Google search

 
 

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика - провідний заклад додипломної та післядипломної медичної освіти, сучасний науковий та лікувальний центр, який нараховує 232 докторів наук та 345 кандидатів наук (доктор філософії), з яких 203 - професорів та 219 - доцентів. Сьогодні в Університеті працюють: 8 академіків НАМН України та 12 членів-кореспондентів НАМН України.

В НУОЗ України імені П. Л. Шупика функціонують 71 кафедра, які об'єднані у наступні навчальні підрозділи:

  • Інститут післядипломної освіти
  • медичний факультет;
  • педіатричний факультет;
  • стоматологічний факультет;
  • фармацевтичний та медико-профілактичний факультет.

Вдосконалення та розвиток практичних навичок наших студентів та слухачів відбувається у Навчально-виробничому центрі симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка. Навчання здійснюється відповідно до світових практик, із застосуванням сучасного обладнання, апаратури, тренажерів центру та із забезпеченням максимальної безпеки лікарів під час навчання. 

На кафедрах та клінічних базах університету створені всі умови для отримання наступних видів якісної освіти:

  • вища освіта на другому (магістерському) рівні за медичними (фармація, громадське здоров’я, клінічна психіатрія) та немедичними спеціальностями (публічне управління та адміністрування, соціальна робота) детальніше;
  • вища освіта на третьому (науковому) рівні в аспірантурі за багатьма спеціальностями та докторантурі (діє 6 спеціалізованих вчених радах) детальніше;
  • навчання в інтернатурі (для випускників вищих медичних навчальних закладів) детальніше;
  • підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей та провізорів на етапі безперервного професійного розвитку (цикли спеціалізації (детальніше), тематичного удосконалення детальніше, майстер-класи, конференції тощо);
  • передвища освіта за фахом “Стоматологія” (отримання спеціальності та професійний розвиток медичних сестер та асистентів лікарів-стоматологів) детальніше.

Щорічно в Університеті розробляється і оновлюється понад 100 навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, видається понад  60 найменувань навчально-методичної літератури (підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, довідники) для використання в навчальному процесі.

Щороку в Університеті проводиться близько 1,5 тис. циклів, навчається 2,5 тис. інтернів і 23 тис. лікарів і провізорів. Навчальна база Університету розміщується в адміністративному та лабораторному корпусах, загальною площею близько 8 тис. кв. м.

Наукові розробки вчених Університету цінують як в Україні, так і в світі. Результати науково-дослідницьких робіт викладачів Університету за останні двадцять років відображено в понад 500 монографіях, 130 підручниках, 600 навчальних посібниках, 190 довідниках, 950 методичних рекомендаціях та інформаційних листах, 640 патентах. За останні 35 років вчені Університету отримали понад 560 авторських свідоцтв на винаходи, деякі з них запатентовано в США, Італії та інших країнах.

Університет є співзасновником 27 друкованих засобів масової інформації (наукових та науково-практичних видань), з яких 6 індексується міжнародною науковометричною базою Scopus (Репродуктивне здоров’я жінки; Сучасна педіатрія. Україна; Хірургія дитячого віку (Україна); Офтальмологія Східна Європа; Український журнал серцево-судинної хірургії; Сімейна медицина. Європейські практики), 17 журналів включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”. За наукової підтримки Університету видаються - Діагностика і лікування оральної та щелепно-лицевої патології; Ліки України; Мистецтво Лікування.

Університет є  членом Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО), належить до наступних організацій США: система промислової класифікації (SIC), система роботодавців (EIN), кодифікована система НАТО) та Центральної реєстраційної системи (CCR). Співпраця надає Університету можливості виступати в якості одержувача грантів Конгресу США та Національного інституту здоров'я США. 

Університет має членство у Великої хартії Університетів (Magna Charta Universitatum) та  Європейської академії природничих наук, а також представлений в каталозі UK National Recognition Information Centre (Національний інформаційний центр з визнання у сфері освіти, Сполучене Королівство).

Колектив НУОЗ України імені П.Л. Шупика постійно розширює міжнародну співпрацю, нашими партнерами з наукових, освітніх та лікувальних аспектів співпраці виступають понад 40 закладів та установ, серед яких: Каролінський інститут (Королівство Швеція), Університет Колорадо (США), Ягеллонський Університет (Польща), Королівський коледж лікарів загальної практики (Велика Британія), Університет Барі (Італія), Словацький медичний Університет, Маастрихтський Університет (Нідерланди), Університет штату Іллінойс у Чикаго, Університет Альберти (Канада), Королівський Університет Белфасту (Північна Ірландія), благодійна організація MedGlobal.

Традицією в Університеті є присудження почесних звань (Doctor Honoris Causa і Professor Honoris Causa) відомим вченим закордонних країн. Почесними докторами Університету стали професор Теодор Хельбрюгге (Німеччина), професор Альберт Шинцель (Швейцарія), почесними професорами - Лауреат Альтернативної Нобелівської премії Джордж Вітулкас (Греція), професор Хубертус фон Фосс (Німеччина), професор Ктібор Вайс (Австрія), Тревор Гіббс (Великобританія), Мацей Сметанський (Польща). Університет виступив співорганізатором Асоціації «Медінформатика» з представництвом у Канаді, США, Німеччині, В'єтнамі, Китаї, Болгарії.

Надання медичної допомоги є важливою складовою діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика, яка суттєво ускладнилась у 2022 році умовами воєнного стану. Проте науково-педагогічні працівники наших кафедр залишаються вірні професійному обов’язку. Так, лише за один цей рік було надано великий обсяг медичної допомоги: проліковано 96941 хворих, з них понад 12467 - в стаціонарних і 84474 - в амбулаторних відділеннях закладів охорони здоров’я; надано 143114 консультацій. Пацієнтам, яким надається медична допомога, є, як правило, складними у діагностичному плані, мають тяжкий та ускладнений перебіг захворювань, потребують хірургічних утручань високого рівня складності. У 2022 році прооперовано 17921 таких хворих, проведено 95043 лікувальних та діагностичних процедур.

Для проведення освітньої та наукової діяльності, надання медичної допомоги університет має 247 клінічних баз у закладах охорони здоров’я, різного відомчого підпорядкування, м. Києва та 12 адміністративно-територіальних одиниць країни.

Лікувально-діагностичну роботу науково-педагогічні працівники клінічних кафедр і лікарі двох структурних підрозділів університету, що здійснюють медичну практику: Стоматологічний практично-навчального медичний центр та Клініка репродуктивних технологій надавали безперервно, незважаючи на обмеження матеріальних ресурсів та фізичного перевантаження.

У 2023 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. №1026 «Деякі питання реалізації Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проектів». Згідно з нею, НУОЗ України імені П.Л. Шупика призначено замовником проекту “Будівництво та оснащення сучасної університетської клініки”.

28 вересня 2023 в НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбулися вибори ректора закладу. За результатами голосування виборців та на підставі наказу МОЗ України ректором університету став  академік НАМН України професор В’ячеслав Камінський.

Колектив Університету на всіх етапах свого існування вносив та продовжує посилювати професійний внесок до скарбниці української медицини, шляхом забезпечення якісної освітньої діяльності, реалізацією новітніх діагностично-лікувальних заходів, впровадженням обґрунтованих та затребуваних наукових досліджень з метою збереження та покращення здоров’я населення України.