Google search

навчання

 • Удосконалення фахових компетентностей лікарів з медичних оглядів працюючих

  З 05 по 19 лютого 2024 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням).

 • Засідання наукового гуртка з фармації

  15 лютого 2024 року відбулося спільне засідання наукового гуртка кафедри фармації та кафедри фармацевтичної технології і біофармації в онлайн форматі. Засідання було присвячено обговоренню змін, які відбулися в законодавчій базі відносно відпуску лікарських засобів за е-рецептом.

 • Співпраця з медичними коледжами Київської області: меморандум в дії

  09.02.2024 в НУОЗ України імені П. Л. Шупика, в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між Київською обласною військовою адміністрацією та Університетом, відбулася зустріч з керівниками медичних коледжів Київської області (КЗ КОР «Чорнобильський медичний фаховий коледж», КЗ КОР "Білоцерківський медичний фаховий коледж", КЗ КОР "Макарівський медичний фаховий коледж", КЗ КОР "Обухівський медичний фаховий коледж").

 • Складання інтегрованого тестового іспиту «КРОК 2»

  23 січня 2024 року здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня  НУОЗ України імені П.Л. Шупика спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” складали інтегрований тестовий іспит “КРОК 2”.

 • Підготовка до міжнародних іспитів з англійської мови

  Шановні колеги! Кафедра мовної підготовки та гуманітарних дисциплін запрошує слухачів  на цикл тематичного удосконалення «Підготовка до міжнародних іспитів з англійської мови».

 • Удосконалення фахових компетентностей лікарів з питань збереження здоров’я працюючих

  З 09 по 23 січня 2024 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням).

 • Співпраця кафедри з бригадою територіальної оборони.

  Важливим компонентом підготовки цивільно-військових формувань територіальної оборони і  військових збройних сил України є відпрацювання практичних навичок з надання екстреної медичної допомоги за умов застосування противником засобів ураження з невідомим агентом, а саме радіаційними, бактеріологічними та хімічними (NBC) чинниками.

 • Cooperation of the department with territorial defense brigade

  An important component of the training of the civil-military formations of the territorial defense and the military armed forces of Ukraine is the practice of practical skills in providing emergency medical aid under the conditions of the enemy's use of means of destruction with an unknown agent, namely radiation, bacteriological and chemical (NBC) factors.

 • Завершення навчання на циклі спеціалізації зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

  На кафедрі ортопедичної стоматології, цифрових технологій та імплантології завершилося навчання 44 слухачів (6 за бюджетом і 38 на основі платних освітніх послуг) на циклі спеціалізації зі спеціальності «Ортопедична стоматологія» (01.09.2023р – 29.12.2023р.).

 • Продовжується навчання інтернів на кафедрі фармації

  На кафедрі фармації продовжується підготовка фармацевтів-інтернів за спеціальністю «Фармація», для яких очний цикл навчання розпочався 1 грудня 2023 року і триватиме до 29 лютого 2024 року.

 • Онлайн-зустріч іноземних клінічних ординаторів з адміністрацією університету

  27 листопада 2023 р. у форматі онлайн-конференції відбулась робоча зустріч адміністрації університету на чолі з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва професором О. Гульчій з іноземцями, які навчаються в клінічної ординатурі (стажисти) з та їхніми кураторами.

 • Відкрита лекція з клінічної мікробіології для лікарів-інтернів

  30 жовтня 2023 року для лікарів-інтернів спеціальності «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» відбулась відкрита онлайн лекція на тему «Клінічна мікробіологія. Вчення про мікробіом і віром. Мікроекологія шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів, шкіри та слизових оболонок, сечостатевої системи».

 • Формування професійних навичок майбутніх фармацевтів на кафедрі фармації

  Освітній процес для магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» в НУОЗ України в цьому році розпочався 16 жовтня 2023 р. На кафедрі фармації здобувачі вищої освіти познайомилися з новою навчальною дисципліною «Ресурсознавство лікарських рослин», яку викладає асистент кафедри Н. Суртаєва.

 • Видано навчальний посібник «Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій»

  23 жовтня 2023 року відбулося оприлюднення видання навчального посібника - «Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій». Видання є результатом роботи професорів кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ України імені П.Л. Шупика на базі КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» виконавчого органу Київської міської ради.

 • Косметичний шов в практиці отоларинголога

  З 5 по 6 жовтня 2023 року у м. Чернівці, в палаці «Академічний» Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» втретє поспіль проходила Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині (ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю).

 • Роль симуляційних тренажерів у навчанні молодих хірургів

  Кафедра загальної та невідкладної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика відзначає важливу роль симуляційних тренажерів у процесі навчання інтернів лапароскопічній хірургії.

 • Цикл ТУ «Актуальні питання медичного та фармацевтичного права»

  Запрошуємо для навчання на цикл ТУ «Актуальні питання медичного та фармацевтичного права», що проходитимуть 18.10 - 01.11.2023 року на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

 • Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності

  Кафедра педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ) запрошує лікарів на цикл тематичного удосконалення «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності»

 • Навчання здобувачів 1-го курсу за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

  Освітній процес для магістрів-першокурсників заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» в НУОЗ України ім. П. Л. Шупика в цьому році розпочався 9 жовтня 2023 р. Варто відмітити очний формат проведення установчої сесії, що дає можливість студентам познайомитись особисто один з одним, побачити викладачів кафедри фармації та інших кафедр університету, більш глибоко зануритись у вивчення нових дисциплін.

 • Черговий навчальний семестр на кафедрі фундаментальних дисциплін та інформатики

  Третій навчальний семестр здобувачі вищої освіти очної (денної) форми навчання розпочали з двох вибіркових навчальних дисциплін «Інформаційні технології пошуку та структуризації інформації» та «Математичне моделювання в медицині та біології» (по 3 кредити ЄКТС, 90 годин), навчання за якими відбулось із 06 по 27 вересня.