Search

Завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор. Народився у м. Бровари, Київської області 09 травня 1967 року. Освіта вища, закінчив Київський медичний інститут в 1990 році, за спеціальністю «Лікувальна справа». Загальний стаж роботи – більше 30 років.

Літус О.І. є автором 123 наукових праць; автором та співавтором 16 навчально-методичних розробок, співавтором 4 монографій, 8 патентів на корисну модель. Тема кандидатської дисертації О.І.Літуса "Особливості місцевого імунітету при різних клінічних формах хронічного інфекційного простатиту та патогенетично обумовлена терапія захворювання". Тема докторської дисертації: "Діагностика і терапія хронічного простатиту з урахуванням поліетіологічних і поліпатогенетичних механізмів і характеру перебігу захворювання".

Доктор медичних наук, професор, професор  кафедри дерматології, алергології клінічної та лабораторної імунології т Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л.  Шупика 

Закінчив  Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1979 році,  лікувальний факультет за спеціальністю  лікувальна справа.

З 1980 по 1983 рік - аспірант НДІ отоларингології за спеціальністю 14.00.36 - алергологія та імунологія. З 1983 по 1985 рік - молодший науковий співробітник лабораторії патофізіології НДІ отоларингології. З 1985 по 1990 рік року працював асистентом кафедри клінічної імунології та алергології КДІУЛ.  З 1990 року – доцент кафедри клінічної імунології та алергології та алергології КДІУЛ. З З 2001 року – доцент кафедри сімейної медицини, клінічної імунології та алергології КМАПО імені П.Л. Шупика. З 2001 по 2005 рік - доцент кафедри медичної генетики, клінічної імунології та алергології КМАПО імені П.Л.Шупика. З 2005 року по 11.12.2013 р. - доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика.

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Бісюк Ю. А. у 2004 році закінчив з відзнакою Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського за спеціальністю «Лікувальна справа» та продовжив навчання в інтернатурі, яку закінчив у 2005 році та здобув кваліфікацію лікаря терапевта.

У  2004 році отримав членство в наступних професійних асоціаціях: Європейська академія алергології і клінічної імунології, Американський коледж алергії, астми та імунології, Американська академія алергії, астми і імунології.

КАЛЮЖНА Лідія Денисівна -професор кафедри, д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України

Калюжна Лідія Денисівна 1939 року народження, закінчила Київський медичний інститут у 1962  році.

З 1965 р. працює на кафедрі дерматовенерології (аспірант, асистент, доцент, професор). Протягом 30 років завідувала кафедрою з початку дитячої дерматовенерології, а потім дерматовенерології.

Має вищу кваліфікаційну категорію з дерматовенерології.  Лікарський стаж – 60 років, доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби.

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Корольова Ж.В. у 1985 році закінчила з відзнакою Київський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа» та продовжила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб КМІ, яку закінчила в 1987 році. Навчалась в аспірантурі на тій же кафедрі. У 1990 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук. З 1992 року працювала асистентом кафедри дерматовенерології Київського інституту удосконалення лікарів. З 1998 року працювала на посаді доцента цієї ж кафедри.  В 2000 році отримала звання доцент. В 2011 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора медичних наук. З 2014 року і по теперішній час працює на посаді професора. Вчене звання професора отримала в 2015 році.

Лікар вищої категорії. Автор понад 150 наукових праць. Є членом Європейської Академії Дерматології та Венерології.

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Кандидат медичних наук – з 1990 року, доктор медичних наук – з 2008 року. Призначена  на посаду професора   кафедри дерматовенерології  з 18.09.2014 р. Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 20 років 5 місяців.

Возіанова С.В. виконує обов’язки наукового керівника 2 аспірантів кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології  -дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.20 - шкірні та венеричні хвороби