Google search

  Акушерства і гінекології № 1
Завідувач доктор медичних наук професор
ГОЛЯНОВСЬКИЙ Олег Володимирович
тел.: (044) 489-49-35, 489-35-64
е-mail: [email protected]

  Акушерства, гінекології і репродуктології
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор
СУСЛІКОВА Лідія Вікторівна
тел.: 044-411-92-33; 066-77-249-36
е-mail: [email protected]

  Акушерства, гінекології та медицини плода
Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, заслужений лікар України
ЖУК Світлана Іванівна
тел.: (044) 460-54-50, 460-54-45
е-mail: [email protected]

  Акушерства, гінекології та перинатології
Завідувач доктор медичних наук професор
ПЕДАЧЕНКО Наталія Юріївна
тел.: (044) 286-52-09
е-mail: [email protected] 

  Анестезіології та інтенсивної терапії
Завідувач доктор медичних наук професор
ЛОСКУТОВ Олег Анатолійович
тел.: (044) 518-41-57
е-mail: [email protected]

  Військово-медичної підготовки та реабілітації військовослужбовців

  Гастроентерології, дієтології і ендоскопії
Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
ХАРЧЕНКО Наталія Вячеславівна
e-mail: [email protected]

  Громадського здоров'я, епідеміології та екології
Завідувач доктор медичних наук професор
ХОМЕНКО Ірина Михайлівна
тел.: (044) 205-49-98; 205-49-91
e-mail: [email protected]

  Дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології
Завідувач доктор медичних наук професор
ЛІТУС Олександр Іванович
тел.: (066) 699-28-48
e-mail: [email protected]

  Дитячої кардіології та кардіохірургії
Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
РУДЕНКО Надія Миколаївна
тел.: +380930317163
e-mail: [email protected]

  Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії
Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки
КОСАКОВСЬКИЙ Анатолій Лук'янович
тел.: (044) 236-94-48
е-mail: [email protected]

  Дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
Завідувач кафедри, доктор медичних наук професор
БІЛЯЄВ Андрій Вікторович
тел.: (044)  201-32-21
е-mail: [email protected]

  Дитячої хірургії, ортопедії та травматології
В. о. завідувача кафедри, доктор медичних наук
МАРЦИНЯК Степан Михайлович
тел.: +38 067 968 19 10
е-mail: [email protected]

  Ендокринології
Завідувач доктор медичних наук професор
академік НАМН України, член-кореспондент
НАН України, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, заслужений діяч
науки і техніки України

ТРОНЬКО Микола Дмитрович
тел.: (044) 431-03-26, 431-02-47, 431-03-77, 431-02-83,
e-mail: [email protected]

  Ендоскопічної та роботизованої загальної і метаболічної хірургії
В. о. завідувача кафедри
КЕБКАЛО Андрій Борисович
тел.: (097) 724-70-26
e-mail:  [email protected]

  Загальної та невідкладної хірургії
Завідувач, доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України
КРИЖЕВСЬКИЙ Вадим Віталійович
тел.: (044) 408-03-72
е-mail: [email protected]

  Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України,
МІШИЄВ Вячеслав Данилович
тел.: (044) 468-13-35
е-mail: [email protected]

  Інфекційних хвороб
Завідувач доктор медичних наук професор
ДУДА Олександр Костянтинович
тел.: (044) 362-99-51, 362-99-53, 362-99-52
е-mail: [email protected]

  Кардіології
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ДОЛЖЕНКО Марина Миколаївна
тел.: (044) 275-66-33, 275-67-69
e-mail: [email protected]

  Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій
Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України,

ТОДУРОВ Борис Михайлович
тел.: (050) 501-70-28, (044) 291-61-01
е-mail: [email protected]

  Клінічної лабораторної діагностики
В. о. завідувача кандидат медичних наук доцент
СЕРГІЄНКО Людмила Іванівна
тел.: (093) 8011470
e-mail: [email protected]; [email protected]

  Комбустіології та пластичної хірургії
Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, 
КОЗИНЕЦЬ Георгій Павлович 
тел.: (044) 292-70-68
е-mail: [email protected].,
[email protected], 
[email protected]

  Медицини катастроф та військово-медичної підготовки
Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, лауреат
 Державної премії
України в галузі освіти, 
заслужений лікар України,
РОЩІН Георгій Георгійович
тел.: (044) 518-76-26
e-mail:[email protected];
[email protected]

  Медицини невідкладних станів
Завідувач доктор медичних наук доцент
ВОЛОСОВЕЦЬ Антон Олександрович
тел.: (066) 479-58-28
e-mail: [email protected]
e-mail 2: [email protected]

  Медицини праці, психофізіології та медичної екології
Завідувач доктор медичних наук
професор,
заслужений лікар України,
ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович
тел.: (044) 289-75-39;
e-mail: [email protected]

  Медичної та лабораторної генетики
Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
ГОРОВЕНКО Наталія Григорівна
тел.: (044) 205-48-13, 205-48-12
e-mail: [email protected]

  Мікробіології, вірусології та імунології
Завідувач кафедри, доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ДЗЮБЛИК Ірина Володимирівна

тел.: (044) 205-49-88;
e-mail: 
[email protected] 

  Мовної підготовки та гуманітарних дисциплін
В.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук доцент
ШЕВЧЕНКО Людмила Григорівна
тел.: (044) 205-49-36
е-mail: [email protected]

  Морфології, клінічної патології та судової медицини
Завідувач кафедри, доктор медичних наук професор
ДЯДИК Олена Олександрівна
тел.: (044) 483 86 63
е-mail: [email protected]

  Неврології

В.о. завідувача професор
ТРІЩИНСЬКА Марина Анатоліївна
тел.: (096) 271-00-27
е-mail: [email protected]

  Нейрохірургії
Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України, лауреат
Державної премії України в галузі науки і
техніки, заслужений діяч науки і техніки України
ПОЛІЩУК Микола Єфремович
тел.: (044) 483-94-07
e-mail: [email protected]

  Неонатології
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАМН України
ШУНЬКО Єлизавета Євгеніївна
тел.: (044) 236-09-61
е-mail: [email protected]

  Нефрології та нирковозамісної терапії
Завідувач доктор медичних наук професор
КУШНІРЕНКО Стелла Вікторівна
тел.: (044) 521-21-53
e-mail:

  Онкології
Завідувач доктор медичних наук
професор
ГОРДІЙЧУК Прокіп Іванович
тел.: (044) 427-29-34
е-mail: [email protected]

  Ортодонтії
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України, повний кавалер ордену княгині Ольги
ДРОГОМИРЕЦЬКА Мирослава Стефанівна
тел.: (063)183-83-20
e-mail: [email protected]

  Ортопедичної стоматології, цифрових технологій та імплантології
В.о. завідувача доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України
БІДА Віталій Іванович
тел.: (044) 484-01-63, 482-08-50, 482-08-51
e-mail: [email protected]

  Ортопедії і травматології
Завідувач кафедри, доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
АНКІН Микола Львович
тел.: (068) 328-44-55
e-mail: [email protected]

  Оториноларингології
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ШКОРБОТУН Володимир Олексійович
тел.: +380 67 932 55 59
е-mail: [email protected]

  Офтальмології
Завідувач доктор медичних наук професор
ПУТІЄНКО Олексій Олексійович
тел.: (044)408-05-36
е-mail: [email protected]

  Паліативної та хоспісної медицини
Завідувач доктор медичних наук, професор
ЦАРЕНКО Анатолій Володимирович
 
тел.: (067)310-16-75
e-mail: [email protected]

  Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права
Завідувач доктор медичних наук професор

КРАСНОВ Володимир Володимирович
тел.: (044) 205-49-86
е-mail: [email protected];
[email protected]

  Педіатрії
Завідувач доктор медичних наук професор
МАРУШКО Тетяна Вікторівна
тел.: (050) 448-15-01
e-mail: [email protected]
[email protected]

  Педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології
Завідувач кафедри професор
ОХОТНІКОВА Олена Миколаївна
тел.: (044) 236-21-97
е-mail: [email protected]

  Педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації
Завідувач кандидат медичних наук, доцент 
НАЗАР Оксана Василівна
тел/факс: (044) 201-32-95
моб. тел. +38 (067) 680 10 64
e-mail: [email protected]

  Промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології
Завідувач доктор фармацевтичних наук професор
ЗАГОРІЙ Володимир Антонович
тел.: (044) 467-14-13
e-mail: [email protected]

  Психіатрії, психотерапії та медичної психології
Завідувач доктор медичних наук професор
ПИЛЯГІНА Галина Яківна
тел.: (044) 503-87-33, 503-87-54
e-mail: [email protected]

  Публічного управління, адміністрування та соціальної роботи
В. о. завідувача доктор філософських наук професор
ВІТЕР Дмитро Володимирович

  Радіології
В. о. завідувача професор
КОЗАРЕНКО Тетяна Маратівна
тел.: (044) 489-12-03
e-mail: [email protected]

Реабілітаційної медицини, фізичної терапії та спортивної медицини
Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, заслужений лікар України
ВЛАДИМИРОВ Олександр Аркадійович
тел. +380-67-466-00-81;
е-mail: [email protected]

  Сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги
В. о. завідувача доктор медичних наук професор
КОВАЛЕНКО Ольга Євгеніївна
тел.: (044) 288-10-33, 288-10-34
e-mail: [email protected]

  Стоматології
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України
ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович
тел.: (044) 482-08-41, 482-32-80
e-mail: [email protected]

  Стоматології дитячого віку
В. о. завідувача кандидат медичних наук, доцент
КОРНІЄНКО Лариса Василівна
тел.: (044) 482-36-74
e-mail: [email protected]

  Терапевтичної стоматології
В.о. завідувача доктор медичних наук професор
МАЗУР Ірина Петрівна
e-mail: [email protected]

  Терапії
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ШВЕЦЬ Наталія Іванівна
тел.: (044) 272-28-75
тел./ факс (044) 278-62-08
e-mail: [email protected],
[email protected]

Терапії та ревматології
Завідувач, доктор медичних наук,
професор, академік НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович
тел.: (044) 277-66-22, 408-62-24
e-mail: [email protected]

  Терапії, вік-асоційованих захворювань і діабетології

В.о. завідувача доктор медичних наук
професор
МАНЬКОВСЬКИЙ Борис Микитович
тел.: +38 050 311 61 95
e-mail: [email protected]

  Терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології
Завідувач доктор медичних наук професор
ХІМІОН Людмила Вікторівна
тел.: (044) 483-17-21, 483-04-35
e-mail: [email protected]

  Торакальної хірургії та пульмонології
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України,
ГЕТЬМАН Вадим Григорович
тел.: (044) 528-82-88
е-mail: [email protected]

  Управління охороною здоров’я
В.о. завідувача доктор медичних наук професор
ГОЛУБЧИКОВ Михайло Васильович
тел.: (044) 205-49-90
e-mail: [email protected]

  Урології
Завідувач доктор медичних наук професор
академік НАМН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
ВОЗІАНОВ Сергій Олександрович
тел.: (044) 482-09-30, 408-07-57, 540-81-80
e-mail: [email protected]

  Фармацевтичної технології і біофармації
Завідувач доктор фармацевтичних наук професор
ДАВТЯН Лена Левонівна
тел.: (044) 205-49-56
e-mail:[email protected]

  Фармації
В.о. завідувача професор кафедри, доктор
фармацевтичних наук, старший дослідник
СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович
тел.: (044) 205-49-69; 098 094-84-93
е-mail:[email protected]
 

  Фтизіатрії і пульмонології
Завідувач доктор медичних наук професор
академік НАМН України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки,
заслужений діяч науки і техніки України
ФЕЩЕНКО Юрій Іванович
тел. (044) 249-61-53
e-mail: [email protected]

  Фундаментальних дисциплін та інформатики
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України,
заслужений раціоналізатор УРСР
МІНЦЕР Озар Петрович
тел.: (044) 205-49-55
e-mail: [email protected]

  Функціональної діагностики
Завідувач доктор медичних наук професор
ЖАРІНОВ Олег Йосипович
тел.: (044) 291-61-01, 291-61-30
е-mail: [email protected]

  Хірургії і проктології
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ФЕЛЕШТИНСЬКИЙ Ярослав Петрович
тел.: (044) 424-98-27,483-16-38
e-mail: [email protected]

  Хірургії серця та магістральних судин
Завідувач доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України, член-кореспондент
НАН України, заслужений лікар України

ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович
тел.: (044) 275-44-00, 275-55-66
e-mail: [email protected] 

  Хірургії та судинної хірургії
Завідувач доктор медичних наук професор
САВОЛЮК Сергій Іванович
тел.: 067-989-42-83; 063-806-13-38
е-mail:  [email protected]

  Хірургії та трансплантології
Завідувач доктор медичних наук професор
академік НАМН України
УСЕНКО Олександр Юрійович
тел.: (044) 408-19-90
e-mail: [email protected]

  Щелепно-лицевої хірургії
Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України,
ТИМОФЄЄВ Олексій Олександрович
тел.: (044) 528-35-17
e-mail: [email protected]

   Ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки
Завідувач доктор медичних наук професор
КОРОЛЬ Павло Олександрович
тел.: (067) 721-71-60
e-mail: [email protected]