Google search

 
 

На початку червня 2021 року була підписана угода про співпрацю між Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та приватною багатопрофільною клінікою R+ Medical Network, що дозволило розширити перелік клінічних баз НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зокрема розташуванням на базі стаціонарного відділення цього лікувального закладу кафедри хірургії та судинної хірургії з метою реалізації комплексної програми спільної навчальної, наукової та лікувальної діяльності.

11 червня 2021 року в Інституті сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася 4 сесія української фахової школи з міжнародною участю «Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики — сімейного лікаря» за підтримки Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», Видавничого дому «Заславський», міжнародного науково-практичного журналу «Здоров’я суспільства», газети «Новини медицини та фармації» та медичного порталу http://www.mif-ua.com. Модератор школи: професор Олег Шекера.

25—26 травня в Самаркандському державному медичному інституті (Республіка Узбекистан) відбулась міжнародна онлайн-предметна олімпіада «Молодое поколение судебной медицины», організатором якої стали Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти та Міністерство охорони здоров’я Республіки Узбекистан.

7 червня 2021 року, асистент кафедри діабетології Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика, к.мед.н. Ольга Орлик закінчила Міжнародний інститут глибинної психології та отримала диплом за спеціальністю «Практична психологія», спеціалізація «Психоаналіз».

9—10 червня 2021 року у місті Київ в форматі онлайн відбувся міжнародний науково-практичний семінар, присвячений поліпшенню життя жінок, які живуть з ВІЛ-інфекцією.

10–12 червня 2021 року кафедра офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика спільно з ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» провели науково-практичну конференцію дитячих офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити `2021», яка проходила у офлайн та онлайн-режимі.

11—12 червня 2021 року співробітники кафедри патологічної та топографічної анатомії НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяли активну участь у науково-практичній конференції «Патоморфологія XXI: виклики та тренди», яка пам’яті та 140-річчю видатного вченого академіка О. О. Богомольця.

Вміти долати шлях, впевнено просуватися та досягати мети – це риси сучасного успішного фахівця. Сучасний студент вивчає та опановує не лише професійні знання та навики, він формує свою особистість, вміння ставити мету, розраховувати свій ресурс, наполегливо працювати та перемагати крок за кроком, наближаючи її досягнення.

Триває літня заліково-екзаменаційна сесія (02.06.-18.06.2021) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

У практиці стоматології та щелепно-лицевої хірургії трапляються стани, які створюють загрозу для життя людини, тому кожен стоматолог повинен вміти їх вчасно діагностувати, надавати ефективну невідкладну медичну допомогу і запобігати їх виникненню.

8 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії аспіранта 4-го року навчання Р. Геращенка на тему: «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03. – Хірургія), виконаної під керівництвом професора кафедри хірургії та судинної хірургії професора В. Ходоса.

4—5 червня в місті Тячів відбулась Школа цифрових рентгенівських технологій «Роль рентгенівської та ультразвукової діагностики в діагностиці запальних захворювань». Для участі в заходах Школи прибуло близько 50 учасників із 12 регіонів країни.

Читайте також