Google search

 
 

Колектив
Історія відділу
Мета і завдання
Нормативно-правова база


Колектив

Костянтин В'ячеславович Балашов  
завідувач, PhD

 • координує виконання Стратегії розвитку НУОЗ України імені П.Л. Шупика у сфері комунікацій;
 • планує і контролює розвиток офіційного сайту та соціальних мереж та якість оприлюднених матеріалів;
 • є членом мультидисциплінарної робочої групи ВООЗ з комунікації ризику;
 • координує проведення і аналіз наукових досліджень у сфері комунікації ризику в охороні здоров'я, БПР лікарів;
 • впроваджує доказові методи в управлінську діяльність;
 • викладає принципи комунікації слухачам кафедри громадського здоров'я (за сумісництвом).

Надія Миколаївна Захарова  
провідний фахівець, к.мед.н., доцент

 • координує роботу офіційного сайту Університету;
 • координує діяльність офіційного каналу Університету в Telegram;
 • бере участь у налагодженні внутрішніх комунікацій між підрозділами Університету;
 • бере участь в підготовці новин до публікації;
 • бере участь в реалізації наукових досліджень відділу;
 • бере участь у розробці заходів з інформатизації Університету.

Іван Іванович Головко 
провідний інженер 

 • забезпечує адміністрування веб-сайту та працює над удосконаленням структури та функціоналу веб-сайту Університету;
 • аналіз даних відвідуваності сайту;
 • адаптація сайту для потреб людей з інвалідністю;
 • забезпечує безперебійне функціонування сайту, проводить заходи з протидії вірусним атакам;
 • бере участь в роботі по своєчасному наповненню веб-сайту;
 • бере участь в організації участі НУОЗ України імені П. Л. Шупика в галузевих, спеціалізованих та міжнародних виставках;
 • забезпечує інженерно-технічне забезпечення діяльності відділу.

Ігор Сергійович Гбур  
провідний фахівець

 • бере участь у налагодженні внутрішніх комунікацій між підрозділами Університету;
 • бере участь в підготовці новин до публікації;
 • бере участь в реалізації завдань відділу та взаємодії з зовнішніми стейкхолдерами.

Андрій Олександрович Могільницький  
фахівець ІІ категорії

 • створення постів у соціальних мережах університету про новини здоров’я та науку в Україні і світі
 • рерайтинг новин з сайту університету та адаптація їх під тематику соціальних мереж
 • переклад та публікація міжнародних новин на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook
 • участь в статистичних дослідженнях та оформлення результатів у вигляді коротких описів адаптованих для публікації в соціальних мережах
 • бере участь у виконанні НДР, що здійснюється за кошти державного бюджету, «Переклад, верифікація та адаптація української версії інструменту ВООЗ для дослідження сприйняття ризиків, поведінки та дезінформації (WHO Europe’s Behavioural Insights tool)»

Максим Сергійович Пасенко 
молодший науковий співробітник 

 • обробка та впорядкування великих масивів первинних даних маркетингових досліджень
 • аналіз та статистична обробка даних у рамках дослідницьких проектів відділу
 • здійснення компетентного графічного представлення матеріалів за результатами проведених дослідницьких робіт
 • аналіз та моніторинг іноземного досвіду та відповідних профільних наукових джерел у рамках актуальних навчально-методичних та науково-дослідницьких проектів
 • бере участь у виконанні НДР "Переклад, верифікація та адапатція української версії інструменту ВООЗ для дослідження сприйняття ризиків, поведінки та дезінформації (WHO Europe`s Behavioural Insights tool) "

Ґєорґій Кирилович Петренко
фахівець I категорії

 • бере участь у наповненні англомовного сайту
 • бере участь у аналізі міжнародних грантових програм та підготовці до конкурсу у них
Історія відділу

Діяльність, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів, тривала в закладі ще від часів заснування Клінічного інституту Київської спілки лікарів. З набуттям незалежності держави Університет самостійно вирішує питання з ефективної промоції та вдалої презентації закладу на ринку освітніх та наукових послуг, зокрема за кордоном. Задля покращання цієї роботи 1993 року відділення маркетингу створили саме в складі відділу міжнародних зв’язків. У 1990-х це було відділення післядипломної підготовки та маркетингу відділу міжнародних зв’язків. 2003-го у складі ВМЗ створили сектор маркетингу.

17 лютого 2015 року згідно з наказом ректора з’явилася самостійна структурна одиниця – відділ маркетингу. Першим керівником відділення 1993-го став В.О. Шевченко, а останні п’ять років, до жовтня 2016 р., уже відділ маркетингу очолювала О.М. Ткаченко. Восени 2016 р. посаду завідувача відділу обійняв К.В. Балашов. Відтоді фахівці різних напрямів, що працюють у відділі, беруть участь у  виконанні широкого кола завдань задля досягнення амбітніших цілей щодо розвитку, оновлення та просування іміджу Університету на ринку сучасних освітніх послуг.

За результатами зовнішнього ресертифікаційного аудиту на дотримання вимог стандарту ISO 9001:2015 розроблений фахівцями відділу офіційний веб-сайт було визнано однією з шести сильних сторін НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Упродовж 2018-2020 рр. фахівці відділу здійснювали підготовку матеріалів та видавали е-часопис "Дайджест медичної освіти.

З 2018 р. важливою складовою діяльності відділу стало проведення досліджень, зокрема, маркетингових досліджень ринку БПР лікарів в Україні, та розбудова системи комунікацій в охороні здоров'я загалом.

У січні 2019 р. за рішенням Вченої ради відділ був перейменований у відділ комунікацій. 

Співробітники відділу є співавторами та авторами понад 35 наукових публікацій, зокрема - у виданнях, що індексуються у Scopus. Беруть участь у розробці пропозиції щодо розвитку системи комунікації ризику в Україні.

 

Мета і завдання відділу

Метою роботи відділу є підтримка, зміцнення та просування позитивного іміджу НУОЗ України імені П. Л. Шупика на ринку освітніх послуг загалом і міжнародних зв’язків зокрема шляхом виконання чітко окреслених і контрольованих маркетингових дій.

 
До завдань відділу належать:

- інформування про діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика через офіційний веб-сайт та облікові записи у соціальних мережах, офіційний Youtube-канал; 
- проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, якості надання послуг, конкурентних переваг та недоліків;
- моніторинг вітчизняних та закордонних рейтингів вищих навчальних закладів та розробка заходів з покращення позиції Університету в них;
- впровадження інформаційних технологій у медичну освіту;
- розробка та створення рекламно-інформаційних матеріалів (буклетів, листівок, стенду);
- підготовка до участі Університету у спеціалізованих медичних та освітніх виставках тощо.


Нормативно-правова база


НАША АДРЕСА

04112 м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
Лабораторний корпус, 8 поверх, кабінет 814 (завідувач відділу)
Теоретичний корпус, 4 поверх, кабінет 410
тел. (044) 205 48 34
E-mail: [email protected];