Google search

 
 

Інтерстиціальні захворювання легень (ІЗЛ) — це група гетерогенних неінфекційних та непухлинних захворювань, які характеризуються порушенням вентиляційної та дифузійної здатності легень і зниженим газообміном.

В останні роки поширеність ІЗЛ у всьому світі значно зросла, але етіологія багатьох з них до цих пір не відома, що утруднює діагностику та лікування відповідних категорій хворих, призводячи нерідко до швидкої втрати ними працездатності та навіть життя. На жаль, в Україні існує значне недовиявлення та пізня діагностика пацієнтів з ІЗЛ, що знижує ефективність їх лікування, погіршує прогноз, збільшує частоту летальних випадків, особливо в умовах військових дій в країні.

Фахівці, які займаються проблемою ІЗЛ, у всьому світі об’єдналися під егідою Всесвітньої асоціації саркоїдозу та інших гранулематозних захворювань (WASOG), яка щорічно організує та проводить свої конгреси в різних країнах світу. В цьому році Конгрес WASOG 2023 відбувся з 19 по 21 червня в Aula Medica, Каролінський інститут, Стокгольм, Швеція.

Наукова програма Конгресу включала різноманітні пленарні лекції та наукові сесії з різних дисциплін, а також охоплювала загальні теми, які цікаві багатьом лікарям: клінічні, трансляційні, генетики, епідеміології, фундаментальні дослідження, застосування штучного інтелекту, імунологічні та інші підходи до діагностики, лікування, профілактика ІЗЛ та багато іншого.

Протягом трьох днів роботи Конгресу були проведені численні науково-практичні заходи, включаючи симпозіуми, панельні дискусії, вільне спілкування, стендові презентації та виставку. Завдяки цим динамічним науковим і суспільним подіям науковці та практичні лікарі отримали чимало можливостей для спілкування та налагодження потенційної співпраці з фахівцями з усього світу.

Працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, зокрема професор Г. Гуменюк, традиційно приймають активну участь у роботі Конгресів WASOG з доповідями, які присвячені діагностиці та лікуванню пацієнтів з саркоїдозом легень та іншими ІЗЛ.

Так і в цьому році професором кафедри Г. Гуменюк була презентована доповідь від колективу співробітників кафедри (Г. Гуменюк, С. Зайков, Н. Гріцова, О. Ніколаєва) на тему “Age Characteristics of sarcoidosis in Ukraine“ (“Вікові характеристики саркоїдозу в Україні”), яка викликала зацікавленість у фахівців з країн Європейської Союзу та США.

Отже, участь співробітників кафедри фтизіатрії і пульмонології в роботі Конгресу WASOG 2023 ще раз підтвердила важливість проблеми ІЗЛ та зацікавленість лікарів у впровадженні нових світових підходів до ведення відповідних категорій пацієнтів, особливо в сучасних умовах. Закінчився Конгрес цікавою дискусією про удосконалення медичної та соціальної допомоги пацієнтам з ІЗЛ.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 80% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 73.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу