Search

АНКЕТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ (СТАНОМ НА 10.2022)

Назва Контингент
АНКЕТА опитування щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика бакалавр
магістр
доктор філософії
доктор наук
АНКЕТА опитування для аспірантів/пошукачів що завершили освітню складову доктор філософії
АНКЕТА опитування щодо якості викладання навчальної дисципліни доктор філософії
АНКЕТА опитування щодо оцінки взаємин здобувачів вищої освіти та співробітників адміністрації/кафедр/структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика доктор філософії
АНКЕТА опитування для роботодавців роботодавці, у яких працюють випускники аспірантури
АНКЕТА здобувача вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг (для магістрів) магістри
Післядипломна освіта
АНКЕТА оцінки рівня задоволеності організацією та ефективністю проведення освітнього процесу в НУОЗ України імені П. Л. Шупика (лікарі) лікарі
Анкета оцінки рівня задоволеності організацією та ефективністю проведення освітнього процесу в НУОЗ України імені П. Л. Шупика (роботодавець) роботодавці, що направляли фахівців на підвищення кваліфікації
Анкета оцінки якості викладання за спеціальністю в інтернатурі на кафедрах НУОЗ України імені П. Л. Шупика інтерни
Анкета оцінки якості викладання на кафедрі НУОЗ України імені П. Л. Шупика: для слухачів ТУ слухачі ТУ
АНКЕТА опитування для викладацького складу щодо якості освітньої програми НПП (викладачі)

Оцінка навчання та викладання на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Процедура опитування здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг

Анкета здобувача вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг

Інфографіка відповідей здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг

Анкета здобувача вищої освіти щодо якості викладання освітніх послуг
Інфографіка відповідей здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх послуг

Анкета випускника щодо задоволеності якістю навчання
Інфографіка відповідей випускників щодо задоволеності якості навчанн

Анкета випускника 2021-2022 н.р. щодо працевлаштування
Інфографіка відповідей випускників 2021-2022 н.р. щодо працевлаштування

Анкета для науково-педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
Інфографіка науково-педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання

СКРИНЬКА ДОВІРИ