Google search

 
 

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
(23.01.2020 – 23.01.2025)

ГОЛОВА

БУГРО Валерій Іванович - доктор медичних наук  професор, заслужений працівник охорони здоров’я України, професор кафедри управління охороною здоров’яЗАСТУПНИК ГОЛОВИ 

ВОЗНЮК Тетяна Іванівнапровідний юрисконсульт юридичного відділуСЕКРЕТАР 

ГРИГОРЕНКО Ірина Григорівна - провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти

БУХГАЛТЕР 

ТРУБЧИК Тетяна Миколаївна - заступник начальника планово-фінансового відділу 


Біда Віталій Іванович - завідувач кафедри ортопедичної стоматології

Біляєва Ольга Олександрівна - професор кафедри загальної та невідкладної хірургії

Борн Тетяна Анатоліївна - медичний директор стоматологічного  практично-навчального медичного центру

Косаковський Анатолій Лук’янович - завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

Красношапка Ірина Юріївна - завідувач сектору оренди

Мурашко Василь Олександрович - доцент кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки

Сулік Роман Володимирович - доцент кафедри неврології та рефлексотерапії

Харченко Наталія В’ячеславівна - завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії

Первинна профспілкова організація Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності працівників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів.

Правова основа діяльності профспілки – Конституція України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закон України «Про об’єднання громадян», Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров’я України, інші закони України та нормативно-правові акти і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, які є частиною національного законодавства України.

Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.
Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:

 • законності;
 • добровільного вступу в профспілку і виходу із неї;
 • самостійності профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань;
 • виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами профспілки;
 • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів;
 • колегіальності в прийнятті рішень та персональної відповідальності за їх виконання;
 • поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції;
 • солідарності і єдності дій профспілки в реалізації статутних цілей і завдань.

Головною метою діяльності профспілки є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація:

 • домагається здійснення права кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечених;
 • веде переговори, укладає колективний договір, домагається його виконання;
 • у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
 • управляє профспілковим бюджетом, здійснює господарську діяльність у відповідності до законодавства для досягнення статутних цілей.

ПЛАН роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації на 2024 рік (Переглянути у PDF)

ПЛАН роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації на 2023 рік (Переглянути у PDF)

ПЛАН роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації на 2022 рік (Переглянути у PDF)

Колективний договір між роботодавцем та працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2024-2025 рокиДодатки

Звіт про виконання умов Колективного договору між роботодавцем та працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2023 рік

Звіт про виконання умов Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2021 рік

Лист Голови Ради Київської міської  профспілки працівників охорони здоров'я до МОЗ України стосовно проєкту Закону України «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні»

Лист Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я "Інформація про основні макропоказники Держбюджету на 2024 рік"

Лист Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я від 18 жовтня 2023 р. № 149 щодо подання страхувальниками відомостей до Реєстру застрахованих осіб в електронній формі про належність працівника до профспілки;

Лист Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я від 18 жовтня 2023 р. № 150 "Про відновлення антикорупційного декларування.

Лист Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я від 17 листопада 2023 р. № 158 "Щодо антикорупційного декларування “

Лист Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я від 27 листопада 2023 р. № 160/1 "Щодо терміну дії сертифіката-спеціаліста”

Проєкт бюджету на 2024 рік по галузі “Охорона здоров’я”

Проєкт бюджету міста Києва на 2024 рік

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки

Дитяче оздоровлення

Аналіз ТКУ

17.01.2024 № 01-07/09 Щодо ЗУ про самоврядування

СПО щодо Трудового кодексу