Google search

аспірантура

 • Відбувся захист дисертації аспірантки кафедри фармації Ірини Даценко

  Урочисто завершився 2023 рік на кафедрі фармації. В останній робочий день року, 29 грудня відбулося засідання Спеціалізованої разової вченої ради ДФ 26.613.129 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України на якому аспірантка кафедри фармації Ірина Даценко представила до офіційного захисту свої наукові здобутки та практичні напрацювання. Дисертаційна робота «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на легеневу гіпертензію» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (наукова спеціальність «15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація») виконана під науковим керівництвом професора кафедри фармації, к. фарм. н. Вадима Гульпи.

 • Успішний захист дисертації аспіранта кафедри педіатрії

  26 грудня 2023 р. на засіданні разової cпeцiaлiзoвaної вченої paди ДФ 26.613.151 Національного медичного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбувся зaxиcт диcepтaції Єви-Емілії Кульчицької нa тему «Клініко-діагностичне значення дисліпідемій у дітей для прогнозування серцево-судинних уражень» 228 Педіатрія (наукова спеціальність 14.01.10 – педіатрія) нa здoбyття cтупеня дoктopa філософії (нayкoвий кepiвник – професор Тетяна Марушко).

 • Обговорення наукових і практичних здобутків стоматологічного факультету

  29.12.2023 року відбулося засідання Спеціалізованої разової вченої ради ДФ 26.613.156 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, на якому було розглянуто наукові здобутки та практичні напрацювання аспіранта кафедри терапевтичної стоматології Наталії Турянської.

 • Захист дисертації аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії

  25 грудня 2023 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика відбувся захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії очного аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії 4-го року навчання А. Дембіцького на тему: «Тактика комплексного хірургічного лікування пацієнтів з хронічним захворюванням вен С6» (галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина), що виконана під науковим керівництвом завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії, заслуженого лікаря України, професора С. Саволюка.

 • Актуальні питання хірургії воєнного стану.

  22 грудня 2023 року в ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України відбулася XVII щорічна науково-практична конференція (збори) військових хірургів та анестезіологів України: «Актуальні питання хірургії воєнного стану».

 • Успішний захист на здобуття ступеня доктора філософії

  28 листопада 2023 р. відбулась визначна подія в житті кафедри дитячої хірургії, анестезіології, ортопедії та травматології. Завідувач відділення інтенсивної терапії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, аспірант кафедри Роман Зацаринний блискуче захистив дисертаційну роботу "Ефективність та безпечність безперервного внутрішньовенного введення лідокаїну, як компонента інтраопераційного знеболення та післяопераційної інтенсивної терапії при обширних резекціях печінки" та здобув науковий ступінь доктора філософії. Робота викликала жваву академічну дискусію та наукове схвалення всіх присутніх колег анестезіологів та хірургів.

 • Участь у відбудові деокупованих територій: спільний проект НУОЗ і Каролінського Інституту

  Спільний проект, що перебачає компонент академічної мобільності і був розроблений командою вчених з нашого Університету та Каролінського Інституту, здобув перемогу у конкурсі SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – Special Call for Ukraine. Конкурс був організований Шведським Інститутом – громадською агенцією, метою якої є поширення інтересу та довіри до Швеції у світі, розбудова надійного партнерства на рівні окремих осіб, організацій та інших країн і як наслідок – залучення міжнародних талантів і забезпечення внеску у сталий розвиток.

 • Захист дисертації аспіранта кафедри функціональної діагностики

  27 листопада у НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбувся офіційний захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика, лікаря-кардіолога Інституту серця МОЗ України Ярослава Скибчика «Предиктори відновлення та збереження синусового ритму у пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь неклапанного генезу" (науковий керівник – професор Олег Жарінов).

 • Успішний захист дисертаційних робіт

  Впровадження наукових розробок є надзвичайно важливим для розвитку практичної медицини, яка має відповідати сучасним викликам і бути конкурентно спроможною на світовому ринку медичних послуг.

 • Цифрові технології в наукових дослідженнях

  З 1 листопада по 13 грудня 2023 року голова комісії з етики та академічної доброчесності, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії професор Сергій Саволюк приймає участь у І Онлайн школі «Цифрові технології в наукових дослідженнях», мета якої - підвищення рівня цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних працівників.

 • Навчання аспірантів 1 року успішно розпочато

  Навчання аспірантів, які поступили до НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2023 році, успішно розпочато кафедрою фундаментальних дисциплін та інформатики обов’язковою навчальною дисципліною «Етика, біоетика та академічна доброчесність».

 • Всесвітній день боротьби з остеопорозом

  Щорічно 20 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з остеопорозом. ВООЗ встановила цю дату ще в 1997 році з метою підвищення глобальної поінформованості суспільства про профілактику, діагностику та лікування остеопорозу і метаболічних захворювань кісток.

 • 9-й Національний Конгрес «Радіологія в Україні – 2023»

  19-21 жовтня 2023 р. відбувся IX Національний Конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні – 2023». Подія відбулася у Києві в Mercure Congress Centre, де у 4 залах та з онлайн-трансляцією 120 спікерів ділились своїми знаннями та досвідом у сфері радіології.

 • Науковий хаб аспірантів стоматологічного факультету

  Формування наукової еліти є визначальним завданням Української наукової стоматологічної школи. Відповідальне ставлення до підготовки аспірантів на третьому освітньо-науковому рівні є вимогою МОН та МОЗ України.

 • Відбулася атестація аспірантів медичного факультету

  18-19 жовтня в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л.  Шупика на підставі наказу НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 30 серпня 2023 року № 3029 відбулась атестація аспірантів медичного факультету всіх форм здобуття вищої освіти третього (освітньо-накового рівня).

 • Науковий хаб «Організація та проведення наукових досліджень»

  Запрошуємо аспірантів стоматологічного факультету прийняти активну участь у зустрічі  «Організація та проведення наукових досліджень на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти», яка включає теоретичний блок та проведення практики з вдосконалення навичок застосування інструментів медичної статистики.

 • Міжвузівська взаємодія задля досягнення якості освіти

  Директор Інституту післядипломної освіти НУОЗ України імені П.Л. Шупика, професор Олена Шарікадзе 15 серпня 2023 року прийняла участь в роботі спеціалізованої вченої ради ДФ 26.003.092 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, що створена відповідно до наказу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця № 554 від 27 червня 2023 року, для захисту на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

 • Вступні випробування до аспірантури

  Завершується п’ятий етап вступної кампанії в аспірантуру. Прийом заяв тривав з 10 по 21 липня. Завершився прийом іспитів за спеціальностями та розгляд науково-дослідних пропозицій вступників.

 • Підготовка наукових кадрів на кафедрі фармації

  На кафедрі фармації НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації аспірантки кафедри Ірини Даценко, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

 • Проведено тренінг для студентів біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

  Професійна орієнтація і працевлаштування майбутніх випускників столичних вишів є одним з найбільш актуальних питань, з яким стикається сучасна система освіти.