Google search

КАЛЮЖНА Лідія Денисівна -професор кафедри, д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України

Калюжна Лідія Денисівна 1939 року народження, закінчила Київський медичний інститут у 1962  році.

З 1965 р. працює на кафедрі дерматовенерології (аспірант, асистент, доцент, професор). Протягом 30 років завідувала кафедрою з початку дитячої дерматовенерології, а потім дерматовенерології.

Має вищу кваліфікаційну категорію з дерматовенерології.  Лікарський стаж – 60 років, доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби.

Протягом 20 років була головним спеціалістом МОЗ України за фахом «Дитяча дерматовенерологія» та «Дерматовенерологія».

Протягом 10 років була експертом ДАК України. Заслужений діяч науки і техніки України.

Калюжна Л.Д. є очільником наукової школи з дерматовенерології – підготувала 40 кандидатів та докторів наук, є автором 568 друкованих праць, з них 8 монографій, 1 підручника.