Google search

На чотирьох клінічних базах кафедри її науково-педагогічними працівниками проводиться діагностична, лікувальна та консультативна робота за спеціальностями клінічна онкологія, онкохірургія, онкогінекологія та ендоскопія.

КНП «Київський міський клінічний онкологічний цент» - спеціалізований заклад з надання висококваліфікованої онкологічної допомоги онкологічним хворим м. Києва. Це заклад з повним закритим циклом онкологічної допомоги. В ньому розгорнуто 600 ліжок у 13 клінічних відділеннях, консультативна поліклініка на 350 відвідувань у зміну, 5 лабораторій. Центр використовує високотехнологічне обладнання, що забезпечує надання сучасної лікувально-діагностичної допомоги. У склад входить Центр ядерної медицини де вперше в Україні проведені ПЕТ-КТ дослідження. Щорічно в центрі лікується більше 20 тисяч хворих, вико­нується біля 6 тисяч оперативних втру­чань, більше 3 тисяч хворих отриму­ють хіміотерапію і 3 тисячі - променеву терапію.

Операція проктектомія у хворого з нижньоампулярним раком прямої кишки 

Хірург – професор П. Гордійчук

 

ДНП "Національний інститут раку» є провідною установою України з проблеми «Онкологія», метою діяльності є визначення стратегії розвитку онкологічної служби країни та основних заходів щодо профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань. Оснащений новітнім обладнанням, яке відповідає світовим стандартам проведення діагностично-лікувальної допомоги онкологічним хворим. Ліжковий фонд налічує: онкологічні для дорослих – 499, онкологічні для дітей – 45, радіологічні – 56; консультативна поліклініка на 400 відвідувань у зміну. У штаті інституту 1289 співробітників, у тому числі 119 науковців та 167 лікарів. Щороку надає медичну допомогу понад 16 тисячам осіб з усіх регіонів України, у відділенні дитячої онкології – понад 950 дітей.

Видалення тератобластоми переднього середостіння, резекція верхньої порожньої вени. Алопластика.

Хірург – професор В. Захаричев

 

КНП «Київська обласна клінічна лікарня» – це найбільша державна установа з надання висококваліфікованої медичної допомоги в Україні, в лікарні розгорнуто 795 ліжок в 22 профільних відділеннях, де пацієнт може отримати якісну медичну допомогу в 25 вузьких напрямках. Заклад оснащений високотехнологічним обладнанням яке використовується у навчальному процесі, це відеогастроскопи, колоноскопи, двобалонний ентероскоп, капсульна ендоскопія. Операційна відділення проктології має сучасні технічні засоби: апарат для зварювальних технологій, аргоно-плазмову коагуляцію, апарат для сепарації та очистки аутологічної крові сел-сейвер, комплекс апаратури для трансанальних хірургічних операцій.

Лівобічна геміколектомія

Хірург – професор Б. Сорокін

 

КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» – на сьогодні КНП “КМКЕЦ”  є одним з провідних закладів в системі охорони здоров’я України, який надає комплексну висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу населенню міста Києва та інших регіонів України з ендокринною патологією в умовах стаціонару та амбулаторно. Центр налічує біля 400 ліжок, з яких 60 ліжок хірургічного профілю. Щорічно хірургічну допомогу отримують від 1200 до 1500 пацієнтів.

Заклад надає консультативну допомогу хворим ендокринного профілю; проводить комплексне обстеження хворих із застосуванням сучасних лабораторних, ультразвукових, функціональних, інструментальних методів дослідження; проводить наукові дослідження в галузі онкологічної ендокринології та визначає проблеми та розробляє алгоритм їх вирішення в ранній діагностиці онкоендокринологічної патології.

Екстрафасціальна тиреоїдектомія з лімфодисекцією у хворої з папілярним раком щитоподібної залози

Хірург – доцент О. Погорєлов

В наш час учбовими базами кафедри є багатопрофільне відділення ДНП «Національний інститут раку», Клініка кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика у відділеннях абдомінальної та торакальної хірургії, онкогінекологічному та хіміотерапевтичних відділеннях КНП «Київський міський клінічний онкологічний цент», з сучасним діагностичним обладнанням та засобами лікування хворих на злоякісні новоутворення, КНП «Київська обласна клінічна лікарня» оснащена високотехнологічним обладнанням та КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» оснащений сучасним діагностичним, лікувальним та хірургічним обладнанням. На цих учбових базах використовується сучасний багатодисциплінарний підхід до ведення пацієнтів, малоінвазивні органозбережні методики лікування, створені умови для підвищення кваліфікації та опанування професією фахівців клінічних онкологів, хірургів, онкогінекологів та ендоскопістів.

Заняття проводяться в аудиторіях оснащених необхідною комп’ютерною та демонстраційною технікою. Слухачам надається необхідна література, та доступ до Інтернет мережі.

 

Кафедра онкології розташована на базі КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» (клініка кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, відділення абдомінальної хірургії, відділення торакальної хірургії, онкогінекологічне відділення, хіміотерапевтичні відділення).

Тут працюють завідувач  кафедри д.мед.н. професор Прокіп Гордійчук, д.мед.н. професор Станіслав Мясоєдов, к.мед.н. доцент кафедри Ольга Пономарьова,  к.мед.н. доцент кафедри Олександр Клюсов, к.мед.н. доцент Олена Манжура, к.мед.н. доцент кафедри Федот Ткаченко

(5 поверх головного корпусу, каб. 501-505).

вул. Верховинна, 69,  м. Київ, 03115, тел. (044) 427-29-34

 

Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (поліклінічний корпус).

Тут працюють д.мед.н. професор Валерій Захаричев, д.мед.н. професор Олег Євтушенко, асистент кафедри Ірина Разумейко, а також у відділенні онкогінекології  д.мед.н. професор кафедри Наталія Ціп 

вул. Здановської Юлії, 33/43,  м. Київ, 03022

 

КНП «Київська обласна клінічна лікарня» (другий хірургічний корпус).

Тут працює д.мед.н. професор Богдан Сорокін та к.мед.н. доцент кафедри Дарина Мельник

вул. Бaгговутівська,  1,  м. Київ, 04107

 

КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» Тут працює к.мед.н. доцент Олександр Погорєлов

вул. Рейтерська,  22, м. Київ, 01054 

E-mail: [email protected] 

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/KafedraOnkologii  

Telegram канал: t.me/kafedraoncologiiNUOZU