Google search

Наукова діяльність кафедри неонатології присвячена актуальним проблемам медичної допомоги новонародженим  та передчасно народженим дітям, стану здоров’я та розвитку новонароджених та передчасно народжених дітей. На кафедрі проводяться навчання в аспірантурі, наукові дослідження з неонатології проводяться асистентами, доцентами, професорами кафедри.

Завершена науково-дослідна робота кафедри: “Клінічна та медико-соціальна ефективність впровадження сучасних технологій інтенсивної терапії та виходжування передчасно народжених дітей та новонароджених з перинатальною патологією“ (номер реєстрації 0115U002171). Термiн виконання 2015-2019рр. Актуальна наукова тема кафедри «Сучасні технології ентерального та парентерального харчування новонароджених: вплив на здоров’я та розвиток немовлят», термін виконання 2021-2025 роки.

Наукова Школа кафедри неонатології

Напрямки діяльності школи:

  • Вивчення особливостей постнатальної адаптації новонароджених, перинатальної патології новонароджених, впровадження сучасних технологій медичної допомоги новонародженим, передчасно народженим дітям та дітям з дуже малою масою тіла.
  • Розробка та впровадження клінічних протоколів медичної допомоги новонародженим на підставі доказової медицини, сучасних ефективних перинатальних технологій, клінічних настанов.
  • Розробка та впровадження нових технологій для покращення прогнозу розвитку новонароджених, передчасно народжених дітей. 

Колектив наукової школи

Проф. Шунько Є.Є., проф. Яблонь О.С., проф. Годованець Ю.Д., проф. Ковальова О.М.

Доцент Лакша О.Т., доц. Костюк О.О., доц. Кончаковська Т.В., доц. Краснова Ю.Ю., к.мед.н. асистент Бєлова О.О., к.мед.н. асистент Сіренко О.І., к.мед.н., асистент Костюкова Д.М., к.мед.н. Омельченко Л.В., к.мед.н. Чайковська О.Е., к.мед.н. Тунда І.П., асистент кафедри педіатрії та неонатології ЛНМУ імені Данила Галицького Шлемкевич О.Л., старший науковий співробітник ДУ «Інститут ПАГ НАМН України» к.мед.н. Каніболоцька М.В., к.мед.н. Сюрха Ю.П., аспіранти Осіпова А.В., Аубекерова Ю.Ю. 

Публікації, на основі яких була створена школа:

  1. Національний підручник «Неонатологія», за ред проф. Шунько Є.Є., І та ІІ том, К.-960с- 640с., ISBN 978-617-7143-21-4

 

  1. Шунько Є.Є., Пясецька Н.М., Кончаковська Т.В., Лакша О.Т., Краснова Ю.Ю., Костюк О.О., Суліма О.Г., Ященко Ю.Б., Бєлова О.О., Еталони практичних навичок з неонатології// навчально-методичний посібник – К., 2011 – 256 с.
  2. Шунько Є.Є., Пясецька Н.М., Кончаковська Т.В., Лакша О.Т., Краснова Ю.Ю., Костюк О.О., Бєлова О.О., Збірник тестових питань для складання атестаційного комп’ютерного іспиту за спеціальністю Неонатологія// навчально-методичний посібник – К.: 2011 – 190 с.

  1. Навчальний посібник «Початкова і реанімаційна допомога новонародженому» Шунько Є.Є, Добрянський Д.О., Краснова Ю.Ю. Гриф ЦМК.
  2. Добрянський Д.О., Кончаковська Т.В., Коржинський Ю.С., Краснов В.В., Матвієнко І.М., Чопко О.І., Шунько Є.Є. СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених/ Електронний навчальний посібник. – К., 2015.

 

Досягнення школи 

Розроблено першу в Україні програму підготовки лікарів в резидентурі за спеціальністю «неонатологія» на підставі аналізу Європейської програми підготовки лікарів в резидентурі за спеціальністю «неонатологія» та окремих національних програм.