Google search

НАУКОВА ШКОЛА З НАУКОВИХ ОСНОВ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МАТЕРЯМ ТА ДІТЯМ

Засновник та керівник наукової школи:

ГОЙДА НІНА ГРИГОРІВНА -професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук. Керівник наукової школи професор Гойда Н. Г. входить до складу секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, яка розглядає роботи молодих вчених, кандидатів на премію Президента України; є головою експертних проблемних комісій у 2016 році за спеціальністю «Соціальна медицина». Підготувала 3-х докторів та 9 кандидатів медичних наук. Автор 408-ми наукових публікацій, в тому числі близько 200 у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 10. Кількість учнів – 11. Спеціальність 14.02.03 «Соціальна медицина». 

Місія наукової школи: створення нових наукових напрямків та знань на основі розвитку наукового потенціалу для подальшого удосконалення охорони материнства та дитинства в країні. 

Напрямки діяльності школи: наукове обґрунтування і розробка організаційних та медичних технологій збереження здоров’я дітей та жінок репродуктивного віку, а саме: 1. Наукове обґрунтування організаційних форм надання медичної допомоги дітям, підліткам, жінкам репродуктивного віку. 2. Розробка функціонально-структурних моделей планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я. 3. Обґрунтування та розробка особливостей організації медичної допомоги вразливим категоріям дітей та жінок. 4. Розробка міжсекторальної взаємодії для покращення здоров’я жінок та дітей. 5. Участь в реалізації проектів та програм міжнародних організацій та окремих зарубіжних країн. 

Головні завдання наукової школи: 1. Участь в розробці нормативно-правових документів щодо організації медичної допомоги дітям і матерям. 2. Підготовка науково-педагогічних кадрів в сфері охорони материнства і дитинства. 3. Організація та проведення наукових заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я дітей та матерів. 4. Сприяння впровадженню в практику результатів наукових розробок представників колективу наукової школи. 5. Залучення до діяльності наукової школи міжнародних проектів та грантів. 6. Популяризація напрацювань наукової школи серед медичної громадськості та населення.

Наукова школа створена на основі понад 100 фундаментальних наукових праць, опублікованих у період 2009-2016 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.  Перелік наукових праць на основі яких створена наукова школа.

Колектив наукової школи

Найбільш відомі 4 представники наукової школи: керівник школи Гойда Н. Г. – професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, д.мед.н., h-index за Google Scholar – 10. Моісеєнко Р. О. - проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор, д.мед.н., кількість публікацій – 320, кількість учнів – 2, h-index за Google Scholar – 14. Жилка Н. Я. – професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д.мед.н., кількість публікацій – 264, h-index за Google Scholar – 7. 

Колектив наукової школи складається з наступних представників: Моісеєнко Р. О. – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика професор, д.мед.н., h-index за Google Scholar – 14. Жилка Н. Я. – професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д.мед.н., h-index за Google Scholar – 7. Чебан В. І. – завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Буковинсього державного медичного університету, професор, д.мед.н. Корицький Г. І. – головний лікар Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, доцент, д.мед.н., h-index за Google Scholar – 1. Єнікеєва В. М. – головний лікар Рівненського обласного перинатального центру, к.мед.н. Бісярин О. Ю. – завідувач відділення репродуктивного здоров’я, к.мед.н. Харитонюк Р. О. – заступник головного лікаря Рівненської міської лікарні, к.мед.н.

До складу колективу наукової школи входять провідні вчені, які займаються науковою і викладацькою діяльністю, очолюють медичні заклади, є членами професійних асоціацій, ведуть активну громадську діяльність.

Основні досягнення та діяльність школи

Основні досягнення та діяльність наукової школи:

Колектив наукової школи бере участь у виконанні науково-дослідної роботи «Обгрунтування моделей управління підсистемами охорони здоров’я та зміцнення популяційного здоров’я України відповідно до Європейської стратегії», приймає активну участь в розробці проектів державних цільових програм, наказів МОЗ України, стандартів та клінічних протоколів стосовно охорони здоров’я матерів та дітей.

Розробка нормативних документів:

наукова школа бере участь у розробці проектів державних цільових програм, наказів МОЗ України, стандартів та клінічних протоколів стосовно охорони здоров’я матерів та дітей науковою школою розроблено 3 уніфіковані протоколи: 1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини» наказ МОЗ України № 449 від 16.05.2016. 2. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Аномальні маткові кровотечі», наказ МОЗ України від № 319 06.04.2016. 3. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Тактика ведення пацієнтів з генітальним ендометріозом», наказ МОЗ України від 13.04.2016 № 359.

Колектив наукової школи приймає активну участь в реалізації цілого ряду міжнародних проектів та програм, що стосуються охорони здоров’я  дітей та жінок:

-    Українсько-швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини»;

-    Спільно з Агентством з міжнародного розвитку США реалізовувались такі програми:

-    «Здоров’я жінок України»;

-    «Репродуктивне здоров’я в Україні»;

-    Вдосконалення контролю над вживанням алкоголю і тютюнопалінням під час вагітності в Україні.

Керівник наукової школи проф. Гойда Н.Г. є членом секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, яка розглядає роботи молодих вчених, кандидатів на премію Президента України. 

Виступає опонентом дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора медичних наук.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

  • Під керівництвом представників наукової школи захищено 4 докторські і 18 кандидатських дисертацій; готується 3 докторських і 6 кандидатських дисертацій, з них керівником наукової школи підготовлено 3-х докторів та 9 кандидатів медичних наук.
  • Керівник наукової школи проф. Гойда Н.Г. є членом секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, яка розглядає роботи молодих вчених, кандидатів на премію Президента України.

Підготовка експертних заключень

№ з/п

ПІБ

Назва

Спеціальність

Підготовка експертних рецензій на статті

1

Гойда Н.Г.

Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози

Хірургія (на здобуття премії Президента України для молодих вчених)

2

Гойда Н.Г.

Тяжкі госпітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференціально-діагностичні та прогностичні критерії

Терапія (на здобуття премії Президента України для молодих вчених)

3

Гойда Н.Г.

Клініко-рентгенологічні та імунологічні особливості виникнення туберкульозу легень

Фтизіатрія (на здобуття премії Президента України для молодих вчених)

4

Гойда Н.Г.

Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень

Кардіологія (на здобуття премії Президента України для молодих вчених)

Підготовка відгуків на автореферати докторської дисертаційної роботи

1.

Гойда Н.Г.

«Медико-соціальне обґрунтування удосконалення формулярної системи лікарських засобів в системі охорони здоров’я», Бліхар Василь Євгенович

14.02.03 – соціальна медицина

2.

Гойда Н.Г.

«Контрацепція у жінок із екстрагенітальною патологією: профілактика не планованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я», Ледін Дмитро Сергійович

14.01.01 – акушерство та гінекологія

3.

Гойда Н.Г.

«Державне регулювання медичної діяльності в Україні: ґенеза та тенденції розвитку», Клименко Олена Вікторівна

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Підготовка відгуків на автореферат кандидатської дисертаційної роботи

1. 

Гойда Н.Г.

Наукове обґрунтування стандартизації медичного забезпечення збройних сил України в умовах антитерористичної операції, Микита О.О.

14.02.03 – соціальна медицина

2. 

Гойда Н.Г.

«Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі профілактики поширених хвороб порожнини рота населення працездатного віку», Смірнова І.В.

14.02.03 – соціальна медицина

3. 

Гойда Н.Г.

«Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої моделі медичного обслуговування працівників залізничного транспорту», Безугла О.Р.

14.02.03 – соціальна медицина

4. 

Гойда Н.Г.

«Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжують», Бунятова О.О.

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Офіційне опонування дисертаційних робіт на звання доктора наук

1.

Гойда Н.Г.

Обгрунтування та інформаційне забезпечення концепції доказової профілактики в охороні здоров’я, Пузанов О.Г.

Д26.003.01 Соціальна медицина

2.

Гойда Н.Г.

Медико-соціальне обґрунтування мультимодальної системи профілактики артеріальної гіпертензії на основі концепції персоналізованої медицини у дорослого населення на регіональному рівні, Лашкул З.В.

Д64.600.06 Соціальна медицина

Офіційне опонування дисертаційних робіт на звання кандидата наук

1.

Гойда Н.Г.

Медико-соціальне обґрунтування ризик-орієнтованої моделі медичної профілактики раку молочної залози [С.50] серед осіб жіночої статі України на первинному рівні медичного обслуговування, Москв'як-Лесняк Д.Є.

Д64.600.06 Соціальна медицина

2.

Гойда Н.Г.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейної медицини, Бідучак А.С.

Д26.613.07 Соціальна медицина

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Оновлюється

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється

Публікації наукової школи
Оновлюється

Отримані відзнаки, нагороди, гранти 

представники наукової школи неодноразово відзначені та нагороджені грамотами і подяками від міжнародних організацій, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Фонду народонаселення та окремих країн (Швейцарська Конфедерація).

Міжнародна діяльність

  • Представники наукової школи неодноразово були відзначені та нагороджені грамотами і подяками від міжнародних організацій, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Фонду народонаселення та окремих країн (Швейцарська Конфедерація).

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи: представники колектива школи в різній якості входять до складу редакційних колегій та редакційних рад журналів, які зазначені в Переліку наукових фахових видань МОН України та включені до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів: професор Гойда Н. Г. є шеф-редактором журналу «Мистецтво лікування»; постійним рецензентом журналу «Здоровье женщины» та головним науковим консультантом журналу «Сімейна медицина». Професор Моісеєнко Р. О. є головним редактором журналу «Здоровье женщины»; заступником головного редактора журналу «Міжнародний журнал «Реабілітація і паліативна медицина» та головою редакційної колегії журналу «Современная педиатрия».