Google search

Кафедра онкології проводить планові цикли спеціалізації для слухачів за  спеціальностями: клінічна онкологія, онкохірургія, онкогінекологія та ендоскопія, здійснює великий обсяг роботи у підготовці спеціалістів за індивідуальним планом.

Зараз на клінічних базах кафедри проводяться двотижневі цикли тематичного удосконалення, кожен з яких задовольняє щорічну бальну потребу (50 балів): «Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти)»; «Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору»; «Ендоскопічна діагностика злоякісних пухлин внутрішніх органів»; «Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування»; «Пухлини прямої та ободової кишки»; «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу»; «Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини»; «Сучасні питання ендокринної хірургії».

У відповідності до Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1347 від 25 липня 2023 року «Про внесення змін до Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» кафедра онкології проводить наповнення циклів спираючись на новий «Перелік»:

* - навчання на цих циклах проходить тільки за індивідуальним планом

Кафедра онкології у своїй навчально-методичній роботі застосовує такі технології навчання як: лекції (відео-лекції, мікро-лекції); семінарські заняття (майстер-класи, колоквіуми); практичні заняття; самостійна робота; технології дистанційного та онлайн навчання; клінічні розбори, робота в малих групах; проміжне та підсумкове оцінювання знань та навиків з використанням симуляційних навчальних технологій, тестових завдань, клінічних задач, виконання самостійних робіт.  

 Оцінювання результатів проходження вторинної спеціалізації проводяться відповідно до Наказу МОЗ України від 22.06.21 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську спеціалізацію»  (у редакції наказу МОЗ від 16 березня 2022 року № 493), Наказу МОЗ України від 18.08.2021 № 1751 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22.07.1993 № 166», зареєстрованого в Мін’юсті 09.11.2021 за №1467/37089 та складаються з базового, поточного, та підсумкового оцінювання (атестації). 

Клінічні ординатори, аспіранти 3-х форм навчання (денна, вечірня та заочна), пошукачі наукових ступенів регулярно відвідують заняття з питань деонтології, професійної етики, основ законодавства медичної діяльності. Означені питання є предметом регулярного обговорення на щотижневих та щомісячних зібраннях співробітників кафедри.

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують свою кваліфікацію, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.