Google search

 
 

Відділ організації лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, створений для посилення взаємодії з клінічними базами, координації та підвищення рівня лікувально-діагностичної роботи кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Положення про відділ організації лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами

Колектив

Завідувач відділу організації лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами

Боднарук Наталія Миколаївна

Інспектори:

Єфанова Наталія Вікторівна (старший) інспектор

тел. (044) 205-48-29

e-mail:  [email protected] 

Основними завданнями Відділу є впровадження системи забезпечення якості лікувально-діагностичної роботи на кафедрах шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, методичне забезпечення, здійсння контролю за обліком, якістю та ефективністю надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр університету та співробітниками Стоматологічного практично-навчального медичного центру та Клініки репродуктивних технологій.

Нормативна база

- Цивільний кодекс України;

- Господарський кодекс України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України  «Про освіту» зі змінами;

- Закон України «Про вищу освіту»;

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зі змінами;

- Наказ МОЗ України від 05.06.1997 №174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я» зі змінами; 

- Наказ МОЗ України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я»;

- Постанова КМУ від 11.09.2013 №679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів»;

- Постанова КМУ від 17.02.2010 №208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я»;

- Наказ МОЗ України  від 02.10.2015  №650 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів»

- Наказ МОЗ України від 28.03.2013 №249 «Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу»;

- Наказ МОЗ України від 23.12.2013 №1121 «Нормативи навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування), залежно від обсягу наданої допомоги»;

- Наказ МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», який зареєстровано в міністерстві юстиції України 17.10.2005 р. за №1209/11489;

- Наказ МОЗ України від 25.06.2006 №319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я»;

- Збірник нормативних документів «Стоматологія» за грифом МОЗ України, 2008. 552 с.

- Наказ МОЗ України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)»;

- Наказ МОЗ України від 29.05.2013 № 435 «Про затвердження форм первинної медичної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовується у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»;

- Наказ МОЗ України N 834 від 21.07.2017 «Про затвердження складу груп експертів МОЗ України»;

- Колективний договір між трудовим колективом і адміністрацією НУОЗ України імені П. Л. Шупика (прийнятий на конференції трудового колективу НУОЗ України імені П. Л. Шупика);

- Статут НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

- Накази ДОЗ КМДА, ДОЗ ОДА;

- Накази та розпорядчі документи закладів охорони здоров’я, з якими співпрацюють кафедри, інституту, центри;

- Накази, розпорядження НУОЗ України імені П.Л. Шупика та цим Положенням.

- ЗАКОН УКРАЇНИ Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення

- Наказ МОЗ України від 23.05.2018 № 981 "Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків"

- Наказ МОЗ України від 21.12.2018 № 2449 "Про внесення змін до перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків"

Наказ МОЗ України від 02.10.2015 № 650 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів" 

- Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 1106 від 12.05.2020№ 74 від 19.01.2021}

- Наказ МОЗ України від 19.10.2015 № 681 "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я" {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 218 від 03.02.2022}

Локальні нормативні акти

Зразок Звіт про навантаження з лікувально-діагностичної роботи 

Зразок Звіт з лікувально-діагностичної роботи кафедри

Наказ МОЗ України № 74 від 19.01.2021 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

Звіт з лікувально-діагностичної роботи за 2021 рік