Google search

Щербакова Юлія Валеріївна, доктор медичних наук, старший дослідник, професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, лікар дерматовенеролог вищої кваліфікаційної категорії.

Членство в професійних асоціаціях – Українська Асоціація дерматовенерологів та косметологів; Українська академія дерматовенерології; European Academy of Dermatology and Veneoreology; International union against sexually transmitted infections (IUSTI), ГО IUSTI-Україна.

ОСВІТА

1988-1994 рр. –Харківський медичний інститут, лікувальний факультет.

1994-1996 рр. - інтернатура за спеціальністю „Дерматовенерологія”, Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків.

2000-2002 рр. - клінічна ординатура, Харківський державний медичний університет за спеціальністю „Дерматовенерологія”.

2002-2005 рр. – аспірантура з відривом від виробництва за спеціальністю „ Шкірні та венеричні хвороби”, „Інститут дерматології та венерології АМН України”, м. Харків.

2006 р. – вчений ступінь кандидат медичних наук

2017 р. — вчений ступінь доктор медичних наук.

2020 – вчене звання «старший дослідник».

2019-2021 – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Магістр, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Менеджмент». 

ДОСВІД РОБОТИ

1997-2000 рр. – після завершення навчання працювала за фахом в складі МВС України.

2000-2002 рр. – клінічна ординатура, Харківський державний медичний університету за спеціальністю «Дерматовенерологія».

2002-2005 рр. – аспірантура з відривом від виробництва за спеціальністю «Шкірні та венеричні хвороби», ІДВ АМНУ, м. Харків.

2005-2008 рр. – лікар-дерматовенеролог кабінету квантової аутогемотерапії, ІДВ АМНУ.

2008-2018 рр – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу інфекцій, що передаються статевим шляхом , потім відділу вивчення впливу епідемії ВІЛ на проблему інфекцій, що передаються статевим шляхом, ДУ «ІДВ НАМНУ».

2018-2022 рр. - учений секретар ДУ «ІДВ НАМНУ».

2016-2022 рр. — асистент, доцент, професор кафедри дерматовенерології та ВІЛ/СНІД Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО).

З жовтня 2022 р. по теперішній час - професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Загальний стаж роботи – 29 років. 

Сфера інтересів – дерматологія, венерологія, інфекції, що передаються статевим шляхом, дерматоонкологія 

Публікації Scopus:

  1. Современные особенности патоморфоза сифилиса (обзор) (SOME PECULIARITIES OF SYPHILIS MORPHOLOGY AND PATHOLOGY (REVIEW)) / Bondarenko GUnuchko S1Nikitenko I1Sherbakova I. // Georgian Med News. 2019. - № 3 (288) – С.105-110. ISSN 1512-0112.
  2. Studying the pathogenic properties of the skin’s autoflora in patients diagnosed with atopic dermatitis / Ya. Kutasevych, S. Dzhoraeva, Yu.Shcherbakova et al. Georgian Med News. 2019. № 7-8 (292-293). С. 113–117. ISSN 1512-0112.
  3. Disorders of the skin’s barrier function in patients with atopic dermatitis with mutations of the filaggrin gene / I.V. Ziuban, Y.F. Kutasevych, Y.V. Shcherbakova et al. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII, nr 12, cz. I. P. 2293–2299.
  4. Protozoan genital invasions caused by the representatives of Trichomonas and Giardia / P.V. Fedorych, G.I. Mavrov, T.V. Osinska, Y.V. Shcherbakova. Wiadomości Lekarskie. 2020. T. LXXIII, nr 2. P. 380–383.
  5. Прогнозирование тяжести течения аллергодерматозов, осложненных стафилококковой инфекцией / Я.Ф. Кутасевич, С.К. Джораева, Ю.ВЩербакова и др. Georgian Med News. 2020. № 3 (300). С. 75–81. ISSN 1512-0112.
  6. INCREASING THE EFFICIENCY OF BACTERIOLOGICAL DIAGNOSIS OF UREGENITAL TRICHOMONIASIS USING THE IMPROVED NUTRIENT MEDIUM / Dzhoraieva S., Zapolsky M., Shcherbakova Y., Goncharenko V., Sobol N. Georgian Med News.2021 Oct; 10 (319). Р. 124-128.
  7. PREVALENCE OF THE HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPES 1 AND 2) AMONG PATIENTS IN THE PLACES OF DETENTION / Osinskaya T.V., Zapolsky M.E., Lebedyuk M.N., Shcherbakova Y.V., Dzhoraeva S.K. Georgian Med News.2022 Oct; 7 (328). Р. 43-46.