Google search

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» від 19.05.2016 № 1849 (протокол № 6 від 18.05.2016).

Засновник та керівник наукової школи: ФЕЩЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ – завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, головний фтизіатр і головний пульмонолог Міністерства охорони здоров’я України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки і Премії імені Ф. Г. Яновського.

Керівник школи академік НАМН України професор Фещенко Ю. І. підготував 18 докторів та 33 кандидатів наук.  Автор та співавтор понад 850 наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar - 37, за Scopus – 10. Спеціальність 14.01.26 «Фтизіатрія»та 14.01.27 «Пульмонологія».

Місія наукової школи: підвищити ефективність своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу та неспецифічних захворювань органів дихання.

Напрямки діяльності наукової школи: розробка та впровадження нових ефективних методів діагностики та лікування хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання з метою покращення своєчасного їх виявлення, профілактика та організація надання медичної допомоги пацієнтам фтизіатричного та пульмонологічного профілю.

Головні завдання наукової школи: - розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування хвороб органів дихання;

 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування бронхообструктивних захворювань органів дихання;
 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування інтерстиціальних захворювань легень;
 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування алергічних захворювань органів дихання;
 • розробка та впровадження нових методів своєчасного виявлення та профілактики туберкульозу у медичних працівників.

Наукова школа створена на основі близько 100-ти фундаментальних наукових праць засновника та колективу школи – 46 монографіях, підручниках, посібниках, довідниках, та 8 методичних рекомендаціях, відомчих інструкціях, наказах МОЗ України та інш., опублікованих за час існування школи, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.  Перелік наукових праць на основі яких створена наукова школа.

Колектив наукової школи

Найбільш відомі представники наукової школи: 

Гаврисюк В. К. – д.мед.н., член-кор. НАМН України, професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування інтерстиціальних захворювань легень, підготовлено д.мед.н. – 6, к.мед.н. – 16, кількість публікацій – 430, h-index за Google Scholar – 16.

Дзюблик О. Я. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування пневмонії, підготовлено к.мед.н. – 11, кількість публікацій – 300, h-index за Google Scholar – 15. 

Яшина Л. О. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легень, підготовлено к.мед.н. – 11, кількість публікацій – 345, h-index за Google Scholar – 18. 

Зайков С. В. – професор кафедри, д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень, алергічних захворювань, підготовлено к.мед.н. – 13, кількість публікацій – 700, h-index за Google Scholar – 13.

Гуменюк Г. Л. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування саркоїдозу легень; кількість публікацій – 270, h-index за Google Scholar – 9.

Колектив наукової школи складається з наступних представників:
Гаврисюк В. К.
 – д.мед.н., член-кор. НАМН України, професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування інтерстиціальних захворювань легень, підготовлено д.мед.н. – 6, к.мед.н. – 16, кількість публікацій – 430, h-index за Google Scholar – 16, h-index за Scopus – 5.

Дзюблик О. Я. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування пневмонії, підготовлено к.мед.н. – 11, кількість публікацій – 300, h-index за Google Scholar – 15, h-index за Scopus – 2.

Яшина Л. О. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легень, підготовлено к.мед.н. – 11, кількість публікацій – 345, h-index за Google Scholar – 18, h-index за Scopus – 3.

Зайков С. В. – професор кафедри, д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень, алергічних захворювань, підготовлено к.мед.н. – 13, кількість публікацій – 700, h-index за Google Scholar – 13, h-index за Scopus – 3.

Гуменюк Г. Л. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування саркоїдозу легень; кількість публікацій – 270, h-index за Google Scholar – 9, h-index за Scopus – 3.
Гріцова Н. А. – доцент кафедри, к.мед.н., доцент, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень; кількість публікацій – 100, h-index за Google Scholar – 4, h-index за Scopus – 0.

Ніколаєва О. Д. – доцент кафедри, к.мед.н., доцент, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень; кількість публікацій – 160, h-index за Google Scholar – 5, h-index за Scopus – 1.

Юдіна Л. В. – доцент кафедри, к.мед.н., доцент, діагностика та лікування пневмонії, бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень; кількість публікацій – 215, h-index за Google Scholar – 8, h-index за Scopus – 1. 

Веселовський Л. В. – доцент кафедри, к.мед.н., сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень; кількість публікацій – 40, h-index за Google Scholar – 0, h-index за Scopus – 0.

Основні досягнення та діяльність школи

Основні досягнення наукової школи за період існування: колективом школи за період існування школи організовано і проведено 70 конференцій; 68 семінарів та шкіл з актуальних проблем фтизіатрії, пульмонології, алергології та пульмонології; зроблено 91 доповідь на міжнародних та 585 на національних наукових форумах; отримано 58 патентів на винаходи; видано 69 інформаційних листів, 18 монографій, 8 методичних рекомендацій, 6 посібників, 16 методичних посібників, 410 статей у міжнародних та наукометричних виданнях, та в інших фахових виданнях – 260 наукових праць.

Розроблення нормативних документів: розроблено 5 клінічних протоколів, що затверджені наказами МОЗ України, та 6 адаптованих клінічних настанов, заснованих на доказах, що затверджені НАМН України.

1) Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія" хворим на: 1.1. Бронхіальну астму. 1.2. Хронічне обструктивне захворювання легень. 1.3. Муковісцидоз. 1.4. Негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб . Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007

2) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. Хронічне обструктивне захворювання легень. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 року №555;

3) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Бронхіальна астма. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 року №868;

4) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Саркоїдоз. Наказ МОЗ України від 08.09.2014 року №634;

5) Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію». Наказ МОЗ України від 30.12.2015 року №916.

6) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Бойко Д.М., Гаврисюк В.К та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 114с.

7) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антимікробна терапія та профілактика.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Белослудцева К.О., Голубовська О.А та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 19с.

8) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 68с.

9) Фещенко Ю. І., Дзюблик    О. Я.,  Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

10) Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О.,  Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма. – Київ, 2020. – 70 с.

11) Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я., Мостовой Ю.М., Перцева Т.О., Полянська М.О., Ячник А.І., Яшина Л.О. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів 

За період 2010-2023  роки колективом школи підготовлено 14 клінічних ординаторів та 9 аспірантів. За останні 10 років колективом школи: організовано і проведено 70 конференцій; 90 семінарів та шкіл з актуальних проблем фтизіатрії, пульмонології, алергології та пульмонології, розроблено 5 клінічних протоколів, що затверджені наказами МОЗ України, 6 адаптованих клінічних настанов, заснованих на доказах, що затверджені НАМН України. За 2019-2023 роки під керівництвом представників наукової школи захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

Кількість клінічних ординаторів та інтернів за 2019-2023 роки:

Інтернів 1-го року навчання – 3

Інтернів 2-го року навчання – 6

З 2020 р. на кафедрі почала навчання заочна аспірантка Ликова М.  

Дисертаційні дослідження у 2020-2023 роках:

1) захищена докторська дисертація пошукача Богомолова Артемія Євгенійовича за темою: «Оптимізація специфічної алергологічної діагностики бронхіальної астми та алергічного риніту»; науковий консультант – проф. Зайков С.В.

2) захищена докторська дисертація пошукача  Курик Лесі Михайлівни за темою: «Механізми формування адаптаційних можливостей та підходи до корекції їх порушень у хворих на бронхіальну астму»; науковий консультант – академік НАМНУ, проф. Фещенко Ю.І.

3)  захищена кандидатська дисертація пошукача  Канарського Олександра Анатолійовича за темою: «Відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості»; науковий керівник – академік НАМНУ, проф. Фещенко Ю.І.

Робота над дисертаціями:

1) Ликова Мар’яна Анатоліївна, заочна аспірантка кафедри виконує дисертаційну роботу на присвоєння наукового ступеня доктора філософії на тему: “Гіперчутливість до алергенів собаки у пацієнтів з бронхіальною астмою та алергічним ринітом: поширеність, специфічна діагнсотика та лікування”. 

«Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги». Керівник НДР – завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, академік  НАМН України, д. мед. н., професор Фещенко Ю.І. Термін виконання НДР: 2020-2024 рр., № державної реєстрації 0120U103035. 

Колектив школи під керівництвом академіка НАМН України професора Фещенка Ю. І. виконував наступні НДР у період 2007-2023 роки:

1) 2007-2009 рр. НДР «Вивчити ефективність стандартних та емпіричних режимів хіміотерапії у хворих із повторним лікуванням та високим ризиком мультирезистентного туберкульозу легень, у котрих невідома чутливість МБТ до протитуберкульозних препаратів».

2) 2010-2012 рр. НДР «Підвищити інформативність клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астмі та хронічного обструктивного захворювання легень».

3) «Розробити ефективні лікувальні заходи медичної допомоги хворим на обструктивні захворювання легень» (термін виконання 2013-2015 роки).

4) «Дослідити динаміку фізичної активності та якості життя хворих на бронхіальну астму та розробити нову технологію її відновлювальної корекції» (термін виконання 2015-2017 роки).

5) «Розробити алгоритм діагностики, ведення і прогнозування тяжкого перебігу бронхіальної астми із урахуванням фенотипів захворювання» (2016-2018 роки).

6) «Вивчити частоту, структуру, клінічні особливості, результати лікування і можливості прогнозування ризику розвитку туберкульозу у медичних працівників» (№ державної реєстрації 0115U005364, термін виконання 2015-2019 роки).

7) Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги ((№ державної реєстрації 0120U103035, термін виконання 2020-2024 роки). 

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність 

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад у 2023 році:  

Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика  академік НАМН України, д. мед. н., професор Фещенко Ю.І.:

- є членом вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

- є головою Вченої ради ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України", а також головою спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 – фтизіатрія, 14.01.27 – пульмонологія. 

Професори кафедри Зайков С.В. та Гуменюк Г.Л. є членами спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 – фтизіатрія, 14.01.27 – пульмонологія. 

Професор кафедри Зайков С.В. є членом спеціалізованої вченої ради при НУОЗ України імені П.Л. Шупика Д 26.613.03 за спеціальностями 14.01.20 — шкірні та венеричні хвороби та 14.03.08 — імунологія та алергологія

Участь наукової школи у діяльності експертних проблемних комісій у 2023 році (вказати експертні проблемні комісії та у якій якості береться/взято участь в них):

Завідувач кафедри академік НАМН України, професор Фещенко Ю.І. є головою Експертної проблемної комісії НУОЗ України імені П.Л. Шупика за фахом «Фтизіатрія і пульмонологія», професор кафедри Зайков С.В. є секретарем та професор кафедри Гуменюк Г.Л. є членом даної комісії.

Представники наукової школи співпрацюють зі спеціалізованими вченими радами:

Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика  академік НАМН України, д. мед. н., професор Фещенко Ю.І.:

- є членом вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

- є членом вченої ради Інституту післядипломної освіти;

- є головою Вченої ради ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України", а також головою спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 – фтизіатрія, 14.01.27 – пульмонологія та 14.01.29 – клінічна алергологія. 

Професори кафедри Зайков С.В. та Гуменюк Г.Л. є членами спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 – фтизіатрія, 14.01.27 – пульмонологія;

Професор кафедри Зайков С.В. є членом спеціалізованої вченої ради при НУОЗ України імені П.Л. Шупика Д 26.613.03 за спеціальностями 14.01.20 — шкірні та венеричні хвороби та 14.03.08 — імунологія та алергологія

Участь наукової школи у діяльності інших комісій у 2023 році (вказати назви комісій та у якій якості представники школи в них беруть участь ):

Фещенко Ю.І. – завідувач кафедри, голова проблемної комісії “Пульмонологія та фтизіатрія ” (згідно наказу МОЗ та АМН України від 11.03.2010 р. № 219/12 «Про проблемні комісії МОЗ та АМН України»).

Фещенко Ю.І. – завідувач кафедри, член експертної комісії з питань пульмонології Фармакологічного комітету МОЗ України.

Фещенко Ю.І. – завідувач кафедри, член експертних комісій МОЗ України щодо тендерних закупівель лікарських препаратів та медичного устаткування.

Назви президіумів, колегій, комісій, комітетів, вчених рад тощо та посади в них, у яких бере/брав участь засновник наукової школи: голова Республіканської проблемної комісії Міністерства охорони здоров’я та Національної академії медичних наук України “Фтизіатрія і пульмонологія”, член Європейської та Міжнародної асоціації по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень і Американської торакальної асоціації, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, голова Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, Асоціації хіміотерапевтів України, член Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом при Кабінеті Міністрів України, член вченої ради НУОЗ України ім. П.Л. Шупика.
Експертна діяльність наукової школи:
 В 2020-2023 рр. під керівництвом членів колективу наукової школи було захищено дисертацій:

1) докторських – 2;

2) кандидатських – 1.

В 2020-2023 рр. члени колективу наукової школи були офіційними опонентами на захисті дисертацій:

1) докторських – 1;

2) кандидатських – 3.

Участь у підготовці нормативних документів: розроблено 5 клінічних протоколів, що затверджені наказами МОЗ України, та 6 адаптованих клінічних настанов, заснованих на доказах, що затверджені НАМН України.

1) Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія" хворим на: 1.1. Бронхіальну астму. 1.2. Хронічне обструктивне захворювання легень. 1.3. Муковісцидоз. 1.4. Негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб . Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007

2) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. Хронічне обструктивне захворювання легень. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 року №555;

3) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Бронхіальна астма. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 року №868;

4) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Саркоїдоз. Наказ МОЗ України від 08.09.2014 року №634;

5) Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію». Наказ МОЗ України від 30.12.2015 року №916.

6) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Бойко Д.М., Гаврисюк В.К та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 114с.

7) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антимікробна терапія та профілактика.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Белослудцева К.О., Голубовська О.А та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 19с.

8) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 68с.

9) Фещенко Ю. І., Дзюблик    О. Я.,  Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

10) Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О.,  Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма. – Київ, 2020. – 70 с.

11) Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я., Мостовой Ю.М., Перцева Т.О., Полянська М.О., Ячник А.І., Яшина Л.О. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

Публікації наукової школи у 2023 році.

Категорія А 

 1. Feshchenko Y.I.Ostrovskyy M.M.Varunkiv O.I., Horovenko N.H. Improved quality of life and dyspnea with erdosteine in COVID-19 patients after hospital discharge. Minerva Respiratory Medicine.  2022, 61(2), pp. 54–62. Scopus
 2. Kaidashev I.Lavrenko A.Baranovskaya T.Vyshnyvetskyy I. Feshchenko Y. Etiology and efficacy of anti-microbial treatment for community-acquired pneumonia in adults requiring hospital admission in Ukraine. Acta Biomedica. 2022, 93(2), e2022238 Scopus
 3. Zaikov S., Bogomolov A., Litvinyuk Tuberculosis in heatthcare workers of Ukraine European Respiratory Journal 2022;60:2198; DOI: 10.1183/13993003.congress.2022.2198 Scopus
 4. Butov D., Feshchenko Y., Chesov D., Myasoedov V., Kuzhko M., Dudnyk A., Reimann M., Hryshchuk L., Yareshko A., Tkachenko A., Tarleeva Y., Konstantynovska O., Butova T., Lange C. National survey on the impact of the war in Ukraine on TB diagnostics and treatment services in 2022. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2023; January 27(1):86-88. DOI:10.5588/ijtld.22.0563 ISSN: 10273719, 18157920 Scopus
 5. Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Опімах С.Г., Гуменюк Г.Л., Ігнатьєва В.І., Полянська М.О., Зволь І.В., Москаленко С.М. Особливості уражень легень внаслідок COVID-19 у хворих першої хвилі пандемії (огляд літератури). Медичні перспективи. 2022; 27(4):20-26. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.4.271118. Web of Science
 6. Lykova M.,Zaikov , Bogomolov A. Sensitization profile to dog allergen components among patients with allergic rhinitis and / or bronchial asthma. Allergy. 2023:78 (Suppl. 111):114-115. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online)
 7. Bogomolov Ye., Zaikov S.V. Safety and clinical efficacy of bilastine in reducing pruritus in patients with chronic spontaneous urticaria. Allergy. 2023:78 (Suppl. 111): 378. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online)
 8. Lykova M.,Zaikov , Bogomolov A. Sensitization profile to components of pet allergens in persons with respiratory allergopathology. Allergy. 2023:78 (Suppl. 111):115. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online)
 9. Фещенко Ю.І., Литвиненко Н.А., Погребна М.В., Сенько Ю.О., Лафета А.С., Любевич Р.Л., Гамазін Ю.О., Терлеєва Я.С. BPаL: перші програмні результати операційного дослідження в межах проєкту МБФ «Організація оптимальних технологій у сфері охорони здоров’я» та прокладання шляху до розширення в Україні. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2023;1(52):5-10. Scopus ISSN 2220-5071 (Print) 2522-1094 (Online)
 10. Линник М.І., Ігнатьєва В.І., Гуменюк Г.Л., Яковенко О.К., Святненко В.А. Шляхи трансформації типових рентгенологічних ознак негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19) за даними радіоміки. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2023;2(53):28-35. Scopus ISSN 2220-5071 (Print) 2522-1094 (Online)
 11. Gavrysyuk Volodymyr, Merenkova Ievgeniia, Dziublyk Yaroslav, Gumeniuk Galyna, Gumeniuk Mykola. Refractory pulmonary sarcoidosis: incidence after treatment with methylprednisolone and/or methotrexate in patients witn nerwly diagnosed disease. Georgian Medical News. 2023;7(340):143-147. Scopus ISSN 1512-0112.

Категорія Б

 1. FeshchenkoYuriy, Illyinskaya Iryna, Kuryk Lesia. Pathological immunity changes in comorbid patients with exacerbation of bronchial asthma.  Polonia University Scientific Journal. 2022; November 53(4):215-224. DOI: 10.23856/5326 ISSN (Print): 1895-9911 ISSN (Online): 2543-8204 Індексація?
 2. Фещенко Ю.І., Полянська М.О. Поточний перегляд GINA (основні положення) для дорослих та особливості ведення хворих на бронхіальну астму в умовах соціальних катастроф // Астма та алергія. – 2022. – № 4. – С. 6–13. ISSN 2307-3373
 3. Зайков С.В., Богомолов А.Є., Гріцова Н.А., Веселовський Л.В. Ефективність та безпечність терапії пацієнтів з бронхіальною астмою з використанням єдиного інгалятора // Астма та алергія. – 2022. – № 4. – С. 14–22. ISSN 2307-3373
 4. Добрянський Д.В., Тарченко І.П., Гуменюк Г.Л., Дорохова А.О., Кожевнікова Л.О., Завацька А.І. Механізми етіопатогенезу, клініки та сучасні підходи до лікування синдрому Стівенса-Джонсона та токсичного епідермального некролізу // Астма та алергія. – 2022. – № 4. – С. 23–30. ISSN 2307-3373
 5. Ликова М.А. Спектр сенсибілізації до молекулярних компонентів алергенів собаки у пацієнтів з респіраторною алергопатологією // Астма та алергія. – 2023. – № 4. – С. 51–55. ISSN 2307-3373
 6. Зайков С.В., Богомолов А.Є., Гріцова Н.А., Веселовський Л.В. Астма-ХОЗЛ перехрест: багато вже відомо, але частина запитань ще залишається без відповідей // Український пульмонологічний журнал. – 2022. - №4. – С. 48-56. ISSN 2306-4927
 7. Яковенко О.К., Линник М.І., Ігнатьєва В.І., Гуменюк Г.Л., Опімах С.Г., Полянська М.О., Зволь І.В., Москаленко С.М. Інфекційні ускладнення дихальних шляхів і легень у пацієнтів із постковідним синдромом // Інфузія & хіміотерапія. – 2022. – №4. – С. 20-29. ISSN 2663-0338
 8. Bil Bogdan, Chopyk Valentyna, Deeva Yulia, Dytiatkovska Yevgenia, Gogunska Inna, Popovych Vasyl, Romaniuk Lilia, Umanets Tetiana, Zabolotna Diana, Zaikov Sergii. An algorithm recommendation for the pharmacological management of allergic rhinitis in Ukraine: a consensus statement from an expert panel // The Journal of V. N. Karazin. Kharkiv National University. Series «Medicine». 2022;45:51–65. DOI: 10.26565/2313-6693-2022-45-06
 9. Гуменюк Г.Л., Опімах С.Г. Щорічний конгрес Європейського респіраторного товариства 2022: перший гібридний конгрес ERS // Астма та алергія. – 2023. – № 1. – С. 5–16. ISSN 2307-3373
 10. Фещенко Ю.І., Курик Л.М., Примушко Н.А., Канарський О.А., Турчина І.П., Крилач О.І. Клінічні особливості бронхіальної астми у хворих з коморбідною патологією органів травлення // Астма та алергія. – 2023. – № 1. – С. 17–27. ISSN 2307-3373
 11. Зайков С.В., Богомолов А.Є., Гріцова Н.А., Веселовський Л.В. Гіперчутливість до ексципієнтів лікарських засобів. Огляд літератури // Астма та алергія. – 2023. – № 1. – С. 51–62. ISSN 2307-3373
 12. Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Горовенко Н.Г., Дзюблик О.Я.,  Перцева Т.О., Островський М.М., Басанець А.В., Биченко О.В., Дзюблик Я.О., Конопкіна Л.І.,  Кирєєва Т.В., Ліскіна І.В., Меренкова Є.О., Рудницька Н.Д., Страфун О.В., Толох О.С. Ідіопатичний легеневий фіброз і прогресуючий легеневий фіброз у дорослих: Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (Проект) // Український пульмонологічний журнал. – 2023. - №1. – С. 5-33. ISSN 2306-4927
 13. Фещенко Ю.І., Полянська М.О., Коржов В.І., Ячник В.А., Опімах С.Г. Історія вивчення емфіземи легень як нозологічної форми: огляд літератури // Український пульмонологічний журнал. – 2023. - №1. – С. 42-48. ISSN 2306-4927
 14. Фещенко Ю.І., Линник М.І., Ігнатьєва В.І., Полянська М.О., Гуменюк, Г.Л. Опімах С.Г., Зволь І.В., Москаленко С.М., Чумак І.В., Галай Л.А., Власова Н.А. Oсобливості загострень бронхіальної астми в постковідному періоді // Астма та алергія. – 2023. – № 2. – С. 5–14. ISSN 2307-3373
 15. Ликова М.А., Зайков С.В. Профіль сенсибілізації до алергенних компонентів у пацієнтів з респіраторною алергічною патологією // Астма та алергія. – 2023. – № 2. – С. 23-29. ISSN 2307-3373
 16. Зайков С.В., Богомолов А.Є., Катілов О.В., Гуменюк Г.Л., Яковенко О.К., Дмитрієва Е.М. Cвітові тенденції терапії пацієнтів з бронхіальною астмою — персоніфікований підхід до лікування // Астма та алергія. – 2023. – № 2. – С. 35-46. ISSN 2307-3373
 17. Добрянський Д.В., Гуменюк Г.Л., Дудка П.Ф., Тарченко І.П., Дорохова А.О., Кожевнікова К.О. Вибір оптимальної стратегії муколітичної терапії при захворюваннях органів дихання // Астма та алергія. – 2023. – № 2. – С. 47-55. ISSN 2307-3373
 18. Ніколаєва О.Д., Гуменюк Г.Л. Саркоїдоз органів дихання у ВІЛ-інфікованих пацієнтів // Інфузія & хіміотерапія. – 2023. – №2. – С.36-39. ISSN 2663-0338
 19. Raznatovska О.М., Gumeniuk G.L., Yasinskyi R.M., Fedorec A.V. Idiopathic pulmonary hemosiderosis as an occupational disease: a clinical case // Інфузія & хіміотерапія. – 2023. – №2. – С.19-27. ISSN 2663-0338
 20. Фещенко Ю.І., Полянська М.О., Опімах С.Г., Москаленко С.М., Зволь І.В. Перешкоди у досягненні колнтролю бронхіальної астми в клінічній практиці в умовах пандемії COVID-19 // Український пульмонологічний журнал. – 2023. - №2. – С. 5-12. ISSN 2306-4927
 21. Гаврисюк В.К., Меренкова Є.O., Дзюблик Я.О., Гуменюк Г.Л., Морська Н.Д., Пендальчук Н.В., Ячник А. І. Рефрактерний саркоїдоз легень: перспективи застосування комбінованої терапії метотрексатом та гідроксихлорохіном // Український пульмонологічний журнал. – 2023. - №2. – С. 29-38. ISSN 2306-4927
 22. Линник М.І., Ігнатьєва В.І., Гуменюк Г.Л., Святненко В.А., Іващенко В.Є., Чоботар О.П., Палівода М.Г. Особливості перебігу туберкульозу легень на тлі коронавірусної інфекції за даними комп’ютерної томографії органів грудної клітки // Інфузія & хіміотерапія. – 2023. – №3. – С.16-23. ISSN 2663-0338
 23. Гаврисюк В.К., Меренкова Є.O., Дзюблик Я.О., Гуменюк Г.Л., Морська Н.Д., Пендальчук Н.В., Ячник А.І., Власова Н.А., Страфун О.В.,  Биченко О.В., Мусієнко Н.М. Нові підходи до ведення хворих на саркоїдоз легень (методичний посібник) // Український пульмонологічний журнал. – 2023. - №3. – С. 43-70. ISSN 2306-4927
 24. Фещенко Ю.І., Коржов В.І., Полянська М.О., Жадан В.М., Опімах С.Г. Про можливості корекції деяких біохімічних показників крові при експериментальній емфіземі легень // Український пульмонологічний журнал. – 2023. - №3. – С. 23-26. ISSN 2306-4927
 25. Гуменюк Г.Л., Опімах С.Г. Всесвітній день боротьби з астмою 2023: доступність лікування астми для всіх //Астма та алергія. 2023. - №3. - С. 5–12. ISSN 2307-3373
 26. Фещенко Ю.І., Линник М.І., Ігнатьєва В.І., Полянська М.О., Гуменюк Г. Л., Опімах С.Г., Зволь І.В., Москаленко С.М., Чумак І.В., Галай Л.А., Власова Н.А. Можливості лікування хворих на неконтрольовану бронхіальну астму з реактивацією Епштейн-Барр вірусної інфекції у постковідному періоді // Астма та алергія. 2023. - №3. - С. 13–22. ISSN 2307-3373
 27. Фещенко Ю.І., Курик Л.М., Крилач О.І., Примушко Н.А., Турчина І.П., Канарський О.А. Ефективність ентеросорбції та системної ензимотерапії у лікуванні хворих із загостренням бронхіальної астми та коморбідною патологією органів травлення // Астма та алергія. 2023. - №3. - С. 32–41. ISSN 2307-3373
 28. Ликова М.А., Зайков С.В. Ефективність алергенспецифічної імунотерапії пацієнтів з алергічним ринітом та/або бронхіальною астмою з гіперчутливістю до алергенів собаки. Дані першого року спостереження / Астма та алергія. 2023. - №3. - С. 42–48. ISSN 2307-3373 

Категорія В

 1. Зайков С.В. Алергічний риніт і коморбідні захворювання: тактика ведення пацієнтів // Здоров’я України. – 2022. – Тематичний номер №4 (61). – С. 8-9. ISSN 2412-4451
 2. Зайков С.В. Алергія та супутня патологія: мультидисциплінарність проблеми // AllergyPractice. - 2023. - - C. 5-14.
 3. Зайков С.В. Алергічний контактний дерматит: як ефективно допомогти пацієнтові? // AllergyPractice. - 2023. - №1. - C. 26-30.
 4. Ликова М.А. Клінічні випадки гіперчутливості до алергенів собаки: роль молекулярної діагностиаки в установленні правильного діагнозу та виборі тактики лікування // AllergyPractice. - 2023. - №1. - C. 31-34.
 5. Катілов О.В., Зайков С.В. Аускультація легень: класифікація дихальних шумів. Лекція // Здоров’я України. – 2023. – Педіатрія. Тематичний номер №1 (67). – С. 4-7. ISSN 2412-4451
 6. Катілов О.В., Зайков С.В. Аускультація легень: класифікація дихальних шумів // Дитячий лікар. – 2023. – № 1 (82). – С. 6-15.
 7. Зайков С.В. Поточні стратегії лікування алергічного риніту: основні положення міжнародних рекомендацій ARIA, ICAR та японської настанови // AllergyPractice. - 2023. - №2. - C. 3-10.
 8. Зайков С.В., Можина Т.Л. Фармакотерапія алергічного риніту, полінозу згідно з рекомендаціями міжнародних настанов // AllergyPractice. - 2023. - №2. - C. 27-31.
 9. Зайков С.В. Ринітал у раціональній фармакотерапії алергічного риніту  // AllergyPractice. - 2023. - №2. - C. 36-41.
 10. Зайков С.В. Лікування алергічного риніту: коли, кому та як призначати антигістамінні препарати й інгаляційні кортикостероїди  // AllergyPractice. - 2023. - №2. - C. 56-60.
 11. Катілов О.В., Зайков С.В. Аускультація легень: класифікація дихальних шумів // Здоров’я України. – 2023. – Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія. Тематичний номер №1 (62). – С. 10-13. ISSN 2412-4451
 12. Гуменюк Г., Горбань А., Братчикова Ю., Кивий П. Дослідження спадщини Сергія Виноградського: український погляд у ХХІ сторіччі. Щорічний звіт. Вісник клубу ім. Сергія Виноградського / Annual Research Report. The Herald of Serhiy Winogradsky Club / 2 (2023). – К.: ТОВ «Вістка». 2023. – 184. С. 169– В51 ISBBN 978-617-757-492-6.
 13. Гуменюк Г., Кивий П., Братчикова Ю. Сергій Виноградський — великий українець. Щорічний звіт. Вісник клубу ім. Сергія Виноградського / Annual Research Report. The Herald of Serhiy Winogradsky Club / 2 (2023). – К.: ТОВ «Вістка». 2023. – 184. С. 21–26. В51 ISBBN 978-617-757-492-6.
 14. Шостка І.П., Тарченко Н.В., Добрянський Д.В., Гуменюк Г.Л. Зберегти, не можна втратити: культурна спадщина і війна. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Cambridge, December 9, 2022. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. C. 265–274. DOI 10.36074/logos-09.12.2022.77.
 15. Зайков С.В.  Вихід з антропоцену: здоров’я людини та здоров’я планети у ХХІ столітті // AllergyPractice. - 2023. - №3. - C. 5-11.
 16. Зайков С.В. Алергічний кон’юнктивіт: офтальмологічні аспекти, принципи лікування // AllergyPractice. - 2023. - №3. - C. 44-58.
 17. Зайков С.В. Застосування кверіксу (комбінації високодоступного кверцетину і цинку) як add-on до базисної терапії алергічного риніту та бронхіальної астми // AllergyPractice. - 2023. - №3. - C. 61-65. 

Настанови у 2020-2023 роках

 1. Фещенко Ю. І., Дзюблик О. Я., Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.
 2. Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О., Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма. – Київ, 2020. – 70 с.
 3. Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я., Мостовой Ю.М., Перцева Т.О., Полянська М.О., Ячник А.І., Яшина Л.О. Адаптована клінічна настанова, заснован на доказах: хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Фещенко Ю.І., Орден князя Ярослава Мудрого Y ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної медицини, багаторічну плідну науково-дослідну діяльність та високий професіоналізм, указ Президента України №107/2018 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародній діяльності колективу Наукової школи з фтизіатрії і пульмонології в 2023 році:

Публікації:

 1. Feshchenko Y.I.Ostrovskyy M.M.Varunkiv O.I., Horovenko N.H. Improved quality of life and dyspnea with erdosteine in COVID-19 patients after hospital discharge. Minerva Respiratory Medicine.  2022, 61(2), pp. 54–62. Scopus
 2. Kaidashev I.Lavrenko A.Baranovskaya T.Vyshnyvetskyy I. Feshchenko Y. Etiology and efficacy of anti-microbial treatment for community-acquired pneumonia in adults requiring hospital admission in Ukraine. Acta Biomedica. 2022, 93(2), e2022238 Scopus
 3. Zaikov S., Bogomolov A., Litvinyuk Tuberculosis in heatthcare workers of Ukraine European Respiratory Journal 2022;60:2198; DOI: 10.1183/13993003.congress.2022.2198 Scopus
 4. Butov , Feshchenko Y., Chesov D., Myasoedov V., Kuzhko M., Dudnyk A., Reimann M., Hryshchuk L., Yareshko A., Tkachenko A., Tarleeva Y., Konstantynovska O., Butova T., Lange C. National survey on the impact of the war in Ukraine on TB diagnostics and treatment services in 2022. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2023; January 27(1):86-88. DOI:10.5588/ijtld.22.0563 ISSN:10273719, 18157920 Scopus
 5. Lykova M.,Zaikov , Bogomolov A. Sensitization profile to dog allergen components among patients with allergic rhinitis and / or bronchial asthma. Allergy. 2023:78 (Suppl. 111):114-115. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online)
 6. Bogomolov Ye., Zaikov S.V. Safety and clinical efficacy of bilastine in reducing pruritus in patients with chronic spontaneous urticaria. Allergy. 2023:78 (Suppl. 111): 378. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online)
 7. Lykova M.,Zaikov , Bogomolov A. Sensitization profile to components of pet allergens in persons with respiratory allergopathology. Allergy. 2023:78 (Suppl. 111):115. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online)
 8. Gavrysyuk Volodymyr, Merenkova Ievgeniia, Dziublyk Yaroslav, Gumeniuk Galyna, Gumeniuk Mykola. Refractory pulmonary sarcoidosis: incidence after treatment with methylprednisolone and/or methotrexate in patients witn nerwly diagnosed disease. Georgian Medical News. 2023;7(340):143-147. Scopus ISSN 1512-0112.
 9. FeshchenkoYuriy, Illyinskaya Iryna, Kuryk Lesia. Pathological immunity changes in comorbid patients with exacerbation of bronchial asthma.  Polonia University Scientific Journal. 2022; November 53(4):215-224. DOI: 10.23856/5326 ISSN (Print): 1895-9911 ISSN (Online): 2543-8204
 10. Шостка І.П., Тарченко Н.В., Добрянський Д.В., Гуменюк Г.Л. Зберегти, не можна втратити: культурна спадщина і війна. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Cambridge, December 9, 2022. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. C. 265–274. DOI 10.36074/logos-09.12.2022.77.
 11. Меренкова Є.О., Гуменюк Г.Л., Зайков С.В. Результати проведення монотерапії азатіоприном хворих на саркоїдоз легень із протипоказаннями для призначення або серйозними побічними діями глюкокортикостероїдів // Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, April 3-4, 2023. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, 253-254.
 12. Меренкова Є.О., Гуменюк Г.Л., Зайков С.В. Ефективність і переносимість лефлуноміду у хворих на саркоїдоз легень із протипоказаннями чи серйозними побічними діями глюкокортикостероїдів // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства». - Полтава, 2023. - С. 20-22.

Взяття участі у міжнародних форумах, в тому числі з міжнародною участю, з  впровадження міжнародних стандартів у 2023 році

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Наукові форуми:

 1. Міжнародний міждисциплінарний конгрес «Алергія та супутня патологія: мультидисциплінарність проблеми». - Київ, 24-25.02.2023.
 2. Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція з міжнародною участю “Клінічна фармація в Україні та світі”, присвячена 30-річчю заснування кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НфаУ. - Харків, 16-17.03.2023.
 1. Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, Ukraine, April 3-4, 2023.
 2. Науково-практична конференція з міжнародною участю “DniproAllergoSummit”. - Дніпро, 05-06.04.2023.
 3. ІІ Міжнародний конгрес “Family DOC congress”. - Київ, 07-08.04.2023.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства». - Полтава, 20.04.2023.
 5. Національний терапевтичний конгрес з міжнародною участю “AIM 2023” (“ADVANCES IN INTERNAL MEDICINE = ДОСЯГНЕННЯ У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ”). - Київ, 26-28.04.2023.
 6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології: стандарти медичної допомоги». - Київ, 27-28.04.2023.
 7. Х Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання внутрішньої медицини”. - Дніпро, 17-18.05.2023.
 8. Міжнародний форум «Респіраторна медицина: виклики 2023». - Київ, 19-20.05.2023.
 9. І Міжнародний міждисциплінарний конгрес «Респіраторні та нереспіраторні алергічні захворювання: складнощі діагностики та лікування» в рамках проєкту «Життя Без Алергії. INTERNATIONAL». - Київ, 26-27.05.2023.
 10. EAACI Hybrid Congress 2023. - Hamburg, Germany, 09.06.2023.
 11. WASOG Congress 2023. - Stockholm, Sweden. - 20.06.2023.
 12. Науково-практична конференція (семінар) з міжнародною участю «Сучасні досягнення в профілактиці, розпізнаванні та лікуванні алергічних захворювань. Лабораторна діагностика». -  Київ, 01.07.2023.
 13. ERS Congress 2023. - Milan, Italy. - 10.09.2023.
 14. ІІ Національна школа терапевтів України з міжнародною участю. - Київ, 13-15.09.2023.
 15. Міжнародний міждисциплінарний конгрес «Інноваційні підходи до специфічної діагностики та терапії алергічних захворювань». -  Київ, 15-16.09, 2023.
 16. Міжнародний конгрес “ІІІ наукові читання пам’яті професора А. С. Свінцицького “Внутрішня медицина: наука та практика”. - Київ, 04.10-06.10.2023.
 17. ХІ Науковий симпозіум з міжнародною участю  «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». - Тернопіль, 12-13.10.2023.
 18. ІІІ Міжнародний конгрес “Питання респіраторної медицини в клініці внутрішніх хвороб”. - Київ, 20-21.10.2023.
 19. Міжнародний міждисциплінарний конгрес «Ефективність та безпечність лікарських засобів: стандарти діагностики та лікування» в рамках проєкту «Життя Без Алергії. INTERNATIONAL». - Київ, 24-25.11.2023.

Перелік наукових форумів, в тому числі через COVID-19 у форматі навчальних online-тренингів та online-тренингів-програм, Національної фахової школи з онлайн-трансляцією, Національного циклу науково-практичних конференцій (семінарів) з online трансляцією et cetera - в яких брав участь колектив Наукової школи з фтизіатрії і пульмонології в 2023 р.

Перелік наукових форумів, в яких брав участь колектив Наукової школи з фтизіатрії і пульмонології в 2023 р.

 1. Науково-практична онлайн конференція “Захворювання воєнного часу в практиці внутрішніх хвороб”. - Київ, 28.01.2023.
 2. Науково-практична онлайн конференція «Пульмонологічні захворювання в практиці лікарів різних спеціальностей. Сесія №2». - Київ, 01.02.2023.
 3. Науково-практична конференція «Респіраторна медицина: сучасні настанови щодо ведення пацієнтів із захворюваннями дихальної системи». - Київ, 17.02.2023.
 4. Семінар «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Львів, 22.02.2023.
 5. Семінар «Сучасний науково-практичний досвід у пульмонології та алергології» в on-line режимі з інтернет-трансляцією наживо. - Київ, 02.2023.
 6. Семінар «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Луцьк, 23.02.2023.
 7. Науково-практична конференція «Пацієнт у ракурсі міждисциплінарного погляду». - Дніпро-Запоріжжя-Кривій Ріг, 01.03.2023. 
 8. Симпозіум «Національна відповідь на туберкульоз, досягнення, проблемні питання та шляхи їх вирішення в умовах нових викликів». - Київ, 02.03.2023.
 9. Науково-практична конференція для лікарів первинної ланки медичної допомоги «Раціональне застосування антибіотиків у первинній медичній допомозі». - Київ,
  06-07,03.2023.
 10. Науково-практична конференція (семінар) «Життя Без Алергії. Україна.NEXT». - Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, 10.03.2023.
 11. Науково-практична конференція «Досягнення медицини та здоров”я людини у сучасному суспільстві (в он-лайн режиме з інтернет-трансляцією наживо)». - Черкаси, 11.03.2023.
 12. Науково-практична конференція “Терапія 2023: досягнення та перспективи”. - Вінниця, 15-16.03.2023.
 13. Науково-практична конференція “Пацієнт у ракурсі міждисциплінарного погляду”. - Хмельницький–Тернопіль–Київ, 21.03.2023.
 14. Національний міждисциплінарний медичний практикум «Алгоритм». - Київ, 24.03.2023.
 15. Цикл інноваційних семінарів для лікарів «Точки дотику». - Київ, 24.03.2023.
 16. Семінар “Захворювання верхнiх дихальних шляхів: алергічні риніти, риносинусити, тонзиліти”. - Львів, 28.03.2023.
 17. Семінар «Сучасний науково-практичний досвід у пульмонології та алергології». - Івано-Франківськ, 29.03.2023.
 18. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Івано-Франківськ-Чернівці, 30.03.2023.
 19. Національний міждисциплінарний медичний практикум «Алгоритм». -  Київ, 24.03.2023. 
 20. Науково-практична конференція (семінар) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT». - Київ, Житомир, Вінниця, Черкаси, Чернігів, 07.04.2023.
 21. Науково-практична конференція «Пацієнт у ракурсі міждисциплінарного погляду». - Київ–Вінниця–Житомир, 12.04.2023.
 22. Х Науково-практична конференція «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень». -  Київ, 18.04.2023.
 23. Семінар «Сучасний науково-практичний досвід у пульмонології та алергології». - Полтава, 04.2023.
 24. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Одеса, 20.04.2023.
 25. Медичний форум «Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики – сімейного лікаря». - Київ,04.2023.
 26. Семінар “Питання та відповіді у загальній лікарській практиці”. - Ужгород, 27.04.2023.
 27. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Харків, 05.2023.
 28. Семінар «Сучасний науково-практичний досвід у пульмонології та алергології». - Одеса, 05.2023.
 29. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Полтава, 05.2023.
 30. Науково-практична конференція (семінар) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT». - Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, 12.05.2023.
 31. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Київ-Черкаси, 05.2023.
 32. Семінар “Питання та відповіді у загальній лікарській практиці”. - Запоріжжя, 18.05.2023.
 33. Семінар «Сучасний науково-практичний досвід у пульмонології та алергології». - Вінниця, 05.2023.
 34. Семінар “Питання та відповіді у загальній лікарській практиці”. - Дніпро, 01.06.2023.
 35. Національний міждисциплінарний медичний практикум «Алгоритм». - Київ, 06.2023.
 36. Науково-практична конференція (семінар) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT». - Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя , 09.06.2023.
 37. Цикл інноваційних семінарів для лікарів “Точки дотику”. - Київ, 16.06.2023.
 38. Науково-практична конференція «Пацієнт в ракурсі міждисциплінарного погляду». - Одеса-Миколаїв-Херсон, 13.09.2023.
 39. Семінар «Питання та відповіді у загальній лікарській практиці». - Львів, 21.09.2023.
 40. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Черкаси, 09.2023.
 41. Семінар “Сучасний науково-практичний досвід у пульмонології. - Запоріжжя, 27.09.2023.
 42. «Експертна версія: дискусійний клуб сучасної оториноларингології та алергології». - Київ, 28.09.2023.
 43. Науково-практична конференція (семінар) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT». - Харків, Кривій Ріг, Полтава, 29.09.2023. 
 44. Науково-практична конференція (семінар) «Сучасні досягнення в профілактиці, розпізнаванні та лікуванні алергічних захворювань. Осінь-2023». - Київ, 30.09.2023.
 45. Науково-практична конференція «Пацієнт у ракурсі міждисциплінарного погляду». - Івано-Франківськ-Ужгород-Чернівці, 04.10.2023.
 46. Семінар “Сучасний науково-практичний досвід у пульмонології та алергології. - Ужгород, 11.10.2023.
 47. Науково-практична конференція (семінар) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT». - Київ, Житомир, Вінниця, 13.10.2023.
 48. Семінар “Питання та відповіді у загальній лікарський практиці”. - Черкаси, 19.10.2023.
 49. Науково-практична конференція «Особливості ведення пацієнтів з бронхіальною астмою в умовах соціальних катастроф». - Київ, 24.10.2023.
 50. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Тернопіль, 10.2023.
 51. «Експертна версія: дискусійний клуб сучасної оториноларингології та алергології». - Київ, 26.10.2023.
 52. Медичний форум “Сімейна медицина — майбутнє України”. - Київ, 26-27.10.2023.
 53. Науково-практична конференція «Пацієнт у ракурсі міждисциплінарного погляду». - Київ, 01.11.2023.
 54. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Дніпро, 11.2023.
 55. Семінар “Сучасний науково-практичний досвід у пульмонології і алергології”. - Львів, 08.11.2023.
 56. Науково-практична конференція «Дискусійний клуб сімейного лікаря». - Запоріжжя, 11.2023.
 57. Науково-практична конференція (семінар) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT». - Кропивницький, Черкаси, Чернігів, Суми, 11.2023.
 58. Науково-практична конференція (семінар) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT». - Львів, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, 12.2023.  

Періодичні наукові видання за участю школи:

1.«Український пульмонологічний журнал». 
2. «Астма та алергія». 
3. «Інфузія & хіміотерапія». 
4. «Журнал НАМН України». 
5. «Науковий журнал МОЗ України»; 
6. «Здоров’я суспільства». 
7. «Ліки України». 
8. «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» 
9. «Запорізький медичний журнал» 
10. «Український терапевтичний журнал». 
11. «Здоров’я України». 
12. «Імунологія та алергологія: наука і практика».
13. «AllergyPractice». 

Інформація про участь представників наукової школи у роботі редакційних колегій журналів, збірників:

 1. Український пульмонологічний журнал (Головний редактор – академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко). – Київ: ТОВ “ВЕЛЕС”.
 2. Український хіміотерапевтичний журнал (Головний редактор – академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко) – Київ: ТОВ. МОРІОН
 3. Астма та алергія: Науково-практичний журнал (Головний редактор – професор Г. Л. Гуменюк, заступник головного редактора – професор С. В. Зайков) – Київ: ТОВ “ВЕЛЕС”.
 4. Інфузія & Хіміотерапія (Головний редактор – професор М. І. Гуменюк, Почесний редактор – академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко) – Київ: ПП «МАСТЕР ПРИНТ».
 5. AllergyPractice (Головний редактор – професор Зайков С.В.). - Київ: Асоціація алергологів України.

Трансфер знань: у 2023 році представниками наукової школи взято участь у роботі 79 наукових форумів, в тому числі у 4 міжнародних та у 17 з міжнародною участю, зроблено 57 доповідей на міжнародних форумах та на національних форумах з міжнародною участю, 110 доповідіей на національних форумах, організовано проведення 8 національних наукових форумів.  Опубліковано 1 методичний посібник для лікарів, 56 статтей у фахових та наукометричних виданнях України, 8 у зарубіжних виданнях.