Google search

Доктор медичних наук, професор

Професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Онколог, онкохірург вищої категорії

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця (1978 р.) та інтернатуру за фахом «хірургія» у Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії (1979 р.).

У 1979–2007 рр. працював у Національному Інституті хірургії та трансплантології АМН України імені О. О. Шалімова. Кандидат медичних наук (1990 р.), тема дисертації – «Органозбережні операції в лікуванні пептичної стриктури стравоходу», науковий керівник – акад. НАН України проф. О. О. Шалімов Доктор медичних наук (2004 р.), тема дисертації – «Рефлюксна хвороба стравоходу (діагностика та хірургічне лікування)», науковий консультант – чл.-кор. АМН України проф. В. Ф. Саєнко.

З 2004 по 2008 рік працював у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на посаді професора кафедри хірургії та трансплантології, та на посаді професора кафедри онкології (2007-2008 рр.). З 2008 по 2019 рр. обіймав посаду завідувача кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Головні напрямки науково-практичної діяльності – хірургічна езофагологія, торако-абдомінальна хірургія, онкохірургія раку стравоходу, шлунка, товстої кишки та молочної залози, неорганних заочеревинних пухлин.

Піонерські роботи з проблем пептичної стриктури стравоходу, стравоходу Барретта, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, радикальних операцій з абдоміноцервікального доступу з приводу барреттівської аденокарциноми, методик безнатяжної повної фундоплікації та гастроезофагеальної резекції із заглушуванням кукси стравоходу, реконструктивної хірургії стравохідно-шлункового переходу, оптичної біопсії стравоходу та динамічної езофагогастросцинтиграфії, апробації першого безоболонкового протезу молочної залози.

Учасник 6 міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень (у 3 – в якості головного дослідника) та програми обміну між лікарями України та США (тричі проходив двотижневе стажування у провідних шпиталях США з онкології та хірургії), доповідач на міжнародних хірургічних конгресах та конференціях (включаючи 8 разів за кордоном). Автор 159 друкованих наукових праць, 4 патентів України, 4 методичних рекомендацій, навчального посібника.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Хірургія», «Онкохірургія» та «Онкологія клінічна».