Google search

Науково-педагогічні працівники кафедри дерматовенерології здійснюють лікувально-діагностичну роботу у стаціонарних та поліклінічних відділеннях клінічних баз, різного відомчого підпорядкування.