Google search

Кафедра проводить підготовку лікарів-інтернів суміжних спеціальностей, як педіатрія, та тісно співпрацює з іншими кафедрами НУОЗ.

На циклах Спеціалізації з неонатології лікарі-педіатри та лікарі-анестезіологи дитячі навчаються протягом 6 місяців, а лікарі педіатри-неонатологи, які не працювали за спеціальністю більше трьох років – 3 місяці.

Згідно з наказом Наказ МОЗ України від 25.07.2023р. № 1347 на Цикли тематичного удосконалення приймаються лікарі-педіатри-неонатологи, лікарі-педіатри, лікарі педіатричних спеціальностей, лікарі загальної практики - сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі акушери-гінекологи, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі ультразвукової діагностики.

У системі безперервного професійного розвитку кафедра проводить наступні цикли тематичного удосконалення тривалістю 78 годин (2 тижні):

 1. „Сучасні технології ентерального та парентерального харчування новонароджених”
 2. „Актуальні питання неонатології в клінічній практиці педіатра та лікаря загальної практики-сімейної медицини”
 3. “Інфекції перинатального періоду: діагностика, лікування, профілактика”
 4. «Антибактеріальна терапія новонароджених. Неонатальний сепсис»
 5. „Невідкладні стани та інтенсивна терапія новонароджених”
 6. «Жовтяниці новонароджених та дітей раннього віку»
 7. „Фізіологія і патологія передчасно народжених дітей”
 8. „Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)
 9. „Дихальна підтримка новонароджених”
 10. „СРАР терапія у новонароджених”
 11. „Сучасні перинатальні технології догляду, виходжування та лікування новонароджених”
 12. „Початкова стабілізація стану та особливості транспортування новонароджених”
 13. "Сучасна практика грудного вигодовування та підготовка лікарні до акредитації на звання «Лікарні, доброзичлива до дитини»"
 14. «Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ інфекції»
 15. «Виходжування передчасно народжених дітей із застосуванням методу мати-кенгуру»

Освітня робота на кафедрі проводиться викладачами на базах кафедри в аудиторіях і навчальних кімнатах та безпосередньо у відділеннях неонатального профілю. В навчальному процесі широко використовуються комп’ютери і мультимедіа, наочне обладнання, електронні посібники, підручники, навчальні відеофільми і сучасні технології передачі знань.

На кафедрі функціонує симуляційний клас, де слухачі і інтерни відпрацьовують на манекенах необхідні практичні навички і сценарії невідкладної допомоги новонародженим.

Також викладачі кафедри пройшли навчання і проводять заняття в  Центр симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка.

В умовах пандемії SARS-Cov-2 лекційні, семінарські заняття і тестування з обговоренням відбувалися в основному дистанційно, а відпрацювання практичних навичок проводилися в навчальних кімнатах малими групами з дотриманням визначених епідеміологічних норм та під час чергувань лікарів-інтернів у відділеннях. З початком війни співробітники кафедри підготували і провели онлайн-семінари для загальної медичної спільноти з питань допомоги в пологах, догляду, вигодовування і надання невідкладної допомоги новонародженим в умовах війни.

На теперішній час навчання на кафедрі проводяться відповідно до наказів адміністрації в очному або змішаному форматі, включно з дистанційним онлайн та офлайн навчанням і самостійною роботою в закладах охорони здоров’я.

Також у відповідь на сучасні потреби практичної медицини за зверненням адміністрацій лікувальних закладів та обласних відділів охорони здоров’я, а також для слухачів в рамках проходження відповідних циклів співробітники кафедри проводять наступні майстер-класи:

 1. Інфекційний контроль в стаціонарі. Гігієнічна та хірургічна обробка рук медичного персоналу. 1 день ( 4 години)
 2. Прикладання дитини до грудей. Грудне вигодовування. Допомога матері в годуванні грудьми. 1 день (8 годин)
 3. Виходжування передчасно народжених дітей за методикою «Мама-Кенгуру». 1 день (8 годин)
 4. Початкова стабілізація стану новонародженої дитини при народженні. Взаємодія, дихальна підтримка, алгоритм реанімаційної допомоги. 1 день (4 години)
 5. Вентиляція новонароджених під позитивним тиском. ШВЛ мішком і маскою, апаратом з Т-системою, через інтубаційну трубку. 1 день (6 годин)
 6. Інтубація трахеї новонародженої дитини. Використання пристроїв для неінвазивної ШВЛ – бі- та мононазальні канюлі, назальна маска, ларингеальна маска. 1 день (4 години)
 7. Реанімаційна допомога при народженні дитини: непрямий масаж серця, катетеризація пуповини, медикаменти. 1 день (6 годин)
 8. Післяреанімаційна допомога при тяжкій асфіксії: Лікувальна гіпотермія новонароджених. 1 день (4 години)
 9. Неінвазивна дихальна підтримка новонароджених. СРАР-терапія. 1 день (8 годин)
 10. Загальні принципи розрахунку парентерального харчування у новонароджених. 1 день (8 годин) 

Кафедра є опорною за спеціальністю «Неонатологія».

Для забезпечення післядипломної освіти лікарів-неонатологів колективом кафедри із залученням вітчизняних фахівців під редакцією професора Є.Є.Шунько за дорученням МОЗ України створено і випущено національний підручник Неонатологія у 2 т. (Т.1. – 2014 р., 960 с., Т. 2. – 2015 р., 640 с.)

Співробітники кафедри брали участь у створенні освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітніх програм підготовки лікарів за спеціалізацією Педіатрія та Неонатологія.

За участю співробітників кафедри створено 2 електронних посібника для проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання, розроблено навчальні плани і програми підготовки лікарів зі спеціальності Неонатологія та оновлено створену за підтримки Україно-Швейцарського проекту програму навчання в Резидентурі.