Search

З часу заснування Київського клінічного інституту курс дерматовенерології викладав проф. Лур'є О.Г. (1873-1953), венерології - проф. Боровський В.В.

Відкриття самостійної кафедри дерматовенерології (зав. проф. Лур'є О.Г.) відбулося 23 вересня 1921 р. за наказом Київського Губпрофосвіти № 59. До 1929 р. у її штаті нараховувалось два професори, доценти і асистенти, а протягом 1930-1941 рр. залишалось по одному професору доценту і асистенту. У післявоєнний період (до 1949 р.) кафедрою завідував проф. Лур'є О.Г., а співробітниками були доценти Каришева К.А. і Соголов А.Г., асистент Кравченко Т.В.