Google search

інтернатура

 • Розпочато навчання лікарів-інтернів 1 року на кафедрі акушерства та гінекології №1

  З 1 вересня 2023 року кафедра акушерства та гінекології №1 розпочала очний цикл інтернатури з лікарями-інтернами 1-го року. До навчання приступили 11 лікарів-інтернів акушерів-гінекологів.

 • Навчання лікарів-інтернів на кафедрі терапії

  Навчання лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» очного циклу розпочалось на кафедрі терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика 1 вересня 2023 року і триватиме до 30 листопада 2023 року. Зареєструвалися 35 інтернів, з них 12 за бюджетною та 23 за контрактною формою навчання. Переважна більшість – випускники Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Полтавського державного медичного університету.

 • Початок освітньої частини навчання на кафедрі терапії та ревматології

  У вересні місяці на кафедрі терапії та ревматології (завідувач кафедри терапії та ревматології академік НАМН України, професор В. Коваленко) розпочались цикли спеціалізації «Ревматологія» та інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби». До навчання приступили 16 слухачів циклу спеціалізації «Ревматологія» та  39  інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

 • Інтерни розпочали навчання на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3 Конституції України).

 • Початок освітньої частини навчання інтернів І року на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  1 вересня 2023 р. на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії професор С. Саволюк) розпочали навчання інтерни 1-го року за спеціальністю «Хірургія». До навчання приступили 27 молодих спеціалістів з різних міст України.

 • The start of first-year interns training at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On September 1, 2023 at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - professor Savoliuk S.) 1st-year interns in the specialty "Surgery" began their training.

 • Ще одна база для проходження практичної частини інтернатури

  Клініка репродуктивних технологій Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика затверджена МОЗ України базою для проходження практичної частини інтернатури за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

 • Україна отримала нових цілеспрямованих та талановитих молодих фахівців

  30 червня 2023 року на кафедрі педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації закінчили навчання лікарі – інтерни за фахом «Педіатрія».

 • The last interns in the specialty «Pediatric Anesthesiology»

  At the end of June, the Department of Pediatric Surgery, Anesthesiology, Orthopedics and Traumatology held the graduation of interns of pediatric anesthesiologists. This is the last group of interns specializing in Pediatric Anesthesiology.

 • Останній випуск інтернів зі спеціальності «Дитяча анестезіологія»

  Наприкінці червня на кафедрі дитячої хірургії, анестезіології, ортопедії та травматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбувся випуск інтернів дитячих анестезіологів. Це останній випуск інтернів за спеціальністю «Дитяча анестезіологія».

 • Випуск інтернів на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  В останній день червня 2023 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відбулася урочиста подія – усі 66 інтернів, що навчалися в інтернатурі, отримали довгоочікувані сертифікати лікаря-спеціаліста!

 • Підсумковий контроль знань у інтернів на кафедрі педіатрії

  У зв’язку із воєнним станом на території України система підготовки лікарів в інтернатурі мала свої особливості, а саме частина занять на очному циклі, в тому числі семінари, практичні заняття, проводилися в режимі онлайн із використанням комп’ютерних технологій, симуляційних занять, вебінарів, майстер-класів.

 • Іспит лікарів-інтернів 2-го року навчання

  Згідно з Наказом в.о. ректора НУОЗ України імені П.Л. Шупика, академіка В. Камінського 19.06.2023 року на кафедрі терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології відбувся іспит із оцінювання рівню теоретичних знань та оволодіння практичними навиками як частина заключної атестації лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» 2-го року навчання.

 • Оцінка знань та професіоналізму інтернів-анестезіологів за системою ОСКІ (OSCE)

  Для оцінки навичок, які пов’язані з доглядом за пацієнтом, Американське Товариство Анестезіологів проводить об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ, ОSCE  (Objective Structured Clinical Examination)) – сучасний тип оцінки знань, який використовується у медицині.

 • Державна атестація лікарів-інтернів

  Державна атестація лікарів-інтернів 2-річної інтернатури (01.08.2021-30.06.2023) на визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Внутрішні хвороби» проведена на кафедрі терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика 19-20 червня 2023 року комісією у складі: завідувач кафедри терапії, професор Наталія Швець, професор Тетяна Бенца, доцент Оксана Пастухова, асистент Тетяна Снісаревська, директор клінічної бази кафедри – КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» Ганна Павленко.

 • Заключна конференція для лікарів інтернів 2021-2023 років навчання

  27 червня на кафедрі неонатології НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбулася заключна конференція для лікарів інтернів 2021-2023 років навчання. До речі це останній випуск лікарів-інтернів, з 2024 року інтернатура  залишається з педіатрії, а стати спеціалістом з неонатології можливо буде після проходження відповідної спеціалізації.

 • Іспит на фахову зрілість лікарів-інтернів пройшов успішно

  19.06.2023 року на кафедрі акушерства і гінекології №1 успішно проведено заключний іспит для лікарів-інтернів ІІІ року навчання за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

 • Проміжна атестація лікарів-інтернів 2 року навчання

  19 червня 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» 2-го року навчання.

 • Intermediate attestation of interns

  On June 19, 2023 at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (the Chief of Department of Surgery and Vascular Surgery - S. Savoliuk (Full Professor)) took place an intermediate attestation of interns (specialty – surgery, second year of studying).

 • Заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання

  19 червня 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбулася заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання.