Search

 
 

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика - провідний заклад післядипломної медичної освіти, сучасний науковий та лікувальний центр, який нараховує 203 докторів наук та 324 кандидатів наук (доктор філософії), з яких 189 - професорів та 217 - доцентів.

Сьогодні в Університеті працюють: 8 академіків НАМН України та 14 членів-кореспондентів НАМН України.

В складі НУОЗ України імені П. Л. Шупика функціонує 1 інститут (Інститут післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку), 4 факультети (медичний, педіатричний, стоматологічний, фармацевтичний та медико-профілактичний), 70 кафедр і Центр симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка.

Університет - провідний в Україні центр з навчально-методичної роботи в галузі післядипломної освіти лікарів і провізорів, якому МОЗ України доручає розробку більшості типових навчальних планів і програм ПАЦ, спеціалізації, інтернатури і комп'ютерних атестаційних програм, які використовуються усіма медичними установами та факультетами післядипломної освіти.

Щорічно в Університеті розробляється і оновлюється більше 100 навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, видається більше 60 найменувань навчально-методичної літератури (підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, довідники) для використання в навчальному процесі.

Щороку в Університеті проводиться близько 1,5 тис. циклів, навчається 2,5 тис. інтернів і 23 тис. лікарів і провізорів.

Наукові розробки вчених Університету цінують як в Україні, так і в світі. Результати науково-дослідницьких робіт викладачів Університету за останні двадцять років відображено в понад 500 монографіях, 130 підручниках, 600 навчальних посібниках, 190 довідниках, 950 методичних рекомендаціях та інформаційних листах, 640 патентах. За останні 35 років вчені Університету отримали понад 560 авторських свідоцтв на винаходи, деякі з них запатентовано в США, Італії та інших країнах.

НМАПО імені П. Л. Шупика (зараз НУОЗ України імені П.Л. Шупика) є засновником 40 наукових і науково-практичних видань, 23 із них включено до переліку наукових фахових видань України. У 2001 року НМАПО імені П. Л. Шупика перша з вищих медичних навчальних закладів України стала колективним членом Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО). У 2006 році Університет включена в реєстри чотирьох організацій США: системи промислової класифікації (SIC), Універсальної системи кодифікованих даних (DUNS), системи роботодавців (EIN), кодифікованої системи НАТО (NATO CAGE) та Центральної реєстраційної системи (CCR). Це надає Університету можливості виступати в якості одержувача грантів Конгресу США та Національного інституту здоров'я США. З 2008 року НМАПО імені П. Л. Шупика – колективний член Європейської академії природничих наук. З 2017 р. - член Великої хартії Університетів (Magna Charta Universitatum).

Визначною подією стало підписання угоди про співпрацю між НУОЗ України імені П. Л. Шупика та лідером європейського медичного освітнього простору Каролінським інститутом (Швеція).

Щороку розширюється перелік партнерів із міжнародної співпраці. Партнерами НУОЗ України імені П. Л. Шупика з наукових, освітніх та лікувальних аспектів співпраці виступають понад 40 закладів та установ, серед яких: Каролінський інститут (Королівство Швеція), Університет Колорадо (США), Ягеллонський Університет (Польща), Королівський коледж лікарів загальної практики (Велика Британія), Університет Барі (Італія), Словацький медичний Університет, Маастрихтський Університет (Нідерланди), Університет штату Іллінойс у Чикаго, Університет Альберти (Канада).

Науково-педагогічному персоналу Університет надає змогу стати активними учасниками міжнародних проектів та планувати професійний розвиток самостійно. Так, нещодавно започаткували спільний проект із Британським медичним журналом (BMJ). Завдяки досягнутим домовленостям фахівці-практики отримали безкоштовний доступ до сучасних наукових баз даних із питань інфекційних захворювань та змогу дистанційного навчання європейського рівня.

Щороку до Університету приїжджають 30–50 іноземних делегацій. Понад 70 учених закладу відвідують зарубіжні країни. Провідні вчені Німеччини, Греції, Швейцарії, Австрії, Великої Британії мають статус заслужених професорів і докторів Honoris Causa Академії.

Традицією в Університеті є присудження почесних звань (Doctor Honoris Causa і Professor Honoris Causa) відомим вченим закордонних країн. Почесними докторами Університету стали професор Теодор Хельбрюгге (Німеччина), професор Альберт Шинцель (Швейцарія), почесними професорами - Лауреат Альтернативної Нобелівської премії Джордж Вітулкас (Греція), професор Хубертус фон Фосс (Німеччина), професор Ктібор Вайс (Австрія), Тревор Гіббс (Великобританія), Мацей Сметанський (Польща). Університет виступає співорганізатором Асоціації «Медінформатика» з представництвом у Канаді, США, Німеччині, В'єтнамі, Китаї, Болгарії.

Щорічно в клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрах Університету навчається понад 300 іноземців з 37 країн світу, в тому числі  США, Німеччини, Польщі, Лівану, Лівії, Сирії, Грузії, Азербайджану, Вірменії, Ірану, Греції, Індії, Китаю та інших країн. Випускники Університету успішно працюють не тільки у себе на батьківщині, а також в клініках Великобританії, Німеччини, Франції, США, Канади.

Проводиться науково-дослідна робота з фірмами США, Угорщини, Австрії, Німеччини, Франції, Японії, Ізраїлю та Хорватії з дослідження дії нових препаратів, які застосовуються в сільському господарстві та побуті. Активними партнерами Університету є такі організації, як Агентство міжнародного розвитку США, Фонд «Відродження», Медичний проект «Освіта» і «Партнери з охорони здоров'я» (Канада). Університет виступає співорганізатором асоціації «Медінформатика» з представництвом у Канаді, США, Німеччині, В'єтнамі, Китаї та Болгарії.

Навчальна база Університету розміщується в адміністративному та морфологічному корпусах, загальною площею близько 8 тис. кв. м, а клінічна база складає майже 11 тис. ліжок в сучасних лікувальних закладах (різних форм власності) та науково-дослідних інститутах м. Києва й області. Щорічно працівники Університету лікують понад 110 тис. хворих: понад 20 тис. – у стаціонарі й 90 тис. – амбулаторно.

Колектив Університету на всіх етапах її існування вносив і вносить вагомий внесок до скарбниці української медицини, сприяючи проведенню реформи системи охорони здоров'я і вищої медичної школи в Україні.