Google search

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» від 19.05.2016 № 1849 (протокол № 6 від 18.05.2016).

Засновник та керівник наукової школи: ФЕЩЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ – завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, головний фтизіатр і головний пульмонолог Міністерства охорони здоров’я України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки і Премії імені Ф. Г. Яновського.

Керівник школи академік НАМН України професор Фещенко Ю. І. підготував 17 докторів та 32 кандидатів наук. В 2020 р. під його керівництвом подані до захисту 1 докторська та 1 кандидатська дисертації. Автор та співавтор понад 820 наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar - 34, за Scopus – 6. Спеціальність 14.01.26 «Фтизіатрія» та 14.01.27 «Пульмонологія».

Місія наукової школи: підвищити ефективність своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу та неспецифічних захворювань органів дихання.

Напрямки діяльності наукової школи: розробка та впровадження нових ефективних методів діагностики та лікування хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання з метою покращення своєчасного їх виявлення, профілактика та організація надання медичної допомоги пацієнтам фтизіатричного та пульмонологічного профілю.

Головні завдання наукової школи: - розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування хвороб органів дихання;

 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування бронхообструктивних захворювань органів дихання;
 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування інтерстиціальних захворювань легень;
 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування алергічних захворювань органів дихання;
 • розробка та впровадження нових методів своєчасного виявлення та профілактики туберкульозу у медичних працівників.

Наукова школа створена на основі близько 100-ти фундаментальних наукових праць засновника та колективу школи – 46 монографіях, підручниках, посібниках, довідниках, та 8 методичних рекомендаціях, відомчих інструкціях, наказах МОЗ України та інш., опублікованих за час існування школи, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.  Перелік наукових праць на основі яких створена наукова школа.

Колектив наукової школи

Найбільш відомі представники наукової школи: Гаврисюк В. К. – д.мед.н., член-кор. НАМН України, професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування інтерстиціальних захворювань легень, підготовлено д.мед.н. – 6, к.мед.н. – 16, кількість публікацій – 390, h-index за Google Scholar – 14.

Дзюблик О. Я. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування пневмонії, підготовлено к.мед.н. – 11, кількість публікацій – 280, h-index за Google Scholar – 11. 

Яшина Л. О. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легень, підготовлено к.мед.н. – 11, кількість публікацій – 330, h-index за Google Scholar – 15. 

Зайков С. В. – професор кафедри, д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень, алергічних захворювань, підготовлено к.мед.н. – 13, кількість публікацій – 620, h-index за Google Scholar – 11, h-index за Scopus – 2.

Колектив наукової школи складається з наступних представників:
Гаврисюк В. К. – д.мед.н., член-кор. НАМН України, професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування інтерстиціальних захворювань легень, підготовлено д.мед.н. – 6, к.мед.н. – 16, кількість публікацій – 390, h-index за Google Scholar – 14, h-index за Scopus – 3.

Дзюблик О. Я. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування пневмонії, підготовлено к.мед.н. – 11, кількість публікацій – 280, h-index за Google Scholar – 11, h-index за Scopus – 2.

Яшина Л. О. – д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легень, підготовлено к.мед.н. – 11, кількість публікацій – 330, h-index за Google Scholar – 15, h-index за Scopus – 2.

Зайков С. В. – професор кафедри, д.мед.н., професор, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень, алергічних захворювань, підготовлено к.мед.н. – 13, кількість публікацій – 620, h-index за Google Scholar – 11, h-index за Scopus – 2.

Гуменюк Г. Л. – професор кафедри, доцент, д.мед.н., сфера наукової діяльності – діагностика та лікування саркоїдозу легень; кількість публікацій – 210, h-index за Google Scholar – 6, h-index за Scopus – 1.

Гріцова Н. А. – доцент кафедри, к.мед.н., доцент, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень; кількість публікацій – 8
8, h-index за Google Scholar – 4, h-index за Scopus – 0.

Ніколаєва О. Д. – доцент кафедри, доцент, к.мед.н., сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень; кількість публікацій – 140, h-index за Google Scholar – 5, h-index за Scopus – 0 .


Яроцинський В. Б. – доцент кафедри, к.мед.н., доцент, сфера наукової діяльності – діагностика та лікування саркоїдозу легень; кількість публікацій – 65, h-index за Google Scholar – 0, h-index за Scopus – 0.


Юдіна Л. В. – доцент кафедри, доцент, к.мед.н., діагностика та лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легень; кількість публікацій – 20
5, h-index за Google Scholar – 7, h-index за Scopus – 0.

Сімонов С. С. – к.мед.н., сфера наукової діяльності – діагностика та лікування пневмонії, хронічного обструктивного захворювання легень; кількість публікацій – 82, h-index за Google Scholar – 3, h-index за Scopus – 0.

Веселовський Л. В. – асистент кафедри, к.мед.н., сфера наукової діяльності – діагностика та лікування туберкульозу легень; кількість публікацій – 32, h-index за Google Scholar – 0, h-index за Scopus – 0.

Основні досягнення та діяльність школи

Основні досягнення наукової школи за період існування: колективом школи за період існування школи організовано і проведено 48 конференцій; 60 семінарів та шкіл з актуальних проблем фтизіатрії, пульмонології, алергології та пульмонології; зроблено 51 доповідь на міжнародних та 365 на національних наукових форумах; отримано 58 патентів на винаходи; видано 69 інформаційних листів, 16 монографій, 8 методичних рекомендацій, 6 посібників, 14 методичних посібників, 350 статей у міжнародних та науковометричних виданнях, та в інших фахових виданнях – 210 наукових праць.

Розроблення нормативних документів: розроблено 5 клінічних протоколів, що затверджені наказами МОЗ України, та 6 адаптованих клінічних настанов, заснованих на доказах, що затверджені НАМН України.

1) Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія" хворим на: 1.1. Бронхіальну астму. 1.2. Хронічне обструктивне захворювання легень. 1.3. Муковісцидоз. 1.4. Негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб . Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007

2) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. Хронічне обструктивне захворювання легень. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 року №555;

3) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Бронхіальна астма. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 року №868;

4) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Саркоїдоз. Наказ МОЗ України від 08.09.2014 року №634;

5) Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію». Наказ МОЗ України від 30.12.2015 року №916.

6) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Бойко Д.М., Гаврисюк В.К та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 114с.

7) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антимікробна терапія та профілактика.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Белослудцева К.О., Голубовська О.А та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 19с.

8) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 68с.

9) Фещенко Ю. І., Дзюблик    О. Я.,  Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

10) Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О.,  Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма. – Київ, 2020. – 70 с.

11) Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я., Мостовой Ю.М., Перцева Т.О., Полянська М.О., Ячник А.І., Яшина Л.О. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів 

За період 2010-2020  роки колективом школи підготовлено 14 клінічних ординаторів та 8 аспірантів. За останні 10 років колективом школи: організовано і проведено 50 конференцій; 70 семінарів та шкіл з актуальних проблем фтизіатрії, пульмонології, алергології та пульмонології, розроблено 5 клінічних протоколів, що затверджені наказами МОЗ України, 6 адаптованих клінічних настанов, заснованих на доказах, що затверджені НАМН України. За 2019-2020 роки під керівництвом представників наукової школи захищено 4 кандидатських дисертацій.

Кількість клінічних ординаторів та інтернів за 2019-2020 роки:

Інтернів 1-го року навчання – 3

Інтернів 2-го року навчання – 6

З 2020 р. на кафедрі почала навчання заочна аспірантка Ликова М.  

Дисертаційні дослідження у 2017-2020 роках:

1) захищена докторська дисертація доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології Гуменюк Галини Львівни за темою: «Саркоїдоз органів дихання в України: епідеміологія, структура, семіотика, алгоритми діагностики та лікування»; науковий консультант – проф. Гаврисюк В.К.

2) захищена докторська дисертація пошукача Меренкової Євгенії Олександрівни за темою: Імуносупресивна терапія хворих на саркоїдоз легень: показання, режими, ефективність, переносимість та алгоритм персоніфікованого застосування; науковий консультант – член-кор. НАМН України, проф. Гаврисюк В.К.

3) захищена кандидатська дисертація пошукача Турчиної Інни Петрівни за темою: «Ефективність комбінації індуктора інтерферону в поєднанні з полівалентним піобактеріофагом у комплексному лікуванні хворих на персистуючу бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості»; науковий керівник – академік НАМНУ, проф. Фещенко Ю.І.

4) захищена кандидатська дисертація аспіранта Гацької Дар’ї Олегівни на тему: «Поширеність, структура, особливості перебігу, вікова еволюція алергічних захворювань серед дітей та молоді Вінницької області»; науковий керівник – проф. Зайков С.В.

5) захищена кандидатська дисертація заочного аспіранта Литвинюк О.П. на тему: «Туберкульоз у медичних працівників: частота, структура, клінічні особливості, результати лікування, прогнозування ризику розвитку»; науковий керівник – проф. Зайков С.В.

6) захищена кандидатська дисертація аспіранта Корчинської Марини Миколаївни за темою: «Особливості ведення хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із супутніми вірусними гепатитами В та/або С»; науковий керівник – академік НАМНУ, проф. Фещенко Ю.І.

7) захищена кандидатська дисертація асистента Веселовського Л.В. за темою: «Смертність хворих на туберкульоз легень, її структура, причини та організаційні заходи щодо зниження»; науковий керівник – проф. Мельник В.М.

8) захищена кандидатська дисертація заочного аспіранта Варицької Г.О. за темою: “Ефективність скороченого курсу хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз, який діагностований молекулярно-генетичним методом”; науковий керівник – проф. Зайков С.В.

9) захищена кандидатська дисертація пошукача Биченко Олеся Валентинівни за темою: «Ефективність глюкокортикостероїдної терапії хворих на вперше виявлений саркоїдоз з ураженням паренхіми легень»; науковий керівник – член-кор. НАМН України, проф. Гаврисюк В.К.

Робота над дисертаціями:

1) проведена апробація та подана до захисту докторська дисертація пошукача Богомолова Артемія Євгенійовича за темою: «Оптимізація специфічної алергологічної діагностики бронхіальної астми та алергічного риніту»; науковий консультант – проф. Зайков С.В.

2) проведена апробація та подана до захисту докторська дисертація пошукача  Курик Лесі Михайлівни за темою: «Механізми формування адаптаційних можливостей та підходи до корекції їх порушень у хворих на бронхіальну астму»; науковий консультант – академік НАМНУ, проф. Фещенко Ю.І.

3) проведена апробація та подана до захисту докторська дисертація пошукача  Канарського Олександра Анатолійовича за темою: «Відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості»; науковий керівник – академік НАМНУ, проф. Фещенко Ю.І.

Участь у науково-дослідній роботі у 2020 році

«Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги». Керівник НДР – завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, академік  НАМН України, д. мед. н., професор Фещенко Ю.І. Термін виконання НДР: 2020-2024 рр., № державної реєстрації 0120U103035. 

Колектив школи під керівництвом академіка НАМН України професора Фещенка Ю. І. виконував наступні НДР у період 2007-2020 роки:

1) 2007-2009 рр. НДР «Вивчити ефективність стандартних та емпіричних режимів хіміотерапії у хворих із повторним лікуванням та високим ризиком мультирезистентного туберкульозу легень, у котрих невідома чутливість МБТ до протитуберкульозних препаратів».

2) 2010-2012 рр. НДР «Підвищити інформативність клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астмі та хронічного обструктивного захворювання легень».

3) «Розробити ефективні лікувальні заходи медичної допомоги хворим на обструктивні захворювання легень» (термін виконання 2013-2015 роки).

4) «Дослідити динаміку фізичної активності та якості життя хворих на бронхіальну астму та розробити нову технологію її відновлювальної корекції» (термін виконання 2015-2017 роки).

5) «Розробити алгоритм діагностики, ведення і прогнозування тяжкого перебігу бронхіальної астми із урахуванням фенотипів захворювання» (2016-2018 роки).

6) «Вивчити частоту, структуру, клінічні особливості, результати лікування і можливості прогнозування ризику розвитку туберкульозу у медичних працівників» (№ державної реєстрації 0115U005364, термін виконання 2015-2019 роки).

7) Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги ((№ державної реєстрації 0120U103035, термін виконання 2020-2024 роки). 

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність 

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад у 2020 році:  

Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика  академік НАМН України, д. мед. н., професор Фещенко Ю.І.:

- є членом вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

- є головою Вченої ради ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України", а також головою спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 фтизіатрія, 14.01.27 пульмонологія та 14.01.29 клінічна алергологія. 

Професори кафедри Зайков С.В. та Гуменюк Г.Л. є членами спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 фтизіатрія, 14.01.27 пульмонологія та 14.01.29 клінічна алергологія. 

Професор кафедри Зайков С.В. є членом спеціалізованої вченої ради при НУОЗ України імені П.Л. Шупика Д 26.613.06 за спеціальностями 14.01.02 – внутрішні хвороби, 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина 

Доценти кафедри Гріцова Н.А. та Сімонов С.С. є членами вченої ради Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика

Участь наукової школи у діяльності експертних проблемних комісій у 2020 році (вказати експертні проблемні комісії та у якій якості береться/взято участь в них):

Завідувач кафедри академік НАМН України, професор Фещенко Ю.І. є головою Експертної проблемної комісії НУОЗ України імені П.Л. Шупика за фахом «Фтизіатрія і пульмонологія», професор кафедри Зайков С.В. є секретарем та професор кафедри Гуменюк Г.Л. є членом даної комісії.

Представники наукової школи співпрацюють зі спеціалізованими вченими радами:

Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика  академік НАМН України, д. мед. н., професор Фещенко Ю.І.:

- є членом вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

- є головою Вченої ради ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України", а також головою спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 фтизіатрія, 14.01.27 пульмонологія та 14.01.29 клінічна алергологія. 

Професори кафедри Зайков С.В. та Гуменюк Г.Л. є членами спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 фтизіатрія, 14.01.27 пульмонологія та 14.01.29 клінічна алергологія.

Участь наукової школи у діяльності інших комісій у 2020 році (вказати назви комісій та у якій якості представники школи в них беруть участь ):

Фещенко Ю.І. – завідувач кафедри, голова проблемної комісії “Пульмонологія та фтизіатрія ” (згідно наказу МОЗ та АМН України від 11.03.2010 р. № 219/12 «Про проблемні комісії МОЗ та АМН України»).

Фещенко Ю.І. – завідувач кафедри, член експертної комісії з питань пульмонології Фармакологічного комітету МОЗ України.

Фещенко Ю.І. – завідувач кафедри, член експертних комісій МОЗ України щодо тендерних закупівель лікарських препаратів та медичного устаткування.

Назви президіумів, колегій, комісій, комітетів, вчених рад тощо та посади в них, у яких бере/брав участь засновник наукової школи: голова Республіканської проблемної комісії Міністерства охорони здоров’я та Національної академії медичних наук України “Фтизіатрія і пульмонологія”, член Європейської та Міжнародної асоціації по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень і Американської торакальної асоціації, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, голова Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, Асоціації хіміотерапевтів України, член Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом при Кабінеті Міністрів України, член вченої ради НУОЗ України ім. П.Л. Шупика.
Експертна діяльність наукової школи:
В 2019-2020 рр. під керівництвом членів колективу наукової школи було захищено дисертацій:

1) докторських – 1;

2) кандидатських – 1.

В 2019-2020 рр. члени колективу наукової школи були офіційними опонентами на захисті дисертацій:

1) докторських – 1;

2) кандидатських – 3.

Участь у підготовці нормативних документів: розроблено 5 клінічних протоколів, що затверджені наказами МОЗ України, та 6 адаптованих клінічних настанов, заснованих на доказах, що затверджені НАМН України.

1) Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія" хворим на: 1.1. Бронхіальну астму. 1.2. Хронічне обструктивне захворювання легень. 1.3. Муковісцидоз. 1.4. Негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб . Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007

2) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. Хронічне обструктивне захворювання легень. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 року №555;

3) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Бронхіальна астма. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 року №868;

4) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Саркоїдоз. Наказ МОЗ України від 08.09.2014 року №634;

5) Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію». Наказ МОЗ України від 30.12.2015 року №916.

6) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Бойко Д.М., Гаврисюк В.К та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 114с.

7) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антимікробна терапія та профілактика.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Белослудцева К.О., Голубовська О.А та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 19с.

8) Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень.  Укладачі: Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 68с.

9) Фещенко Ю. І., Дзюблик    О. Я.,  Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

10) Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О.,  Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма. – Київ, 2020. – 70 с.

11) Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я., Мостовой Ю.М., Перцева Т.О., Полянська М.О., Ячник А.І., Яшина Л.О. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

Публікації наукової школи у 2020 році.

 1. Фещенко Ю.І., Курик Л.М., Канарський О.А., Турчина І.П. Фізична активність хворих на бронхіальну астму в залежності від контрольованості перебігу захворювання // Український пульмонологічний журнал. – 2019. - №4. – С. 5-10. ISSN 2306-4927.
 2. Гаврисюк В.К., Мусиенко Н.Н., Гуменюк Г.Л., Ячник А.И., Насырова М.Ш. Компьютерно-томографическая характеристика лимфаденопатии при саркоидозе легких // Український пульмонологічний журнал. – 2019. - №4. – С. 26-29. ISSN 2306-4927.
 3. Юдина Л.В. Современная стратегия лечения негоспитальной пневмонии на амбулаторном этапе // Український пульмонологічний журнал. – 2019. - №4. – С. 35-38. ISSN 2306-4927.
 4. Гуменюк Г.Л., Опімах С.Г. Цiлорічний конгрес Європейського респіраторного товариства 2019: гідна участь українських вчених // Астма та алергія. – 2019. - №4. – С. 5-12. ISSN 2307-3373.
 5. Фещенко Ю.І. Нові підходи покращення лікування бронхіальної астми у світовій практиці // Астма та алергія. – 2019. - №4. – С. 56-57. ISSN 2307-3373.
 6. Зайков С.В. Аллергенные молекулы бронхиальной астмы // Астма та алергія. – 2019. - №4. – С. 62-63. ISSN 2307-3373.
 7. Зайков С.В. Сучасні стратегії діагностики та лікування алергічного риніту // Астма та алергія. – 2019. - №4. – С. 64-65. ISSN 2307-3373.
 8. Барзилович В., Гогунська І., Заболотна Д., Зайков С., Кайдашев И., Уманець Т., Чоп’як В., Яшина Л., Бахерт С., Хеллінгс П.В., Пфаар О., Шунеманн Х.Дж., Воллес Д., Бедбрук А., Чалевськи В., Буске Ж. Проект «ARIA»: шляхи надання медичної допомоги при алергічному риніті (2019 рік) – Україна. Проблеми екології та медицини. 2019. – Т. 23, №5-6. – С. 3-14. ISSN2073-4662.
 9. Feshchenko Yu.I., Gumeniuk G.L., Gumeniuk M.I., Zaikov S.V., Rekalova O.M., Opimakh S.H. Lung ventilation impairment in asthma patients with obesity // Zaporozhye medical journal. Volume 21, N 6. November – December 2019. – P. 733-738. ISSN 2306-4145 Web of Science.
 10. Фещенко Ю.І.. Гаврисюк В.К., Дзюблик І.В., Дзюблик О.Я., Гуменюк Г.Л., Гуменюк М.І., Капітан Г.Б., Ячник В.А. Інфекційне загострення хронічного обструктивного захворювання легень: місце і роль респіраторних вірусних збудників // Медичні перспективи. – 2019. – Т. 24, №4, - С. 30-35. ISSN 2307-0404 Web of Science.
 11. Линник Н.И., Гуменюк Н.И., Калабуха И.А., Лискина И.В., Гуменюк Г.Л., Маетный Е.Н. Информативность компьютерной денситометрии для оценки степени активности воспалительного процесса при туберкуломах легких // Georgian Medical News. – 2019. – №11 (296). – P. 81-86. ISSN 1512-0112 Scopus.
 12. Лискина И.В., Кузовкова С.Д., Загаба Л.М., Николаева О.Д. Ко-инфекция туберкулез/ВИЧ у госпитализированных пациентов фтизиопульмонологического профиля: частота, формы поражения, особенности диагностики (по данным высокоспециализированного учреждения) // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2019. - №3. – С. 5-13. ISSN 2220-5071 (Print) 2522-1094 (Online).
 13. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Гуменюк М.І., Линник М.І. Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні // Інфузія & хіміотерапія. – 2019. - №4. – С. 5-9. ISSN 2663-0338.
 14. Ніколаєва О.Д. Ефективність лікування генералізованого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів // Інфузія & хіміотерапія. – 2019. - №4. – С. 31-35. ISSN 2663-0338.
 15. Гуменюк М.І., Гуменюк Г.Л., Бутов Д.О., Опімах С.Г. Питання фтизіатрії на Міжнародному конгресі Європейського респіраторного товариства 2019 року: досягнення вітчизняних науковців // Інфузія & хіміотерапія. – 2019. - №4. – С. 36-41. ISSN 2663-0338.
 16. Юдіна Л.В. Коморбідність бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень: акцент на лікування загострення // Здоров’я України. – 2019. – Тематич. номер №2 (47). – С. 46-47. ISSN 2412-4451.
 17. Зайков С.В. Левофлоксацин у терапії загострення хронічного обструктивного захворювання легень // Здоров’я України. – 2019. – Тематич. номер №3 (48). – С. 36-37. ISSN 2412-4451.
 18. Feshchenko Yu., Iashyna L., Opimakh S., Polianska M., Ignatieva V., Moskalenko S., Gumenuk G., Zvol I., Vlasova N., Halai L. Capnometry in the Asessment of Pulmonary Ventilation in Patients with Bronchial Asthma // American Journal of Internal Medicine. – 2020. – 8 (1). – P. 14-18. ISSN 2330-4316 (Print) 2330-4324 (Online).
 19. Гуменюк М.І., Гуменюк Г.Л., Опімах С.Г. Перспективи лікування хворих з коронавірусною інфекцією з огляду на противірусні властивості декаметоксину. Газета "Новини медицини та фармації": Інтернет-видання для медичних та фармацевтичних працівників. Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/48757(дата звернення: 10.02.2020).
 20. Гуменюк М. І., Гуменюк Г. Л., Опімах С. Г. Ефективність декаметоксину проти складних вірусів, незалежно від їх антигенної будови: перспективи використання при сучасних вірусних захворюваннях дихальних шляхів // Актуальна інфектологія. 2020. Том 8, № 1. С. 36–44. DOI: 10.22141/2312-413x.8.1.2020.196168. 
 21. Зайков С.В., Гришило П.В., Гришило А.П. Ефективність екстракту Pelargonium sidoides (EPs 7630) у лікуванні пацієнтів з гострим бронхітом // Ліки України. – 2020. – №1(237). – С. 14-18. ISSN 1997-9894.
 22. Гаврисюк В.К., Дзюблик Я.А., Гуменюк Г.Л., Меренкова Е.А., Быченко О.В., Морская Н.Д., Ячник А.И., Пендальчук Н.В.,. Страфун О.В, Лещенко С.И. Ближайшие и отдаленные результаты монотерапии метилпреднизолоном больных впервые выявленным саркоидозом легких // Український пульмонологічний журнал. – 2020. - №1. – С. 10-14. ISSN 2306-4927.
 23. Богомолов А.Є., Зайков С.В. Визначення сенсибілізації до пилкових алергенів берези та вільхи за допомогою імуноблоту та мультиплексного компонентного тестування // Український пульмонологічний журнал. – 2020. - №1. – С. 15-18. ISSN 2306-4927.
 24. Юдина Л.В. Роль и место моксифлоксацина в лечении больных внегоспитальной пневмонией // Український пульмонологічний журнал. – 2020. - №1. – С. 29-32. ISSN 2306-4927.
 25. Гаврисюк В.К., Мусиенко Н.Н., Меренкова Е.А., Гуменюк Г.Л., Быченко О.В. Компьютерно-томографическая характеристика поражений паренхимы легких при саркоидозе // Український пульмонологічний журнал. – 2020. - №1. – С. 33-40. ISSN 2306-4927.
 26. Фещенко Ю.І., Ільїнська І.Ф., Курик Л.М., Матвієнко Ю.О., Ареф’єва Л.В. Спонтанний апоптоз лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю // Астма та алергія. – 2020. - №1. – С. 5-13. ISSN 2307-3373.
 27. Богомолов А.Є., Зайков С.В., Стремедловський Б.А. Порівняльне дослідження шкірного тестування з екстрактами кліщових алергенів різних виробників для специфічної алергодіагностики у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями // Астма та алергія. – 2020. - №1. – С. 14-21. ISSN 2307-3373.
 28. Фещенко Ю.І. , Литвиненко Н.А., Гуменюк М.І. , Гранкіна Н.В. , Чоботар О.П. , Процик Л.М. Ступінчаста терапія з використанням парентеральних форм антимікобактеріальних препаратів у хворих на чутливий і мультирезистентний туберкульоз легень: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  35-36. ISSN 2663-0338.
 29. Фещенко Ю.І. , Литвиненко Н.А., Барбова А.І., Погребна М.В. Частота визначення дискордантних результатів стосовно резистентності до фторхінолонів за даними гено- чи фенотипового тесту медикаментозної чутливості МБТ: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз:  міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  36-37. ISSN 2663-0338.
 30. Фещенко Ю.І., Литвиненко Н.А., Гранкіна Н.В., Чоботар О.П. Призначення скорочених модифікованих стандартних або індивідуалізованих режимів лікування у хворих на мультирезистентний або з розширеною резистентністю туберкульоз: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз:  міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  37-38. ISSN 2663-0338.
 31. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Терешкович О.В., Конік Б.М., Леванда Л.І., Шамрай М.Ю., Шалагай С.М.  Оцінка результатів хірургічного лікування дітей та підлітків, хворих на туберкульоз легень: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз:  міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  38. ISSN 2663-0338.
 32. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Терешкович О.В., Шалагай С.М., Конік Б.М., Леванда Л.І., Кирилова Т.В., Білогорцева О.І., Шамрай М.Ю. Перший досвід роботи центру дитячої фтизіохірургії: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  38-39. ISSN 2663-0338.
 33. Ігнатьєва В.І., Линник М.І., Білогорцева О.І., Гуменюк Г.Л., Святненко В.А., Палівода М.Г., Жадан В.М., Садловська М.А. Інформативність комп’ютерної томографії в діагностиці туберкульозного отиту в дітей: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  49-50. ISSN 2663-0338.
 34. Литвиненко Н.А., Коротченко С.П., Давиденко В.В., Веселовський Л.В. Найкращі клінічні практики з лікування пацієнтів із розширеною резистентністю МБТ і поганою переносимістю терапії: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  57-58. ISSN 2663-0338.
 35. Мельник В.М., Матусевич В.Г., Новожилова І.О., Веселовський Л.В. Мультирезистентний туберкульоз легень: ситуація в Україні: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  66-67. ISSN 2663-0338.
 36. Ніколаєва О.Д.  Туберкульоз у поєднанні зі злоякісними захворюваннями легень: Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід», 19-20 березня, м. Київ // Інфузія & хіміотерапія. –  –  №1. – С.  70. ISSN 2663-0338.
 37. Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Бойко Д.М., Гаврисюк В.К., Крахмалова О.О., Матюха Л.Ф., Мостовий Ю.М., Перцева Т.О., Полянська М.О., Рекалова О.М., Островський М.М., Зайков С.В., Конопкіна Л.І., Константинович Т.В. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма (Частина 1) // // Астма та алергія. – 2020. - №2. – С. 5-32. ISSN 2307-3373.
 38. Bogomolov A.E., Zaykov S.V. Definition of sensitization to pollen allergens wormwood and hazel in patients with respiratory allergic diseases by immunoblot and multiplex component test // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2020. - №1. – С. 39-44. ISSN 2707-1871.
 39. Богомолов А.Є., Зайков С.В., Назаренко О.П. Визначення сенсибілізації до кліщових алергенів D. pteronyssinus та D. farinae у хворих на респіраторні алергійні захворювання за допомогою імуноблоту та мультиплексного компонентного тестування // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2020. - №1. – С. 43-48. ISSN 2220-5071 (Print) 2522-1094 (Online).
 40. Зайков С.В., Гришило П.В., Гришило А.П. Можливості використання антигістамінних препаратів під час вагітності // Клінічна імунологія. Алергологія, Інфектологія. – 2020. – №2(123). – С. 12-17.
 41. Niespodziana Katarzyna, Borochova Kristina, Pazderova Petra, Schlederer Thomas, Zaikov Sergii, Valenta Rudolf. Toward personalization of asthma treatment according to trigger factors // J Alergy Clin Immunol. – 2020. – 145, N6. – P. 1529-1534. ISSN: 0091-6749 Scopus.
 42. Березняков І.Г., Зайков С.В. Сучасні аспекти доцільного використання антибіотиків у пульмонології // Здоров’я України. – 2020. – №5 (474). – С. 26. ISSN 2412-4451.
 43. Богомолов А.Є., Зайков С.В. Аналіз діагностичних параметрів імуноблотингу для визначення сенсибілізації до пилкових алергенів у пацієнтів з респіраторними захворюваннями // Інфекційні хвороби. – - №1(99). – С. 32-36.
 44. Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О., Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма (Частина 1) // Астма та алергія. – 2020. - №2. – С. 5-26. ISSN 2307-3373.
 45. Гуменюк Г. Л., Зайков С. В., Опімах С. Г. Всесвітній день боротьби з астмою та всесвітній тиждень алергії: завдання зберегти життя // Астма та алергія. – 2020. - №2. – С. 27-34. ISSN 2307-3373.
 46. Яшина Л. О., Гуменюк М. І., Ігнатьєва В. І., Линник М. І., Гуменюк Г. Л., Тарасенко О. Р., Куц В. В., Палівода М. Г. Порівняння інформативності дослідження щільності кісток верхньої щелепи та стандартних показників остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Астма та алергія. – 2020. - №2. – С. 42-49. ISSN 2307-3373.
 47. Фещенко Ю. І. Вірусне навантаження як маркер ризику тяжкого перебігу та прогресування COVID-19: огляд // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. - №2. – C. 5-10. ІSSN 2663-0338.
 48. Гуменюк М.І., Ігнатьєва В.І., Линник М.І., Гуменюк Г.Л., Святненко В.А., Палівода М.Г. Методи візуалізації в діагностиці негоспітальної пневмонії (COVID-19) // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. - №2. – C. 11-20. ІSSN 2663-0338.
 49. Гуменюк М.І., Гуменюк Г.Л., Опімах С.Г. Інфузійна терапія анафілактичного шоку // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. - №2. – C. 21-27. ІSSN 2663-0338.
 50. Фещенко Ю. І., Гуменюк Г.Л., Зайков С.В., Гріцова Н.А., Ніколаєва О.Д., Меренкова Є.О. Порушення легеневої вентиляції у хворих на саркоїдоз легень // Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції . – м. Київ, 05-06.2020. – Київ: «Київський медичний науковий центр, 2020. – С. 69-73.
 51. Зайков С.В., Гришило П.В., Гришило А.П. Елімінаційно-іригаційна терапія алергічного риніту: докази ефективності та безпечності // Клінічна імунологія. Алергологія, Інфектологія. – 2020. – №3-4(124-125). – С. 20-26.
 52. Ігнатьєва В.І., Старкова О.М., Гуменюк Г.Л., Святненко В.А., Палівода М.Г., Жадан В.М. Інформативність сучасних медичних технологій у діагностиці туберкульозу гортані // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології», присвяченої 95-річчю від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - Київ, 2020. – С. 84-85. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. - № 2 (41).
 53. Литвинюк О.П., Зайков С.В. Мультирезистентний туберкульоз у медичних працівників: особливості епідеміології та структура випадків // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології», присвяченої 95-річчю від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - Київ, 2020. – С. 90. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. - № 2 (41).
 54. Литвинюк О.П., Зайков С.В. Структура випадків туберкульозу серед працівників загальної лікувальної мережі та протитуберкульозних закладів Вінницької області // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології», присвяченої 95-річчю від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - Київ, 2020. – С. 90-91. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. - № 2 (41).
 55. Мельник В.М., Матусевич В.Г., Новожилова І.О., Веселовський Л.В. Оцінка лабораторних методів діагностики туберкульозу та ефективності виявлення хворих на туберкульоз // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології», присвяченої 95-річчю від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - Київ, 2020. – С. 93-94. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. - № 2 (41).
 56. Николаева О.Д. Туберкулез в сочетании со злокачественными опухолями // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології», присвяченої 95-річчю від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - Київ, 2020. – С. 95-96. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. - № 2 (41).
 57. Gogunskaya I., Zaikov S., Bogomolov A. Diagnostic parameters of in vivo (skin prick) and in vitro (ELISA) tests for epidermal cat and dog allergens sensitization determination in patients with allergic rhinitis and atopic asthma // Georgian Medical News. – 2020. - N5(302). – P. 76-81. Scopus ISSN 1512-0112 (Грузія).
 58. Фещенко Ю.І., Дзюблик О.Я., Дзюблик Я.О., Пилипенко М.М., Боророва О.Л. Негоспітальна пневмонія, асоційована з COVID-19: погляд на лікування // Український пульмонологічний журнал. – 2020. - №2. – С. 5-12. ISSN 2306-4927.
 59. Лискина И.В., Рекалова Е.М., Кузовкова С.Д., Николаева О.Д., Загаба Л.М., Мельник О.А. Клинико-морфологические особенности пневмоцистной пневмонии у пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от исхода заболевания // Український пульмонологічний журнал. – 2020. - №2. – С. 50-55. ISSN 2306-4927.
 60. Грицова Н.А. Респираторные фторхинолоны в лечении внегоспитальной пневмонии. Взгляд фтизиатра // Український пульмонологічний журнал. – 2020. - №2. – С. 61-66. ISSN 2306-4927.
 61. Butov D., Myasoedov V., Gumeniuk M., Gumeniuk G., Choporova O., Tkachenko A., Akymenko O., Borysova O., Goptsii O., Vorobiov Ye., Butova T. Treatment effectiveness and outcome in patients with a relapse and newly diagnosed multidrug-resistant pulmonary tuberculosis. [published online ahead of print, 2020 Aug 1]. Medicinski Glasnik. 2020;17(2):10.17392/1179-20.  Scopus ISSN 1840-0132; eISSN: 1840-2445 (Боснія і Герцеговина).
 62. Zaikov S., Bogomolov A., Nazarenko A. Comparison of the determination of sensitization to the dust-mite allergens in patients with respiratory allergies using the multiplex microarray test and western-blot test // Allergy. – 2020;75(Suppl. 109): 355. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online).
 63. Zaikov S., Bogomolov A. The problem of hypersensitivity to drugs in patients with lung tuberculosis // Allergy. – 2020;75(Suppl. 109): 483. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online).
 64. Kuzmenko N., Iaremenko O., Dobrianskiy D., Ilnytskyi R., Gumeniuk G. The efficacy and safety of inhaled acetylcysteine in comparison with oral acetylcysteine in chronic obstructive pulmonary disease: A randomized single-center study // Pol. Ann. Med. – 2020. - Available online 6 August 2020. Doi: https://doi.org/10.29089/2020.20.00112 Scopus ISSN 1230-8013 (Польща).
 65. Ільїнська І. Ф., Фещенко Ю. І., Курик Л. М., Матвієнко Ю. О., Ареф’єва Л. В. Особливості індукованого дексаметазоном апоптозу лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю // Астма та алергія. – 2020. - №3. – С. 55-64. ISSN 2307-3373.
 66. Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О.,  Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма (Частина II) // Астма та алергія. – 2020. - №3. – С. 5-22. ISSN 2307-3373.
 67. Зайков С.В. COVID-19 і коморбідні хронічні захворювання // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. - №3. – C. 5-10. ІSSN 2663-0338.
 68. Зайков С.В., Кайдашев І.П., Гуменюк Г.Л. Проблема гіперчутливості до місцевих анестетиків  // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. - №3. – C. 43-52. ІSSN 2663-0338.
 69. Гуменюк Г.Л., Меренкова Є.О., Зайков С.В., Власова Н.А. Алгоритм лікування хворих на саркоїдоз легень // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа / Матеріали  VІІІ  наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТНМУ, 2020. – С. 20-23.
 70. Зайков С. В., Міхей Л.В., Кириленко Т.В. Ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями під час пандемії // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа / Матеріали  VІІІ  наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТНМУ, 2020. – С. 26-29.
 71. Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я., Мостовой Ю.М., Перцева Т.О., Полянська М.О., Ячник А.І., Яшина Л.О. Адаптована клінічна настанова: хронічне обструктивне захворювання легень // Український пульмонологічний журнал. – 2020. - №3. – С. 5-36. ISSN 2306-4927.
 72. Добрянський Д.В., Ільницький Р.І., Гуменюк Г.Л., Завацька А.І., Ілик О.О. Застосування розчину натрію гідрокарбонату з метою корекції кислотно-основного стану у хворих із коморбідною патологією – ХОЗЛ і негоспітальною пневмонією // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. – № 3.1. – С. 30-31. ІSSN 2663-0338.
 73. Dobrianskyi D.V., Ilnytskyi R.I., Humeniuk H.L., Zavatska А.І., Ilyk О.О. Application of sodium hydrocarbonate solution on purpose of correction acid-base state in patient with comorbid pathology – COPD and community-acquired pneumonia // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. – № 3.1. – С. 31-32. ІSSN 2663-0338.
 74. Ігнатьєва В.І., Опімах С.Г., Добрянський Д.В., Гуменюк Г.Л., Ільницький Р.І., Кузьменко Н.М. Застосування інгаляційного ацетилцистеїну в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму з нейтрофільним типом запалення // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. – № 3.1. – С. 34-35. ІSSN 2663-0338.
 75. Ignatieva V.I., Opimakh S.G., Dobrianskiy D.V., Gumeniuk G.L., Ilnytskyi R.I., Kuzmenko N.M. Application of acetylcysteine in inhalation form in complex treatment of patients with bronchial asthma with neutrophilic type of inflammation // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. – № 3.1. – С. 35-36. ІSSN 2663-0338.
 76. Butov D., Gumeniuk M., Gumeniuk G., Tkachenko A., Kikinchuk V., Stepaniuk R., Peshenko A., Butova T. Effectiveness of Anti-Tuberculosis Chemotherapy in Patients with Tuberculosis Relapse Compared with Newly Diagnosed Patients // International Journal of Mycobacteriology. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 341-346. (Індія) ІSSN 2212-5531.
 77. Порушення індукції дексаметазоном активаційного апоптозу лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму та його значення в прогнозуванні її неконтрольованого перебігу / І. Ф. Ільїнська, Ю. І. Фещенко, Л. М. Курик, Л. В. Ареф’єва, Ю. О. Матвієнко // Електронний ресурс. Режим доступу: http://ifp.pulm/ftp1/original/2020/ilyinskaya2020.pdf

Настанови

 1. Фещенко Ю. І., Дзюблик О. Я., Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.
 2. Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О., Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма. – Київ, 2020. – 70 с.
 3. Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я., Мостовой Ю.М., Перцева Т.О., Полянська М.О., Ячник А.І., Яшина Л.О. Адаптована клінічна настанова, заснован на доказах: хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Фещенко Ю.І., Орден князя Ярослава Мудрого Y ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної медицини, багаторічну плідну науково-дослідну діяльність та високий професіоналізм, указ Президента України №107/2018 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародній діяльності колективу Наукової школи з фтизіатрії і пульмонології в 2020 році:

Публікації:

 1. Feshchenko Yu.I., Gumeniuk G.L., Gumeniuk M.I., Zaikov S.V., Rekalova O.M., Opimakh S.H. Lung ventilation impairment in asthma patients with obesity // Zaporozhye medical journal. Volume 21, N November – December 2019. – P. 733-738. ISSN 2306-4145 Web of Science.
 2. Feshchenko Yu., Iashyna L., Opimakh S., Polianska M., Ignatieva V., Moskalenko S., Gumenuk G., Zvol I., Vlasova N., Halai L. Capnometry in the Asessment of Pulmonary Ventilation in Patients with Bronchial Asthma // American Journal of Internal Medicine. – 2020. – 8 (1). – P. 14-18. ISSN 2330-4316 (Print) 2330-4324 (Online).
 3. Niespodziana Katarzyna, Borochova Kristina, Pazderova Petra, Schlederer Thomas, Zaikov Sergii, Valenta Rudolf. Toward personalization of asthma treatment according to trigger factors // J Alergy Clin Immunol. – 2020. – Vol. 145, N – P. 1529-1534. ISSN: 0091-6749 Scopus.
 4. Gogunskaya I., Zaikov S., Bogomolov A. Diagnostic parameters of in vivo (skin prick) and in vitro (ELISA) tests for epidermal cat and dog allergens sensitization determination in patients with allergic rhinitis and atopic asthma // Georgian Medical News. – 2020. - N5(302). – P. 76-81. Scopus ISSN 1512-0112 (Грузія).
 5. Butov D., Myasoedov V., Gumeniuk M., Gumeniuk G., Choporova O., Tkachenko A., Akymenko O., Borysova O., Goptsii O., Vorobiov Ye., Butova T. Treatment effectiveness and outcome in patients with a relapse and newly diagnosed multidrug-resistant pulmonary tuberculosis. [published online ahead of print, 2020 Aug 1]. Medicinski Glasnik. 2020;17(2):10.17392/1179-20.  Scopus ISSN 1840-0132; eISSN: 1840-2445 (Боснія і Герцеговина).
 6. Bogomolov A.E., Zaykov S.V. Definition of sensitization to pollen allergens wormwood and hazel in patients with respiratory allergic diseases by immunoblot and multiplex component test // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2020. - №1. – С. 39-44. ISSN 2707-1871.
 7. Zaikov S., Bogomolov A., Nazarenko A. Comparison of the determination of sensitization to the dust-mite allergens in patients with respiratory allergies using the multiplex microarray test and western-blot test // Allergy. – 2020;75(Suppl. 109): 355. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online).
 8. Zaikov S., Bogomolov A. The problem of hypersensitivity to drugs in patients with lung tuberculosis // Allergy. – 2020;75(Suppl. 109): 483. Scopus ISSN 0105-4538 (Print); ISSN: 1398-9995 (Online).
 9. Kuzmenko N., Iaremenko O., Dobrianskiy D., Ilnytskyi R., Gumeniuk G. The efficacy and safety of inhaled acetylcysteine in comparison with oral acetylcysteine in chronic obstructive pulmonary disease: A randomized single-center study // Pol. Ann. Med. – 2020. - Available online 6 August 2020. Doi: https://doi.org/10.29089/2020.20.00112 Scopus ISSN 1230-8013 (Польща).
 10. Ignatieva V.I., Opimakh S.G., Dobrianskiy D.V., Gumeniuk G.L., Ilnytskyi R.I., Kuzmenko N.M. Application of acetylcysteine in inhalation form in complex treatment of patients with bronchial asthma with neutrophilic type of inflammation // Інфузія & Хіміотерапія. – 2020. – № 3.1. – С. 35-36. ІSSN 2663-0338.
 11. Butov D., Gumeniuk M., Gumeniuk G., Tkachenko A., Kikinchuk V., Stepaniuk R., Peshenko A., Butova T. Effectiveness of Anti-Tuberculosis Chemotherapy in Patients with Tuberculosis Relapse Compared with Newly Diagnosed Patients // International Journal of Mycobacteriology. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 341-346. (Індія) ІSSN 2212-5531.
 12. Гуменюк Г.Л., Меренкова Є.О., Зайков С.В., Власова Н.А. Алгоритм лікування хворих на саркоїдоз легень // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа / Матеріали  VІІІ  наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТНМУ, 2020. – С. 20-23.
 13. Зайков С. В., Міхей Л.В., Кириленко Т.В. Ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями під час пандемії // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа / Матеріали  VІІІ  наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТНМУ, 2020. – С. 26-29.
 14. Гуменюк М.І., Гуменюк Г.Л., Бутов Д.О., Опімах С.Г. Питання фтизіатрії на Міжнародному конгресі Європейського респіраторного товариства 2019 року: досягнення вітчизняних науковців // Інфузія & хіміотерапія. – 2019. - №4. – С. 36-41. ISSN 2663-0338.

Взяття участі у міжнародних форумах, в тому числі з міжнародною участю, з  впровадження міжнародних стандартів

 1. Раціональність та ірраціональність у призначенні пробіотиків при інфекційних та алергічних захворюваннях / Зайков С.В. / ІІ Міжнародний конгрес з питань про- та пребіотичної терапії. – Київ, 21.02.2020.
 2. Імунотропна та протиалергічна дія пробіотиків / Зайков С.В. / Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Черкаси, 25.02.2020.
 3. Раціональні підходи до діагностики та лікування бронхообструктивного синдрому / Зайков С.В. / Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Черкаси, 25.02.2020.
 4. Алгоритм діагностики та лікування алергічного риніту. Раціональне використання антигістамінних препаратів в медичній практиці / Зайков С.В. / Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Черкаси, 25.02.2020.
 5. GINA 2019: future directions of asthma diagnostics and therapy / Zaikov S.V. / Research-to-practice conference with the international participation devoted to the 5th anniversary of USMAI «Allergic and virus-induced asthma: molеcular diagnostics and digital monitoring». – Кyiv, Ukraine, 28-29.02.2020.
 6. Раціональні підходи до діагностики та лікування бронхообструктивного синдрому / Зайков С.В. / Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Ужгород, 05.03.2020.
 7. Ердостеїн – більше, ніж просто муколітик / Юдіна Л.В. / VIII Всеукраїнський конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна. – Київ, 05.03.2020.
 8. Антибіотик при негоспітальній пневмонії: кому і який / Юдіна Л.В. / VIII Всеукраїнський конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна. – Київ, 05.03.2020.
 9. Алгоритм діагностики та лікування алергічного риніту / Зайков С.В. / Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Ужгород, 05.03.2020.
 10. Раціональне використання антигістамінних препаратів у медичній практиці / Зайков С.В. / Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Ужгород, 05.03.2020.
 11. Алгоритм діагностики та лікування алергічного риніту / Зайков С.В. / Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Івано-Франківськ, 12.03.2020.
 12. Раціональні підходи до діагностики та лікування бронхообструктивного синдрому / Зайков С.В. / Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Івано-Франківськ, 12.03.2020.
 13. Алгоритм діагностики та лікування алергічного риніту / Зайков С.В. / Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Західний регіон. – Київ, 04.04.2020.
 14. Раціональні підходи до діагностики та лікування бронхообструктивного синдрому / Зайков С.В. / Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Західний регіон. – Київ, 04.04.2020.
 15. Алгоритм діагностики та лікування алергічного риніту / Зайков С.В. / Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Центральний регіон. – Київ, 11.04.2020.
 16. Раціональні підходи до діагностики та лікування бронхообструктивного синдрому / Зайков С.В. / Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Центральний регіон. – Київ, 11.04.2020.
 17. Раціональне використання антигістамінних препаратів в медичній практиці / Зайков С.В. / Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Центральний регіон. – Київ, 11.04.2020.
 18. Алгоритм діагностики та лікування алергічного риніту / Зайков С.В. / Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Східний регіон. – Київ, 18.04.2020.
 19. Раціональні підходи до діагностики та лікування бронхообструктивного синдрому / Зайков С.В. / Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Східний регіон. – Київ, 18.04.2020.
 20. Гіперчутливість до антибіотиків: як діагностувати та лікувати? / Зайков С.В. / Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Вся Україна. – Київ, 25.04.2020.
 21. Сучасні рекомендації щодо раціонального використання антибіотиків при інфекціях нижніх дихальних шляхів / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здорова людина – запорука здорового суспільства. Роль сімейного лікаря». – м. Київ з онлайн-трансляцією, 04-05.06.2020.
 22. Підходи до терапії алергічних захворювань у складних пацієнтів / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здорова людина – запорука здорового суспільства. Роль сімейного лікаря». – м. Київ з онлайн-трансляцією, 04-05.06.2020.
 23. Вибір ІГКС для усунення бронхообструктивного синдрому / Юдіна Л.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здорова людина – запорука здорового суспільства. Роль сімейного лікаря». – м. Київ з онлайн-трансляцією, 04-05.06.2020.
 24. The problem of hypersensitivity to drugs in patients with lung tuberculosis / Zaikov Sergii / EAACI Digital Congress 2020. – London, 06-08 June 2020.
 25. Comparison of the determination of sensitization to the dust-mite allergens in patients with respiratory allergies using the multiplex microarray test and western-blot test / Zaikov Sergii / EAACI Digital Congress 2020. – London, 06-08 June 2020.
 26. Порушення легеневої вентиляції у хворих на саркоїдоз легень / Фещенко Ю. І., / Міжнародна науково-практичної конференція «Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук». – Київ, 05-06.06.2020.
 27. Рекомендації щодо ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями під час пандемії COVID-19 / Зайков С.В. / Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю DNIPRO ALLERGOSUMMIT. – м. Дніпро з online трансляцією, 24-25.06.2020.
 28. Майстер-клас "Латентна туберкульозна інфекція. Сучасні методи лікування відповідно до міжнародних рекомендацій" / Гріцова Н.А. / Дніпровський міжрегіональний тренінговий центр (онлайн майстер-клас). - м. Дніпро з online трансляцією. 06.08.2020.
 29. Bronchial asthma and pulmonary tuberculosis as a comorbid diseases / Zaikov Sergii / ERS Congress Virtual 2020. – Vienna, 07-09 September 2020.
 30. Investigation of nicotin delivery devices usage among adults in Ukraine / Zaikov Sergii / ERS Congress Virtual 2020. – Vienna, 07-09 September 2020.
 31. The efficacy of the decamethoxin against simple and complex viruses / Gumeniuk Galyna / ERS Congress Virtual 2020. – Vienna, 07-09 September 2020.
 32. The study of the viral etiology in the infectious exacerbations of chronic bronchitis in Ukraine/ Gumeniuk Galyna / ERS Congress Virtual 2020. – Vienna, 07-09 September 2020.
 33. Assesment of the dynamics of changes after the intensive phase of the treatment in patients with sensitive and resistant pulmonary tuberculosis / Gumeniuk Galyna / ERS Congress Virtual 2020. – Vienna, 07-09 September 2020.
 34. Comparison of morphological and densitometric indicators of activity of the inflammatory process for substantiation of the optimal terms of surgical treatment of patients with various forms of TB / Gumeniuk Galyna / ERS Congress Virtual 2020. – Vienna, 07-09 September 2020.
 35. Лабораторні методи діагностики алергічних захворювань: актуальність проблеми контролю якості результатів дослідження / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна світова практика ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями в період COVID-19». м. Київ, 11-12.09.2020.
 36. Медикаментозно-індукований риніт: як діяти лікарю? / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна світова практика ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями в період COVID-19». м. Київ, 11-12.09.2020.
 37. Гіперчутливість до місцевих анестетиків: тактика дії лікаря / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна світова практика ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями в період COVID-19». м. Київ, 11-12.09.2020.
 38. Можливості покращення контролю бронхіальної астми в період пандемії COVID-19 / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна світова практика ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями в період COVID-19». м. Київ, 11-12.09.2020.
 39. Бронхіальна астма в період пандемії COVID-19: раціональна тактика ведення пацієнтів / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна світова практика ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями в період COVID-19». м. Київ, 11-12.09.2020.
 40. Імунотропна дія комбінації L. reuteri та вітаміну D3 – актуальність під час пандемії COVID-19 / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна світова практика ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями в період COVID-19». м. Київ, 11-12.09.2020.
 41. Ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями під час пандемії COVID-19 / Зайков С.В. / VIII Науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа». м. Тернопіль, 01-03.10.2020.
 42. Алергічний риніт та бронхіальна астма – проблеми супутньої патології / Зайков С.В. / VIII Науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа». м. Тернопіль, 01-03.10.2020.
 43. Алгоритм лікування хворих на саркоїдоз легень / Гуменюк Г.Л. / VIII Науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа». м. Тернопіль, 01-03.10.2020.
 44. Туберкульоз центральної нервової системи / Ніколаєва О.Д. / Майстер-клас в рамках роботи 29-ої  Міжнародної медичної виставки «PUBLIC HEALTH 2020». м. Київ, 08.10.2020.
 45. Паліативна допомога хворим на конфекцію ВІЛ/туберкульоз / Ніколаєва О.Д. / Третій Національний Конгрес з міжнародною участю з паліативної та хоспісної допомоги. м. Київ, 09-10.10.2020.
 46. Фещенко Ю.І., Рекалова О.М., Гуменюк Г.Л., Добрянський Д.В. Стан та перспективи проведення клінічних досліджень в пульмонології // Матеріали шостої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Клінічні випробування лікарських засобів в Україні: нові виклики та відповіді на них». – Київ, 08–09.10. 2020. – С. 106–108.
 47. Алергічний риніт та коморбідні захворювання: тактика ведення пацієнтів Що нового рекомендує документ EPOS 2020 щодо ведення пацієнтів з хронічним риносинуситом? / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні світові тенденції лікування алергії». – м. Київ, 27-28.11.2020.
 48. Комбінація L. reuteri DSM 17938 з вітаміном D3. Нові можливості для лікування пацієнтів / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні світові тенденції лікування алергії». – м. Київ, 27-28.11.2020.
 49. Що нового рекомендує документ EPOS 2020 щодо ведення пацієнтів з хронічним риносинуситом? / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні світові тенденції лікування алергії». – м. Київ, 27-28.11.2020.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Наукові форуми:

Перелік наукових форумів, в тому числі через COVID-19 у форматі навчальних online-тренингів та online-тренингів-програм, Національної фахової школи з онлайн-трансляцією, Національного циклу науково-практичних конференцій (семінарів) з online трансляцією et cetera - в яких брав участь колектив Наукової школи з фтизіатрії і пульмонології в 2020 р.

Перелік наукових форумів, в яких брав участь колектив Наукової школи з фтизіатрії і пульмонології в 2020 р.

 1. Майстер-клас в рамках засідання Клубу сімейного лікаря, терапевта, кардіолога «Evidence based medicine: 2020 update». м. Київ, 08.02.2020.
 2. Тематична фахова школа з пульмонології». Авторський майстер-клас. – Київ, 08.02.2020.
 3. Науково-практична конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів. Сучасні аспекти. – Черкаси, 19.02.2020.
 4. Науково-практична школа-семінар з додатковим стимуляційним тренінгом «Здоров`я нації в ХХІ столітті». – Луцьк. 19.02.2020.
 5. Науково-практична школа-семінар з додатковим стимуляційним тренінгом «Здоров`я нації в ХХІ столітті». – Луцьк. 19.02.2020.
 6. Науково-практична школа-семінар з додатковим стимуляційним тренінгом «Здоров`я нації в ХХІ столітті». – Львів. 20.02.2020.
 7. ІІ Міжнародний конгрес з питань про- та пребіотичної терапії. – Київ, 21.02.2020.
 8. Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Черкаси, 25.02.2020.
 9. Науково-практичний школа-семінар у форматі телемосту. – Дніпро-Кривий Ріг-Запоріжжя., 25.02.2020.
 10. Конференція-засідання «Школа доцільного використання антибіотиків». – Київ, 26.02.2020.
 11. Вебінар «Профілактика туберкульозу у закладах ПМСД платформі MCFR, цифрове видавництво. М. Київ, 26.02.2020.
 12. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми пульмонології та алергології – шляхи до терапевтичного успіху в умовах міждисциплінарних проблем». – Харків, 27.02.2020.
 13. Research-to-practice conference with the international participation devoted to the 5th anniversary of USMAI «Allergic and virus-induced asthma: molеcular diagnostics and digital monitoring». – Кyiv, Ukraine, 28-29.02.2020.
 14. Науково-практична конференція «Антибіотикорезистентність при лікуванні запальних захворювань ЛОР органів як міждисциплінарна проблема». – Київ, 28.02.2020.
 15. Всеукраїнський семінар «Життя без алергії». – Київ, 29.02.2020.
 16. ХІІІ науково-практична конференція «Профілактична медицина: сучасні технології». – Вінниця, 04.03.2020.
 17. Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Ужгород, 05.03.2020.
 18. VIII Всеукраїнський конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна. – Київ, 05.03.2020.
 19. Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Ужгород, 05.03.2020.
 20. Освітньо-навчальний семінар «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Івано-Франківськ, 12.03.2020.
 21. Науково-практична конференція у форматі телемосту «Персоніфікований підхід до ведення пацієнта з алергією: фокус на діагностику та комплаєнс лікування». – Київ, 17.03.2020.
 22. Науково-практична конференція «Терапія 2020: досягнення в діагностиці та лікуванні. – Вінниця, 18-19.03.2020.
 23. Науково-практична конференція (семінар) «Актуальні проблеми пульмонології та алергології – шляхи терапевтичного успіху в умовах міждисциплінарних проблем» з online трансляцією. – Київ, 28.03.2020.
 24. Онлайн тренінг-програма “Мистецтво лікування». Післядипломний курс професійного вдосконалення. – Суми. – 02-03.04.2020.
 25. Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Західний регіон. – Київ, 04.04.2020.
 26. Традиційна УІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція алергологів Слобожанщини «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» в on-line режимі. – Харків, 10.04.2020.
 27. Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Центральний регіон. – Київ, 11.04.2020.
 28. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми пульмонології та алергології – шляхи до терапевтичного успіху в умовах міждисциплінарних проблем». – м. Запоріжжя з онлайн-трансляцією, 11.04.2020.
 29. Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Східний регіон. – Київ, 18.04.2020.
 30. Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Східний регіон. – Київ, 18.04.2020.
 31. Науково-практичний школа-семінар у форматі телемосту «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного лікаря, терапевта». – Київ-Вінниця-Житомир, 22.04.2020.
 32. Навчальний online-тренінг «Впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». Вся Україна. – Київ, 25.04.2020.
 33. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми пульмонології та алергології – шляхи до терапевтичного успіху в умовах міждисциплінарних проблем». – м. Львів з онлайн-трансляцією, 25.04.2020.
 34. Онлайн тренінг-програма “Мистецтво лікування». Післядипломний курс професійного вдосконалення. – Маріуполь. – 28-29.04.2020.
 35. Науково-практична школа-семінар «Здоров`я нації в ХХІ столітті». – Одеса, 29.04.2020.
 36. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми пульмонології та алергології – шляхи до терапевтичного успіху в умовах міждисциплінарних проблем». – м. Івано-Франківськ з онлайн-трансляцією, 02.05.2020.
 37. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми пульмонології та алергології – шляхи до терапевтичного успіху в умовах міждисциплінарних проблем». – м. Одеса з онлайн-трансляцією, 06.05.2020.
 38. Науково-практична школа-семінар «Здоров`я нації в ХХІ столітті». – Полтава, 13.05.2020.
 39. Всеукраїнська конференція «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань. – м. Київ з онлайн-трансляцією, 14.05.2020.
 40. Науково-практична школа-семінар «Здоров`я нації в ХХІ столітті». – Харків, 14.05.2020.
 41. Науково-практичний школа-семінар у форматі телемосту «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного лікаря, терапевта». – Київ-Черкаси, 19.05.2020.
 42. Всеукраїнська науково-практична конференція (семінар) «Сучасна практика та нові горизонти сімейної медицини». – м. Київ з онлайн-трансляцією, 30.05.2020.
 43. Всеукраїнська онлайн конференція Асоціації пульмонологів України (телеміст) «Ведення пацієнтів з бронхіальною астмою в умовах пандемії COVID-19». – м. Київ з онлайн-трансляцією, 03.06.2020.
 44. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здорова людина – запорука здорового суспільства. Роль сімейного лікаря». – м. Київ з онлайн-трансляцією, 04-05.06.2020.
 45. EAACI Digital Congress 2020. – London, 06-08 June 2020.
 46. Міжнародна науково-практичної конференція «Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук». – Київ, 05-06.06.2020.
 47. Всеукраїнська онлайн конференція Асоціації пульмонологів України «Хронічна респіраторна патологія. Особливості перебігу, новітні методи діагностики, сучасні підходи до терапії, первинна та вторинна профілактика». – м. Київ, 22.06.2020.
 48. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю DNIPRO ALLERGOSUMMIT. – м. Дніпро з online трансляцією, 24-25.06.2020.
 49. Дніпровський міжрегіональний тренінговий центр (онлайн майстер-клас). - м. Дніпро з online трансляцією, 20.07.2020.
 50. Дніпровський міжрегіональний тренінговий центр (онлайн майстер-клас). - м. Дніпро з online трансляцією. 06.08.2020.
 51. PRO FAMILY ONLINE дводенна онлайн конференція для сімейних лікарів, які хочуть знати більше. – Київ, 16-16.08.2020.
 52. ERS Congress Virtual 2020. – Vienna, 07-09 September 2020.
 53. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна світова практика ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями в період COVID-19». м. Київ, 11-12.09.2020.
 54. Науково-практичний школа-семінар у форматі телемосту «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного лікаря, терапевта». – Одеса – Миколаїв - Херсон, 16.09.2020.
 55. Навчальний online-тренінг «Впровадження в медичну практику протоколів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Південно-Східний регіон: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, Маріуполь, Луганськ. – 18.09.2020.
 56. Навчальний online-тренінг «Впровадження в медичну практику протоколів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Центральний регіон: Кропивницький, Черкаси, Полтава, Чернігів, Київ, Житомир. - 19.09.2020.
 57. Науково-практичний семінар з online трансляцією.«Алгоритми діагностики і лікування у практиці сімейного лікаря: розбір клінічних випадків пульмонологічних та алергічних захворювань». м. Київ, 19.09.2020.
 58. Онлайн тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування» Післядипломний курс професійного вдосконалення. – Дніпро, 30.09-01.10.2020.
 59. Міжнародна онлайн конференція для лікарів «Інфекційний контроль. Від вакцинації до лікування». – Київ, 02.10.2020.
 60. Навчальний online-тренінг «Впровадження в медичну практику протоколів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Північно-Західний регіон: Чернівці, Івано-Франківськ, Мукачево, Хмельницький, Львів, Ужгород, 01.10.2020.
 61. Навчальний online-тренінг «Впровадження в медичну практику протоколів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Південно-Західний регіон: Рівне, Луцьк, Тернопіль, Вінниця, 02.10.2020.
 62. VIII Науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа». м. Тернопіль, 01-03.10.2020.
 63. Респіраторна фахова школа, онлайн майстер клас, м. Київ, 02.10.2020.
 64. Науково-практичний школа-семінар «Здоров`я нації в ХХІ столітті». – Вінниця, 06.10.2020.
 65. Науково-практичний школа-семінар у форматі телемосту «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного лікаря, терапевта». – Івано-Франківськ – Чернівці – Ужгород, 07.10.2020.
 66. Майстер-клас в рамках роботи 29-ої  Міжнародної медичної виставки «PUBLIC HEALTH 2020». м. Київ, 08.10.2020.
 67. Третій Національний Конгрес з міжнародною участю з паліативної та хоспісної допомоги. м. Київ, 09-10.10.2020.
 68. Респіраторна фахова школа, онлайн майстер клас, м. Київ, 09.10.2020.
 69. Програма «Консиліуму фахівців при коморбідних станах». – Київ, 10.10.2020.
 70. Національний цикл науково-практичних конференцій (семінарів) з online трансляцією «Алгоритми діагностики і лікування у практиці сімейного лікаря: розбір клінічних випадків пульмонологічних та алергічних захворювань». м. Київ, 10.10.2020.
 71. Науково-практичний школа-семінар «Здоров`я нації в ХХІ столітті». – Тернопіль, 13.10.2020. 
 72. Онлайн тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування» Післядипломний курс професійного вдосконалення. – Івано-Франківськ, 15-16.10.2020.
 73. Навчальний online-тренінг «Впровадження в медичну практику протоколів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Південний регіон: Миколаїв, Одеса, Херсон, 15.10.2020.
 74. Навчальний online-тренінг «Впровадження в медичну практику протоколів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Південно-Східний регіон: Харків, Маріуполь, Луганськ, Запоріжжя, Суми, Дніпро. – 16.10.2020.
 75. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми лікування пацієнтів з ХОЗЛ та бронхіальною астмою в умовах пандемії COVID-19». – Київ. - 20, 22, 27, 29.10.2020.
 76. Науково-практичний школа-семінар у форматі телемосту «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного лікаря, терапевта». – Краматорськ – Сєвєродонецьк – Маріуполь, 21.10.2020. 
 77. Національний цикл науково-практичних конференцій (семінарів) з online трансляцією «Алгоритми діагностики і лікування у практиці сімейного лікаря: розбір клінічних випадків пульмонологічних та алергічних захворювань». м. Івано-Франківськ, 24.10.2020.
 78. Україно-польський конгрес «Інноваційні технології в оториноларингології». м. Київ, 23-24.10.2020.
 79. Онлайн тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування» Післядипломний курс професійного вдосконалення. – Рівне, 29-30.10.2020.
 80. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стан та перспективи розвитку первинної медичної допомоги в Україні». м. Київ, 29-30.10.2020.
 81. Національна фахова школа з онлайн-трансляцією «Сучасна оториноларингологія і алергологія: експертна версія». м. Київ, 30.10.2020.
 82. Актуальні питання епідеміології та фармакотерапії респіраторних захворювань. м. Київ, 31.10.2020.
 83. Науково-практичний школа-семінар у форматі телемосту «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного лікаря, терапевта». м. Львів – Луцьк  – Рівне, 04.11.2020. 
 84. Науково-практичний школа-семінар у форматі телемосту «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного лікаря, терапевта». м. Львів – Луцьк  – Рівне, 04.11.2020. 
 85. Науково-практична школа-семінар «Здоров`я нації в ХХІ столітті». М. Івано-Франківськ, 05.11.2020.
 86.  Національна фахова школа з онлайн-трансляцією «Сучасна оториноларингологія і алергологія: експертна версія». м. Київ, 05.11.2020.
 87.  Національна фахова школа з онлайн-трансляцією «Сучасна оториноларингологія і алергологія: експертна версія». м. Київ, 10.11.2020.
 88.  Навчальний online-тренинг «Впровадження в медичну практику протоколів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Центральний регіон: Чернігів, Київ, Житомир, Кропивницький, Черкаси, Полтава, 12.11.2020.
 89.  Навчальний online-тренинг «Впровадження в медичну практику протоколів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями». – Північно-західний регіон: Хмельницький, Львів, Чернівці, Мукачево, Ужгород, Івано-Франківськ, 13.11.2020
 90. 3rd International Congress «Antibiotic Resistance STOP». м. Київ, 14-15.11.2020.
 91. Оnline вебінар «Медикаментозна алергія. Частина 2. – м. Київ, 18.11.2020.
 92. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні світові тенденції лікування алергії». – м. Київ, 27-28.11.2020. 

ПЕРЕЛІК наукових форумів, в яких брав участь коллектив Наукової школи з фтизіатрії і пульмонології в 2020 році (переглянути у PDF)

Періодичні наукові видання за участю школи:

1.«Український пульмонологічний журнал». 
2. «Астма та алергія». 
3. «Український хіміотерапевтичний журнал». 
4. «Журнал НАМН України». 
5. «Науковий журнал МОЗ України»; 
6. «Здоров’я суспільства». 
7. «Ліки України». 
8. «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» 
9. «Запорізький медичний журнал» 
10. Український терапевтичний журнал 
11. Здоров’я України 
12. Імунологія та алергологія: наука і практика. 
13. Кровообіг та гнемостаз. 
14. Consilium Medicum Ukraina.
 

Інформація про участь представників наукової школи у роботі редакційних колегій журналів, збірників:

 1. Український пульмонологічний журнал (Головний редактор – академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко). – Київ: ТОВ “ВЕЛЕС”.
 2. Український хіміотерапевтичний журнал (Головний редактор – академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко) – Київ: ТОВ. МОРІОН
 3. Астма та алергія: Науково-практичний журнал (Головний редактор – професор Г. Л. Гуменюк, заступник головного редактора – професор С. В. Зайков) – Київ: ТОВ “ВЕЛЕС”.
 4. Інфузія & Хіміотерапія (Головний редактор – професор М. І. Гуменюк, Почесний редактор – академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко) – Київ: ПП «МАСТЕР ПРИНТ».

Трансфер знань: у 2019-2020 роках представниками наукової школи взято участь у роботі 155 наукових форумів, в тому числі у 14 міжнародних та у 16 з міжнародною участю, зроблено 42 доповіді на міжнародних форумах та на національних форумах з міжнародною участю, 263 доповіді на національних форумах, організовано проведення 8 національних наукових форумів. Отримано 3 патенти на корисну модель, надруковано 2 інформаційних листи. Опубліковано 2 методичних посібника для лікарів, 124 статті у фахових та наукометричних виданнях України, 22 у зарубіжних виданнях.