Google search

Освітня робота на кафедрі проводиться викладачами на базах кафедри в аудиторіях і навчальних кімнатах та у відділеннях неонатального профілю. В навчальному процесі широко використовуються комп’ютери і мультимедіа, наочне обладнання, електронні посібники, підручники, навчальні відеофільми і сучасні технології передачі знань.

На кафедрі функціонує симуляційний клас, де слухачі і інтерни відпрацьовують на манекенах необхідні практичні навички і сценарії невідкладної допомоги новонародженим. Також викладачі кафедри пройшли навчання і проводять заняття в Центр симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка.

В умовах пандемії SARS-Cov-2 лекційні, семінарські заняття і тестування з обговоренням проводилися дистанційно, а відпрацювання практичних навичок проводилися в навчальних кімнатах малими групами з дотриманням визначених епідеміологічних норм та під час чергувань у відділеннях (для лікарів-інтернів).

Кафедра проводить підготовку лікарів-неонатологів в інтернатурі та навчання лікарів-інтернів суміжних спеціальностей (педіатрія, акушерство-гінекологія).

У системі безперервного професійного розвитку кафедра проводить наступні цикли тематичного удосконалення тривалістю 78 годин (2 тижні):

 1. „Сучасні технології ентерального та парентерального харчування новонароджених”
 2. „Актуальні питання неонатології в клінічній практиці педіатра та лікаря загальної практики-сімейної медицини”
 3. “Актуальні питання неонатології”
 4. „Методичні основи викладання неонатології на профільних кафедрах” (для викладачів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти)
 1. „Невідкладні стани та інтенсивна терапія новонароджених”
 2. „Фізіологія і патологія передчасно народжених дітей”
 3. „Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)
 4. „Штучна вентиляція легень у новонароджених”
 5. „СРАР терапія у новонароджених”
 6. „Сучасні перинатальні технології догляду, виходжування та лікування новонароджених”
 7. „Початкова стабілізація стану та особливості транспортування новонароджених”
 8. „Сучасні технології інтенсивної терапії та виходжування новонароджених”
 9. "Сучасна практика грудного вигодовування та підготовка лікарні до акредитації на звання «Лікарні, доброзичлива до дитини»"
 10. «Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ інфекції»
 11. «Виходжування передчасно народжених дітей із застосуванням методу мати-кенгуру»

Також у відповідь на сучасні потреби практичної медицини за зверненням адміністрацій лікувальних закладів та обласних відділів охорони здоров’я, а також для слухачів в рамках проходження деяких циклів співробітники кафедри проводять наступні майстер-класи:

 1. Інфекційний контроль в стаціонарі. Гігієнічна та хірургічна обробка рук медичного персоналу. 1 день ( 4 години)
 2. Прикладання дитини до грудей. Грудне вигодовування. Допомога матері в годуванні грудьми. 1 день (8 годин)
 3. Виходжування передчасно народжених дітей за методикою «Мама-Кенгуру». 1 день (8 годин)
 4. Початкова стабілізація стану новонародженої дитини при народженні. Взаємодія, дихальна підтримка, алгоритм реанімаційної допомоги. 1 день (4 години)
 5. Вентиляція новонароджених під позитивним тиском. ШВЛ мішком і маскою, апаратом з Т-системою, через інтубаційну трубку. 1 день (6 годин)
 6. Інтубація трахеї новонародженої дитини. Використання пристроїв для неінвазивної ШВЛ – бі- та мононазальні канюлі, назальна маска, ларингеальна маска. 1 день (4 години)
 7. Реанімаційна допомога новонародженій дитині: непрямий масаж серця, катетеризація пуповини, медикаменти. 1 день (6 годин)
 8. Післяреанімаційна допомога при тяжкій асфіксії: Лікувальна гіпотермія новонароджених. 1 день (4 години)
 9. Неінвазивна дихальна підтримка новонароджених. СРАР-терапія. 1 день (8 годин)
 10. Загальні принципи розрахунку парентерального харчування у новонароджених. 1 день (8 годин) 

Кафедра є опорною за спеціальністю «Неонатологія».

Для забезпечення післядипломної освіти лікарів-неонатологів колективом кафедри із залученням вітчизняних фахівців під редакцією професора Є.Є.Шунько за дорученням МОЗ України створено і випущено національний підручник Неонатологія у 2 т. (Т.1. – 2014 р., 960 с., Т. 2. – 2015 р., 640 с.)

  

Співробітники кафедри брали участь у створенні освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітніх програм підготовки лікарів. За участю співробітників кафедри створено 2 електронних посібника для проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання, розроблено навчальнї плани і програми підготовки лікарів зі спеціальності „НЕОНАТОЛОГІЯ" та створено проект сучасної програми навчання в резидентурі (за підтримки Україно-Швейцарського проекту).