Google search

Доктор медичних наук, професор

Керівник клініки кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Завідувач кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика  з 2020 року

Онколог,  хірург-онколог вищої категорії

Прокіп Гордійчук народився 1961 року. У 1987 році з відзнакою закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1990 по 1993 роки був аспірантом Київського інституту удосконалення лікарів за фахом «Хірургія». В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність тимектомії при лікуванні генералізованої міастенії, рецидиви та їх корекція».

Кандидат медичних наук з 1994 року, доцент кафедри хірургії з 1999 року. Під час роботи на кафедрі хірургії за сумісництвом працював у хірургічних відділеннях як хірург невідкладної допомоги.

У 1997 році був ініціатором створення в місті Києві «Центру невідкладної хірургічної допомоги для хворих на кишкову непрохідність» на базі «Медмістечко», забезпечував його організаційно-методичний супровід.

Доктор медичних наук, професор

Професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Онкохірург вищої категорії

Богдан Вікторович Сорокін закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1980 році. Працював з 1987 по 1990 рр. лікарем-хірургом у Боярській центральній районній лікарні. З 1990 по 1992 рр.  – клінічним ординатором кафедри онкології Київського інституту удосконалення лікарів (лікар-хірург-онколог відділення проктології Інституту онкології АМН України). 1992-2008 – молодший науковий, науковий, старший науковий, провідний науковий співробітник, лікар-хірург-онколог Інституту онкології АМН України.

Доктор медичних наук (2007 р.). Тема дисертації: «Лікування місцевих рецидивів раку прямої кишки».

З 2008 року Богдан Вікторович  –  професор кафедри онкології.

Автор 1 монографії,  понад 280 наукових праць.

Куратор циклу спеціалізації з ендоскопії, ТУ «Пухлини прямої та ободової кишки».

Має лікарський стаж 38 років.

Професор Б. Сорокін є членом ЕSSO, ESМО та Асоціації онкологів України, м. Києва та Київської області.

Доктор медичних наук, професор

Професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Онколог, онкохірург вищої категорії

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця (1978 р.) та інтернатуру за фахом «хірургія» у Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії (1979 р.).

У 1979–2007 рр. працював у Національному Інституті хірургії та трансплантології АМН України імені О. О. Шалімова. Кандидат медичних наук (1990 р.), тема дисертації – «Органозбережні операції в лікуванні пептичної стриктури стравоходу», науковий керівник – акад. НАН України проф. О. О. Шалімов Доктор медичних наук (2004 р.), тема дисертації – «Рефлюксна хвороба стравоходу (діагностика та хірургічне лікування)», науковий консультант – чл.-кор. АМН України проф. В. Ф. Саєнко.

З 2004 по 2008 рік працював у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на посаді професора кафедри хірургії та трансплантології, та на посаді професора кафедри онкології (2007-2008 рр.). З 2008 по 2019 рр. обіймав посаду завідувача кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Головні напрямки науково-практичної діяльності – хірургічна езофагологія, торако-абдомінальна хірургія, онкохірургія раку стравоходу, шлунка, товстої кишки та молочної залози, неорганних заочеревинних пухлин.

Доктор медичних наук, професор

Професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Онкохірург вищої категорії

На кафедрі онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика працює з 1974 р., з 1999 року – професор кафедри онкології.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка сучасних методів діагностики та лікування пухлин середостіння», яка присвячена клінічному використанню розробленої методики інтенсивно-концентраційного передопераційного опромінення злоякісних пухлин середостіння, що дозволило збільшити радикалізм операцій, покращити показники виживаності пацієнтів після комбінованого лікування.

Накопичений у клініці за наступні 10 років досвід застосування розробленої методики та проведені спостереження за результатами лікування хворих були узагальнені і викладені в монографії «Первинні новоутворення середостіння» (1982 р.). Запропоновані і протягом багатьох років використані в практичній роботі нові напрямки з цього розділу клінічної онкології (клінічна класифікація пухлин середостіння, різні види голкові біопсії пухлин, методика комбінованого лікування злоякісних пухлин середостіння з передопераційним інтенсивним опроміненням) отримали широке практичне застосування в багатьох онкологічних установах України та ближнього зарубіжжя і використовуються до теперішнього часу.

Доктор медичних наук, професор

Професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Лікар онколог вищої категорії

Олег Іванович у 1975 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. Працює на кафедрі онкології з 1984 року (клінічна база – Національний інститут раку).

У 2003 році захистив докторську дисертацію «Комбіноване лікування хворих на рак ободової кишки з інтраопераційною кріодеструкцією та спонтанним відтаюванням». Учень професора І. П. Дєдкова.

Член Європейської асоціації досліджень раку (EACR) та Європейського товариства хірургів онкологів (ESSO).

Автор понад 150 наукових праць, 42 авторських свідоцтв та патентів України.

Кандидат медичних наук, доцент 

Доцент кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Хірург вищої кваліфікаційної категорії

Погорєлов Олександр Вікторович  1960 року народження, закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М. І. Пирогова в 1984 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1984 по 1985 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» в Калинівській ЦРЛ Вінницької області.

З 1985 по 1988 рр. працював лікарем-хірургом Немирівської ЦРЛ Вінницької області.

З 1988 по 1990 рр. навчався в клінічній ординатурі Київського інституту удосконалення лікарів. Виявив здібності до наукової роботи і  в грудні 1990 року був зарахований на навчання в аспірантуру на кафедру хірургії Київського інституту удосконалення лікарів.