Google search

Науково-педагогічні працівники кафедри щорічно беруть участь у міжнародних наукових заходах. Так за останні роки завідувач кафедри онкології професор Гордійчук Прокіп Іванович брав участь у Міжнародному «V Прикарпатському хірургічному форумі» (2020); XVІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення» (2021); Конференції з міжнародною участю «Молекулярні зустрічі CSD 2021»; Фаховій школі «UkraineOncoGlobal – 2021»; XIV з’їзді онкологів та радіологів України (2021); з доповіддю «Перспективи та зауваження щодо повної неоад'ювантної терапії дистального раку прямої кишки» на V з’їзді колопроктологів України з міжнародною участю (2022).

Професор Сорокін Богдан Вікторович  брав участь у Конференції з міжнародною участю «Молекулярні зустрічі CSD 2021»; Фаховій школі «UkraineOncoGlobal» (2021); XIV з’їзді онкологів та радіологів України (2021); з доповідями «Нейроендокринні пухлини товстої кишки: особливості клінічного перебігу, сучасні можливості діагностики та лікування» та «Скринінгові ендоскопічні дослідження в діагностиці доброякісних та злоякісних новоутворень товстого кишківника» на V з’їзді колопроктологів України з міжнародною участю (2022).

Співробітники кафедри є членами міжнародних організацій, спілок, асоціацій, товариств та комітетів зокрема: 

  • Прокіп Гордійчук член Української спілки онкохірургів (USSO); член Європейської спілки хірургічної онкології (ESSO); член Асоціації онкологів України;
  • Богдан Сорокін член Української спілки онкохірургів (USSO); член Європейської спілки хірургічної онкології (ESSO); член Асоціації онкологів України;
  • Олег Євтушенко член Української спілки онкохірургів (USSO); член Європейської асоціації з дослідження раку (EACR);
  • Олександр Погорєлов член Асоціації ендокринних хірургів України;
  • Ольга Пономарьова член Європейського товариства медичної онкології (ESMO); член Американського товариства клінічної онкології (ASCO);
  • Наталія Ціп Член Міжнародного товариства гінекологічного раку (IGCS), Європейського товариства гінекологічної онкології (ESGO), Європейської організації з лікування трофобластичної хвороби (EOTTD), Міжнародної асоціації хірургів, гастроентерологів й онкологів (IASGO), Член Інноваційного комітету в EOTTD;
  • Федот Ткаченко член Української спілки хірургічної онкології (USSO), Європейської спілки хірургічної онкології (ESSO), Європейської спілки коло проктологів (ESCP), Української асоціації колопроктологів.