Google search

інтернатура

 • Засіданні колегії МОЗ України

  На засіданні колегії МОЗ України під головуванням міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка обговорили низку ключових ініціатив для медичної галузі.

  Зокрема,перший заступник міністра охорони здоровʼя України Сергій Дубров доповів про реформування системи інтернатури та запровадження нових спеціальностей.Члени колегії підтримала рішення МОЗ щодо запроваджених нещодавно змін до положення про інтернатуру.

 • Ключові аспекти викладання спеціальності «Загальна практика -сімейна медицина»

  Протягом двох тижнів, з 01 по 15 квітня 2024 року, на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика проходив цикл тематичного удосконалення «Ключові аспекти викладання спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на заочній базі стажування лікарів-інтернів».

 • В університеті проведені ліцензійні інтегровані іспити

  26.03.2024 в НУОЗ України імені П. Л. Шупика було проведено ліцензійний інтегрований іспит Крок 3 для лікарів-інтернів зі спеціальності «Стоматологія» та «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (для осіб, які вступили в інтернатуру до 2022 року).

 • Training of second-year interns at the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1

  At the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1, interns of the 2nd year graduated, who successfully passed the intermediate exam, which included testing theoretical knowledge and practical skills according to the internship training program.

 • Підготовка лікарів-інтернів ІІ року навчання на кафедрі акушерства і гінекології №1

  На кафедрі акушерства і гінекології №1 (завідувач кафедри – О. Голяновський) закінчили навчання лікарі-інтерни ІІ року, які успішно склали проміжний іспит, що включав перевірку теоретичних знань і практичних навичок згідно з програмою навчання в інтернатурі.

 • Інтернатура-2024! Оновлені правила розподілу і зарахування

  Міністерство охорони здоров'я України разом з Європейською спільнотою молодих медиків «Клуб інтернів» запрошують взяти участь у конференції-обговоренні для студентів та інтернів. Прямі відповіді на ваші запитання щодо вибору спеціалізації, подачі документів, розподілу і зарахування в інтернатуру 2024 від компетентних спікерів МОЗ, які впроваджують оновлення чинної моделі.

 • Перехідний залік інтернів 2 року навчання на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  Попри виклики воєнного стану, система охорони здоров’я працює і залишається важливою складовою забезпечення національної безпеки України. Покращення рівня підготовки майбутніх лікарів важливе для зменшення ризиків загрози безпеці держави.

 • Підготовка лікарів-інтернів на кафедрі акушерства і гінекології №1

  На кафедрі акушерства і гінекології №1 триває підготовка лікарів-інтернів другого року навчання, яка включає теоретичну підготовку за тематикою нозологій в акушерстві та гінекології, проведення семінарських і практичних занять, відпрацювання практичних навичок на симуляторах і безпосередня клінічна робота під час чергувань в пологовій залі, операційній і в гінекологічному відділенні.

 • Training of interns at the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1

  At the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1, the training of interns of the II year of study continues, which includes theoretical training on the topic of nosologies in obstetrics and gynecology, conducting seminars and practical classes, practicing practical skills on simulators and direct clinical work during shifts in the delivery room. operating room and gynecological department.

 • Новітні тенденції у невідкладній допомозі в акушерстві та гінекології

  Кафедра акушерства і гінекології №1НУОЗ України імені П.Л. Шупика  у лютому 2024 року провела два виїзних цикли тематичного удосконалення: у пологовому будинку м. Києва №6 і в пологовому будинку м. Ірпінь Київської області. Тематика – «Невідкладні допомога в акушерстві та гінекології з курсом симуляційного навчання» і «Актуальні питання акушерства та гінекології з позиції доказової медицини».

 • Advancing Obstetrics and Gynecology: Insights from Thematic Training Cycles

  In February 2024, the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1 conducted 2 field cycles of thematic improvement: in the 6th maternity hospital in Kyiv and in the maternity hospital in Irpin, Kyiv region. The topic is "Emergency care in obstetrics and gynecology with a simulation training course" and "Current issues of obstetrics and gynecology from the standpoint of evidence-based medicine."

  Кафедра акушерства і гінекології №1НУОЗ України імені П.Л. Шупика  у лютому 2024 року провела два виїзних цикли тематичного удосконалення: у пологовому будинку м. Києва №6 і в пологовому будинку м. Ірпінь Київської області. Тематика – «Невідкладні допомога в акушерстві та гінекології з курсом симуляційного навчання» і «Актуальні питання акушерства та гінекології з позиції доказової медицини».

 • Відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації у симуляційному центрі університету

  Жодна людина не застрахована від раптової зупинки кровообігу та втрати свідомості. Дуже актуальною така ситуація є саме зараз, оскільки велика кількість людей зазнає впливу суттєвих нервових потрясінь, наприклад, під час ракетної небезпеки. Отже, навичка виконувати базову серцево-легеневу реанімацію - стає не просто необхідною, а життєво потрібною.

 • Інноваційні технології навчання на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  У повсякденній практиці лікаря-анестезіолога важливим є своєчасне забезпечення надійного судинного доступу. Частіше за все це передбачає пункцію-катетеризацію центральної і/або периферичної вени. З метою удосконалення цієї важливої маніпуляції Європейське Товариство Анестезіологів сформувало робочу групу для розробки клінічних рекомендацій щодо періопераційного використання ультразвуку – PERSEUS (PERioperative uSE ультразвуку US (PERSEUS).

 • Складання ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-3

  13 лютого 2024 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика понад 300 фармацевтів/провізорів – інтернів спеціальності «Фармація» складали ліцензійний інтегрований іспит КРОК-3. Цього року вперше для фармацевтів/провізорів-інтернів, які здобували вищу освіту за заочною формою навчання проходило складання саме ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-3.

 • Майстер-клас для лікарів-інтернів «УЗД серця для анестезіолога»

  Використання ехокардіографії (ЕхоКГ) в анестезіології та інтенсивній терапії почалося з впровадження черезстравохідної ЕхоКГ, яка спочатку була переважно сферою діяльності кардіологів. Останнім часом відбулася зміна фокусу у бік трансторакальної ЕхоКГ завдяки розробці портативних, але високоякісних екхокардіографічних апаратів.

 • Клінічна підготовка інтернів ІІ року навчання

  На кафедрі акушерства і гінекології № 1 продовжується активна підготовка лікарів-інтернів ІІ року навчання як з теоретичних питань  акушерства та гінекології, так і практичної клінічної роботи в акушерсько-гінекологічній клініці.

 • Clinical training of second-year interns

  At the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1, the active training of interns in the II year of study continues both in theoretical issues of obstetrics and gynecology, and in practical clinical work in the obstetrics and gynecology clinic.

 • Семінар та майстер-клас для лікарів-інтернів

  У повсякденній праці анестезіолога нерідко трапляються невідкладні ситуації, що потребують створення додаткового дихального шляху – здійснення конікопункції, конікотомії чи трахеостомії. Процедура може бути виконана в екстреному порядку, якщо у людини раптова проблема з прохідністю дихальних шляхів, або планово, з метою уникнення ускладнень з боку дихальних шляхів за наявності важкого клінічного стану.

 • Старт очної інтернатури на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  2 січня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика розпочалося навчання 17 лікарів-інтернів 2 року за спеціальністю «Хірургія».

 • Симуляційні заняття на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  Останнім часом використання симуляційних методів навчання стало нагальною необхідністю для розвитку медичної освіти. Про це свідчить загальна тенденція до поширення використання вказаних методів провідними медичними університетами світу як метод розвитку та інновацій медичних навчальних програм.