Google search

Доктор медичних наук

Професор

Керівник клініки кафедри онкології

НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Завідувач кафедри онкології

НУОЗ України імені П. Л. Шупика  з 2020 року

Онколог,  хірург-онколог вищої категорії

Прокіп Гордійчук народився 1961 року. У 1987 році з відзнакою закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1990 по 1993 роки був аспірантом Київського інституту удосконалення лікарів за фахом «Хірургія». В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність тимектомії при лікуванні генералізованої міастенії, рецидиви та їх корекція».

Кандидат медичних наук з 1994 року, доцент кафедри хірургії з 1999 року. Під час роботи на кафедрі хірургії за сумісництвом працював у хірургічних відділеннях як хірург невідкладної допомоги.

У 1997 році був ініціатором створення в місті Києві «Центру невідкладної хірургічної допомоги для хворих на кишкову непрохідність» на базі «Медмістечко», забезпечував його організаційно-методичний супровід.

Докторська дисертація на тему «Кишкова непрохідність пухлинного ґенезу як проблема невідкладної хірургії» захищена у 2002 році на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті хірургії та трансплантології АМН України. У 2004 році переведений на посаду доцента кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з 2006 року – професор кафедри онкології.

Автор трьох навчальних посібників і 128 публікацій, із яких 109 наукового та 19 навчально-методичного характеру, дев’ять раціоналізаторських пропозицій, шість патентів України.

Досягнення, представлені на з’їздах, конгресах, конференціях національного та міжнародного рівня з проблеми лікування місцево-поширеного раку шлунку та товстої кишки, отримали позитивну оцінку та підтримку. Лікарський стаж Прокопа Івановича становить 33 роки, він лікар Вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Онкологія» та «Онкохірургія». За час хірургічної діяльності проведено понад 5000 хірургічних втручань на органах грудної та черевної порожнин.

Наразі пріоритетними напрямками наукової та хірургічної діяльності Прокопа Івановича є вивчення проблеми  місцево-поширеного раку шлунку прямої кишки, а також широке використання органозберігаючих операцій у комплексному лікуванні дистального раку прямої кишки, обґрунтоване використання з 2005 року проктектомії з добрими безпосередніми та віддаленими результатами лікування і достойною якістю життя пацієнта.

Автор впроваджених способів формування та запобігання неспроможності колоректального анастомозу, алопластики при виконанні реконструктивних, реконструктивно-відновних операцій.

Член Національної асоціації онкологів України (НАОУ), Української спілки хірургічної онкології (USSO), Європейської спілки хірургічної онкології (ESSO), Міжнародної асоціації хірургів, гастроентерологів та онкологів (IASGO).