Google search

Засновник та керівник наукової школи:

КАЛЮЖНА ЛІДІЯ ДЕНІСІВНА – професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Професор Калюжна Л. Д. підготувала 40 учнів – 37 кандидатів та 3-х докторів медичних наук. Автор 601 друкованих праць, в тому числі монографій: «Захворювання похідних шкіри», «Захворювання шкіри обличчя та червоної облямівки губ», «Захворювання шкіри у жінок у віковому аспекті», «Атлас захворювань шкіри у дітей», «Спадкові захворювання шкіри», підручника «Дитяча дерматовенерологія», h-index за Google Scholar – 8. На кафедрі дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика сьогодні працюють 9 учнів професора Калюжної Л. Д. Спеціальність 14.01.20 «Шкірні та венерічні хвороби».

Місія школи: створення нових знань за актуальними питаннями дерматовенерології, підвищення фахового, наукового рівня у фахівців – дерматовенерологів, розробка сучасних напрямків в діагностиці та лікуванні захворюваню шкіри та ІПСШ, визначення місця дерматовенерології в міждисциплінарному підході діагностики та лікуванні хронічних захворювань.

Напрямки діяльності школи:

 • Діагностика, диференціальна діагностика, лікування хронічних дерматозів.
 • Профілактика, діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у вагітних та дітей ними народжених.
 • Хронічні дерматози у дітей.
 • Вивчення генетичних складових в патогенезі хронічних захворювань шкіри.
 • Підходи до профілактики новоутворень шкіри.
 • Проведення наукових шкіл по діагностиці та лікуванню хронічних дерматозів, захворювань волосся та сальних залоз, спадкових захворювань шкіри, тяжких та рідких захворювань шкіри у дітей.

Наукова школа створена на основі більше ніж 100 фундаментальних наукових праць – монографіях, статтях, тезах тощо, опублікованих у період 1981-2017 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях. Публікації на основі яких створена наукова школа. Перелік наукових праць на основі яких створена наукова школа.

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників:

Бардова К. О. – доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України, к.мед.н.;

Боровіков В. М. – Кандидат медичних наук;

Губко Л. М. – лікар-дерматовенеролог Поліклінічного відділення спеціалізованої Національної лікарні ОХМАТДИТ, лікар вищої категорії, к.мед.н.;

Клягіна Н.П. –лікар ШВД №3, лікар вищої категорії, к.мед.н.;

Матвеїва Л.В. – лікар-дерматовенеролог вищої категорії; клініка «Дерматологія професора Калюжної», аспірант кафедри;

Мурзіна Е. О. – доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України, к.мед.н.;

Пацеля М.В. – асистент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України , к.мед.н.;

Ошивалова О. О. – заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи та якості надання медичної допомоги, доктор медичних наук, доцент;

 Паппа І. В. – лікар дерматовенеролог вищої категорії, к.мед.н.;

Петренко А.В. – асистент кафедри дерматовенерології НУОЗ України, к.мед.н.

 

 Основні досягнення та діяльність школи

Основні досягнення наукової школи за період існування:

 1. Підготовлено та захищено 40 дисертацій.
 2. Організовано та проведено 20 українських науково-практичних конференцій, 18 конференцій «Досягнення молодих дерматовенерологів» і телемедичну конференцію «Українська школа атопічного дерматиту».
 3. Організована телемедична конференція «Українська школа атопічного дерматиту» (проведено 56 конференцій).
 4. Впроваджуються стандарти діагностики та лікуванні атопічного дерматиту та акне.
 5. Організована та функціонує «Київська школа атопічного дерматиту».

Розробка нормативних документів:

професор Калюжна Л. Д., входить до складу експертних комісій по складанню уніфікованих протоколів.

Участь у науково-дослідній роботі

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

 • керівник школи професор Калюжна Л. Д. є членом Спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д26.613.03 (спеціальності – 14.01.20  «Шкірні та венеричні хвороби», 14.01.25 «Судова медицина; 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика»).
 • доцент Бардова К.О.– вчений секретар вченої ради Д 26.613.03 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.
 • Професор Калюжна Л.Д. є експертом в НАМНУ по науковій роботі з дерматовенерології.

Участь у підготовці нормативних документів

 • видані методичні рекомендації «Особливості клінічного перебігу актинічного кератозу та плоско клітинного раку шкіри. Удосконалення діагностики та лікування»
 • Професор Калюжна Л. Д., доцент Ошивалова О.О. впроваджуються в клінічну практику оновлені Європейські протоколи з діагностики та лікування атопічного дерматиту, адаптовані в Україні (доповіді, статті, лекції).

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Професор Калюжна Л.Д. одержала «Грамоту Верховної Ради України»
Професор Калюжна Л.Д. одержала «Подяку» Київського департаменту охорони здоров'я

Міжнародна діяльність

 1. Професор Калюжна Л. Д. є членом Європейської Академії Дерматології та Венерології.
 2. Асистент Петренко А.В. є членом Європейської Академії Дерматології та Венерології.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи:

 1. Керівник наукової школи професор Калюжна Л. Д. є членом редакційних рад журналів, які включено до Переліку наукових фахових видань МОН України – журнал «Дерматологія, венерологія, косметологія».
 2. Школа підтримує наступні журнали:
 • Мультидисциплінарний науково-практичний журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія», який регулярно публікує матеріали та статті з конференцій школи.
 • Фаховий журнал НАМНУ «Дерматологія та венерологія».
 • Фаховий журнал асоціації дерматовенерологів та косметологів «Український журнал дерматології, венерології та косметології».
 • Фаховий журнал «Астма та алергія»