Google search

 
 

Процес управління зовнішніми зв’язками Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика направлений на нарощення інституційного та галузевого лідерства, підвищення нострифікаційного рівня документів про освіту, здобутих в університеті, залучення додаткового (грантового) фінансування.

НУОЗ України імені П. Л. Шупика постійно розширює партнерські зв’язки у сфері освіти та науки. Університет став першим в Україні, серед медичних закладів вищої освіти, колективним членом Міжнародної кадрової академії ЮНЕСКО (2001), членом Європейської академії природничих наук (2008), членом Європейської асоціації медичної освіти (2011).

Науково-педагогічні працівники університету мають членство в більш ніж 60 міжнародних організаціях, зокрема у Всесвітній асоціації сімейних лікарів (WONCA), Європейській академії викладачів загальної практики / сімейної медицини (EURACT), Міжнародній академії інформатизації (IIA), Секції та Раді з фізичної та реабілітаційної медицини Європейського союзу медичних спеціалістів (Секція та Рада UEMS PRM), тощо.

Оцінкою авторитету закладу в міжнародних наукових колах є обрання завідувача кафедри діабетології член-кореспондента НАМН України професора Бориса Маньковського членом Президії робочої групи з вивчення діабетичної нейропатії Європейської асоціації з вивчення діабету, а також обрання професора кафедри діабетології Ольги Барни членом Виконавчого комітету Європейської асоціації превентивної кардіології та реабілітації. Професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Юрій Бісюк на генеральній асамблеї INTERASMA був обраний членом ради директорів Глобальної асоціації з астми, що сталося вперше для вчених з України. Завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини професор Олександр Владимиров є національним менеджером Європейського товариства з фізичної та реабілітаційної медицини в Україні.

Проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професор Олеся Гульчій з 2019 року представляє Україну в Комітеті з питань біоетики Ради Європи (DH-BIO).

   

У 2017 році НМАПО імені П. Л. Шупика (назва закладу на той час) долучилася до Великої Хартії університетів / Magna Charta Universitatum. Заклади-підписанти називають цей документ стандартом своєї приналежності до міжнародної спільноти, що поділяє високі наукові цінності та цілі. Співробітники регулярно беруть участь у вебінарах Наглядової ради Великої хартії університетів (Magna Charta Observatory).

  

У 2018 році заклад здобув членство в ORPHEUS (the Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System / Організація з програм підготовки докторів філософії у біомедицині та медичних науках у Європі). Метою діяльності організації є підвищення якості освіти та гармонізація програм підготовки. Всього 4 заклади України представлені в ORPHEUS, серед яких Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

З 2019 року заклад представлений  у національній агенції Великобританії  «UK NARIC» (UK National Recognition Information Centre / Національний інформаційний центр з визнання у сфері освіти). Каталог об’єднує заклади вищої та післядипломної освіти з понад 190 країн, які підтвердили свою високу репутацію.

У 2020 році НМАПО імені П. Л. Шупика (назва закладу на той час) приєдналась до Меморандуму про створення та розвиток всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій, укладеного між Міністерством освіти і науки України та Державним підприємством «Інформаційно-іміджевий центр».

НУОЗ України імені П. Л. Шупика співпрацює з Акредитаційною радою з безперервної медичної освіти, США (Accreditation Council for Continuing Medical Education, ACCME). У 2018 році заклад відвідав Грем Макман (Graham McMahon), президент та виконавчий директор ACCME. У рамках візиту відбулися зустрічі з керівництвом, науково-педагогічними працівниками та інтернами, на яких пан Грем Макман ознайомив присутніх із системою, стандартами безперервної медичної освіти США, основними напрямками діяльності ACCME, вимогами до проходження акредитації за стандартами цієї організації тощо.

  

Весною 2020 року НМАПО імені П. Л. Шупика (назва закладу на той час) взяла участь у щорічній зустрічі ACCME 2020 ONLINE. У межах заходу ми представили свою «історію успіху» – перші результати проєкту «Підготовка лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) в Україні», що реалізується на кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини у співпраці з міжнародними партнерами – освітніми й лікувальними закладами Латвійської Республіки та Литовської Республіки – та за підтримки Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації.

  

Університет традиційно є організатором (співорганізатором) міжнародних наукових та освітніх форумів. У 2020 році був проведений III Ізраїльсько-Український симпозіум «Інтенсивна терапія та анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології», XII Британо-Український симпозіум, Молодіжна анестезіологічна конференція (МАК-5), ІX Українсько-польська конференція «ЄВРОЛОР-2020» тощо. У рамках Україно-Американського проєкту, ініційованого НМАПО імені П. Л. Шупика (назва закладу на той час) та адміністрацією Київської обласної клінічної лікарні, у жовтні 2018 року на базі КОКЛ відбувся Україно-Американський форум «живої» хірургії, де почесними учасниками від Гарвардського університету стали професор медичного факультету, хірург Віталій Пойлін і доцент медичного факультету, уролог Руслан Корець.

Кафедри НУОЗ України імені П. Л. Шупика активно долучаються до міжнародних програм у сфері науки та освіти, більше 40 кожного року, зокрема:

  • Проєкт Організації НАТО з підтримки та постачання «Створення навчальної програми з фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) для лікарів в Україні»;
  • Центрально-Східно-Європейський проєкт з первинних імунодефіцитів у дітей “J-project” (представники університету є членами керівного комітету);
  • Міжнародний освітньо-науковий проєкт PENTA (представники університету є експертами);
  • «Підготовка до міжнародного іспиту Pearson Test of English General (PTE General)» (університет є офіційним центром підготовки до PTE General);
  • Програма Міжнародної організації праці (МОП), що реалізуються в Україні: «Профілактика ВІЛ/СНІДу на робочому місці»; «Профілактика ТБ на робочому місці»; «Підвищення безпеки та гігієни праці в металургійній та гірничодобувній промисловості»;
  • Програма Європейського Бюро ВООЗ по боротьбі з хронічними неінфекційними захворюваннями в Україні (представники університету є національними експертами);
  • Міжнародна благодійна місія, що виконує кардіохірургічні операції дітям та немовлятам з вродженими вадами серця у Республіці Ірак тощо. 

Вагомий внесок науково-педагогічних працівників університету визнають і наші закордонні партнери. Так, рішенням Всесвітнього конгресу з цукрового діабету у 2017 році кафедрі діабетології за активну міжнародну освітню та наукову діяльність присвоєно почесний статус Центру досконалості.

У 2017 році кафедра гематології та трансфузіології була відзначена «Сертифікатом про визнання» Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я (АМАОЗ). У сертифікаті зазначено, що АМАОЗ визнає внесок кафедри гематології та трансфузіології у реалізацію проєкту «Надання технічної допомоги зі зміцнення служб переливання крові в певних країнах за Надзвичайним президентським планом США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR)» за напрямками догляду за донорами, менеджменту якості, належного застосування компонентів крові та підтверджує її успішність та досягнення.

Високим показником визнання університету на міжнародному рівні є виконання науково-педагогічними працівниками ключових ролей у міжнародних проєктах. Зокрема, завідувач кафедри кардіології професор Марина Долженко є членом міжнародної ради Європейського міжнародного дослідження з профілактичної кардіології EUROASPIRE IV та EUROASPIRE V. Завідувач кафедри функціональної діагностики професор Олег Жарінов входить до складу міжнародної наукової ради оглядового дослідження REALISE-AF з лікування фібриляції передсердь. Завідувач кафедри хірургії серця та магістральних судин професор Василь Лазоришинець є співорганізатором та координатором Міжнародної школи кардіохірургії на базі Міланського університету (Італія). Завідувач кафедри інфекційних хвороб та дитячої імунології професор Алла Волоха, професор Людмила Чернишова та доцент Анастасія Бондаренко є членами організаційного комітету Центрально-Східно-Європейського проєкту з первинних імунодефіцитів у дітей «J-project». Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Анастасія Бондаренко є головним координатором та відповідальним виконавцем частини науково-дослідного проєкту по гранту наукової програми CHILDREN «Генетичний пейзаж тяжких комбінованих імунодефіцитів у Східній Європі». Професор кафедри сімейної медицини Вікторія Ткаченко є національним координатором низки міжнародних дослідницьких проєктів Європейської мережі досліджень загальної практики (European General Practice Research Network), Європейської асоціації сільських та ізольованих практиків (European Rural and Isolated Practitioners Association), Європейської академії викладачів загальної практики / сімейної медицини (European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine), мережі «Рух Васко да Гама» (the Vasco da Gama Movement), консорціуму «EQUIP», а також дослідницького проєкту LESS Інституту первинної охорони здоров’я Бернського університету (Німеччина) та входить до консультативної ради міжнародного проєкту «Regions4PerMed».

В НУОЗ України імені П. Л. Шупика створено умови для покращення англомовної підготовки та здобуття працівниками університету міжнародної сертифікації з англійської мови. Відповідно до угоди про співробітництво з ТОВ «Міжнародний екзаменаційний центр» (м. Київ, Україна), укладеної у 2018 році, заклад є офіційним центром підготовки до складання міжнародних іспитів Pearson Test of English General (PTE General) та Pearson Test of English Young Learners (PTE YL). Особа, яка успішно склала іспит Pearson Test of English, отримує сертифікат відповідно до Загальноєвропейської системи оцінювання (Common European Framework of References). Курс підготовки проводять висококваліфіковані викладачі кафедри іноземних мов.

Підтвердженням високого авторитету НУОЗ України імені П. Л. Шупика у міжнародних колах є те, що науково-педагогічні працівники здійснюють наукове керівництво здобувачів ступеня доктора філософії за кордоном, а саме завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії професор Олена Дядик (Міланський університет Бікокка, Італія); професор кафедри сімейної медицини Вікторія Ткаченко (у рамках міжнародного проєкту з наукового наставництва для африканських студентів «AfriWon Research Collaborative Program», організованого Бостонським університетом, США); професор кафедри паліативної та хоспісної медицини Віра Чайковська (Вища школа громадського здоров’я МОЗ Республіки Казахстан). Науково-педагогічні працівники запрошуються до участі у якості офіційних опонентів у роботі спеціалізованих вчених рад за кордоном, а саме завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології професор Алла Волоха (Республіка Молдова), професор кафедри дитячої хірургії Ольга Горбатюк (Республіка Молдова), професор кафедри стоматології Ірина Мазур (Республіка Казахстан).

  

В університеті продовжує діяльність постійна комісія вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з міжнародного співробітництва, до складу якої запрошені представники інституту та факультетів. Під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Олега Шевченка члени комісії розглядають на засіданнях поточні питання та визначають пропозиції щодо подальшого розвитку міжнародної діяльності Університету.

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Післядипломна підготовка іноземних громадян здійснюється в аспірантурі та під час стажування.