первинній хірургічній обробці рани» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: ас. Кисельова І.В.
 17. Фаховий семінар «Ідентифікація медичної продукції від підробок і фальсифікації в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра організації і економіки фармації). Відповідальний – професор Соловйов С.О.
 18. Фаховий семінар «Особливості ведення вагітності та пологів під час воєнного стану» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та репродуктології). Куратор д.мед.н. Воробей Л. І. тел. +380-(50)335-72-85
 19. Фаховий семінар «Належне застосування альбуміну в клінічній практиці» (1 день, кафедра гематології і трансфузіології). Відповідальний за проведення: зав. кафедри професор С. В. Видиборець, тел. 050-5376485, e-mail: [email protected].

 

15.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Нейрохірургічна допомога при бойових черепно-мозкових пораненнях» (1 день, кафедра нейрохірургії). Відповідальний за проведення - проф. Муравський А.В. 0661200121 [email protected]
 2. Фаховий семінар «Бойова травма серця» (1 день, кафедра хірургії серця та магістральних судин). Відповідальний доц. Ісаєнко В.В. 067 286 43 49
 3. Майстер-клас «Особливості лікування пневмоній у цивільних і спецконтингенту в умовах військового часу» (8 год, кафедра фтизіатрії та пульмонології). Відповідальний: проф. Зайков С.В. Реєстрація для доступу: [email protected]
 4. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги  в умовах  застосування бойових отруйних речовин під час військових дій» (1 день, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: проф. Радзіховський А.П. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 5. Фаховий семінар «Догляд за передчасно народженими дітьми в надзвичайних умовах» (1 день, кафедра неонатології). Відповідальний: ас. Бєлова О.О. тел.098-9682792

281.    «Стрес-індукований  гострий коронарний синдром під час бойових дій». (1 день. Початок о 18.00; кафедра функціональної діагностики). Відповідальний: доц. Вережнікова Г.П. та ас. Ліфантьєва Н.О.  Підключення у ZOOM. 

 1. «Ургентна допомога при травмах вагітних в умовах військових дій» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). Відповідальний: проф. Щуревська О. Д.
 2. Майстер-клас «Тактика при вогнепальних пораненнях органів черевної порожнини» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 3. Майстер-клас «Ургентна допомога при травмах вагітних в умовах військових дій» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). Куратор - проф. Щуревська О. Д. тел. +38(050)440-68-12
 4. Фаховий семінар "Венерологічна допомога в умовах війни" (1 день, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Початок о 10-00. Відповідальний: Свистунов І.В., професор. моб.тел.0505941987

 

18.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: доц. Мироненко О.І. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 2. Майстер-клас «Менеджмент симптомів ендометріозу (біль та запалення) в умовах дефіциту ліків» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна в.о. зав. кафедри професор Н.Я. Жилка тел. 0677908585
 3. Майстер-клас «FAST протокол в діагностиці пошкоджень органів грудної та черевної порожнини» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 4. Фаховий семінар "Ведення хронічних дерматозів в військових умовах" (1 день, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Початок о 10-00. Відповідальний: Возіанова С.В., професор. моб.тел.0673266565
 5. Фаховий семінар «Особливості лікування розсіяного склерозу в умовах військового стану» (1 день, кафедра неврології №1). Початок о 13-00. Відповідальний:  доц. Колосова Т.В. моб.тел.0965883946
 6. Фаховий семінар «Організація невідкладної офтальмологічної допомоги в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра офтальмології). Відповідальний за проведення – асистент Денисюк Ольга Юріївна, тел: +380978506528. Доступ до семінару: 18 квітня: Zoom, Ідентифікатор конференції 874 4214 3902, Код доступа 151535
 7. Фаховий семінар «Біологічна зброя та її вплив на дітей» (2 дні, 18 – 19 квітня, кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології). Відповідальний за цикл: проф. Волоха А.П. [email protected]
 8. Фаховий семінар «Екзогенні отруєння у дітей в умовах воєнного часу» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: доц. Чухрай Т.Г.
 9. Фаховий семінар «Порядок проведення розтину та встановлення факту смерті людини в умовах бойових дій» (2 дні, 18-19 квітня, кафедра патологічної та топографічної анатомії). Куратор циклу доцент Заріцька В.І., заняття проводять професор Дядик О.О., доцент Заріцька В.І. Телефон: +380985885208, +380662523322 Електронна пошта: [email protected]

 

19.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар "Лабораторна діагностика наслідків іонізуючого випромінювання на організм людини (променева хвороба)" (2 дні, 11-12 квітня; кафедра клінічної лабораторної діагностики)
 2. Майстер-клас "Стрес як причина розвитку невідкладних станів в ендокринології. Лабораторна діагностика " (2 дні, 19-20 квітня; кафедра клінічної лабораторної діагностики)
 3. Фахова школа «Ортодонтична допомога в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра ортодонтії). Відповідальні за реєстрацію слухачів фахової школи: доцент Поляник Н.Я. - 050-69-17-69-4; [email protected].
 4. Фаховий семінар «Алгоритми діагностики захворювань та оцінювання станів у воєнних умовах» (1 день, кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання). Відповідальний за проведення: доцент Станіслав Ігорович Мохначов, тел. 096-7542330, e-mail: [email protected].
 5. Фаховий семінар «Відповіді на нагальні запитання в веденні пацієнтів з ендокринними захворюваннями в умовах війни» (1 день, кафедра діабетології). Відповідальний: співробітники кафедри та іноземні фахівці.
   Дата можуть дещо змінюватися в залежності від графіку іноземних фахівців.
 6. Семінар «Ушкодження ЛОР-органіву дітей в період військових дій» (12 годин, кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії). Відповідальний: доц. Гавриленко Ю.В., тел. 0675020352. ZOOM ідентифікатор конференції 77848823774, код доступу 3ATSh3
 7. Фаховий семінар «Надання догоспітальної допомоги пораненим з вогнепальними пошкодженнями кісток та суглобів» (2 дні, 19 – 20 квітня; початок о 10:00; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний: проф. Мовчан О.С., тел. 050 1926530. Програма для підключення Zoom. Ідентифікатор семінару: 951 031 0663 Код доступу: 54Hkcu
 8. Фахова школа «Протокол обстеження стоматологічних хворих в умовах воєнного часу»(8 год.; кафедра терапевтичної стоматології). Відповідальний: зав. кафедри проф. Білоклицька Г.Ф.
 9. 19-20.04 майстер-клас "Стрес як причина розвитку невідкладних станів в ендокринології. Лабораторна діагностика".
 10. Відповідальний за проведення: доцент Людмила Василівна В’юницька, тел. 067-4154342, e-mail: [email protected].
 11. Майстер-клас «Особливості ведення варикозної хвороби у жінок в умовах війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д. мед. н. доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727
 12. Фаховий семінар «Особливості реабілітації хворих з вогнепальними ушкодженнями периферичних нервів» (1 день, кафедра фізичної та реабілітаціної медицини і спортивної медицини). Початок о 10-00. Відповідальний: професор Губенко В.П.моб.тел.0936843669
 13. Фаховий семінар «Особливості лабораторного контролю за якістю питної води, харчових продуктів та атмосферного повітря в умовах воєнного часу» (2 дні, кафедра громадського здоров'я). Відп.: проф. Козярін І.П. Моб. тел. 066 324 44 84; 067 502 30 02
 14. Фаховий семінар: «Захист територіальних, політичних та соціально-економічних прав України та її громадян в умовах війни з Росією» (2 дні,  кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування). Відповідальний: професор Діденко Ніна Григорівна професор Дубич  Клавдія Василівна Запис на семінар за е- адресою [email protected]

 

20.04.2022 р.

 1. Семінар «Ушкодження ЛОР-органів у дітей в період військових дій» (12 годин, кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії). Відповідальний: доц. Гавриленко Ю.В., тел. 0675020352. ZOOM ідентифікатор конференції 77848823774, код доступу 3ATSh3
 2. Фаховий семінар «Організація надання кардіохірургічної допомоги під час військових дій» (1 день, кафедра кардіохірургії, ренгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)Відповідальний: доц. Ященко Н.О. тел. 0505017028.  Сайт для реєстрації: [email protected]
 3. Фаховий семінар «Ведення хворих з артеріальною гіпертензією в умовах військового часу» (8 год., 1 день; кафедра терапії і геріатрії). Відповідальний: Відповідальний: доц. Давидович О.В. Реєстрація для доступу: dorofeyevand@gmail.com
 4. Майстер-клас «Завмерла вагітність та звичне невиношування. Діагностика і ведення у складних умовах» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна асистент кафедри, к. мед. н. І.П. Нецкар, тел 0979651965
 5. Майстер-клас «Особливості первинної хірургічної обробки вогнепальних поранень м'яких тканин» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 6. Фаховий семінар "Інфекційні дерматологічні захворювання, які поширюються під час воєнних дій (мікози, короста, педикульоз)" (1 день, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Початок о 10-00. Відповідальний: Барінова М.Е., доцент. моб.тел.0505888775
 7. Фаховий семінар "Бойові травми ЛОР-шиї, глотки та гортані" (1 день, кафедра оториноларингології). Відповідальні: Проф. В.Шкорботун, доц.С.Самойленко. Контактна адреса кафедри: [email protected]
 8. Фаховий семінар «Основи безпечної поведінки в умовах воєнного часу» (2 дні, кафедра громадського здоров'я). Відп.: доц. Дубова Н.Ф. Моб. тел. 096 225 97 00
 9. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги в умовах  застосування бойових отруйних речовин під час військових дій» (1 день, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: зав. кафедри проф. Крижевський В.В. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 10. Фаховий семінар «Фокусна ехокардіографія при критичних та невідкладних станах» (1 день, кафедра радіології). Відповідальний за проведення: доцент Ганна Сергіївна Смирнова, тел. 050-9159666, e-mail: [email protected].
 11. Фаховий семінар «Ведення пологів і розродження в період воєнного часу» (2 дні, 20-21 квітня, кафедра акушерства та гінекології №1). Куратор доц. Волошин О. А. тел.+ 380-(67)920-01-45)

 

21.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія травми черевної порожнини та гострої абдомінальної гіпертензії у дітей» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: проф. Біляєв А.В.
 2. Фаховий семінар «Порядок проведення розтину та встановлення факту смерті людини в умовах бойових дій» (2 дні, 21-22 квітня, кафедра патологічної та топографічної анатомії). Куратор циклу доцент Заріцька В.І., заняття проводять професор Дядик О.О., доцент Заріцька В.І. Телефон: +380985885208, +380662523322 Електронна пошта: [email protected]
 3. Фаховий семінар «Логіка прийняття рішень під час вибору методу лікування у воєнних умовах» (1 день, кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання). Відповідальний за проведення: доцент Станіслав Ігорович Мохначов, тел. 096-7542330, e-mail: [email protected].
 4. Майстер-клас «Особливості виявлення туберкульозу у цивільних і спецконтингенту в умовах військового часу» (8 год, кафедра фтизіатрії та пульмонології). Відповідальний: доц. Гріцова Н.А. Реєстрація для доступу: [email protected]
 5. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія травми черевної порожнини та гострої абдомінальної гіпертензії у дітей» (1 дні, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: зав. кафедри проф. Біляєв А.В. e-mail: [email protected]
 6. Фаховий семінар «Ураження електричним струмом у військовий час» (2 год. Початок о 15:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний: доц. Циганков В.П. Підключення за посиланням:  https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09 Ідентификатор конференції: 335 849 2416 Код доступа: qj4RgU
 7. Фаховий семінар «Надання допомоги пораненим з політравмою на полі бою, сортування, транспортування» (2 дні, 21 – 22 квітня; початок о 10:00; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний: доц. Остапчук Р.М., тел. 050 442 2525. Програма для підключення Zoom. Ідентифікатор семінару: 9664141830 Код доступу: 0atKtF
 8. Фаховий семінар «Медичний супровід хворих на алергічну патологію дітей в період надзвичайного військового стану». (16 год., 2 дні, 21-22 квітня, кафедра педіатрії №1). Відповідальний: доц. Шарікадзе О. В., тел. 050  5879428, e-mail: [email protected], [email protected]
 9. Фахова школа: «Оцінка стану постраждалого за алгоритмом MARCH на полі бою» (1 день, кафедра медицини невідкладних станів). Викладачі: зав.кафедри, д.мед.н,. Волосовець А.О., доц. Крамарева О.Г. Відповідальний виконавець: зав.кафедри Волосовець А.О. Реєстрація для доступу: [email protected]
 10. Майстер-клас «Гестаційний цукровий діабет. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна асистент кафедри, к. мед. н. О.Ю. Гурженко тел. 050657525
 11. Майстер-клас «Нюанси менеджменту маткових кровотеч в умовах військових дій» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д. мед. н. доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727
 12. Фаховий семінар «Забезпечення життєво необхідної ферментзамісноі терапії пацієнтам з рідкісними метаболічними захворюваннями під час війни» (1 день, кафедра медичної та лабораторної генетики). Куратор асистент Бришевац Людмила Іванівна тел. +38(050) 382-71-19)
 13. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги в умовах застосування біологічних агентів  під час військових дій» (1 день, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: проф. Радзіховський А.П. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/

 

22.04.2022р.

 1. Фаховий семінар «Надання консультативної та діагностичної допомоги онкологічним хворим у воєнний час» (1 год. Початок о 10:00; кафедра онкології). Відповідальний: зав. кафедри професор Гордійчук Прокіп. Реєстрація слухачів за посиланням: https://zoom.us/j/93753668424?pwd=VFlyaDBjSi9FQ0ZZSkFPdy9GWk5UQT09UW1ac0VLdz09 Ідентифікатор конференції: 937 5366 8424 Код доступу: 00000
 2. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги в умовах застосування біологічних агентів  під час військових дій» (1 день, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: проф. Радзіховський А.П. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 3. Фахова школа: «Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій згідно сучасних протоколів ТССС (Tactical combat casualty care)» (1 день, кафедра медицини невідкладних станів). Викладачі: зав.кафедри, д.мед.н,. Волосовець А.О., доц. Крамарева О.Г. Відповідальний виконавець: зав.кафедри Волосовець А.О. Реєстрація для доступу: [email protected]
 4. Фаховий семінар «Клініка і діагностика вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових поранень у локальній війні» (1 день, кафедра нейрохірургії).  Відповідальна за проведення - проф. Гончарук О.М. 0957915321 [email protected]
 5. Майстер-клас «Ведення вагітності та пологів під час воєнного стану» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д. мед. н. доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727
 6. Майстер-клас «Тактика при вогнепальних пораненнях органів черевної порожнини» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 7. Майстер-клас «Гостра маткова кровотеча у зоні бойових дій» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д. мед. н. доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727
 8. Фаховий семінар "Фармація військового часу в дерматології" (1 день, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Початок о 10-00. Відповідальний: Юрчик Я.М., доцент. моб.тел.0509656770
 9. Фаховий семінар «Нефрологічна допомога в умовах війни» (1 день, кафедра нефрології та НЗТ). Відповідальний: асистент Денова Л.Д. моб.тел.0986637731; [email protected] Початок о 12.00.
 10. Фаховий семінар "Резил'єнс. Основи життєстійкості в кризових ситуаціях" (1 день, кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права). Відповідальний за проведення: к. психол. н. Олена Іванівна Костюк, e-mail: [email protected]. Запис за формою: https://forms.gle/VttJjFkiPjZgsY4F9;
 11. Фаховий семінар «Актуальні питання внутрішніх хвороб: залишаємось в курсі новітніх рекомендацій під час воєнного стану» (1 день, кафедра сімейної м медицини) д.мед.н., проф. Хіміон Л.В. Реєстрація для доступу: [email protected]
 12. Фаховий семінар «Особливості надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам та членам їх сімей умовах військового часу» ( 1 день, 4 год.; Кафедра паліативної і хоспісної). Відповідальний за проведення - доц. Царенко А.В., ас. Максимова З.В., ас. Брацюнь О.П.
 13. Фаховий семінар «Тактична екстрена медична допомога при пораненнях та ушкодженнях в бойових умовах» ( 1 день, 4 год.; Кафедра паліативної і хоспісної). Відповідальний за проведення - ас. Кожан Н.Є.

 

25.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія травматичного гіповолемічного шоку у дітей» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: проф. Біляєв А.В.
 2. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: доц. Мироненко О.І. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 3. Фаховий семінар «Антибактеріальна та інтенсивна терапія септичних ускладнень травми грудної клітки у дітей» (1 дні, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: зав. кафедри проф. Біляєв А.В. e-mail: [email protected]
 4. Фаховий семінар «Перша допомога постраждалим з ураженням органу зору та придаткового апарату ока в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра офтальмології). Відповідальний за проведення – професор Могілевський Сергій Юрійович, тел: +380503682558. Доступ до семінару: 25 квітня: Zoom, Ідентифікатор конференції 875 1480 3244, Код доступа 018830

26.04.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Первинна допомога при ураженні хімічною зброєю» (1 день, кафедра кардіології). Відповідальний: ас. Сімагіна Т.В.
 2. Фаховий семінар «Бойова травма опорно-рухового апарату, сортування, транспортування поранених з поля бою» (2 дні, 26 – 27 квітня; початок о 10:00; кафедра ортопедії і травматології №1). Відповідальний: доц. Білоножкін Г.Г., тел. 097 358 6937. Програма для підключення Zoom. Ідентифікатор семінару: 9664141830 Код доступу: 0atKtF12
 3. Фахова школа «Вогнепальні ураження щелепно-лицевої ділянки» (1 день, кафедра щелепно-лицевої хірургії). Відповідальний: проф. Вєслав О. П. Відповідальний за реєстрацію лаб. кафедри Батюк Н. П. тел.0665271520e-mail: [email protected]
 4. Фаховий семінар «Особливості хірургічного та медикаментозного лікування гострих та хронічних форм ішемічної хвороби серця в умовах воєнного стану» (1 день, кафедра кардіохірургії, ренгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій).Відповідальний: доц. Ященко Н.О. тел. 0505017028.  Сайт для реєстрації: [email protected] 
 5. Майстер-клас «Лактація в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна доцент кафедри, к. мед. н. А.М. Марченко, тел. 0509833605
 6. Майстер-клас «Тактика при вогнепальних пораненнях органів черевної порожнини» (1 день, кафедра хірургії та судинної хірургії). Відповідальна особа: професор С.І. Саволюк 0679894283
 7. Фаховий семінар "Механізми юридичної відповідальності в умовах воєнного стану" (1 день, кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права).  Відповідальний за проведення: Лідія Геннадіївна Юрковська, e-mail: [email protected]. Запис за формою: https://forms.gle/VttJjFkiPjZgsY4F9.
 8. Фаховий семінар «Досвід та практика використання лікарських рослин різного технологічного опрацювання для детоксикації, загоєння ран, лікування захворювань шкіри під час воєнного часу”. (1 день,  кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів). Відповідальний: доцент Тодорова Віолета Іванівна., старший викладач Радченко Алла Павлівна. Запис на семінар за е-адресою [email protected]
 9. Фаховий семінар «Токсичні, радіаційні ураження нервової системи. Ураження нервової системи при дії фізичних факторів» (1 день; кафедра неврології і рефлексотерапії). Відповідальний за проведення – доцент Сулік Р.В.
 10. Фаховий семінар «Терапія порушень менструального циклу в період воєнного часу» (2 дні, 26-27 квітня, кафедра акушерства та гінекології №1). Куратор доц. Герасимова Т. В. тел. + 380-(67)466-55-34

 

27.04.2022

 1. Фаховий семінар  «Алгоритм реабілітації жінок з порушенням репродуктивної функції на всіх етапах під час воєнних дій» (1 день; клініка репродуктивних технологій УДІР). Куратор професор Камінський А.В. 067-804-33-11
 2. Тренінг з оволодіння практичними навичками «Медико-санітарна допомога населенню в умовах біологічної небезпеки під час війни» (1 день, 8 год.; кафедра медицини праці психофізіології та медичної екології). Відповідальний: доц. Демецька О. В. тел.: 050-637-81-08, e-mail: [email protected]Реєстрація:  https://forms.gle/qKeopTqS29JpUnbx6
 3. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час військових дій» (2 дні, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: доц. Мироненко О.І. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 4. Майстер-клас «Популярні питання внутрішніх хвороб з практики сімейного лікаря, які задають гінекологам під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна асистент кафедри, к.мед.н. О.Ю. Гурженко, тел. 0501657525
 5. Фаховий семінар «Менеджмент надання реабілітаційної допомоги вагітним жінкам в умовах військового стану» (1 день, кафедра фізичної та реабілітаціної медицини і спортивної медицини). Початок о 10-00. Відповідальний: професор Владимирова Н.І.моб.тел.0958315976
 6. Фаховий семінар: «Принципи діагностики кишкових вірусних інфекцій в польових умовах». (1 день,  кафедра вірусології). Відповідальний: професор Соловйов Сергій Олександрович тел.: 068-413-56-36 Запис на семінар за [email protected]
 7. Фаховий семінар "Вплив іонізуючого випромінювання при радіаційних аваріях. Превентивні заходи" (1 день, кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки). Відповідальний за проведення: доц. Северин Ю. П., телефон: (050) 383-88-78, e-mail: [email protected].

 

28.04.2022 р.

 1. Майстер-клас «Особливості ведення випадку коінфекції ВІЛ/ТБ в умовах військового часу» (8 год, кафедра фтизіатрії та пульмонології). Відповідальний: доц. Ніколаєва О.Д. Реєстрація для доступу: [email protected]
 2. Тренінг з оволодіння практичними навичками «Медико-психологічна допомога і реабілітація  осіб, що зазнали впливу гострого стресу під час війни» (1 день, 8 год.; кафедра медицини праці психофізіології та медичної екології). Відповідальний: ст. викл. Зайцев Д. В. тел.: 095-793-83-35, e-mail: [email protected]Реєстрація:  https://forms.gle/qKeopTqS29JpUnbx6
 3. Фаховий семінар «Антибактеріальна та інтенсивна терапія гнійних ускладнень травми черевної порожнини у дітей» (1 дні, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: зав. кафедри проф. Біляєв А.В. e-mail: [email protected]
 4. Фаховий семінар «Опіки у військовий час. Перша та кваліфікована медична допомога» (2 год. Початок о 15:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний: доц. В.П. Циганков. Підключення за посиланням:  https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09 Ідентификатор конференції: 335 849 2416 Код доступа: qj4RgU
 5. Фаховий семінар «Допомога опіковим хворим з термоінгаляційним ураженням» (2 год. Початок о 15:00; кафедра комбустіології та пластичної хірургії). Відповідальний: доц. Циганков В.П. Підключення за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/3358492416?pwd=L3prOUFrV0lSWHdjTVFGbHN3UTZnZz09 Ідентификатор конференції: 335 849 2416 Код доступа: qj4RgU
 6. Фахова школа «Травматичні ураження твердих тканин зубів в умовах воєнного стану: діагностика, лікування» (8 год.; кафедра терапевтичної стоматології). Відповідальний: зав. кафедри проф. Білоклицька Г.Ф. та доц. Центило Т. Д.
 7. Фаховий семінар «Лікування вогнепальних ран м'яких тканин» (8 год, кафедра хірургії і проктології).
 8. Майстер-клас “Порушення менструального циклу у жінок в зоні бойових дій” (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д. мед. н. доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727
 9. Майстер-клас “Порушення менструального циклу у жінок в зоні бойових дій” (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальна д. мед. н. доцент кафедри О.С. Щербінська, тел. 0675072727. Початок о 16.00
 10. Фаховий семінар «Міокардити під час воєнного часу» (1 день, кафедра терапії та ревматології). Відповідальний: асистент Гіреш Й.Й.моб.тел.0500775943. Початок о 9-00
 11. Майстер-клас «Діагностика та психофармакологія посттравматичного стресового розладу в умовах війни» (2 дні, кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології). Відповідальні: Мішиєв В.Д., д.мед.н., професор, Гриневич Є.Г., д.мед.н., професор [email protected]
 12. Фаховий семінар «Неонатальний скринінг та особливості проведення в умовах військового часу» (1 день, кафедра медичної та лабораторної генетики). Куратор асистент Бришевац Людмила Іванівна тел. +38(050) 382-71-19)
 13. Фаховий семінар:"Експрес-діагностика гострих респіраторних вірусних інфекцій в умовах бойових дій". (1 день,  кафедра вірусології). Відповідальний: професор Дзюблик Ірина Володимирівна e-mail: [email protected]
 14. Фаховий семінар «Антибактеріальна та інтенсивна терапія септичних ускладнень травми грудної клітки у дітей» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: проф. Біляєв А.В.
 15. Фаховий семінар «Алгоритми прогнозування стану поранених» (1 день, кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання). Відповідальний за проведення: доцент Станіслав Ігорович Мохначов, тел. 096-7542330, e-mail: [email protected].
 16. Фаховий семінар «Терапія акушерських кровотеч в період військового стану» (2 дні, 28-29 квітня, кафедра акушерства та гінекології №1). Куратор проф. Голяновський О. В. тел. +380(67)741-77-68; доц. Мехедко В. В. тел. +380(67)727-70-44)

 

29.04.2022

 1. Фаховий семінар  «Тактика планування вагітності, предгравідарний супровід безплідних пар під час воєнних дій» (1 день; клініка репродуктивних технологій УДІР). Куратор професор Камінський А.В. 067-804-33-11
 2. Фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги в умовах радіаційного забруднення   під час військових дій» (1 день, кафедра загальної та невідкладної хірургії). Відповідальний: зав. кафедри проф. Крижевський В.В. Сайт кафедри: http://surgery-nmapo.org.ua/.
 3. Фаховий семінар «Стрес-індукована артеріальна гіпертензія». (1 день. Початок о 18.00; кафедра функціональної діагностики). Відповідальний: зав. кафедри професор Жарінов О.Й. Підключення у ZOOM. 
 1. Фаховий семінар: "Ідентифікація медичної продукції від підробок і фальсифікації в умовах воєнного часу" (1 день,  кафедра організації і економіки фармації). Відповідальний: К.пед.н. Білоусова Наталя Анатоліївна Запис на семінар за e-mail: [email protected]

 2. Фаховий семінар «Долікарська медична допомога в умовах воєнного часу». (1 день,  кафедра фармацевтичної технології і біофармації). Відповідальний: доцент Наумова Маріанна Іванівна Запис на семінар за е- адресою [email protected]

 3. Фаховий семінар «Нутритивна підтримка в умовах бойових дій» (1 день, кафедра дитячих і підліткових захворювань). Відповідальний: доцент Алексеєнко Н. В., телефон 067-345-5042 (вайбер)

 4. Фахова школа «Функціональні розлади органів травлення- домінуюча гастроентерологічна патологія у воєнний та поствоєнний час» (1 день; кафедра терапії та геріатрії разом з Rome Foundation). Відповідальний: зав. кафедри, проф. Дорофєєв А.Е., проф. Ткач С.М. Реєстрація для доступу: dorofeyevand@gmail.com

 5. Майстер-клас «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом при зґвалтуваннях» (1 день, початок о 10.00; кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології) Відповідальний: проф. Свистунов Ігор Ваніфатійович, тел. +380960500903. Реєстрація за посиланням: 

 6. https://us02web.zoom.us/j/86422689459?pwd=U0lPT1drOTl4TkJMZXFURDRkc3phUT09

 7. Фахова школа «Військова медицина у період бойових дій та умовах військового часу» (8 год., 1 день, дирекція Інституту сімейної медицини). Відповідальний: директор  Інституту  сімейної медицини проф. Шекера О. Г. e-mail: [email protected]. Формат проведення: on-line.

30.04.2022

 1. Фаховий семінар «Посттравматичний гіпопітуітаризм, що виникає в умовах війни» (1 день, кафедра ендокринології). Початок об 11-00. Відповідальний: професор Халангот М.Д. моб.тел.0505679310

02.05.2022 р.

 1. Майстер-клас «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології спільно з кафедрою акушерства, гінекології та репродуктології). Відповідальний: асистент кафедри Нецкар І.П., тел. 097-965-19-65
 2. Семінар і майстер-клас «Менеджмент надання реабілітаційної допомоги вагітним жінкам в умовах військового стану» (6 год., 1 день, початок 10:00, кафедра фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини). Відповідальний: професор Владимирова Н.І., тел.0679882545 

03.05.2022 р.

 1. Майстер-клас «Лактація в умовах воєнного часу» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальний: асистент кафедри, к. мед. н. Гурженко О.Ю, тел. 0501657525
 2. Майстер-клас «Контактний дерматит у військовослужбовців» (1 день, початок 10:00, кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології). Відповідальний: професор Бісюк Ю.А. Для реєстрації надсилайте свої контактні дані (ПІБ, місце роботи, телефон) на електронну адресу: [email protected]
 3. Майстер-клас «Дебют системних захворювань сполучної тканини в умовах воєнного часу» (1 день, початок 08:30, кафедра терапії та ревматології). Відповідальний: доцент Крилова А. С., тел. 0503848165, e-mail: [email protected]
 4. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія при застосуванні бойових отруйних речовин»(1 день, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальний: зав. кафедри, проф. Лоскутов О.А. 
 5. Фаховий семінар «Невідкладна позагоспітальна допомога в умовах воєнного часу» (2 дні, 03-04 травня, кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги). Відповідальний: проф. Галушко О. А.
 6. [email protected]

 

4.05.2022 р.

 1. Фаховий семінар «Інтенсивна терапія гострого респіраторного дистрес синдрому у дітей» (1 день; дитячої анестезіології та інтенсивної терапії). Відповідальні: доц. Танцюра Л.Д.
 2. Фаховий семінар «Бойова травма судин. Допомога на етапах евакуації. Судинний шов»(1 день,початок об 11:00; кафедра хірургії та трансплантології). Відповідальний: доцент Присяжна Наталія, тел. 0979396105
 3. Фаховий семінар «Захист територіальних, політичних та соціально-економічних прав» України та її громадян в умовах війни з Росією»(16 год., 2 дні, 04-05 травня, кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування). Відповідальний: професор Діденко Ніна Григорівна, професор Дубич Клавдія Василівна. Реєстрація на семінар за e-mail: [email protected] або Кошова Світлана Петрівна тел.+380636044333
 4. Майстер-клас «Актуальні проблеми внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря під час війни» (1 день, кафедра акушерства, гінекології та перинатології). Відповідальний: проф. Жилка Н.Я., тел. 0677908585
 5. Семінар «Організація надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів» (1 день, початок о 13:00; кафедра неврології №1). Відповідальний: асистент Чеборака Т.О. Реєстрація: професор Насонова Тетяна Іванівна, тел. 063 2628207