Google search

На кафедрі дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика працюють 8 докторів медичних наук, 8 мають вчене звання професора, 13 кандидатів медичних наук, 8 мають вчене звання доцента.

На кафедрі виконується ініціативно-пошукова НДР «Удосконалення діагностики, лікування, профілактики патології шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом» (2020-2024).