Google search

Погорєлов Олександр Вікторович  к.мед.н. доцент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П.Л. Шупика

1960 року народження, закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1984 році за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1.08.1984 р. по 29.07.1985 р. проходив інтернатуру по хірургії в Калинівській ЦРЛ Вінницької області. З 1.08.1985 по 27.08.1988 працював лікарем-хірургом Немирівської ЦРЛ Вінницької області.

З 1.09.1988. по 1.09.1990. навчався в клінічній ординатурі Київського інституту удосконалення лікарів. Виявив здібності до наукової роботи і  10.12.1990 р. був зарахований на навчання в аспірантуру на кафедру хірургії КІУЛ. 15.04.1992 р. захистив дисертацію і рішенням ВАК СРСР від 3.07.1992 року йому була присвоєна вчена ступінь кандидата медичних наук. З 1.01.1993 року зарахований на посаду асистента кафедри хірургії. В 1999 році за конкурсом зарахований на посаду доцента кафедри.

Загальний трудовий стаж 33 роки, науково-педагогічний - 28 років.