Search

НАУКОВИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 Керівник наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти - Озар Петрович Мінцер - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Міжнародної академії інформатизації, Української академії інформатики та Академії технологічних наук України. 

Науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти (далі - Центр) створено за наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 25 січня 2006 р. у складі науково - методичної лабораторії з сучасних інформаційних технологій дистанційного навчання та проблемної науково-дослідної лабораторії з питань післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Мета діяльності Центру - сприяння, формування та розвиток єдиної системи дистанційної післядипломної медичної та фармацевтичної освіти в Україні.

Положення (Переглянути)

Технічне обладнання Центру забезпечує можливість передачі й одержання навчальної інформації, мультимедійних презентацій та “живого” відеозображення, як по звичайних наземних каналах мережі Інтернет, так і по високоякісному супутниковому каналу. Діяльність Центру задовольняє новим вимогам, що виникають в контексті приєднання України до Болонського процесу. Центр пропонує прогресивні форми проведення як окремих лекцій, так і більшості циклів тематичного удосконалення, а також передатестаційних циклів.

Перші сеанси дистанційного навчання були проведені ще в грудні 2004 року, коли вперше в Європі проводилась відеокон-ференція у форматі багатоточкової  взаємодії (режим М-Bone) за участю фахівців 5 країн: України, США, Польщі, Словаччини й Албанії, за актуальною проблематикою діагностики та лікування туберкульозу.

Протягом 2005 - 2006 років в рамках виконання угоди з Проектом ЄС «Управління та фінансування в сфері охорони здоров'я в Україні» вперше в Європі успішно проведене вхідне та підсумкове дистанційне тестування керівників органів та установ охорони здоров'я з актуальних питань сучасного управління, а також проведено 12 навчальних сесій в режимі он-лайн з містами Харків, Житомир, Євпаторія. З питань впровадження е-навчання в практику проводилась плідна співпраця з Швейцарсько-українською програмою «Покращення перинатальних послуг в Україні», зокрема щодо навчання та використання міжнародної бази даних i-Path.

Серед проведених Центром дистанційної освіти численних заходів слід виділити такі.

Проведення першого в Україні міжнародного семінару в форматі відеоконферензв’язку з проблем сучасної діагностики та лікування серцево-судинних хвороб за допомогою звичайних Інтернет каналів. Країни – учасниці Україна, США, Польща. Участь у круглому столі на тему: «Стан та перспективи співробітництва Україна-НАТО» щодо відкриття інформаційного стенду „Україна-НАТО" на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника МОН України.

За ініціативою Міністерства охорони здоров’я України використані технічні можливості Центру для навчання впродовж Українського семінару з організації та функціонування лікарняних кас (м. Житомир). Участь у серії навчальних відеоконференцій «Реформування організації діяльності державних лікарень», що їх організувала Національна академія державного управління при Президентові України за підтримки Світового банку.

З листопада 2006 року на базі Центру проводяться заняття з планових циклів Академії за дистанційною формою навчання. За цей період були проведені очно - заочні цикли тематичного вдосконалення з використанням технологій дистанційного навчання для викладачів Запорізького, Луганського, Буковинського, Тернопільського, Кримського, Вінницького державних медичних університетів, Запорізької та Харківської медичних академій післядипломної освіти, а також в якості експерименту передатестаційний цикл зі стоматології для фахівців - стоматологів Закарпатської області. В рамках останнього циклу проведений дистанційний вхідний і вихідний контроль знань слухачів.

Центр працює в тісному взаємозв'язку і спонсорстві з проектами Євросоюзу, провайдером Інтернет - послуг компанією «Лаки Нет». У реалізації завдань дистанційного навчання беруть участь установи практичної охорони здоров'я та ВНЗ України.

Фахівцями Центру спільно зі співробітниками кафедри медичної інформатики вдосконалено принципи та методики формалізації, передачі та контролю знань, дидактичних прийомів дистанційного навчання, розробки технологічного обладнання та програмно-апаратних засобів, що забезпечило необхідні умови для ефективного впровадження елементів дистанційного навчання в післядипломну медичну (фармацевтичну) освіту.

Інноваційними формами діяльності Центру є впровадження системи дистанційної освіти в Україні; забезпечення навчально-методичної кооперації НУОЗ України з національними й міжнародними освітніми закладами; дистрибуція освітніх і науково-методичних послуг Університету; моніторинг та впровадження інновацій у сфері програмного та апаратного забезпечення дистанційного навчання; підготовка фахівців з дистанційної освіти та координація їх діяльності в Україні; підготовка розробників і провайдерів курсів дистанційного навчання; проведення науково-методичних досліджень з теорії та практики дистанційної освіти. Інноваційні форми діяльності кафедри медичної інформатики та Центра дистанційного навчання багато разів проходили перевірку на практиці.

Наприклад, у першому півріччі 2007 року на базі НМАПО імені П.Л. Шупика відбулася науково-методична конференція з міжнародною участю "Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів". Завдяки розробленим інноваційним технологіям був здійснений відеозв’язок  з 5 ВНЗ України, 4 обласними центрами охорони здоров’я, 2 діагностичними центрами, двома закладами НАН України, а також зі студією компанії Міжнародні Медичні Програми, Іnc. (м. Нью-Йорк, США).

Спільно з фахівцями з США виконується наукова робота щодо розробки єдиної платформи для проведення телеконференцій.

З квітня 2007 року використовується система «Сітка лікарів» (проект Світової федерації Українських лікарських товариств, США) – е-зустрічі протягом року з різних напрямків медицини. 

З 2006 року розпочато впровадження технології телемедицини в форматі відеоконферензв’язку. Разом з компанією «Conesco» в центрі встановлено відео сервер і належне обладнання встановлено в Закарпатській, Запорізькій, Донецькій, Рівненській областях, а також окремі модулі встановлені в УДСЛ «Охматдит», Київській МКЛ № 17, Київський обласній клінічній лікарні.

З 2009 року щомісячно згідно графіку, затвердженого МОЗ України, проводяться телемедичні конференції та консультації головними спеціалістами МОЗ України та фахівцями НДСЛ «Охматдит» з актуальних питань материнства та дитинства для всіх регіонів України.

З 2011 року вперше кафедрою дитячих і підліткових захворювань розпочато проведення семінарських занять - телемедичних консультацій у рамках переривчастого циклу тематичного вдосконалення «Медико-соціальні послуги дітям і молоді на основі дружнього підходу «Клініка дружня до молоді»» (зав. кафедри – проф. Г.В. Бекетова).

З червня 2011 року розпочав функціонування всеукраїнський з міжнародною участю віртуальний Інтернет-семінар "Інноваційні процеси в медицині і медичній інформатиці". Сформульовані принципи та технологія підключення для участі в Інтернет-семінарі, в т.ч. технічні й організаційні вимоги щодо участі у віртуальному семінарі. 

Здійснюється розроблення та впровадження технологічних схем і підходів на порталі «Єдиний медичний освітній простір» (http://www.inmeds.com.ua/).