Google search

Кафедра онкології створена в 1932 році.

професор Биховський Григорій Борисович

(1932–1936 рр.)

Засновник кафедри онкології, з його ініціативи у 1932 р. організований онкологічний диспансер, а у 1934 р. – онкологічна клініка, що дало підставу для перейменування інституту в Київський науково-дослідний рентгено-радіологічний та онкологічний інститут. Фундаментальні наукові дослідження присвячені питанням ранньої діагностики та лікуванню злоякісних новоутворень

професор Слонім Ісаак Якович

(19361941 рр. ; 19451952 рр.)

Автор першої в СРСР монографії з проблем мастопатії (Мастопатія. Київ, 1955), у якій представлені механізми розвитку, порушення циклічності статевих гормонів, роль гіпофіза, яєчників та жовтого тіла в патогенезі захворювання. Монографія – «Техніка радикальних операцій з приводу раку» довго залишалась настільною книгою хірургів-онкологів.

На кафедрі розширив діапазон оперативних втручань, впроваджено виконання гастректомій та операцій на прямій кишці з приводу раку

професор Шевченко Іван Теодосович

(1952–1959 рр. ; 1971–1975 рр.)

Одночасно обіймаючи посаду завідувача кафедри був керівником Київського рентгено-радіологічного та онкологічного науково-дослідного інституту МОЗ України. Фундаментальні дослідження: проблеми профілактики, діагностики і патогенетичного лікування злоякісних пухлин, взаємодії пухлин і організму, нового напрямку в медицині – онкогенетика. Автор розробки методу з опромінюванням операційного поля після видалення пухлин. З 1956 р. очолював Українське наукове товариство лікарів-онкологів

професор Дєдков Іван Парфенович

(1959–1971 рр.; 1976–1984 рр.)

Розробив і впровадив комбіновані та поєднані методи хірургічного лікування злоякісних пухлин та їх рецидивів. Представив ґрунтовні докази комплексного лікування злоякісних захворювань з використанням променевої терапії та дії низьких температур. На базах кафедри впровадив широкий діапазон хірургічних втручань лікування раку легень, стравоходу, кардії, шлунку, кишківника. Вперше серед вітчизняних хірургів (1974 р.) виконав евісцерацію таза при місцево-поширеному раку прямої кишки

професор М’ясоєдов Дмитро Володимирович

(19842008 рр.)

Продовжуючи наукову тематику кафедри, розробив фундаментальні обґрунтування кріохірургії раку легень, шлунку, злоякісних пухлин печінки, товстої кишки. Вперше впровадив виконання відновної колонопластики за методикою Вальдоні, а у 2000 р. виконав профілактичну мастектомію, запровадив реконструктивно-відновні операції з відновлення маси молочної залози, використовуючи торако-дорзальний клапоть на судинній ніжці, а також перший вітчизняний безоболонковий ендопротез «Нубіплант»

професор Мясоєдов Станіслав Дмитрович

(2008–2019 рр.)

Наукові дослідження спрямовані на вивчення проблем хірургії раку стравоходу, шлунку. Фундаментальні розробки з проблем діагностики та лікування стриктури стравоходу, стравоходу Барретта, радикальної езофагектомії абдоміно-цервікальним доступом, реконструктивної хірургії стравохідно-шлункового переходу, оптичної біопсії стравоходу та динамічної езофагогастросцинтиграфії

професор Гордійчук Прокіп Іванович

(з 2020 року по теперішній час)

Пріоритетними напрямками є вивчення проблеми місцево-поширеного раку шлунку та прямої кишки. Широке використання органозберігаючих операцій у комплексному лікуванні дистального рака прямої кишки, у 2005 р. впровадив на клінічній базі виконання проктектомії. Автор впроваджених способів формування та запобігання неспроможності коло-ректального анастомозу, алопластики при виконанні реконструктивних, реконструктивно-відновних операцій.

За час існування кафедри співробітниками надруковано більш як 3 000 наукових праць, видано 57 монографій та навчальних посібників, отримано патенти та авторські свідоцтва (92), захищено 13 докторських та 70 кандидатських дисертацій. На циклах спеціалізації, ПАЦ та ТУ навчалося понад 10 000 онкологів, онкохірургів, онкогінекологів та ендоскопістів. 

У наш час учбовими базами кафедри є багатопрофільне відділення: Клініка кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика у відділеннях абдомінальної та торакальної хірургії, онкогінекологічному та хіміотерапевтичних відділеннях КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр», ДНП «Національний інститут раку», КНП «Київська обласна клінічна лікарня» та КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр». На цих учбових базах використовується сучасний багатодисциплінарний підхід до ведення пацієнтів, малоінвазивні органозберігаючі методики лікування, широкий сучасний спектр онкохірургічних операцій (комбінованих, реконструктивно-відновних). Створені умови для підвищення кваліфікації та опанування професією фахівців клінічних онкологів, хірургів, онкогінекологів та ендоскопістів.