Google search

 
 

19 червня 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбулася заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання.

До атестації були допущені усі лікарі-інтерни (22), які виконали у повному обсязі навчальну програму (відвідали лекції, семінари, практичні заняття за основним фахом та циклам суміжних дисциплін), представили індивідуальну документацію (залікова книжка, реферати (2), характеристики з баз заочного стажування, цифрові та текстові звіти щодо обсягу виконаної роботи на очному та заочному циклах навчання в інтернатурі, щоденники, індивідуальні плани підготовки, протоколи реєстрації освоєння практичних навиків та вмінь).

Це особливий, знаковий випуск лікарів як для кафедри та нашого Університету, так і для нашої країни, оскільки роки навчання молодих спеціалістів припали на період всесвітньої пандемії та повномасштабної військової агресії.

Проте, не дивлячись на надскладні умови навчання, лікарі-інтерни засвідчили доволі високі теоретичні знання як з базових фундаментальних дисциплін, так і з фахової підготовки та суміжних спеціальностей.

Відмічено достатній рівень оволодіння базовими практичними навичками та вміннями, маніпуляціями та оперативною технікою згідно з представленими показниками звітів, у тому числі сучасними лапароскопічними та ендоскопічними хірургічними лікувально-діагностичними технологіями, знання з тактичної медицини та військової хірургії.

На завершенні іспиту завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор С. Саволюк наголосив на необхідності постійного подальшого фахового вдосконалення з акцентами на малоінвазивних сучасних хірургічних технологіях, аспектах тактичної медицини та військової хірургії.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу