Search

Головна мета діяльності
Основні завдання
Комісії вченої ради
Структурні підрозділи

 

   

 

Директор УДІР

Голова вченої ради УДІР  

СУСЛІКОВА Лідія Вікторівна 

доктор медичних наук, професор 

 

 

 

   

 

Заступник голови вченої ради УДІР

Горбунова Ольга Володимирівна

доктор медичних наук, професор

   

 

Старший інспектор дирекції УДІР

Прач Тамара Іванівна

   Адреса:    

04112 м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Український державний інститут репродуктології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика створений наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 29.12.2006 р. № 3299 відповідно до наказу МОЗ України від  27.12.2006 р. № 904.

Головною метою діяльності Інституту є:

Проведення освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів, медичних генетиків як основної спеціальності, так і з питань репродуктивної медицини, виконання науково-дослідної та організаційно-методичної роботи.

Надання консультативної та лікувальної допомоги населенню, спрямованої на покращення репродуктивного здоров'я з використанням сучасних методик, в тому числі і допоміжних репродуктивних технологій, заснованих на принципах доказової медицини.

 Основні завдання Українського державного інституту репродуктології

Підготовка планів і програм навчання в інтернатурі, на циклах спеціалізації, тематичних та передатестаційних циклах лікарів акушерів-гінекологів, медичних генетиків, неонатологів, лікарів-анестезіологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Здійснення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів різних профілів, які займаються питаннями репродуктивної медицини.

Проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на вирішення різнобічних аспектів проблем порушення репродуктивного здоров'я.

Організація консультативно-діагностичної допомоги сім'ям з безпліддям шляхом використання лабораторних, інструментальних, апаратних та інших методів дослідження.

Застосування допоміжних репродуктивних технологій в лікуванні безпліддя різної етіології та спадкової патології плоду.

Проведення комплексних заходів щодо планування сім'ї, надання спеціалізованої допомоги з питань репродуктивного здоров'я дівчатам-підліткам.

Розробка та адаптація клінічних настанов, медичних стандартів та клінічних протоколів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики щодо найбільш поширеної патології репродуктивних органів.

Створення електронного реєстру даних на подружні пари, які мають небажане безпліддя.

Організація та проведення наукових форумів: з'їздів, конгресів, конференцій, симпозіумів, семінарів, майстер-класів та інше. Участь в міжнародних наукових форумах та організація видавничої діяльності.

Проведення клінічних випробувань лікарських препаратів та медичної   апаратури,   що   застосовуються   в   діагностиці,   лікуванні   та реабілітації патології репродуктивної системи.

До складу УДІР входять 5 кафедр , адміністративно – господарський відділ, Клініка репродуктивних технологій. Плідно працює вчена рада інституту, міжкафедральна комісія та комісії вченої ради інституту з навчально  – методичної, наукової та лікувальної роботи.

Наказ про створення складу вченої ради УДІР

Склад вченої ради УДІР

Наказ про внесення змін до складу вченої ради УДІР

Комісії вченої ради Інституту

Комісія з навчально-методичної роботи

Голова: Жилка Надія Яківна, доктор  медичних наук, професор

Комісія з наукової роботи

Голова: Кондратюк Валентина Костянтинівна, доктор медичних наук, професор

Комісія з лікувальної роботи

Голова: Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор

 

З 2009 року Клініка репродуктивних технологій УДІР є одною з 6 держаних клінік в Україні, що  здійснюють лікування безпліддя у жінок методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти .

№ з/п

Структурні підрозділи

ПІБ зав. кафедри
Адреса, телефон

1.

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

 

Педаченко Наталія Юріївна

доктор медичних наук, професор
 Пологовий будинок №1, 
м. Київ, вул. Арсенальна, 5
тел.: (044) 286-52-09

2.

Кафедра акушерства і гінекології №1

 

Голяновський Олег Володимирович 

доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Багговутівська, 1
тел.: (044) 489-49-35, 489-35-64
е-mail:  [email protected]com

3.

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

 

Камінський В’ячеслав Володимирович

академік НАМН України, 
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 16
тел.: (044) 411-92-33, 411-97-19, 
411-71-48
е-mail: [email protected] 

4.

Кафедра медичної та лабораторної генетики

 

Горовенко Наталія Григорівна

член-кореспондент НАМН України,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
тел.: (044) 205-48-13
e-mail: [email protected]

5.

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода

Жук Світлана Іванівна 

доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Мостицька,11
тел.: (044) 460-54-50,(044) 460-54-45. 
е-mail: [email protected] 

6.

Клініка репродуктивних технологій

Камінський Анатолій В’ячеславович

доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 16
тел.: (044) 411-92-33
е-mail: [email protected] 

Бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» передбачено 1 500 000,00 грн. на рік для забезпечення проведення першого курсу лікування безплідності жінок за абсолютними показаннями методами допоміжних репродуктивних технологій Клініці репродуктивних технологій УДІР . 

Адреса:

04112 м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

тел.: (044) 206-73-10
е-mail: [email protected]