Google search

Завідувач кафедри

 

ШУНЬКО Єлизавета Євгеніївна - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Кафедра проводить навчання лікарів-неонатологів, педіатрів, дитячих анестезіологів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини з різних питань надання медичної допомоги новонародженим дітям, в тому числі, з початкової і реанімаційної допомоги, невідкладних заходів і інтенсивної терапії, дихальної підтримки і парентерального харчування, грудного і альтернативного вигодовування, виходжування і подальшого ведення передчасно народжених дітей.

Основними завданнями кафедри є:

  • післядипломна підготовка лікарів неонатологів на циклах спеціалізації, інтернатури та циклах тематичного удосконалення
  • післядипломна підготовка з неонатології лікарів інтернів суміжних кафедр (лікарі педіатри, лікарі загальної практики сімейної медицини, лікарі акушери-гінекологи)
  • післядипломна підготовка педіатрів, акушерів-гінекологів з питань фізіології та патології новонароджених, надання невідкладної допомоги
  • створення навчальних планів та програм циклів інтернатури, спеціалізації, стажування з неонатології та циклів тематичного удосконалення
  • розробка програми комп`ютерного тестового контролю з неонатології
  • лікувально-консультативна допомога новонародженим м. Києва, області, України
  • виконання наукових досліджень з питань перинатальної і неонатальної патології та її профілактики, розробка і впровадження сучасних перинатальних технологій інтенсивної терапії, виходжування новонароджених з перинатальною патологією та народжених передчасно з малою масою тіла при народженні.

Адреса:

04135, м. Київ, вул. Чорновола 28/1,

тел. (044) 236-09-61

е-mail [email protected] 
[email protected]