Google search

Кафедра онкології проводить планові цикли спеціалізації для слухачів за  спеціальностями: онкологія, онкохірургія, онкогінекологія та ендоскопія, здійснює великий обсяг роботи у підготовці спеціалістів за індивідуальним планом.

Зараз на клінічних базах кафедри проводяться двотижневі цикли тематичного удосконалення, кожен з яких задовольняє щорічну бальну потребу (50 балів): «Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти)»; «Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору»; «Ендоскопічна діагностика злоякісних пухлин внутрішніх органів»; «Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування»; «Пухлини прямої та ободової кишки»; «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу»; «Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини».

Кафедра проводить підготовку інтернів за спеціальністю «Клінічна онкологія».

https://nuozu.edu.ua/images/FakHirurg/KafOnko/05_06_21-4.jpg

https://nuozu.edu.ua/images/FakHirurg/KafOnko/05_06_21-4.jpg

https://nuozu.edu.ua/images/FakHirurg/KafOnko/05_06_21-4.jpg

Клінічні ординатори, аспіранти 3-х форм навчання (денна, вечірня та заочна), пошукачі наукових ступенів регулярно відвідують заняття з питань деонтології, професійної етики, основ законодавства медичної діяльності. Означені питання є предметом регулярного обговорення на щотижневих та щомісячних зібраннях співробітників кафедри.

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують свою кваліфікацію, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.